2012: Cách tân Mở cho chính phủ

Thứ năm - 11/04/2019 06:16
2012: Cách tân Mở cho chính phủ
2012: Open innovation for government
03 Feb 2012 by Nick Grossman
Theo: https://opensource.com/government/12/2/2012-open-innovation-government
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/02/2012
Xem thêm: Khoa học mở - Open Science

Image by: opensource.com
http://civiccommons.org/wp-content/uploads/2012/01/virtuous-platforms1.png
Khi giở lịch sang năm mới, chúng tôi muốn lấy thời điểm để phản ánh về những gì chúng tôi đã làm ở đây ở Civic Commons trong năm vừa qua, những gì chúng tôi đã học được, và chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho năm tới ở đâu.
Đó từng là một năm bận rộn đối với chúng tôi. Trong khi sáng kiến Civic Commons đã bắt đầu, chậm chạp, như một đối tác không chính thức giữa Code for AmericaOpenPlans vào đầu năm 2010, chúng tôi thực sự đã bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh vào tháng 5 năm ngoái, nhờ sự hỗ trợ hào phóng của công ty khởi nghiệp từ mạng Omidyar Network, Quỹ MacArthur Foundation, và Quỹ Knight Foundation.
Kể từ đó, chúng tôi đã tăng tốc công việc hướng tới mục tiêu lớn của chúng tôi:

Cho tới nay, chúng tôi đã tập trung công việc của chúng tôi vào 3 lĩnh vực cốt lõi: (1) giúp các chính phủ áp dụng các thực hành nguồn mở sao cho họ có thể hưởng lợi từ các đầu tư của nhau vào công nghệ; (2) hỗ trợ phát triển “các nền tảng mở”, như Open311, nó đại diện cho tiếp cận cơ bản khác về phát triển công nghệ; và (3) xây dựng hạ tầng tri thức mở xung quanh các chính sách và thực hành có liên quan trong việc triển khai các tiếp cận đó.
Đây là rà soát lại nhanh những gì chúng tôi đã làm trong từng mặt trận:
Giúp các chính phủ làm nguồn mở
Giả thuyết ban đầu của chúng tôi từng là các chính phủ đang chi tiêu nhiều nà nhiều tiền vào phát triển phần mềm mỗi năm, và rằng việc áp dụng tiếp cận nguồn mở có thể vừa tiết kiệm tiền và vừa giúp lan truyền các cách tân. Chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm việc trực tiếp với một số dự án phần mềm chính phủ, bao gồm Federal IT Dashboard (với Nhà Trắng), công cụ trực quan hóa WEAVE (với Open Indicators Consortium), Checkbook NYC 2.0 (hiện đang phát triển với văn phòng NYC Comptroller), Change by Us (với các Dự án Địa phương và Code for America), và vài dự án sắp tới.
Thông qua những tham gia đó, chúng tôi từng ở chiến tuyến của phát triển phần mềm chính phủ, hỗ trợ (phần lớn thông qua công việc không thể tin nổi của Karl Fogel) với các chủ đề như quy trình phát triển, quy trình cộng đồng, và cấp phép.
Có lẽ quan trọng nhất, chúng tôi đã tiếp tục nắm bắt việc học tập từ các tham gia đó trên Civic Commons wiki (nhiều thông tin hơn có ở dưới) và sẽ tiếp tục làm thế.
Xây dựng các nền tảng mở
Một trong những khái niệm cốt lõi mà Civic Commons thúc đẩy là các chính phủ có thể bắt đầu hành động nhiều hơn như "các nền tảng", bằng việc cung cấp các cơ hội cho các lập trình viên và các doanh nghiệp để xây dựng các công cụ tích hợp trực tiếp với các dịch vụ của chính phủ (nhiều theo cách y hệt mọi người có thể tạo ra các ứng dụng trên nền tảng iPhone). Tiếp cận dựa vào nền tảng này là một ý tưởng khá mới trong công nghệ của chính phủ, và đòi hỏi vài sự nghĩ lại về những gì để xây và làm thế nào để xây nó.
Phần chính của việc xúc tác cho “chính phủ như một nền tảng” là đi tới các con đường tiêu chuẩn của việc kết nối các dịch vụ của chính phủ với nhau và với các công cụ bên ngoài. NHiều theo cách Internet được xây dựng dựa vào một số tiêu chuẩn mở (như HTTP và HTML), những trụ cống của “web dân sự” là các định dạng dữ liệu tiêu chuẩn và các giao diện lập trình ứng dụng (API) mà xúc tác cho các công nghệ để tương hợp được dễ dàng.
Với điều đó trong đầu, dự án cốt lõi của Civic Commons từng là tiêu chuẩn Open311 – Open311 là tiêu chuẩn web mở cho vấn đề của thành phố báo cáo về các API (những điều như việc báo cáo một ổ gà hoặc đèn đường bị hỏng). Dịch vụ này đủ đồng dạng khắp các thành phố, và vì thế là cốt lõi cho kinh nghiệm chính phủ - công dân, ddieuf đã có chỗ lý tưởng đầu tiên cho chúng tôi để đặt trọng tâm. (Lưu ý rằng dự án Open311 đã được OpenPlans khởi xướng vào năm 2009, và bây giờ được Civic Commons quản lý).
Năm nay đã thấy rồi sự tăng trưởng cho Open311: bây giờ có hơn 2 tá các thành phố tuân thủ với Open311, điều đã đạt được thông qua sự can dự của các nhà bán hàng như ConnectedBits, SeeClickFix, Motorola, và Kana Lagan, cũng như bằng sự phát triển mã trong nội bộ tại chỗ như Bloomington, IN, và Miami-Dade, FL. Code for America đã khởi xướng Open311 Dashboard nguồn mở của họ, điều chúng tôi hy vọng sẽ nhân rộng sang nhiều thành phố 2012 trong năm tới.
Phil Ashlock, người từng là nhà điều phối kỹ thuật và quản lý cộng đồng của Open311 từ đầu, vừa đăng bài tổng kết năm tuyệt vời trên blog Open311 blog, bao gồm danh sách chọn cho cộng đồng Open311 cho năm 2012.
Lan truyền tri thức
Gần như mỗi thành phố chúng tôi nói tới có các câu hỏi & các mối quan tâm y hệt về dữ liệu mở, các giao diện lập trình ứng dụng (API), nguồn mở, quy trình phát triển và chính sách công nghệ. Trong khi từng thành phố riêng rẽ có thể là mới với những vấn đề đó, thì tổng hợp lại, nhiều kinh nghiệm đang xảy ra và các bài họa đang được học. Công việc của chúng tôi là tạo các kết nối giữa đám người đang xử ý các vấn đề y hệt, và qua thời gian, để xây dựng các tài nguyên thông tin giúp hỗ trợ việc ra quyết định, và có thể tranh luận nội bộ ngắn để tiết kiệm thời gian.
Có ít nỗ lực đang được triển khai mà bạn có thể cài cắm vào để giúp hưởng lợi từ và cũng xây dựng kho tri thức này:
  • Civic Commons Wiki, nói chung, là tài nguyên lớn cho các tiền lệ về chính sách, quy trình và thực hành. Năm nay, người bạn từ Code for America từ năm 2011 Michelle Koeth đã đưa mọi điều đi một bước xa hơn và đã bắt đầu Legal hướng dẫn về các Vấn đề Mua sắm, như là kết quả của các cuộc phỏng vấn với các đại diện pháp lý từ khoảng 20 thành phố. Vừa mới hôm nay, tôi đã trả lời yêu cầu của một thành phố về các lựa chọn cấp phép cho mẩu mã họ sắp phát hành - thay vfi bắt đầu từ đầu. Tôi đơn giản đã tham chiếu tới trang wiki về các lựa chọn cấp phép nguồn mở. Chúng tôi cũng có nhiều tham chiếu lớn về các chủ đề như các chính sách dữ liệu mởcác tiêu chuẩn dữ liệu.
  • Ngay trước thềm năm mới, chúng tôi đã tung ra Civic Commons Marketplace (Thị trường Chung Dân sự), một wiki-cơ sở dữ liệu theo dõi môi trường công nghệ dân sự - ý tưởng để nó giống "CrunchBase for civic tech" (CrunchBase cho kỹ thuật dân sự. Chúng tôi sẽ làm việc cật lực để cải thiện cả bản thân công cụ cũng như nội dung trong đó trong năm tới.
Như bình thường, nếu bạn muốn tham gia thảo luận, xin hãy xem Cdanh sách thảo luận của Civic Commons, hoặc các cao thủ (geeks) cảm thấy tự do ra nhập với chúng tôi tại địa chỉ #civiccommons trên irc.freenode.net.
Với điều đó trong đầu, đây là những điều chúng tôi sẽ thảo luận trong năm nay:
Xây dựng thị trường

Chúng tôi gần đây đã tung ra phiên bản alpha của Marketplace (thị trường), và đang bắt đàu sử dụng nó để theo dõi các công cụ nào đang được sử dụng ở đâu. Điều đó là đơn giản, để bắt đầu, và được hình thành trên ý tưởng rằng thậm chí tập hợp dữ liệu cơ bản này - các công cụ nào từng thực thể chính phủ sử dụng để làm cho điều này thành tập hợp dữ liệu mở, và chúng tôi hy vọng rằng qua thời gian, thị trường sẽ trở thành có giá trị cho cộng đồng Civic Tech như CrunchBase đã trở thành cộng đồng các công ty khởi nghiệp.
Nếu bạn là một người sử dụng, nhà sản xuất hay người mua công nghệ dân sự - một nhân viên CNTT của chính phủ, một người bán hàng làm việc trong khu vực chính phủ, một công ty khởi nghiệp tập trung vào khu vực dân sự - hãy tập trung vào Marketplace và thiết lập hồ sơ của bạn. Hãy cho chúng tôi biết các ứng dụng nào bạn đang xây dựng, đang mua, và đang sử dụng. Ví dụ, đây là trang của công ty Azavea, và đây là trang của NPhòng CNTT Thành phố New York.
Chúng tôi hy vọng rằng Marketplace sẽ phục vụ như là nguồn tài nguyên hữu dụng cho các chương trình đang nổi lên như Startup Accelerator (Tăng tốc Khởi nghiệp) và Brigade (Đồng đội), cũng như tất cả các tổ chức, công ty và các thực thể chính phủ khác đang làm việc trong môi trường kỹ thuật dân sự. Hơn nữa, chúng tôi đang hy vọng rằng qua thời gian, bản thân Marketplace sẽ trở thành nền tảng dựa vào đó chúng tôi có thể xây dựng các dịch vụ và các công cụ hữu dụng khác (như khả năng cho các ứng dụng hộp cát - sandbox với một nhắp chuột là chạy, hoặc tiến hành các phân tích về dữ liệu Mktplc). Vì thế, nếu bạn là một lập trình viên và có quan tâm làm việc về hoặc xây dựng trên đỉnh của Marketplace, hãy kiểm tra trung tâm của các lập trình viên.
Kiến trúc Mở và sức mạnh của các nền tảng
Trong khi chúng ta đã thấy bước tiến bộ rồi với các ứng dụng nguồn mở của các thành phố (với một số trường hợp sử dụng lại bắt đầu vật chất hóa), trong khi chúng ta đã thấy hoạt động thú vị và lan rộng nhất là xung quanh các nền tảng như Open311. Đó là vì một nền tảng là lớn hơn so với một ứng dụng đơn nhất - nó tạo ra cơ hội cho nhiều công cụ được xây dựng xung quanh lõi chung. Hơn nữa: khi nhiều công cụ hơn được xây dựng xung quanh nền tảng đó, mối quan tâm gia tăng, dẫn tới ứng dụng nền tảng đó nhiều hơn, tới lượt nó khuyến khích phát triển nhiều ứng dụng hơn, và, vâng, bạn biết ý tưởng đó rồi đấy.
http://civiccommons.org/wp-content/uploads/2012/01/virtuous-platforms1.png
Vì thế bằng việc tập trung vào nền tảng đó, thay vì các ứng dụng riêng rẽ, chúng ta đang tạo ra cơ hội cho nhiều điều để xảy ra. Chúng ta đã và đang thấy điều này xảy ra bên trong cộng đồng Open311, và chúng ta cũng có thể thấy các ví dụ như những gì đang diễn ra với Vận tải công cộng như một Nền tảng.
Vì thế, khi chúng ta nghĩ về chúng ta muốn tập trung vào đâu các nỗ lực của chúng ta trong năm tới, chúng ta thực sự đang nhìn vào không chỉ để giúp các thành phố phát triển theo một cách thức nguồn mở, mà còn giúp họ phát triển hạ tầng mở ở dạng các nền tảng có thể được những người khác mở rộng. Tất cả điều này là về việc đưa ra nền tảng cho Cách tân Mở.
Gắn vào nó cùng nhau: Cách tân Mở
Trong cuốn sách gần đây củ ông Chiến lược Sở hữu Trí tuệ, giáo sư luật của Harvard John Palfrey mô tả Cách tân Mở như sau:
Ý tưởng đằng sau Cách tân Mở là đơn giản cũng như là mạnh mẽ: những người sáng tạo các ý tưởng mới không phải nằm trong tổ chức của bạn để trở nên hữu dụng.
Điều đó thực sự là: xúc tác cho khả năng kết hợp các nỗ lực của riêng bạn với các nỗ lực của những người khác. Điều đó là đơn giản và mạnh mẽ.
Các nền tảng mở xúc tác cho những người khác cách tân trên đỉnh của công nghệ chính phủ cung cấp; nguồn mở cho phép các thành phố hưởng lợi từ các cách tân lẫn của nhau, và tri thức mở giúp cho các bài học học được ở một nơi thông báo về các quyết định ở một nơi khác. Và đó là những gì thực sự nằm trong cốt lõi công việc của chúng tôi ở Civic Commons: giúp các chính phủ mở khóa tiềm năng cho Cách tân Mở.
OK 2012, hãy ôm lấy nó.
Được đăng lần đầu trên civiccommons.org và có sự cho phép để đăng lại .
As we turn the calendar to the new year, we'd like to take a moment to reflect on what we've done here at Civic Commons over the past year, what we've learned, and where we're planning on heading next.
It's been a busy year for us. While the Civic Commons initiative began, slowly, as an informal partnership between Code for America and OpenPlans in early 2010, we really began working in earnest last May, thanks to generous startup support from the Omidyar Network, the MacArthur Foundation, and the Knight Foundation.
Since then, we've accelerated our work towards our broad goal:
Thus far, we've focused our work in three core areas: (1) helping governments adopt open source practices so that they can benefit from each other's investments in technology; (2) supporting the development of "open platforms", such as Open311, which represent a fundamentally different approach to technology development;and (3) building open knowledge infrastructure around the policies and practices involved in implementing these approaches.
Here's a quick review of what we've done on each front:
Helping governments do open source
Our starting hypothesis was that governments are spending lots and lots of money on software development every year, and that adopting an open source approach could both save money and help spread innovations. We spent time working directly with a number of government software projects, including the Federal IT Dashboard (with the White House), the WEAVE visualization tool (with the Open Indicators Consortium), Checkbook NYC 2.0 (currently in development with the NYC Comptroller's office),Change by Us (with Local Projects and Code for America), and several forthcoming projects.
Through these engagements, we've been on the front lines of government software development, assisting (largely through the work of the incredible Karl Fogel) with topics such as development process, community process, and licensing.
Perhaps most importantly, we've continued to capture our learnings from these engagements in in the Civic Commons wiki (more on that below) and will continue to do so.
Building open platforms
One of the core concepts that Civic Commons promotes is that governments can begin to act more like "platforms", by providing opportunities for developers and entrepreneurs to build tools that integrate directly with government services (much the same way that people can create apps on the iPhone platform). This platform-based approach is a somewhat new idea in government technology, and requires some re-thinking about what to build and how to build it.
A major part of enabling "government as a platform" is arriving at standard ways of connecting government services with each other and with outside tools. Much in the way that the Internet is build on a number of open standards (such as HTTP and HTML), the underpinnings of the "civic web" are the standard data formats and APIs that enable technologies to interoperate easily.
With that in mind, a core project of Civic Commons has been the Open311 standard — Open311 is an open web standard for municipal issue reporting APIs (things like reporting a pothole or a broken streetlamp). This service is sufficiently uniform across cities, and is so core to the government-citizen experience, that it has been an ideal first place for us to focus. (Note that theOpen311 project was launched in 2009 by OpenPlans, and is now managed by Civic Commons).
This year saw steady growth for Open311: there are now over two dozen cities that are Open311-compliant, which has been achieved through the involvement of vendors like ConnectedBits, SeeClickFix, Motorola, and Kana Lagan, as well by the development of in-house code in places like Bloomington, IN, and Miami-Dade, FL. Code for America launched their open source Open311 Dashboard, which we hope will make its way to many of 2012 cities during the coming year.
Phil Ashlock, who has been the technical coordinator and community manager of Open311 since the beginning, just put up a great year-end wrapup post on the Open311 blog, including a wish list for the Open311 community for 2012.
Spreading knowledge
Nearly every city we speak to has the same questions & concerns when it comes to open data, APIs, standards, open source, development process and technology policy. While each individual city may be new to these issues, in aggregate, plenty of experiments are happening and lessons are being learned. Our job is to make connections between the folks who are tackling the same problems, and to, over time, build up information resources that help support decision-making, and can short-circuit internal debate to save time.
There are a few efforts underway that you can plug into to help benefit from and also build this knowledge base:
  • The Civic Commons Wiki, in general, is a great resource for precedents on policy, process and practices. This year, our 2011 Code for America fellow Michelle Koeth took things a step further and began theLegal and Procurement Issues guide, as a result of interviews w/ legal representatives from roughly 20 cities. Just today, we answered one city's query about licensing options for a piece of code they're about to release — rather than start from scratch, I simply referred them to the wiki page on open source licensing options. We've also got lots of great references on topics like open data policies and data standards.
  • Just before the new year, we launched the Civic Commons Marketplace, a wiki-database that tracks the civic technology space — the idea is for it to be like the "CrunchBase for civic tech". We'll be working hard to improve both the tool itself as well as the content in it during the coming year.
As always, if you want to join the discussion, please head over to the Civic Commons discussion list, or geeks feel free to join us in #civiccommons on irc.freenode.net.
With that in mind, here are the things we'll be focusing on this year:
Building the marketplace
We recently launched an alpha version of the Marketplace, and are beginning to use it to keep track of what tools are being used where. It's quite simple, to start, and is founded on the idea that even this basic data set — what tools does each government entity use to accomplish its goals? — is very difficult to come by as things currently stand. Our goal is to make this an open data set, and we hope that over time, the Marketplace will become as valuable to the Civic Tech community as CrunchBase has become to the startup community.
If you're a user, producer or purchaser of civic tech — a government IT staffer, a vendor working in the government space, a startup focusing on the civic sector — head on over to the Marketplace and set up your profile. Let us know what apps you're building, buying, and using. For example, here is Azavea‘s company page, and here's the page for the New York City Dept of IT.
We hope that the Marketplace will serve as a useful resource for emerging programs like Code for America's new Startup Accelerator and Brigade, as well as all of the other organizations, companies and government entities working in the civic tech space. Further, we're hoping that over time, the Marketplace itself will become a platform upon which we can build other useful services and tools (such as the ability to sandbox applications with one click, or to run analytics on the Mktplc data). So, if you're a developer and are interested in working on or building on top of the Marketplace, check out ourdevelopers center.
Open architecture and the power of platforms
While we've seen a steady pace of progress with cities open sourcing apps (with some re-use cases starting to materialize), where we've seen the most interesting and widespread activity is around platforms like Open311. That's because a platform is bigger than a single app — it creates an opportunity for many tools to get built around a common core. What's more: as more tools get built around the platform, interest increases, which drives greater adoption of the platform, which in turn encourages more app development, and, well, you get the idea.
So by focusing on the platform, rather than the individual apps, we are creating an opportunity for lots of things to happen. We've been seeing this play out within the Open311 community, and we can also look at examples like what's going on with Public Transit as a platform.
So, as we think about where we want to focus our efforts in the coming year, we're really looking to not only help cities continue to develop in an open source way, but to also help them develop open infrastructurein the form of platforms that can be extended by others. All of this is about laying the foundation for open innovation.
Tying it together: Open Innovation
In his recent bookIntellectual Property Strategy, Harvard law professor John Palfrey describesopen innovationas follows:
The idea behind open innovation is as simple as it is powerful: the creators of new ideas don't have to be within your organization in order to be helpful.
That's really it: enabling the possibility of combining your own efforts with the efforts of others. It is simple and powerful.
Open platforms enable others to innovate on top of the technology government provide; open source allows cities to benefit from each other's innovations, and open knowledge helps the lessons learned in one place inform the decisions in another. And that's what's really at the core of our work at Civic Commons:helping governments unlock the potential for open innovation.
Ok 2012, let's get at it.
Originally posted at civiccommons.org and re-posted with permission.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay12,973
  • Tháng hiện tại292,337
  • Tổng lượt truy cập28,371,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây