Giáo dục mở là gì?

Thứ hai - 29/12/2014 06:11
What is open education?
 
Giáo dục mở là triết lý về cách thức mọi người sẽ sản xuất, chia sẻ và xây dựng tri thức.
Những người ủng hộ giáo dục mở tin tưởng rằng mỗi con người trên thế giới đều có sự truy cập tới các kinh nghiệm và tài nguyên giáo dục chất lượng cao, và họ làm việc để loại bỏ các rào cản tới mục tiêu này. Các rào cản như vậy có thể bao gồm các chi phí cao về tiền, các tư liệu lỗi thời hoặc không được cập nhật, và các cơ chế pháp lý cản trở sự cộng tác giữa các học giả và các nhà giáo dục.
Việc thúc đẩy sự cộng tác là trọng tâm đối với giáo dục mở. Như Nhóm Giáo dục Mở (Open Education Consortium) nói: “việc chia sẻ có lẽ là đặc tính cơ bản nhất của giáo dục: giáo dục đang chia sẻ tri thức, sự thấu hiểu và thông tin với những người khác, theo đó tri thức, các kỹ năng, các ý tưởng và sự hiểu biết mới có thể được xây dựng”.
 
Tài nguyên giáo dục mở là gì?
Tài nguyên giáo dục mở (OER) là các tư liệu học tập mà có thể được sửa đổi và được cải tiến vì những người sáng tạo ra chúng đã trao cho những người khác sự cho phép để làm thế. Các cá nhân hoặc tổ chức mà tạo ra các OER - có thể bao gồm các tư liệu như các ảnh chiếu trình chiếu, các podcast, các kế hoạch học tập, các hình ảnh, các đề cương bài giảng, các video bài giảng, các bản đồ, các bảng tính và thậm chí cả toàn bộ các cuốn sách - bỏ qua một số (nếu không nói là tất cả) bản quyền có liên quan tới các tác phẩm của họ, thường là qua các công cụ pháp lý như các giấy phép Creative Commons, sao cho những người khác có thể tự do truy cập, sử dụng lại, dịch, và tùy biến chúng.
 
Vì sao các tài nguyên giáo dục mở là có lợi?
Việc áp dụng các giấy phép mở cho các tư liệu giáo dục cho phép các nhà giáo dục cộng tác khi xây dựng các tư liệu phân biệt được một cách đặc biệt cho các học sinh của họ. Ví dụ, một giáo viên môn toán có thể có các vấn đề về ngôn từ được cấp phép mở cho các học sinh của bà, nhưng viết lại các bài tập để bao gồm ngôn ngữ có đặc thù hơn về địa lý hoặc phù hợp hơn về nhân khẩu học. Tới lượt mình, bà có thể chia sẻ các vấn đề được tùy biến của bà với những người khác mà có thể muốn sử dụng chúng.
 
Cùng lúc, việc cộng tác về các OER cho phép các nhà giáo dục làm việc cùng nhau khi đảm bảo sự nhất quán giữa các tư liệu của họ. Các giáo viên trường công ở nước Mỹ, ví dụ, có lẽ muốn chia sẻ các tài nguyên mà họ đã phát triển để gắn kết với các tiêu chuẩn giáo dục bắt buộc của chính phủ, giống như các tiêu chuẩn cốt lõi chung của nhà nước (Common Core State Standards).
 
Một vài nhà giáo dục gợi ý rằng các OER có lẽ giúp làm giảm các chi phí có liên quan tới việc sản xuất và phân phối các tư liệu học tập cả trong các cơ sở giáo dục tiểu học và trung học. Các giáo viên có thể tải về các tư liệu đó - thường ở các chi phí thấp - để sử dụng trong các lớp học của họ, nhưng học cũng có thể cập nhật các tư liệu đó và chia sẻ các đóng góp của họ với những người khác, giữ cho nội dung được đúng lúc, phù hợp, và chính xác. Theo cách này, họ không cần chờ các công ty phát hành sách giáo khoa phát hành toàn bộ phiên bản mới các tư liệu học tập (theo truyền thống có bản quyền) của họ.
 
Các học sinh cũng hưởng lợi từ các tài nguyên giáo dục mở khi họ truy cập các tư liệu đó để bổ sung sự giáo dục mà họ có lẽ nhận được trong lớp học. Một vài học sinh không có sự truy cập tới một nền giáo dục chất lượng cao, nhưng bằng việc sử dụng các OER cho phép họ các cơ hội để cải thiện tri thức của họ một cách độc lập - bất chấp các rào cản ngăn trở họ có được tri thức và các kỹ năng mà họ tìm kiếm.
 
Các tài nguyên giáo dục mở là hữu dụng nhất khi các nhà giáo dục phân phối chúng trong các định dạng mở, sao cho các giáo viên và học sinh có thể sử dụng các tài nguyên đó bất kể các nền tảng kỹ thuật đặc thù mà các trường của họ đã áp dụng. Các dự án như OER Commons hành động như là các kho cho các tài nguyên giáo dục mở chất lượng cao.
 
MOOC là gì?
Các khóa học trực tuyến mở đại chúng - MOOC (Massive Open Online Courses) là các khóa học trực tuyến bất kỳ ai cũng truy cập được với một máy tính và truy cập Internet. Mọi người gọi các khóa học đó là “đại chúng” vì sự tuyển sinh của chúng là mở cho nhiều học sinh hơn so với các cơ sở giáo dục truyền thống có thể cho phép - nghĩa là hàng trăm (thậm chí hàng ngàn) học sinh có thể tham gia trong một MOOC đặc thù. Ngày nay, nhiều trường cao đẳng và đại học đã tham gia các tổ chức cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao thông qua các MOOC.
 
Một ví dụ là edX, một đối tác giáo dục phi lợi nhuận mà vào năm 2012 đã phát triển từ một sự cộng tác giữa MIT và Harvard (Stanford đã ra nhập nỗ lực này vào năm 2013, và bây giờ hàng tá các trường cao đẳng và đại học từ khắp nơi trên thế giới cũng đã ra nhập). edX chào các sinh viên các cơ hội ghi tên vào các khóa học không phải trả tiền về một loạt các chủ đề từ những người chỉ dẫn trên khắp toàn cầu. Các học sinh đăng ký, tham dự, và hoàn thành các lớp học của họ trên trực tuyến. Vào năm 2013, edX đã phát hành mã nguồn cho nền tảng học trực tuyến của mình, sao cho các lập trình viên có thể tải về và giúp cải thiện nó. Những người khác có thể thậm chí sử dụng nó để xây dựng các nền tảng giáo dục của riêng họ.
 
Những mạo hiểm tương tự về giáo dục trực tuyến bao gồm cả Khan AcademyCoursera. Mức độ ở đó các MOOC khác nhau cấp phép cho các tư liệu khóa học của họ cho việc trộn lẫn và sử dụng lại khác nhau từ cơ sở này tới cơ sở khác.
 
Các nguyên tắc giáo dục mở áp dụng cho nghiên cứu hàn lâm như thế nào?
Những người ủng hộ giáo dục mở đã soi xét kỹ lưỡng và chỉ trích cả qui trình xuất bản hàn lâm và nền công nghiệp xuất bản hàn lâm.
Họ gợi ý rằng sự rà soát lại ngang hàng trong giới hàn lâm - qui trình mà các nhà sản xuất tri thức chuyên nghiệp đánh giá tác phẩm của nhau, thường nặc danh - đã trở thành minh bạch hơn, nên các độc giả có thể hiểu tốt hơn làm thế nào và vì sao, ví dụ, các nhà khoa học đã cho rằng một nghiên cứu nhất định nào đó phù hợp cho xuất bản phẩm trong một tạp chí hàn lâm, hoặc có các lỗi trong các phương pháp hoặc kết luận của chúng. Sự minh bạch trong rà soát lại ngang hàng trong giới hàn lâm cũng đảm bảo rằng các động lực của những người rà soát lại khi việc đánh giá nghiên cứu được phô bày ra trần trụi.
 
Các nguyên tắc giáo dục mở cũng tác động tới nền công nghiệp xuất bản hàn lâm qua các phong trào "truy cập mở". Thường thì, các nhà nghiên cứu phải từ bỏ các bản quyền họ nắm giữ đối với tác phẩm của họ khi họ đồng ý để các tạp chí xuất bản nó. Các nhà xuất bản tạp chí sau đó lấy phí của những độc giả riêng lẻ và các thư viện để truy cập tới các tư liệu của các học giả đó. Các khoản phí đó thường rất cao; nhiều nhà nghiên cứu và thủ thư kêu ca họ hạn chế truy cập tới nghiên cứu quan trọng tới những người có khả năng trả tiền cho điều đó. Hệ quả là, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu khác ở các trường đại học không thể truy cập được các tư liệu họ cần - để học về các phát triển mới trong các lĩnh vực của họ, hoặc để đọc, nhân bản và kiểm chứng các phát hiện của những người khác.
 
Sự không thỏa mãn với những hạn chế truy cập để nghiên cứu đã thúc giục các phong trào “truy cập mở” khác nhau trong giáo dục đại học. Vài cơ sở đã áp dụng các chính sách truy cập mở để trao sự truy cập công khai cho các tư liệu nghiên cứu. Dự án Tri thức Mở (The Public Knowledge Project) duy trì một nền tảng xuất bản nguồn mở được gọi là các Hệ thống Tạp chí Mở (Open Journal Systems), các đội biên tập viên của nó có thể sử dụng để làm trọng tài và xuất bản (phần lớn là truy cập mở) các tạp chí hàn lâm bên ngoài hệ thống xuất bản truyền thống. Tại nước Mỹ, các bang như California đã đề xuất làm luật yêu cầu nghiên cứu được rà soát lại ngang hàng được cấp vốn từ tiền của những người đóng thuế sẽ phải làm cho truy cập được tới bất kỳ ai muốn đọc nó. Nhà Trắng cũng đã chỉ thị rằng nó ủng hộ truy cập mở đối với nghiên cứu hàn lâm.
 
Tôi có thể họ nhiều hơn về giáo dục mở ở đâu?
Chúng tôi khuyến cáo khai thác các tài nguyên có sẵn từ Nhóm Giáo dục Mở (Open Education Consortium), Giáo dục Mở châu Âu (Open Education Europa), OER Commons, và Opensource.com.
 
Open education is a philosophy about the way people should produce, share, and build on knowledge.
Proponents of open education believe everyone in the world should have access to high-quality educational experiences and resources, and they work to eliminate barriers to this goal. Such barriers might include high monetary costs, outdated or obsolete materials, and legal mechanisms that prevent collaboration among scholars and educators.
Promoting collaboration is central to open education. As the Open Education Consortium says: "sharing is probably the most basic characteristic of education: education is sharing knowledge, insights and information with others, upon which new knowledge, skills, ideas and understanding can be built."
What are open educational resources?
Open educational resources (OERs) are learning materials that can be modified and enhanced because their creators have given others permission to do so. The individuals or organizations that create OERs—which can include materials like presentation slides, podcasts, syllabi, images, lesson plans, lecture videos, maps, worksheets, and even entire textbooks—waive some (if not all) of the copyright associated with their works, typically via legal tools like Creative Commons licenses, so others can freely access, reuse, translate, and modify them.
Why are open educational resources beneficial?
Applying open licenses to educational materials allows educators to collaborate when building materials specifically differentiated for their students. For example, a mathematics teacher might acquire openly-licensed word problems for her students, but re-write the exercises to include language that is more geographically specific or demographically relevant. In turn, she can share her modified problems with others who may wish to use them.
At the same time, collaborating on OERs allows educators to work together when ensuring consistency among their materials. Public school teachers in the United States, for instance, may wish to share resources they've developed in order to adhere to government-mandated educational standards, like the Common Core State Standards.
Some educators suggest that OERs might help reduce costs associated with producing and distributing course materials in both primary and secondary educational institutions. Teachers can download these materials—often at low costs—for use in their classrooms, but they can also update these materials and share their contributions with others, keeping content timely, relevant, and accurate. In this way, they needn't wait for textbook companies to issue entirely new editions of their (traditionally copyrighted) learning materials.
Students also benefit from open educational resources when they access these materials to supplement the education they might receive in a classroom. Some students do not have access to a high-quality education, but using OERs affords them opportunities to enhance their knowledge independently—in spite of the barriers preventing them from acquiring the knowledge and skills they seek.
 
Open educational resources are most useful when educators distribute them in open formats, so teachers and students can use those resources regardless of the particular technical platforms their schools have adopted. Projects like the OER Commons act as repositories for high-quality open educational resources.
 
What are MOOCs?
Massive open online courses (MOOCs) are online courses accessible to anyone with a computer and access to the Internet. People call these courses "massive" because their enrollment is open to more students than traditional educational institutions might permit—meaning that hundreds (even thousands) of students might participate in a particular MOOC. Today, many colleges and universities have joined organizations committed to providing high-quality education through MOOCs.
 
One example is edX, a non-profit education partnership that in 2012 grew from a collaboration between MIT and Harvard (Stanford joined the effort in 2013, and now several dozen colleges and universities from around the world have, too). edX offers students tuition-free opportunities to enroll in courses on a variety of subjects from instructors across the globe. Students register, attend, and complete their classes online. In 2013, edX released the source code for its online learning platform, so programmers could download and help improve it. Others could even use it to build their own education platforms.
Similar online educational ventures include Khan Academy and Coursera. The extent to which various MOOCs license their course materials for remixing and reusing differs from one institution to another.
 
How do open education principles apply to academic research?
Proponents of open education have scrutinized and criticized both the academic publishing process and the academic publishing industry.
They suggest that academic peer review—the process by which professional knowledge producers evaluate one another's work, often anonymously—become more transparent, so readers can better understand how and why, for example, scientists have deemed a certain study suitable for publication in an academic journal, or spot flaws in their methods or conclusions. Transparency in academic peer review also ensures that reviewers' motives when evaluating research are laid bare.
 
Open education principles are also impacting the academic publishing industry through "open access" movements. Often, researchers must relinquish the copyrights they hold on their work when they agree to let journals publish it. Journal publishers then charge individual readers and libraries fees for access to these scholarly materials. These fees are typically very high; many researchers and librarians claim they limit access to important research to people capable of paying for it. Consequently, scientists and other university researchers cannot access the materials they need—to learn about new developments in their fields, or to read, replicate, and verify others' findings.
Dissatisfaction with limitations on access to research has spurred various "open access" movements in higher education. Some institutions have adopted open access policies to grant the public access to research materials. The Public Knowledge Project maintains an open source publishing platform called Open Journal Systems, which editorial teams can use to referee and publish (largely open access) academic journals outside the traditional publishing system. In the United States, states like California have proposed legislation requiring peer-reviewed research funded by taxpayer money to be made accessible to anyone who wishes to read it. The White House has also indicated that it supports open access to academic research.
Where can I learn more about open education?
We recommend exploring resources available from the Open Education Consortium, Open Education Europa, the OER Commons, and Opensource.com
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,231
  • Tháng hiện tại73,099
  • Tổng lượt truy cập17,135,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây