Các bài trình chiếu tại các hội nghị/hội thảo tới hết năm 2023

Thứ ba - 02/01/2024 07:07
Các bài trình chiếu tại các hội nghị/hội thảo tới hết năm 2023
 1. Ngày 21/12/2023. Tọa đàm ‘Chuyển đổi số trong nhà trường và các giải pháp xây dựng công cụ đánh giá năng lực số’ tại Trường Cao đẳng Thương mại, TP. Đà Nẵng. Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công. DOI: 10.5281/zenodo.7980030; (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số; DOI: 10.5281/zenodo.7980046; và (3) Giới thiệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V1.0, DOI: 10.5281/zenodo.10370627

 2. Ngày 14/12/2023. Tọa đàm ‘Chuyển đổi số trong nhà trường và các giải pháp xây dựng công cụ đánh giá năng lực số’ tại Trường Đại học Đồng Nai. Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công. DOI: 10.5281/zenodo.7980030; (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số; DOI: 10.5281/zenodo.7980046; và (3) Giới thiệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V1.0, DOI: 10.5281/zenodo.10370627

 3. Ngày 16/11/2023. Lễ công bố “Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên” tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành & Giới thiệu Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở cho giảng viên V1.0. Bài trình chiếu có tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/scl/fi/jg8veos56767oddox0vwa/OER_Comp_Intro.pdf?rlkey=x0l6329vefu92shm629pnk8o5&dl=0

 4. Ngày 09/11/2023. Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở và vai trò của các trường đại học. Bài trình chiếu có tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/scl/fi/1493z3a61km63m8pdjsjm/OER_and_HEI_Roles.pdf?rlkey=gys3aq58hnfquw0kt8fleu0xd&dl=0

 5. Ngày 03/11/2023. Tập huấn “Khai thác các công cụ khoa học mở và kỹ năng công bố quốc tế cho các nhà nghiên cứu trẻ” tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Các bài trình chiếu: (1) Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR; và (2) Lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học và gợi ý từ chương trình chuyển đổi sang Khoa học Mở của NASA.

 6. Ngày 03/11/2023. Hội thảo khoa học quốc gia ‘Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số’ do Trường Kinh tế Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Phương tiện (IPS) tổ chức. Bài trình chiếu: Phác thảo luồng dữ liệu và xác định trách nhiệm trong một tình huống dữ liệu liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân - kinh nghiệm từ Khung ra quyết định ẩn danh của Vương quốc Anh.

 7. Ngày 01/11/2023. Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Giáo dục Mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam” do Đại học Mở Hà Nội tổ chức. Bài trình chiếu: Khung năng lực Tài nguyên Giáo dục Mở - công cụ giúp nâng cao vai trò của Giáo dục Mở trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

 8. Ngày 27/10/2023. Hội thảo: Dữ liệu nghiên cứu Khoa học Mở và lưu trữ dữ liệu nghiên cứu Khoa học Mở do Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức. Các bài trình chiếu: (1) Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR, DOI: 10.5281/zenodo.8339722; và (2) Lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học và gợi ý từ chương trình chuyển đổi sang Khoa học Mở của NASA. DOI: 10.5281/zenodo.8341435.

 9. Ngày 26/10/2023. Tọa đàm: Kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc Mở và An toàn, do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức. Các bài trình chiếu: (1) Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và một vài gợi ý; (2) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công. DOI: 10.5281/zenodo.7980030; và (3) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số. DOI: 10.5281/zenodo.7980046.

 10. Ngày 16/09/2023. Ngày Hội Phần mềm Tự do 2023 - Software Freedom Day 2023. Bài trình chiếu: Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở.

 11. Ngày 15/09/2023. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Văn phòng Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam; Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở; Đại diện Google tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng trường Cao đẳ Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công. DOI: 10.5281/zenodo.7980030; và (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số; DOI: 10.5281/zenodo.7980046.

 12. Ngày 13/09/2023. Hội thảo: Dữ liệu nghiên cứu khoa học mở và lưu trữ dữ liệu nghiên cứu khoa học mở do Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Các bài trình chiếu: (1) Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR; và (2) Lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học và gợi ý từ chương trình chuyển đổi sang Khoa học Mở của NASA;

 13. Ngày 8-10/09/2023. Hội thảo với chủ đề ‘WAI!’ tại sự kiện Security Bootcamp 2023, diễn ra tại Đà Nẵng. Bài trình chiếu: Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân và một vài gợi ý triển khai.

 14. Ngày 30/06/2023. Hội thảo: Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý xây dựng nền tảng tài nguyên giáo dục mở dùng cho các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam’ được tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh. Các bài trình chiếu: (1) Sự cần thiết xây dựng khung pháp lý phát triển tài nguyên giáo dục mở cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hướng tới chuyển đổi sang khoa học mở; (2) Gợi ý xây dựng khung pháp lý phát triển tài nguyên giáo dục mở cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hướng tới chuyển đổi sang khoa học mở; và (3) Báo cáo kết quả khảo sát về tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

 15. Ngày 30/05/2023. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Tọa đàm “Khung năng lực số và công cụ đánh giá năng lực số”. Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công. DOI: 10.5281/zenodo.7980030; và (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số. DOI: 10.5281/zenodo.7980046.

 16. Ngày 13/05/2023. Hội Tin học Thành phố Cần Thơ (CAIP) phối hợp cùng với Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ (CICT) tổ chức Tọa đàm “Khung năng lực số và công cụ đánh giá năng lực số”. Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công; và (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số.

 17. Ngày 12/05/2023. Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo ‘Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ’ tại Cần Thơ. Bài trình chiếu: Khoảng trống nguồn lực đầu tư về khoa học mở cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ.

 18. Ngày 14/02/2023. Hội thảo “Khung năng lực số và công cụ đánh giá năng lực số” do Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) và Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (InOER) đồng tổ chức tại Thư viện Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Các bài trình chiếu: (1) Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: năng lực số, văn hóa số và tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công; và (2) Giới thiệu các khung năng lực số và gợi ý cách xây dựng công cụ đánh giá năng lực số;

 19. Ngày 13/02/2023. Tập đoàn công nghệ VietSens tổ chức tọa đàm với các chủ đề ‘Các mô hình đặc thù của FOSS và mối quan hệ giữa chúng’ và ‘Mở mã nguồn của phần mềm nguồn đóng theo một giấy phép mở’ với sự tham gia của các đại diện của từ Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (InOER) và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) tại trụ sở của VietSens. Các bài trình chiếu: (1) Các mô hình đặc thù của Phần mềm Tự do Nguồn Mở và mối quan hệ giữa chúng; và (2) Mở mã nguồn của phần mềm nguồn đóng để nó trở thành phần mềm nguồn mở như thế nào cho đúng.

 20. Ngày 14/01/2023. Nhân dịp lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam, 14/01/2012 – 14/01/2023, được tổ chức tại Hà Nội. Bài trình chiếu: Chuyển đổi số giáo dục Việt Nam: Năng lực số, Văn hóa số và Tính mở là điều kiện tiên quyết để thành công.

 21. Ngày 07/01/2023. Hội thảo chuyên đề ‘Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong chuyển đổi số y tế’ do Hội Tin học Y tế Việt Nam (Vietnam Medical Information Association) tổ chức tại Hà Nội. Bài trình chiếu: Cơ hội và thách thức của phần mềm nguồn mở trong chuyển đổi số y tế.

Các bài trình chiếu tại các hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn tới hết năm 2022: [01], [02], và [03].

Xem thêm: Hội nghị/Hội thảo

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập52
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm47
 • Hôm nay9,838
 • Tháng hiện tại457,303
 • Tổng lượt truy cập33,804,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây