5 công cụ quản lý dự án nguồn mở hàng đầu trong năm 2014

Thứ tư - 22/01/2014 06:10
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Top 5 open source project management tools in 2014

Posted 6 Jan 2014 by Robin Muilwijk

Theo: http://opensource.com/business/14/1/top-project-management-tools-2014

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2014

Lời người dịch: Bài liệt kê danh sách 5 công cụ quản lý dự án nguồn mở tốt nhất cho năm 2014 theo quan điểm của tác giả, dù chưa phải là danh sách đầy đủ nhất. Đó là các phần mềm - dự án nguồn mở: ProjectLibre, LibrePlan, OpenProject, ]project-open[Redmine. Ngoài ra còn một phần thưởng cho người sử dụng nữa là Agilefant. Có thể đó là những công cụ rất cần cho các bạn làm dự án để tham khảo.

Năm ngoái, Opensource.com đã đề cập tới một số công cụ quản lý dự án nguồn mở ( ProjectLibre, ]project-open[, and OpenProject). Chúng tôi thấy các bài đó có giá trị cho các độc giả của chúng tôi, nên ở đây chúng tôi nhìn về phía trước vào những gì chúng tôi nghĩ năm 2014 nắm cho các công cụ quản lý dự án nguồn mở đó.

Điều này không có nghĩa là một danh sách đầy đủ, nhưng từng công cụ được liệt kê ở đây từng được lựa chọn có chủ ý dựa vào tập hợp giàu các tính năng.

ProjectLibre

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Marc O’Brien, đồng sáng lập của ProjectLibre, chúng tôi đã đặc trưng một công cụ với sự hỗ trợ cho quản lý tác vụ, phân bổ tài nguyên, theo dõi, các biểu đồ Gantt và nhiều hơn thế. ProjectLibre là một lựa chọn thay thế tốt cho một sản phẩm phần mềm thương mại như Microsoft Project.

Vào tháng 12/2013, ProjectLibre đã tung ra phiên bản 1.5.8, và một sự viết lại đầy đủ kho mã nguồn hướng tới một kiến trúc theo module của Sáng kiến Cổng Dịch vụ Mở - OSGI (Open Services Gateway Initiative) đang diễn ra. Điều này sẽ cho phép kết nối các module vì sự tích hợp tốt hơn với các giải pháp chuyên nghiệp như Lên kế hoạch Tài nguyên Doanh nghiệp – ERP.

ProjectLibre là một công cụ máy trạm dựa vào Java. Trong quý I/2014 này, họ sẽ phát hành phiên bản 2.0. Còn chưa rõ khi nào phiên bản phần mềm như một dịch vụ SaaS sẽ sẵn sàng.

ProjectLibre từng được tạp chí InfoWorld trao giải “Tốt nhất của Nguồn mở” (Best of Open Source) trong năm 2013 và xếp hạng trong 3 công cụ quản lý dự án nguồn mở ưa thích hàng đầu cho cá nhân tôi.

LibrePlan

LibrePlan là một ứng dụng dựa vào web, thực hiện quản lý dự án sẵn sàng không chỉ cho người quản lý dự án, mà toàn bộ đội dự án, và nếu cần xuyên cả các tổ chức. LibrePlan được cấp phép AGPL. Đây là một công cụ đầy đủ tính năng khác hỗ trợ cho phân bổ tài nguyên, các đồ thị Gantt, tài chính, và hơn thế nữa. Các tính năng đó đi với một ứng dụng dựa vào web làm cho LibrePlan trở thành một nền tảng cộng tác lớn.

LibrePlan xếp hạng theo cá nhân tôi trong top 3 các công cụ quản lý dự án nguồn mở vì thiết kế hiện đại và giao diện người sử dụng cân bằng của nó, cũng như, tài iệu tốt và hoàn chỉnh, báo cáo được xây dựng sẵn, và sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Xem tất cả các tính năng trên trang này.

Tôi đã không lưu ý bất kỳ chức năng mới nào được phát hành hoặc ngày tháng phát hành phiên bản nào cho năm 2014.

OpenProject

“Cộng tác đồng đội được thiết kế lại” là cách mà chúng tôi đã giới thiệu cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Birthe Lindenthal, chủ tịch của Ban Giám đốc Quỹ OpenProject.

OpenProject được phát hành theo giấy phép GPLv3 và chạy trên Ruby on Rails. Tôi đồng ý với nhãn của chúng rằng công cụ này có “mọi điều bạn cần cho sự cộng tác” để hỗ trợ cho toàn bộ vòng đời dự án. Có 2 chức năng lớn xứng đáng được nhấn mạnh: OpenProject hỗ trợ Khả năng truy cập và một cài cắm Scrum hỗ trợ các phương pháp lanh lẹ (Agile) và các đội Scrum.

OpenProject hiện đang làm việc về một sự nâng cấp chính sẵn sàng tung ra vào Q1/2014. Phiên bản 3.0 sẽ hỗ trợ Ruby 2.0 và Rails 3.2. Xem lộ trình đầy đủ của họ ở đây.

OpenProject xếp hạng theo cá nhân tôi trong top 3 các công cụ quản lý dự án nguồn mở ưu thích vì giao diện người sử dụng, tài liệu và tập hợp giàu các tính năng của nó.

]project-open[

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Frank Bergmann, người sáng lập ra ]project-open[, ông đã trao cho các độc giả sự hiểu thấu công cụ này là gì, ]po[ là viết ngắn gọn, có nghĩa là làm:

“Chúng tôi không làm việc với các nhà quản lý dự án riêng rẽ, mà tập trung vào các tổ chức với 10-1.000 người sử dụng mà kiếm tiền của họ bằng việc thực hiện các dự án”.

]po[ được nói được hơn 6.000 công ty trên khắp thế giới sử dụng. Một cài đặt đầy đủ dựa vào hơn 100 gói nguồn mở, bao gồm một phát tán Linux, PostgreSQL, TCL như là ngôn ngữ chính của nó, Perl cho sự tích hợp hệ thống, và nhiều hơn nữa. Nó hỗ trợ tích hợp với hơn 30 gói như OpenLDAP, OpenOffice, ProjectLibre, và những gói khác.

]po[ là một công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp với nhiều chức năng, bao gồm sự hỗ trợ cho Agile. Phần mềm được phát hành theo một mô hình nguồn pha trộn, hoặc một “giấy phép đôi”, nghĩa là trong cốt lõi của nó đây là nguồn mở, với các module bổ sung thêm được phát hành theo một giấy phép thương mại. ]po[ chạy như là phần mềm máy trạm trên cả Windows và Linux, phụ thuộc vào kho các gói nguồn mở.

Trong năm 2014, ]po[ hy vọng phát hành phiên bản 4.2 mà sẽ mang một GUI AJAX, tích hợp giữa các chức năng cộng tác của quản lý dự án, và hơn thế nữa.

Redmine

Redmine là một công cụ quản lý dự án dựa vào web mà tôi sử dụng tích cực. Nó mạnh, chạy trên Ruby và Rails, và được cấp phép theo GPLv2.

Trong khi nó thiếu các chức năng chuyên nghiệp, so với các công cụ quản lý dự án khác mà tôi đã nhắc tới ở trên, thì nó có các ứng dụng web mạnh. Cùng với các chức năng quản lý dự án cơ bản, Redmine này bao gồm một wiki, kho, và trình theo dõi các vấn đề. Xem danh sách đầy đủ chức năng ở đây.

Redmine cũng có một ưu thế trong truy cập: nó sẵn sàng cho các nhà quản lý dự án, các thành viên khác theo đội, cũng như các khách hàng.

Trong năm 2014, lộ trình của Redmine chỉ ra một dòng các phát hành sẵn sàng mà tiếp tục thúc đẩy chất lượng của công cụ này.

CÔNG CỤ THƯỞNG THÊM: Agilefant

Agilefant, như tên nó ngụ ý, dựa vào các phương pháp Agile. Tuy nhiên, công cụ quản lý dự án nguồn mở này cũng hỗ trợ các hồ sơ sản phẩm, các dự án, chạy nước rút, và phát triển nhiều đội. Xem tập hợp đầy đủ các chức năng trong sách chỉ dẫn sử dụng Agilefant.

Agilefant đưa ra một sản phẩm tự do nguồn mở mà có thể được tải về và được triển khai trong đám mây riêng của riêng bạn. Chúng cũng đưa ra một giải pháp SaaS. Trong năm 2014, chúng sẽ bổ sung thêm một dịch vụ có trả tiền.

Agilefant chạy trên Java, Tomcat, và MySQL. Mã nguồn và giấy phép có thể thấy trên GitHub.

Last year, Opensource.com covered some popular open source project management tools (ProjectLibre, ]project-open[, and OpenProject.) We found these articles to be valuable to our readers, so here we take a look forward at what we think 2014 holds for these open source project management tools.

This is by no means an exhaustive list, but each tool listed here has been deliberately se-lected based on a rich feature set.

ProjectLibre

In our interview with Marc O’Brien, co-founder of ProjectLibre, we featured a tool with support for task management, resource allocation, tracking, Gantt c-harts, and much more. ProjectLibre is a good al-ternative to a commercial software product like Microsoft Project.

In December 2013, ProjectLibre released version 1.5.8, and a full rewrite of the codebase towards an Open Services Gateway Initiative (OSGI) modular architecture is ongoing. This will allow connector modules for better integration with enterprise solutions such as Enterprise Resource Planning (ERP).

ProjectLibre is a Java based client tool. During their 2014 Q1 this year, they will release version 2.0. It is not clear yet when the SaaS version will become available.

ProjectLibre was awarded InfoWorld's "Best of Open Source" in 2013 and ranks in my personal top 3 favorite open source project management tools.

LibrePlan

LibrePlan is a web based application, making project management available to not just the project manager, but the entire project team, and if necessary across organisations. LibrePlan is licensed under the AGPL. This is another full featured tool supporting resource allocation, Gantt c-harts, financials, and more. These features coupled with a web based application make LibrePlan a great collaboration platform.

LibrePlan ranks in my personal top 3 favorite open source project management tools because of its modern design and balanced user interface, as well as, good and complete documentation, built in reporting, and professional support.

View all of the features on this page.

I did not note any newly released features or version release dates for 2014.

OpenProject

"Team collaboration redesigned" is how we introduced our interview with Birthe Lindenthal, Chairperson of the OpenProject Foundation's Board of Directors.

OpenProject is released under the GNU General Public License Version 3 and runs on Ruby on Rails. I happen to agree with their tagline that this tool has "everything you need for collaboration" to support the entire project life cycle. There are two big features that deserve to be highlighted: OpenProject supports Accessibility and a Scrum plugin supporting Agile methods and Scrum teams.

OpenProject is currently working on a major upgrade ready for release during 2014 Q1. Version 3.0 will support Ruby 2.0 and Rails 3.2. See their full roadmap here.

OpenProject ranks in my personal top 3 favorite open source project management tools because of their user interface, documentation, and rich feature set.

]project-open[

In our interview with Frank Bergmann, founder of ]project-open[, he gave readers insight into what this tool, ]po[ for short, is meant to do:

"We're not dealing with individual project managers, but focus on organizations with 10 - 1,000 users that earn their money by executing projects."

]po[ is said to be used by over 6,000 companies worldwide. A full installation is based on over 100 open source packages including a Linux distro, Postgre SQL, TCL as it’s main language, Perl for system integration, and many more. It supports integration with 30+ packages such as OpenLDAP, OpenOffice, ProjectLibre, and others.

]po[ is an enterprise project management tool with many features, including support for Agile. The software is released under a mixed source model, or a "dual license", meaning that at it’s core it is open source, with additional modules released under a commercial license. ]po[ runs as client software on both Windows and Linux, depending on a stack of open source packages.

In 2014, ]po[ hopes to release version 4.2 which will bring a full AJAX GUI, integration between collaboration features and project management, and more.

Redmine

Redmine is a web-based project management tool that I actively use. It's powerful, runs on Ruby and Rails, and is licensed under GNU General Public License v2 (GPL).

Whe-re it lacks enterprise features, compared with the other project management tools I've mentioned above, it has strong web applications. Along with basic project management features, this Redmine includes a wiki, repository, and issue tracker. View the full feature list here.

Redmine also has an advantage in access: it is available to project managers, other team members, as well as, the clients.

In 2014, the Redmine roadmap shows a steady flow of releases that continue to improve the quality of the tool.

BONUS TOOL: Agilefant

Agilefant, as its name implies, is based on Agile methods. However, this open source project management tool also supports product portfolios, projects, sprints, and multi-team development. See the full feature set in the Agilefant user guide.

Agilefant offers a free and open source product that can be downloaded and deployed into your own private cloud. They also offer a SaaS solution. In 2014, they will add a paid service.

Agilefant runs on Java, Tomcat, and MySQL. The source code and license can be found on GitHub.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay15,534
  • Tháng hiện tại48,517
  • Tổng lượt truy cập18,521,800
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây