SPARC mở rộng chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở sau khi thí điểm thành công

Thứ hai - 02/07/2018 06:51
SPARC Expands Open Education Leadership Program Following Successful Pilot
Thursday, April 12, 2018 News
By Nicole Allen
Theo: https://sparcopen.org/news/2018/sparc-expands-open-education-leadership-program/
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/04/2018
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Các đơn ra nhập đội quân của chương trình phát triển nghề nghiệp của SPARC năm 2018-2019 cho các thủ thư về tài nguyên giáo dục mở sẽ bắt đầu tuần từ 23/04
Như một tổ chức thành viên thư viện, SPARC liên tục mở ra chương trình của chúng tôi để trang bị cho các thành viên của chúng tôi dẫn dắt trong các vấn đề Mở và nhấn mạnh những lợi ích điều này mang lại cho khu trường. Mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã khởi xướng thí điểm Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng của cơ chế thành viên của chúng tôi vì sự phát triển nghề nghiệp cho các nhà lãnh đạo mới các sáng kiến giáo dục mở và để xây dựng thư viện như là nơi của sự tinh thông về tài nguyên giáo dục mở (OER).
Thí điểm đó từng là đầu tiên - không chỉ đối với SPARC, mà là sáng kiến đầu tiên dạng này - và 7 tháng sau chúng tôi có lẽ không còn tự hào nữa về cách đội thí điểm của chúng tôi đã phát triển và đã giúp chúng tôi cải thiện chương trình đó cho tốt hơn. Bây giờ chúng tôi phấn khích tiến lên phía trước với các bước tiếp sau.
SPARC hân hạnh thông báo rằng chúng tôi chính thức đang khởi xướng Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của chúng tôi vào mùa thu này, xây dựng dựa vào thí điểm thành công của chúng tôi. Chương trình là mở cho những người chuyên nghiệp về thư viện ở Mỹ và Canada, những người muốn đưa công việc của họ về giáo dục mở lên một mức mới, dù điều đó là bắt đầu một sáng kiến mới hay xây dựng một sáng kiến đang có sẵn rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận các đơn xin tuyển mộ vào đội các năm 2018-2019 bắt đầu từ tuần 23/04, và các cơ sở thành viên của SPARC nhận được tuyển mộ ưu tiên và tỷ lệ giảm giá cho học phí.
Hãy nhấn vào đây để đăng ký được thông báo khi các đơn xin là mở.
Về chương trình này
Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của SPARC (SPARC Open Education Leadership Program) là chương trình phát triển nghề nghiệp tăng cường để trang bị cho những người chuyên nghiệp thư viện với tri thức, các kỹ năng, và các kết nối để dẫn dắt các sáng kiến giáo dục mở thành công có lợi cho các sinh viên. Chương trình 2 học kỳ pha trộn việc học tập trên trực tuyến, ngang hàng điểm - điểm (peer-to-peer), và dựa vào dự án để xây dựng sự hiểu biết toàn diện môi trường giáo dục mở đi cùng với tri thức thực hành để hành động trong và ngoài khu trường. Các bạn tham gia như một phần của đội trở thành cộng đồng thực hành mạnh mẽ, được những người chỉ dẫn - chuyên gia và sự hỗ trợ cố vấn cải thiện.
 • Tham gia trong khoa học tăng cường suốt 1 học kỳ trong mùa thu để giành được tri thức toàn diện về Giáo dục Mở, sự cam kết của các bên tham gia đóng góp, và cách để thiết kế một sáng kiến trong khu trường.
 • Lên kế hoạch thực thi dự án trong vòng 2 học kỳ trong mùa xuân mà có tác động lên giáo dục mở một cách cục bộ và đóng góp trở lại cho phong trào rộng lớn hơn.
 • Phát triển cộng đồng thực hành mạnh mẽ giữa nhóm các bạn đồng hàng, và phát triển như là nhà lãnh đạo qua sự hỗ trợ cố vấn.
 • Tham dự Hội nghị Giáo dục Mở, và nhận chỉ dẫn bổ sung để tạo ra hầu hết kinh nghiệm và bắt đầu xây dựng một mạng.
Chương trình được thiết kế để làm lợi cho những người chuyên nghiệp thư viện của Mỹ và Canada với bất kỳ mức kinh nghiệm nào với giáo dục mở, bao gồm những ai chỉ mới làm quen với sáng kiến mới và những ai có kinh nghiệm nhiều hơn xem xét việc đưa công việc của họ lên một mức tiếp theo. Bằng việc đặt ra thực hành, cộng đồng và tác động của thế giới thực nằm ở trung tâm, chương trình cung cáp môi trường nơi những người tham gia họ và phát triển từ lẫn của nhau, không chỉ chương trình giảng dạy.
“Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của SPARC đã trao cho tôi các công cụ tôi cần để biến các ý tưởng trừu tượng của tôi thành các dự án hành động được để hỗ trợ cho Giáo dục Mở trong cơ sở của tôi”, Abbey Elder, thủ thư về Truyền thông Hàn lâm & Truy cập Mở ở Đại học Bang Iowa, nói về kinh nghiệm của bà trong dự án thí điểm. “Phần tốt nhất của Chương trình của SPARC là những kết nối bạn có thể làm với những người khác, những người tham gia và tích cực trong hỗ trợ Giáo dục Mở. Việc cùng nhau thảo luận về các tình huống độc nhất của chúng tôi và các dự án từng chúng tôi muốn xử lý là một trong những điểm nhấn của chương trình đối với tôi”.
Các kết quả đầu ra của dự án thí điểm
Thí điểm trong các năm 2017-2018 của chúng tôi đang tới gần, và chúng tôi không thể tự hào hơn về cách đội thí điểm đã phát triển và đã giúp làm cho chương trình tốt hơn. Sau khi hoàn thành khóa học tăng cường trên trực tuyến cùng nhau mùa thu này, 14 bạn đồng nghiệp thí điểm bây giờ đang trong quá trình hoàn thành các dự án dài 2 học kỳ vào mùa xuân này, nó trải từ việc tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục mở lớn cho tới việc sản xuất bộ công cụ triển khai cho chính sách OER của bang. Kết quả chính từ thí điểm từng là những lợi ích to lớn được làm việc trong đội, điều đã phát triển những kết nối và sự cộng tác mạnh mẽ sẽ kéo dài vượt ra khỏi chương trình.
“Kết quả quan trọng nhất từ Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở của SPARC là sự kết nối được cung cấp cho tôi và các bạn đồng nghiệp trong đội”, Amanda Larson, thủ thư về Giáo dục Mở ở Đại học Bang Penn nói về kinh nghiệm của cô trong thí điểm. “Một trong những phần khó khăn nhất khi bắt đầu làm quen là nhận diện các đối tác và những người cộng tác tiềm năng, bằng việc đi qua chương trình này, tôi đã xây dựng được các kết nối với những người chuyên nghiệp khác sẽ kéo dài suốt sự nghiệp của tôi. Tôi không thể nói quá quan trọng làm sao các cam kết chúng tôi đã phát triển qua việc học tập và làm việc cùng nhau trong môi trường được duy trì liên tục đã thay tôi cách thức tôi làm việc”.
Trong những tháng tới, SPARC sẽ nhấn mạnh công việc của lớp đầu tiên của những người bạn và các dự án 2 học kỳ của họ. Đối với những người bắt đầu, hãy kiểm tra loạt video không thể tin nổi được Abbey Elder sản xuất như một phần của công việc trong khóa học của bà hồi mùa thu, hoặc bài đăng xuất sắc này trên blog với siêu dữ liệu của Amanda Larson, nó sẽ được yêu cầu đọc cho đội của năm tiếp sau. Các bạn cũng đã có những đóng góp lại đáng kể cho chương trình bằng việc cải thiện các tư liệu khóa học và cung cấp phản hồi trước khi khởi xướng đầy đủ vào mùa thu tới. Để duy trì cam kết của SPARC thiết lập mặc định MỞ, chúng tôi sẽ xuất bản chương trình giảng dạy theo giấy phép CC BY một khi nó được hoàn thành vào mùa hè này.
Tuyển sinh 2018-2019
SPARC sẽ bắt đầu nhận các đơn xin tuyển sinh vào đội các năm 2018-2019 của Chương trình Lãnh đạo Giáo dục Mở trong tuần 23/04. Những người chuyên nghiệp thủ thư được thuê làm trong các thư viện hàn lâm hoặc nghiên cứu ở Mỹ hoặc Canada là đủ điều kiện để nộp đơn. Chương trình được thiết kế để có lợi nhất cho những ai có trách nhiệm về công việc có liên quan tới giáo dục mở, bất kể vai trò hoặc mức kinh nghiệm. Các ứng viên sẽ được chuẩn bị cho sự cam kết thời gian đáng kể: 8 giời mỗi tuần để hoàn thành khóa học trên trực tuyến vào mùa thu, và trung bình 5 giờ mỗi tuần để hoàn thành dự án kéo dài 2 học kỳ vào mùa xuân.
Các kết quả đầu ra gồm việc giành được tri thức toàn diện về giáo dục mở, tạo ảnh hưởng thế giới thực có lợi cho các sinh viên, và tạo các kết nối với các bạn đồng hàng và các chuyên gia để thiết kế trong tương lai.
Tỷ lệ học phí cho các thư viện là thành viên của SPARC là 2.500 USD trang trải 2 học kỳ, phản ánh sự bao cấp được cấp vốn trợ cấp sẵn sàng cho năm học 2018-2019. Đối với các thư viện không là thành viên là 2.450 USD. Những người tham gia được yêu cầu tham dự Hội nghị Giáo dục Mở vào ngày 10-12/10 ở Thác nước Niagara, New York như là phần bắt cuộc của chương trình, vì thế các cơ sở tham gia sẽ chi ngân sách cho đi lại cũng như đăng ký. Số lượng có giới hạn giảm giá học phí bổ sung là sẵn sàng dựa vào nhu cầu của cơ sở.
Các đơn xin sẽ mở trên website của SPARC vào tuần 2q3/04. Các đơn xin nhận được từ 11/05 sẽ được thông báo vào 01/06, và các đơn xin sau đó sẽ được cân nhắc trên cơ sở tuyển mộ nếu còn chỗ trống. Chương trình bắt đầu vào 24/09 cho tới tháng 05/2019, với 1 tháng nghỉ đông.
Các chi tiết thêm về thời lượng, học phí, và tính đủ điều kiện sẽ sẵn sàng trên website của chúng tôi. Để đăng ký để được thông báo khi các đơn xin sẽ mở, hãy nhấn vào đây. Hãy ra nhập cùng chúng tôi trên phương tiện xã hội với #LeadOER.
Applications to join the 2018-2019 cohort of SPARC's professional development program for OER librarians will begin the week of April 23
As a library membership organization, SPARC continuously evolves our programming in order to equip our members to lead on Open issues and capitalize on the benefits this brings to campus. Last fall, we launched our pilot Open Education Leadership Program in answer to our membership’s growing demand for professional development for new leaders of open education initiatives and to build the library as a locus of OER expertise. The pilot was a first—not only for SPARC, but the first initiative of its kind—and seven months later we could not be more proud of how our pilot cohort has grown and helped us improve the program for the better. Now, we are excited to move forward with next steps.
SPARC is pleased to announce that we are officially launching our Open Education Leadership Program this fall, building on our successful pilot. The program is open to U.S. and Canadian academic library professionals who want to take their work on open education to the next level, whether that’s starting a new initiative or building on an existing one. We will begin accepting applications to enroll in the 2018-2019 cohort starting the week of April 23, and SPARC member institutions receive priority enrollment and a discounted tuition rate.
Click here to sign up to be notified when applications open.
About the Program
The SPARC Open Education Leadership Program is an intensive professional development program to empower library professionals with the knowledge, skills, and connections to lead successful open education initiatives that benefit students. The two-semester program blends online, peer-to-peer, and project-based learning to build a comprehensive understanding of the open education space coupled with practical know-how to take action on campus and beyond. Fellows participate as part of a cohort that becomes a vibrant community of practice, enhanced by expert instructors and mentorship support.
 • Participate in an intensive, semester-long online course during the fall to gain comprehensive knowledge of Open Education, stakeholder engagement, and how to design an initiative on campus.
 • Plan and execute a capstone project during the spring that has an impact on open education locally and that contributes back to the broader movement.
 • Develop a vibrant community of practice among a cohort of peers, and grow as a leader through mentorship support.  
 • Attend the Open Education Conference, and receive additional guidance to make the most of the experience and start building a network.
The program is designed to benefit U.S. and Canadian library professionals with any level of experience with open education, including those just getting started with a new initiative and those with more experience looking to take their work to the next level. By putting practice, community, and real-world impact at the center, the program provides an environment where participants learn and grow from each other, not just the curriculum.
“The SPARC Open Education Leadership Program gave me the tools I needed to turn my abstract ideas into actionable projects for supporting Open Education at my institution,” says Abbey Elder, Open Access & Scholarly Communication Librarian at Iowa State University, regarding her experience in the pilot. “The best part of the SPARC Program is the connections you can make with other people who are engaged and active in supporting Open Education. Getting together to discuss our unique situations and the projects we each wanted to tackle was one of the highlights of the program for me.”
Pilot Outcomes
Our 2017-2018 pilot is coming to a close, and we could not be more proud of how the pilot cohort has grown and helped make the program better. After completing the intensive online course together during the fall, the fourteen pilot fellows are now in the process of completing their spring semester capstone projects, which range from organizing a large open education symposium to producing an implementation toolkit for a state OER policy. A key takeaway from the pilot has been the powerful benefits of working within a cohort, which developed strong connections and collaborations that will endure beyond the program.
The most important takeaway from the SPARC Open Education Leadership program was the connection it provided for me to my peers in the cohort,” says Amanda Larson, Open Education Librarian at Penn State University on her experience in the pilot. “One of the hardest parts of getting started is identifying potential partners and collaborators, by going through this program I have built connections with other professionals that will last throughout my career. I can’t overstate how important the bonds we developed through learning and working together in a sustained space has changed the way I work.”
Over the coming month, SPARC will be highlighting the work of the first class of fellows and their capstones projects. For starters, check out this incredible video series produced by Abbey Elder as part of her fall coursework, or this excellent blog post on metadata by Amanda Larson, which will be required reading for next year’s cohort. Fellows have also made significant contributions back to the program by improving course materials and providing feedback ahead of the full launch in the fall. In keeping with SPARC’s commitment to setting the default to Open, we will publish the program curriculum under a CC BY license once it is finalized later this summer.
2018-2019 Enrollment
SPARC will begin accepting applications to enroll in the 2018-2019 cohort of the Open Education Leadership Program during the week of April 23. Library professionals employed U.S. or Canadian academic or research libraries are eligible to apply. The program is designed to be most beneficial to those with job responsibilities related to open education, regardless of role or level of experience. Applicants should be prepared for a significant time commitment: 8 hours per week to complete an online course in the fall, and an average of 5 hours per week to complete a capstone project in the spring. Outcomes include gaining a comprehensive knowledge of open education, making a real-world impact that benefits students, and forging connections with peers and experts to draw on in the future.
The tuition rate for SPARC member libraries is $2,500 covering both semesters, which reflects a grant-funded subsidy available for the 2018-2019 academic year. The non-member rate is $4,250. Participants are required to attend the Open Education Conference on October 10-12 in Niagara Falls, NY as a mandatory part of the program, so participating institutions should budget funding for travel and registration as well. A limited number of additional tuition discounts are available based on institutional need.
Applications will open on the SPARC website during the week of April 23. Applications received by May 11th will be notified by June 1st, and applications thereafter will be considered on a rolling basis as space is available. The program begins on September 24 and runs through May 2019, with a one month winter break.
Further details on the timeline, tuition, and eligibility will be available on our website. To sign up to be notified when applications open, click here. Join us on social media with #LeadOER.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay4,742
 • Tháng hiện tại177,833
 • Tổng lượt truy cập25,138,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây