Mở rộng phạm vi: minh họa tác động của Tài nguyên Giáo dục Mở

Thứ hai - 25/11/2019 05:58
Expanding the Scope: Illustrating the Impact of OER
Open Education
By Mo Nyamweya, Wednesday, August 28, 2019 News
Theo: https://sparcopen.org/news/2019/expanding-the-scope-illustrating-the-impact-of-oer/
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/08/2019
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Webcast gần đây của chúng tôi đã thảo luận việc chuyển các đối thoại OER vượt ra khỏi chỉ khả năng kham được sang bao gồm cả các lợi ích quan trọng ngang bằng nhau về sư phạm mở, khả năng truy cập, tính bền vững, công bằng, và bao hàm toàn diện.
Mở rộng phạm vi: Minh họa tác động của OER
Dạng tư liệu nào các giảng viên nên sử dụng để đảm bảo các sinh viên của họ cảm thấy được nhìn thấy? Tiếng nói của ai đang là trọng tâm, và tiếng nói của ai chúng ta đang đặt bên lề? Quyền tự do hàn lâm thực sự trông như thế nào? Các thủ thư có thể tạo thuận lợi cho sự thay đổi văn hóa xung quanh các tài nguyên lớp học như thế nào? Các giảng viên có thể phát triển sư phạm của họ như thế nào để đáp ứng được các nhu cầu đa dạng ngày càng gia tăng của các sinh viên từ tất cả các trình độ? Chúng tôi chuyển thảo luận về OER vượt ra ngoài vấn đề chi phí như thế nào?
Chúng chỉ là một ít câu hỏi kích thích suy nghĩ nảy sinh ra trên webcast của SPARC Mở rộng phạm vi: Minh họa tác động của OER (Expanding the Scope: Illustrating the Impact of OER). Nhiều thảo luận về những lợi ích của OER có xu hướng tập trung vào khả năng kham được, và là quan trọng để nhấn mạnh các lợi ích quan trọng ngang bằng nhau của sư phạm mở, khả năng truy cập, tính bền vững, công bằng, và bao hàm toàn diện. Về webcast này, chúng tôi đưa tới 3 nhà biện hộ giáo dục mở với các vai trò rất khác nhau trong các khu trường của họ để cung cấp cho các thính giả các chiến lược độc đáo, các ý tưởng, và các khuôn khổ để tối đa hóa tác động của chương trình OER trong các khu trường. Bạn có thể nghe toàn bộ bản ghi âm về webcast đó ở đây.
Hailey Babb: Cho phép các sinh viên cảm thấy có trách nhiệm
Nhà biện hộ OER là sinh viên Hailey Babb hỏi chúng tôi nghĩ về vấn đề đoán trước được về tài chính - các sinh viên cần có khả năng lập ngân sách! Trong khi chi phí học phí không miễn giảm vì các biến động, hầu hết các cơ sở làm cho các khoản phí theo học kỳ của họ sẵn sàng trước ngày đáo hạn của họ. Tuy nhiên, các sách giáo khoa và các tư liệu khóa học khác thường không bao gồm trong phân tích này. Hơn nữa, cấu trúc tại chỗ để giúp cho các sinh viên với học phí như các hệ thống vay và trợ cấp, không luôn là yếu tố trong giá thành của các tư liệu học tập.
Kết quả là, nhiều sinh viên tới khu trường thấy bản thân họ phải vật lộn với ngân sách vì giá thành cách cuốn sách giáo khoa giá trị cao và không thể đoán biết trước được, đang tiêu tốn hầu hết các khoản tiết kiệm trong các khoản phí tiêu chuẩn theo học kỳ của họ.
Hailey cũng chỉ ra rằng khả năng truy cập có thể ngụ ý những điều khác nhau cho các sinh viên khác nhau. OER mở cửa và trao cho chúng tôi khả năng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của các sinh viên, dù điều đó ngụ ý bổ sung thêm văn bản mô tả cho các hình ảnh hoặc các video, bà nói. Việc loại bỏ các rào cản truy cập đó là rất quan trọng cho các sinh viên phi truyền thống & các sinh viên có các khả năng và hoàn cảnh khác nhau.
Đối với Hailey, sư phạm đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi và minh họa tác động của OER. “Sư phạm có thể được dịch thành việc hiểu rằng giáo sư của bạn quan tâm tới bạn và muốn đảm bảo rằng bạn thành công trong vai trò của bạn. Rất rõ ràng đối với một sinh viên ngồi ở 5 lớp học trong một học kỳ để thấy ai trong số các giáo sư thực sự quan tâm về sự thành công của các sinh viên của họ”, bà nói. Sư phạm mở là hữu dụng cho việc phá vỡ các động lực mạnh đó và cho phép các sinh viên cảm thấy có trách nhiệm hơn đối với giáo dục của riêng họ.
Jasmine Roberts: Ôm lấy tự do sư phạm
Jasmine Roberts, nhà biện hộ OER và là giảng viên truyền thông chiến lược ở OSU, đã đưa ra lý lẽ tương tự trong bài trình bày của mình. “OER đã làm cho tôi trở thành nhà giáo dục tốt hơn”, Robert nói khi nhớ lại cách mà OER ép các giảng viên tự hỏi mình các câu hỏi quan trọng về kinh nghiệm lớp học. Bất bình với các lựa chọn của cô đối với các tư liệu sách giáo khoa truyền thống, Jasmine tìm đến OER thông qua một chương trình trợ cấp vì sách giáo khoa hiện hành của cô đã không đề cập tới vài vấn đề công nghiệp cô đã xác định, và các tư liệu truyền thống đã dường như không sử dụng tốt thời gian và tiền bạc của các sinh viên. Cô đã nêu rằng cô đã không cảm thấy không được nhìn thấy bởi các tư liệu cô đã sử dụng trong quá khứ, và cô muốn các tư liệu trong các lớp học của cô phản ánh triết lý giảng dạy của cô.
“Vẻ đẹp trong OER là mẩu có sự cho phép xúc tác cho sự cộng tác”, Jasmine nói. OER cho phép các sinh viên trở thành những người đóng góp cho tri thức và nội dung của lớp học. Jasmine tin tưởng rằng dạng giảng dạy bao hàm toàn diện này là quan trọng vì các giảng viên đang giảng dạy cho các sinh viên, chứ không phải nội dung - và các sinh viên không chỉ là “những cái xô chứa tri thức”!
Một khuyến cáo của Jasmine cho bất kỳ ai làm việc với các giảng viên ư? Hãy chỉ cho họ các ví dụ các dự án pha trộn hoặc các sách giáo khoa để minh họa mẩu OER có sự cho phép mở, và chỉ ra rằng OER không chỉ là các cuốn sách giáo khoa số.
Hillary Miller: Vai trò của Giáo dục Mở trong thư viện
Như một thủ thư truyền thông học thuật ở Đại học Virginia Commonwealth, Hillary Miller đã nêu những bất bình tương tự với tình trạng các tư liệu khóa học. Ở cơ sở của cô, việc dẫn dắt với khả năng kham được đã dẫn tới lợi ích về hành chính và của giảng viên về OER, nhưng không có trọng tâm ngang bằng nhau về những lợi ích đầy đủ của OER, tiếp cận này có thể làm cho khó khăn hơn để phân biệt OER với “các lựa chọn chi phí thấp” khác từ các nhà xuất bản sách giáo khoa thương mại. Việt đi vượt ra khỏi khả năng kham được tới thảo luận về cách để OER có thể hỗ trợ cho việc dạy học và sư phạm bao hàm toàn diện đã tạo ra các mối quan hệ đối tác mới trong cơ sở của cô và các cơ hội mới để thúc đẩy OER nhiều hơn là chỉ giải pháp về khả năng kham được. Kết quả là, Hillary nói cô thường suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng tính toàn diện là một phần của cuộc đối thoại cũng giống như tiết kiệm chi phí.
Khi nói về sự đa dạng các tư liệu khóa học, Hillary đã thấy rằng nhiều giảng viên cho rằng các sách giáo khoa truyền thống sẽ không có nội dung gây khó chịu (dù các ví dụ đó chắc chắn tồn tại), nhưng cùng lúc, họ không kỳ vọng các tư liệu truyền thống phản ánh được sự đa dạng của các sinh viên trong các khóa học của họ. Đối với các giảng viên đó, OER là cơ hội cho họ để điều chình các tư liệu khóa học của họ phù hợp với các kinh nghiệm và sự quan tâm của các sinh viên của họ. Vài giảng viên làm việc rồi để biên tập các tư liệu toàn diện hơn mà chúng còn thiếu trong các sách giáo khoa truyền thống, và sự quan tâm của họ về OER được dẫn dắt bằng cam kết của họ đối với các thực hành giảng dạy bao hàm toàn diện, với khả năng kham được như một lợi ích bổ sung. Hillary cảm thấy điều quan trọng nhất cô có thể làm khi thảo luận về những lợi ích của OER là để dẫn dắt với sự bao hàm toàn diện thay vì khả năng kham được bất cứ khi nào có thể như là một cách để làm cho các khóa học, các lớp học, và các khu trường bao hàm toàn diện hơn.
Hillary là sinh viên tốt nghiệp Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của SPARC, và dự án capstone của cô tập trung vào sự vươn ra của thư viện vì giáo dục bao hàm toàn diện thông qua các lăng kính OER.
Các đường hướng trong tương lai
Khi bức tranh các tư liệu giáo dục tiếp tục thay đổi và tùy biến thích nghi với các nhu cầu của các sinh viên và các giảng viên, là quan trọng đối với chúng tôi để có khả năng truyền đạt cách để giáo dục mở có thể làm lợi cho những người học và các nhà giáo dục theo các cách thức vượt ra khỏi tiết kiệm chi phí. Giáo dục Mở cũng có thể trao quyền cho các giảng viên để ôm lấy sự đa dạng, bình đẳng và bao hàm toàn diện theo các cách thức mới mẻ và có thưởng và cho phép các sinh viên đóng vai trò trong việc định hình giáo dục họ nhận được.
Webcast đó đã khai thác nhiều câu hỏi quan trọng nhưng cũng làm nảy sinh các câu hỏi mới. Các câu hỏi phản ánh tương lai bao gồm: Cách để chúng tôi có thể thiết kế OER từ đầu, và làm cho sự đa dạng và bao hàm toàn diện không phải là sự suy nghĩ lại mà là thứ gì đó được xây dựng ngay từ đầu? Cách để chúng ta có thể hỗ trợ và ưu tiên cho các dự án mà đã được tạo ra với sự đa dạng và bao hàm toàn diện được xây dựng sẵn rồi bên trong? Dạng các ví dụ nào tôi nên sử dụng để đảm bảo các sinh viên của tôi được nhìn thấy?
Our recent webcast discussed moving the OER conversation beyond just affordability to include the equally important benefits of open pedagogy, accessibility, sustainability, equity, and inclusion.
Expanding the Scope: Illustrating the Impact of OER
What kinds of materials should instructors be using to make sure their students feel seen? Whose voices are we centering, and whose voices are we placing on the margins? What does academic freedom truly look like? How can librarians play facilitate a cultural change surrounding classroom resources? How can faculty step up their pedagogy to meet the increasingly diverse needs of students from all backgrounds? How do we move the conversation about OER beyond cost?
These are just a few thought-provoking questions that arose during SPARC’s webcast Expanding the Scope: Illustrating the Impact of OER. Many discussions about the benefits of OER tend to focus on affordability, and it is important to highlight the equally important benefits of open pedagogy, accessibility, sustainability, equity, and inclusion. For this webcast, we brought together three open education advocates with very different roles on their campuses to provide listeners with unique strategies, ideas, and frameworks for maximizing the impact of campus OER programming. You can listen to a full recording of the webcast here.
Hailey Babb: Allowing Students to Feel in Charge
OER student advocate Hailey Babb asks us to think about the issue of financial predictability—students need to be able to budget! While the cost of tuition is not exempt from fluctuations, most institutions make their semesterly fees available well in advance of their due date. However, textbooks and other course materials are not often included in this analysis. Further, the structures in place to help students with tuition such as loan and grant systems, do not always factor in the cost of learning materials. As a result, many students arriving on campus find themselves struggling to budget for the highly variable and unpredictable price of their textbooks, having already spent the majority of savings on their standard semesterly fees.
Hailey also points out that accessibility can mean different things to different students. OER opens doors and gives us the ability to better meet the needs of students, whether that means adding descriptive text to images or close captioning videos, she says. Breaking down these accessibility barriers is incredibly important for non-traditional students and students of varying abilities and circumstances.
For Hailey, pedagogy plays an important role in expanding the scope and illustrating the impact of OER. “Pedagogy can be translated to understanding that your professor cares about you and wants to make sure that you’re succeeding in your role. It’s very evident to a student who’s sitting in five classes a semester which one of those professors really cares about their students’ success,” she says. Open pedagogy is helpful for breaking down power dynamics and allowing students to feel more in charge of their own education.
Jasmine Roberts: Embracing Pedagogical Freedom
Jasmine Roberts, OER advocate and strategic communication instructor at OSU, made a similar argument during her presentation. “OER has made me a better educator,” Roberts says, recalling how OER forces faculty to ask themselves important questions about the classroom experience. Frustrated with her choices of traditional textbook materials, Jasmine got into OER via a grant program because her current textbook didn’t address some of the industry issues she’d identified, and the traditional materials didn’t seem like a good use of students’ time or money. She expressed that she didn’t feel seen by the materials she’d used in the past, and she wanted her classroom materials to reflect her teaching philosophy.
The beauty in OER is the permissions piece that enables collaboration,” Jasmine says. OER allows students to be contributors to knowledge and classroom content. Jasmine believes that this kind of inclusive teaching is important because instructors are teaching students, not content—and students aren’t just “knowledge buckets”!
Jasmine’s one piece of advice for anyone working with faculty? Show them examples of remixed projects or textbooks to demonstrate the open permissions piece of OER, and to show that OER are not just digital textbooks.
Hillary Miller: Open Education’s Role in the Library
As the scholarly communications librarian at Virginia Commonwealth University, Hillary Miller expressed similar frustrations with the state of course materials. At her institution, leading with affordability has led administrative and faculty interest in OER, but without equal focus on the full benefits of OER, this approach can make it more difficult to distinguish OER from other “low-cost options” from commercial textbook publishers. Moving beyond affordability to discuss how OER can support inclusive teaching and pedagogy has created new partnerships at her institution and new opportunities to promote OER as more than an affordability solution. As a result, Hillary says she often ponders how we can make sure that inclusivity is part of the conversation as much as cost savings is.
When it comes to diversity in course materials, Hillary has found that many faculty assume traditional textbooks won’t contain content that is outright offensive (although these examples certainly exist), but at the same time, they don’t expect traditional materials to reflect the diversity of the students in their courses. For these faculty, OER is an opportunity for them to tailor their course materials to the experiences and interests of their students. Some faculty already work to compile more inclusive materials that are missing from traditional textbooks, and their interest in OER is led by their commitment to inclusive teaching practices, with affordability as an added benefit. Hillary feels that the most important thing she can do when discussing the benefits of OER is to lead with inclusion rather than affordability whenever possible as a way to make courses, classrooms, and campuses more inclusive.
Hillary is a graduate of SPARC’s Open Education Leadership Program, and her capstone project focused on library outreach for inclusive education through an OER lens.
Future Directions
As the landscape of educational materials continues to change and adapt to the needs of students and teachers, it’s important for us to be able to communicate how open education can benefit learners and educators in ways beyond cost savings. Open education can also empower faculty to embrace diversity, equity and inclusion in new and rewarding ways and allow students to play a role in shaping the education they’re receiving.
The webcast explored many important questions but also raised new ones. Questions for future reflection include: How can we design OER from scratch, and make diversity and inclusion not an afterthought but something that’s built in from the start? How can we support and prioritize projects that were created with inclusion and diversity built in? What kind of examples should I use to make sure my students are seen?
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,939
  • Tháng hiện tại16,772
  • Tổng lượt truy cập20,870,898
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây