Bước tiếp sau trong sự tiến hóa của sách giáo khoa

Thứ tư - 13/11/2019 04:26
The Next Step in Textbook Evolution
Theo: https://libretexts.org/advanced.html
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Không giống như các sách giáo khoa truyền thống hay thậm chí các sách điện tử ebook, các bản gốc dựa vào web của LiberText cho phép tích hợp mạnh các tính năng cao cấp. LibreText tự hào bản thân trong việc ôm lấy các công nghệ mới để cải thiện sự tham gia của sinh viên, vì nội dung có thể nhiều hơn nhiều so với chỉ văn bản và các hình ảnh. Các tính năng cao đấp đó là sẵn sàng cho tất cả LibreText. Phụ thuộc vào các giảng viên để quyết định sách giáo khoa nào là phù hợp nhất cho các lớp học của họ.
Bổ sung cho các tích hợp mà chúng tôi đã triển khai rồi, chúng tôi liên tục bổ sung thêm các tính năng mới để mở rộng các năng lực của LibreText và tích hợp với các công nghệ đang có ở các cơ sở như các Hệ thống Quản lý Học tập (LMS). Mong muốn về tính năng mà chúng tôi còn chưa nghĩ tới ư? Đừng ngại gợi ý một tính năng nhé!
Đa phương tiện được tích hợp
Các video tương tác là đơn giản, vâng còn là cách thức có hiệu quả để làm cho nội dung của bạn cảm thấy năng động hơn. Liệu bạn có chọn nhúng một video đang có hoặc tạo ra cho riêng bạn, các video tương tác là cách tuyệt vời để trình bày và trực quan hóa thậm chí các chủ đề phức tạp nhất.
Các hình ảnh động
Đôi khi văn bản và cả các hình ảnh vẫn là không đủ để mô hình hóa thế giới 3D của chúng ta. Với các hình ảnh động, các sinh viên có thể điều khiển các đối tượng 3D để có được sự hiểu biết và quan điểm mới. Các kiểu nhìn dạng phân tử được nhúng của chúng tôi cho phép trực quan hóa tương tác các proteins và các phân tử, trong khi CalcPlot3D đưa ra hình dạng cho toàn bộ chiều toán học mới.
Jupyter
Với Jupyter, mã có thể được nhúng ngay vào trang cho các sinh viên để thử. Việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến như Python, R, và Octave, Jupyter trong LibreText có thể biến vài dòng mã lệnh thành một hình minh họa động các khái niệm trong hành động. LibreTextcũng đang khai thác khả năng chứa các tài nguyên tính toán chuyên dụng để bao trùm các nhu cầu của các khóa học tăng cường dữ liệu hơn. Ví dụ từ bqplot theo Giấy phép Apache License 2.0.
In theo nhu cầu
Nếu bạn thích có thứ gì đó hữu hình để học, từng trang có lựa chọn để tải về và in một phiên bản PDF. Đây là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho lớp học nếu bạn muốn hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trong lớp hoặc nếu bạn có các bài tập cho các sinh viên để làm việc trên giấy.
Phiên bản in đầy đủ – Mới!
Muốn toàn bộ LibreText như một bản sao vật lý ư? LibreText đang có kế hoạch mở rộng hệ thống in của nó sao cho bạn có thể yêu cầu LibreText in đầy đủ cho bản thân bạn hoặc với một đối tác phi lợi nhuận. Phiên bản tĩnh này thiếu các tính năng cao cấp và luôn cập nhật tự nhiên website thực tế. Hơn nữa, phiên bản này của LibreText đưa ra khả năng tối hậu cho những ai muốn lưu lại cảm giác của một cuốn sách giáo khoa truyền thống. Một cuốn sách điển hình 500 trang có thể được in và bìa mềm với chỉ 12 USD; một bản sao với bìa cứng được in màu có thể có giá 35 USD. Tất cả chi phí chỉ dành cho việc in tài nguyên đó; LibreText không sinh lợi nhuận từ các bản sao in. Hãy kiểm tra việc in ấn của chúng tôi với Hướng dẫn xPress Lulu để làm quen!
Một phút nhập khẩu vào LMS
Sử dụng hệ thống LTI Common Cartridge, là có khả năng để nhập khẩu LiberText vào khóa học mới của bạn như một tập hợp các đường liên kết. Hệ thống Common Catrige này là tương thích với phần mềm LMS phổ biến như Canvas, D2L, Moodle, và Blackboard. Đây là các phương pháp nhanh chóng thiết lập việc đọc được chỉ định hoặc được khuyến cáo và không phải sao chép bằng tay đối với các đường liên kết. Hãy kiểm tra Hướng dẫn LMS Common Cartridge của chúng tôi để làm quen! Để tích hợp động nhiều hơn vào LMS, hãy xem kế hoạch của chúng tôi để Tích hợp sâu LMS bên dưới.
Các sách giáo khoa Mở được nhập khẩu - Bản Beta
Việc tùy biến thích nghi một LibreText đang có cho phép tự do định hình nội dung khóa học mà không phải bắt đầu từ đầu. Với các sách giáo khoa điện tử được nhập khẩu, LibreText có thể tích hợp nội dung các sách giáo khoa mở từ bên ngoài từ các trang như từ Pressbooks và cho phép tùy biến sửa đổi và các tích hợp mạnh hơn. Tôn trọng và tuân thủ với việc cấp phép và bảo vệ bản quyền, chỉ nội dung với giấy phép CC BY-NC-SA, tương tự, hoặc giấy phép ít hạn chế hơn sẽ được nhập khẩu.
Bộ pha trộn OER
Giáo lý của Tài nguyên Giáo dục Mở là quyền tự do tùy biến thích nghi và sửa đổi nội dung. Với Bộ pha trộn OER, các giảng viên và các tác giả khác có thể nhanh chóng lắp ráp và pha trộn LibreText của riêng họ từ toàn bộ độ rộng nội dung của LibreText có sẵn, bao gồm nội dung của chúng tôi từ các chủ đề khác. Bộ pha trộn OER là sẵn sàng cho bất kỳ ai thử nghiệm ở chế độ demo ở đây https://chem.libretexts.org/Development_Details/OER_Remixer, và tất cả điều bạn cần hoàn tất xuất bản LiberText của bạn là liên hệ với chúng tôi để thiết lập một tài khoản giảng viên (Instructor).
Tuân thủ với OEI - Sớm có
Sáng kiến Giáo dục trên trực tuyến - OEI (Online Education Initiative) là nỗ lực cộng tác giữa các trường Cao đẳng Cộng đồng California (CCCs) để đảm bảo rằng nhiều hơn đáng kể các sinh viên có khả năng hoàn thành các mục tiêu giáo dục của họ bằng việc gia tăng cả sự truy cập tới và thành công trong các khóa học chất lượng cao trên trực tuyến. Sau khi quy trình rà soát lại của chúng tôi là hoàn thành, các giảng viên sẽ có khả năng lựa chọn LibreText nào tuân thủ với các tiêu chuẩn và bảng các yêu cầu tiếp cận OEI trực tiếp từ Canvas Commons. OEI đang nhanh chóng mở rộng để đưa vào nhiều trường Cao đẳng Cộng đồng California, và nó có chỗ trong Canvas, điều ngụ ý rằng ước tính hàng trăm ngàn sinh viên sẽ chọn các khóa học Canvas qua OEI trong vài năm tới.
Tích hợp sâu LMS - Tới sớm
LibreText đang có kế hoạch sử dụng Tsugi để cho phép gia tăng tính tương hợp với phần mềm LMS phổ biến như Canvas, D2L, Moodle, và Blackboard. LibreText sẽ có khả năng cập nhật các module khóa học đồng bộ trong LMS khi chúng bị/được giảng viên thay đổi và báo cáo điểm số từ các module đánh giá. Tầm nhìn của chúng tôi là để LibreText sử dụng tích hợp này với LMS của bạn để tiến hóa từ chỉ một nền tảng nội dung thành một hub hoàn chỉnh cho việc học tập và đánh giá của sinh viên.
WeBWork - Đang phát triển
WeBWork là nền tảng các vấn đề phổ biến cho bài tập về nhà đối với việc đánh giá hiệu năng của sinh viên. WeBWork và các nền tảng đánh giá khác có thể được nhúng trực tiếp vào trong nội dung khóa học để giữ cho các sinh viên có trách nhiệm để hiểu nội dung đó. Sự tích hợp của LibreText với các Hệ thống Quản lý Học tập sau đó sẽ cho phép các kết quả được tích hợp tự động vào LMS của bạn, cung cấp một giải pháp tất cả trong một.
Unlike traditional textbooks or even ebooks, LibreText's web-based origins allow powerful integration of advanced features. LibreTexts prides itself in embracing new technologies to enhance student engagement, as content can be so much more than just text and images. These advanced features are available to all LibreTexts. It is up to instructors to decide which ones are the best fit for their classes.
In addition to the integrations that we have already implemented, we are continuously adding new features to expand the capabilities of LibreTexts and to integrate with existing technologies at institutions such as their Learning Management Systems. Wishing for a feature that we haven't thought of yet? Don't be afraid to suggest a feature!

Embedded Multimedia

Interactive videos are a simple, yet effective way to make your content feel more dynamic. Whether you chose to embed an existing video or make your own, interactive videos are a great way to present and visualize even the most complex topics.

Dynamic Figures

Sometimes text and still images just aren't enough to model our 3D world. With dynamic figures, students can manipulate 3D objects in order to get a new perspective and understanding. Our embedded molecular viewers allow for the interactive visualization of proteins and molecules, while CalcPlot3D gives shape to a whole new dimension of mathematics.

Jupyter

With Jupyter, code can be embedded right into the page for students to try. Supporting many popular languages such as Python, R, and Octave, Jupyter in LibreTexts can turn a few lines of code into a dynamic illustration of concepts in action. LibreTexts is also exploring the possibility of hosting dedicated computational resources to cover the needs of more data-intensive courses. Example from bqplot under Apache License 2.0

Print on Demand

If you like having something tangible to study off of, every page has an option to download and print a PDF version. This is a great alternative for the classroom if you want to limit the usage of electronic devices in class or if you have exercises for students to work out on paper.

Complete Printed Version - New!

Want an entire LibreText as a physical copy? LibreTexts is planning on expanding its print system such that you can request a full LibreText to print yourself or with a non-profit partner. This static version lacks the advanced features and always up-to-date nature of the actual website. Still, this version of a LibreText provides ultimate portability for those that want to retain the feel of a traditional textbook. A typical 500 page book can be printed and bound in softcover for only $12; a hardbound copy printed in color can be obtained for $35. All cost is dedicated to printing the resource; LibreTexts does not generate a profit from print copies. Check out our Printing with Lulu xPress Guide to get started!

One Minute Import into LMS

Using the LTI Common Cartridge system, it is possible to import a LibreText into your new course as a set of links. The common cartridge system is compatible with common LMS software such as Canvas, D2L, Moodle, and Blackboard. This is a speedy methods for setting up assigned or recommended readings without having to manually copy over the links. Check out our LMS Common Cartridge Guide to get started! For a more dynamic integration into the LMS, see our plan for Deep LMS Integration below.

Imported Open Textbooks - In Beta

Adapting an existing LibreText allows for the freedom to shape the course content without having to start from scratch. With Imported eTextbooks, LibreTexts can integrate external Open Textbook content from other sites such as from Pressbooks and allow for customization and stronger integrations. To respect and comply with licensing and copyright protections, only content with a CC BY-NC-SA, equivalent, or less restrictive license will be imported.

OER Remixer

A tenet of Open Education Resources is the freedom to adapt and customize content. With the OER Remixer, instructors and other authors can rapidly assemble and remix their own LibreText from the entire breadth of LibreTexts content available, including our content from other subjects. The OER Remixer is available for everyone to try out in demonstration mode here https://chem.libretexts.org/Development_Details/OER_Remixer, and all you need to finish publishing your LibreText is to contact us to set up an Instructor account.

OEI Compliance - Coming Soon

The Online Education Initiative (OEI) is a collaborative effort among California Community Colleges (CCCs) to ensure that significantly more students are able to complete their educational goals by increasing both access to and success in high-quality online courses. After our review process is complete, Instructors will be able to select LibreTexts that conform to OEI accessibility standards and rubric directly from Canvas Commons. OEI is quickly expanding to include many of the California Community Colleges, and it takes place in Canvas, which means that an estimated hundreds of thousands of students will be taking Canvas courses through OEI in the next few years.

Deep LMS Integration - Coming Soon

LibreTexts is planning on using Tsugi to allow increased interoperability with common LMS software such as Canvas, D2L, Moodle, and Blackboard. LibreTexts will be able to update course modules synchronously in the LMS as they are changed by the instructor and reporting grades from assessment modules. Our vision is for LibreTexts to utilize this integration with your LMS to evolve from just a content platform into a complete hub for student learning and assessment.

WeBWork - In Development

WeBWork is a popular homework problems platform for assessing student performance. WeBWork and other assessment platforms can be directly embedded within the course content to keep students accountable for understanding the content. The integration of LibreTexts with Learning Management Systems will then allow for the results to be integrated automatically back into your LMS, providing an all-in-one solution.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm195
  • Hôm nay4,127
  • Tháng hiện tại193,858
  • Tổng lượt truy cập33,171,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây