Bên trong nỗ lực cộng tác ở Massachusetts để thúc đẩy OER

Thứ sáu - 24/07/2020 06:57

Inside the Collaborative Effort in Massachusetts to Advance OER

Tuesday, May 12, 2020 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2020/inside-the-collaborative-effort-in-massachusetts-to-advance-oer/

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/05/2020

Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

Massachusetts chào ví dụ truyền cảm hứng cộng tác rộng khắp bang về OER để làm lợi cho các sinh viên. SPARC chào cái nhìn bên trong vào cách để sáng kiến OER đó của bang phát triển và những gì nó lên kế hoạch cho tương lai.

Trong khi huy động hỗ trợ cho OER có thể - và thường đúng là - nhìn khác đi phụ thuộc vào sự năng động của địa phương, Massachusetts chào một ví dụ truyền cảm hứng của những gì làm việc được vì phong trào rộng khắp bang này hiệu quả.

Không có một nhóm để quy cho hoặc một sự kiện để nhấn mạnh. Thay vào đó, đã có các bên tham gia đóng góp ở tất cả các mức của cộng đồng giáo dục làm việc cộng tác và không mệt mỏi để đặt lợi ích chung lên trước để áp dụng OER. Tiếng nói của sinh viên là trên hết về nhu cầu đối với các lựa chọn kham được. Các nhà quản trị khu trường đã cung cấp sự hỗ trợ, và các quan chức giáo dục đại học của bang đã phê chuẩn các chính sách OER và cấp vốn để làm cho nó xảy ra.

Các nỗ lực thúc đẩy OER có từ hơn 10 năm trước ở bang này. Đại học Massachusetts-Amherst đã bắt đầu sáng kiến giáo dục mở với những trợ cấp nhỏ cho giảng viên vào năm 2011, và dự án #GoOpen (Đi với Mở) của Massachusetts đã được khởi xướng vào năm 2013 do Cao đẳng Cộng đồng Northern Essex làm việc cộng tác với các trường cao đẳng khác khắp bang.

Marilyn Billings, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Học thuật ở UMass Amherst, nói nỗ lực rộng khắp bang đã giành được xung lượng sau Hội nghị OER ở Northeast 2 năm trước, nơi bà và các lãnh đạo khác của bang ngồi cùng nhau trong một hội thảo.

“Chúng tôi đã được truyền nhiệt tình tại chiếc bàn đó và đã thúc giục cùng nhau đặt ra một trợ cấp nhóm nhỏ cho công việc OER rộng khắp bang”, Billings nói.

Cùng khoảng thời gian đó, các sinh viên đã gây chú ý đối với những người làm chính sách. Hội đồng Cố vấn Sinh viên - SAC (Student Advisory Council) toàn bang đã trình bày giải pháp cho Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học bang vào tháng 4/2018 yêu cầu ban lãnh đạo công nhận OER như là phương tiện sinh ra tiết kiệm chi phí sách giáo khoa cho các sinh viên và kêu gọi Bộ Giáo dục Đại học (DHE) của bang mở rộng OER rộng rãi hơn nữa.

“Chúng ta đã thấy bão tố tuyệt vời vừa xảy ra”, Robert Awkward, Giám đốc về Đánh giá Kết quả đầu ra Học tập ở DHE Massachusetts, nói. “Đây là cơ hội cho bộ làm việc với một vấn đề từng là lo ngại chính cho các sinh viên của chúng ta từ quan điểm kham được, và từ bộ của chúng ta về giáo dục và học tập bình đẳng, chất lượng”.

Biểu đồ khóa học

DHE Massachusetts đã tăng cường cam kết của nó với OER, đưa ra 2 trợ cấp của Quỹ Ưu đãi Thực thi (PIF) OER trực tiếp với 150.000 USD cho Massachusetts OER Collaborative, nó gồm UMass Amherst, Đại học Worcester của Bang, Cao đẳng cộng đồng Northern Essex, và Cao đẳng Cộng đồng Holyoke; và 100.000 USD cho Sáng kiến Sách giáo khoa OER Kham được ở Đại học Salem của Bang.

Vào mùa thu 2018, Nhóm làm việc về OER của bang đã được thành lập với một nhóm các bên tham gia đóng góp đa dạng với công việc tương tự như 2 trợ cấp của PIF và đã phát triển một tập hợp các khuyến cáo để mở rộng sử dụng OER.

Trợ cấp của Nhóm UMass Amherst đã bắt đầu với khảo sát để thiết lập chuẩn mực về sử dụng OER. Các kết quả đã nêu rằng 71% các cơ sở giáo dục đại học công lập của Massachusetts đã có vài mức hoạt động OER, dẫn tới tiết kiệm 10.000 USD – 100.000 USD cho sinh viên đối với khoảng một nửa các cơ sở. Theo các phát hiện, những gì giữ cho các giảng viên khỏi việc áp dụng OER từng là lòng tin rằng các tư liệu đó tìm quá khó, không thích hợp trong môn học của họ, hoặc chất lượng đủ cao. Các phát hiện đó đã giúp thông tin cho việc huấn luyện OER cho hầu như 500 giảng viên và các nhân viên được tiến hành ở 5 địa điểm khắp Massachusetts vào năm ngoái.

Thu hút tiếng nói của sinh viên

Trong khi đó, Hội đồng Cố vấn của Sinh viên đã tiếp tục các nỗ lực của nó để khuyến khích sử dụng OER rộng hơn khắp bang và đã tổ chức Ngày Tư vấn Pháp lý vào tháng 01/2019, một Ngày Tư vấn Giáo dục Đại học Công lập vào tháng 3/2019, và một Chiến dịch Chụp ảnh OER vào mùa xuân 2019 như một phần của Tuần Giáo dục Mở quốc tế.

Jorgo Gushi, Chủ tịch Hiệp hội Chính phủ của Sinh viên ở Cao đẳng Cộng đồng Quinsigamond ở Worcester từng tích cực trong các nỗ lực đó như là chủ tịch của Hội đồng Cố vấn của Sinh viên.

“Tôi tin tưởng các sinh viên có vai trò quan trọng trong OER để thúc đẩy tiến lên để làm cho điều này xảy ra”, người phụ trách kỹ thuật 19 tuổi này nói. “OER là cơ hội để có được giáo dục đại học kham được hơn và truy cập được nhiều hơn”.

Trong khu trường của anh ta, Gushi đã gặp các giảng viên và các nhà quản trị trong một nỗ lực để thông báo cho họ về tính sẵn sàng của OER chất lượng cao và giải thích các sách giáo khoa truyền thống đắt giá tạo ra các rào cản tài chính không thiết như thế nào cho nhiều sinh viên và giảng viên để gửi tới Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học Massachusetts (BHE). Gushi cũng đã biện hộ cho việc cấp vốn OER ở Hạ viện Bang Massachusetts trong Ngày Tư vấn của các trường Cao đẳng Cộng đồng và Ngày Biện hộ PHENOM, có lịch các cuộc gặp trực tiếp với các nhà làm luật địa phương.

“Thành công của chúng tôi là đặt ra khuôn mặt đằng sau các con số và dữ liệu và để các sinh viên nói lên các câu chuyện của riêng họ để chạm tới trái tim và khối óc của các nhà làm luật”, Gushi nói.

Đưa các khuyến cáo vào thực tế

Tới mùa thu 2019, Nhóm Làm việc OER đã hoàn thành nghiên cứu của nó và đã đệ trình báo cáo cuối cùng với ecác khuyến cáo cho Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học Massachusetts, nó đã được đồng thuận phê chuẩn. Đáp lại, Awkward từ DHE đã được bổ nhiệm là người điều phối OER toàn bang. Hội đồng Cố vấn OER thường trực toàn bang cũng đã được thành lập và đã gặp gỡ nhau lần đầu vào tháng 3/2020. Nó hiện gồm 1 đại diện từ từng trong số 29 cơ sở công lập ở Massachusetts cũng như các bên tham gia đóng góp khác nhau để hỗ trợ triển khai các khuyến cáo.

Thay vì mở ra trong OER từ trên xuống, Awkward ghi công cho sự thành công ở Massachusetts cho tầm nhìn của Patricia Marshall, Phó Ủy viên về Công việc Hàn lâm & Thành công của Sinh viên của DHE. Marshall đã tán thành quan điểm rằng thành công dài hạn có thể đạt được tốt nhất bằng làm việc với các giảng viên, các nhân viên, các nhà quản trị, các sinh viên, và các đại diện bên ngoài (bao gồm nhà quản lý hiệu sách, đại diện ông chủ, và đại diện liên đoàn các giảng viên) để xây dựng sự hỗ trợ rộng lớn, từ những người bình thường.

Nicole Allen, Giám đốc Giáo dục Mở ở Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm (SPARC), đã trình bày ở sự kiện khởi động của nhóm và đã luôn là khách thường xuyên ở các cuộc họp, ở vị trí chỉ cần đi một đoạn ngắn theo đường của bang Rhode Island.

“Đã và đang thấy bang đi cùng với tầm nhìn về OER để làm cho giáo dục kham được hơn và bình đẳng hơn cho tất cả các sinh viên. Massachusetts đã áp dụng tiếp cận hòa nhập và cộng tác và đã làm lợi từ nhiều quan điểm và tập trung vào hành động. Đây là mô hình tốt cho các sáng kiến khác toàn bang”, Allen nói.

Gần đây, Hội đồng Cố vấn OER tập trung vào việc tiến hành nghiên cứu để xác định cách triển khai tốt nhất các khuyến cáo trong báo cáo cuối cùng về OER được BHE thông qua. Trong số các khuyến cáo đó là gia tăng giáo dục và huấn luyện giảng viên. Kết quả là, các thành viên sẽ chào huấn luyện OER ảo cho các giảng viên bắt đầu từ bây giờ và liên tục trong mùa hè. Ngoài ra, họ cũng sẽ tổ chức các khóa huấn thực hành huấn luyện huấn luyện viên ảo.

Xoay vòng để giữ xung lượng đi tiếp

“Giáo dục đại học công lập càng bị thách thức nhiều hơn bằng việc cấp vốn ngày một ít đi, thì chúng ta càng cau có hơn. OER phù hợp trong công việc đó”, Billings nói. “Nó cũng lôi cuốn sự tham gia nhiều hơn của sinh viên vào quy trình giáo dục - phát triển chương trình giảng dạy trong sự cộng tác với các giảng viên. Cùng nhau họ có khả năng kết hợp các ví dụ đa dạng, mang tính địa phương nơi các sinh viên có thể thấy tiếng nói của riêng họ được phản ánh và thực sự đi qua như là có ảnh hưởng và đa dạng hơn về văn hóa”.

Kerry McManus, sinh viên 20 tuổi năm thứ 2 ở Đại học Fitchburg của Bang phục vụ trong Hội đồng Cố vấn OER, lên kế hoạch để trở thành giảng viên và nói cô say mê về việc làm cho giáo dục truy cập được. Ngoài lợi ích của OER là tiết kiệm chi phí, McManus nói cô thích ưu điểm học tập của các tư liệu tương tác đó hơn. Quan tâm về OER đã gia tăng trong khu trường của cô và có sự thúc đẩy để có được các trợ cấp cho giảng viên có quan tâm phát triển chương trình giảng dạy bằng OER trong một số lớp với lượng tuyển sinh cao nhất.

Vì sự đóng cửa các khu trường như là kết quả của đại dịch COVID-19, các kế hoạch về các sự kiện giáo dục OER đang được dịch chuyển sang các nền tảng từ xa. “Chúng tôi đang cố gắng chỉ ra các con đường để thúc đẩy sư biện hộ của sinh viên về các vấn đề đó trong ít tháng tới sao cho xung lượng của chúng tôi không bị mai một đi”, McManus nói. “Chúng tôi muốn làm việc với các sinh viên khác và các tài nguyên chúng tôi phải đặt vào cùng các mảnh ghép và làm những gì chúng tôi có thể làm một cách ảo”.

Gushi phục vụ trong Ủy ban Tiếp cận tới Sinh viên của Hội đồng Cố vấn toàn Bang về OER và đang làm việc để phát triển các chiến lược và các sáng kiến để khuyến khích các sinh viên khác tham gia nhiều hơn vào biện hộ trong thời gian chưa từng có này. Vài tòa thị chính ảo đã được tổ chức xung quanh bang để xây dựng hỗ trợ cho việc cấp vốn, bao gồm cả OER. Gushi gần đây đã điều hành một tòa thị chính do trường cao đẳng cộng đồng của ông tổ chức.

Trong khi COVID-19 đã tạo ra nhiều thách thức mới, nó cũng đưa ra các cơ hội mới và làm cho tầm quan trọng và tác động của OER rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi tình huống này tiếp tục mở ra, là rõ ràng các biện hộ ở Massachusetts sẽ tiếp tục tìm kiếm các cách thức sáng tạo để tận dụng OER như là giải pháp cho các thách thức mới và tiếp tục có tác động tích cực cho các sinh viên.

Massachusetts offers an inspiring example of statewide collaboration on OER to benefit students. SPARC offers an inside look at how the state’s OER initiative developed and what it plans for the future.

While mobilizing support for OER can—and often does—look different depending on local dynamics, Massachusetts offers an inspiring example of what works for an effective statewide movement.

There isn’t one group to credit or one event to highlight. Rather, there have been stakeholders at all levels of the education community working collaboratively and tirelessly to put the commonwealth at the forefront of OER adoption. Student voices have championed the need for affordable options. Campus administrators have provided support, and state higher education officials have endorsed OER policies and funding to make it happen.

Efforts to advance OER go back more than a decade in the state. The University of Massachusetts-Amherst started an open education initiative with mini-grants for faculty in 2011, and the Massachusetts #GoOpen Project was launched in 2013 led by Northern Essex Community College working in collaboration with other community colleges statewide. 

Marilyn Billings, Head of the Office for Scholarly Communications at UMass Amherst, says the statewide effort gained momentum after the Northeast OER Summit two years ago, where she and other state leaders sat together during a workshop.

 “We were infused by enthusiasm at the table and urged to put together a small consortium grant for statewide OER work,” says Billings.

About the same time, students were getting the attention of policymakers. The statewide Student Advisory Council (SAC) presented a resolution to the state Board of Higher Education in April 2018 asking the board to recognize OER as a means to generate textbook cost savings for students and calling on the state Department of Higher Education (DHE) to expand OER more broadly.

“We realized the perfect storm just happened,” says Robert Awkward, Director of Learning Outcomes Assessment at the Massachusetts DHE. “It was an opportunity for the department to get moving on an issue that was of primary concern to our students from an affordability perspective, and from our department in terms of equity, quality education and learning.”

Charting a course

The Massachusetts DHE upped its commitment to OER, giving two direct OER Performance Incentive Fund (PIF) grants of $150,000 to the Massachusetts OER Collaborative, which included UMass Amherst, Worcester State University, Northern Essex Community College, and Holyoke Community College; and $100,000 to the Viking OER Textbook Affordability Initiative at Salem State University.

In the fall of 2018, the state OER Working Group was formed with a diverse group of stakeholders that assimilated the work of the two PIF grants and developed a set of recommendations to expand the use of OER.

The UMass Amherst Consortium grant began with a survey to establish a baseline on OER use. The results revealed that 71% of Massachusetts public higher education institutions had some level of OER activity, resulting in student savings of $10,000 to $100,000 for about half of the institutions. According to the findings, what kept faculty from adopting OER was the belief that materials were too hard to find, not adequate in their subject, or of high enough quality. The  findings helped inform OER training for almost 500 faculty and staff conducted in five locations across Massachusetts last year. 

Engaging student voices

Meanwhile, the Student Advisory Council continued its efforts to encourage wider use of OER across the state and held a Legislative Advocacy Day in January 2019, a Public Higher Education Advocacy Day in March 2019, and an OER Photo Campaign in the spring of 2019 as part of international Open Education Week.

Jorgo Gushi, President of the Student Government Association at Quinsigamond Community College in Worcester has been active in these efforts as chair of the Student Advisory Council.

“I believe students have a vital role in OER to push forward to make this happen,” says the 19-year-old engineering major. “OER is an opportunity to have more affordable and accessible higher education.”

On his campus, Gushi has met with faculty and administrators in an effort to inform them about the availability of high-quality OER and explain how expensive, traditional textbooks create unnecessary financial barriers for many students. He is currently collecting statements of support from students and faculty to send to the Massachusetts Board of Higher Education (BHE). Gushi has also advocated for OER funding at the Massachusetts State House on Community Colleges Advocacy Day and PHENOM Advocacy Day, scheduling one-on-one meetings with local legislators.

“Our success is putting a face behind the numbers and data and letting students tell their own stories to tug at the hearts and minds of lawmakers,” Gushi says. 

Putting recommendations into practice

By the fall of 2019, the OER Working Group had completed its research and submitted a final report with recommendations to the Massachusetts Board of Higher Education, which was unanimously approved. In response, Awkward from the DHE was named the statewide OER coordinator. A permanent statewide OER Advisory Council was also established and met for the first time in March 2020. It currently consists of one representative from each of the 29 public institutions in Massachusetts as well as various other stakeholders to assist in implementing the recommendations.

Rather than ushering in OER from the top down, Awkward attributes success in Massachusetts to the vision of Patricia Marshall,  Deputy Commissioner for Academic Affairs & Student Success of the DHE. Marshall espoused the view that long-term success would be best achieved by working with faculty, staff, administrators, students, and external representatives (including a bookstore manager, employer representative, and a faculty union representative) in order to build broad, grassroots support.  

Nicole Allen, Director of Open Education at the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), presented at the group’s kickoff event and has remained a frequent guest at meetings, being located just a short drive across the Rhode Island state line.

“It has been inspiring to see a state come together around a vision for OER to make education more affordable and equitable for all students. Massachusetts adopted an inclusive and collaborative approach that has benefitted from multiple perspectives and a focus on action. It is a great model for other statewide initiatives,” says Allen. 

Lately, the OER Advisory Council is focused on conducting research to determine how to best implement the recommendations in the final OER report approved by the BHE. Among these recommendations is to increase faculty education and training. As a result, members will be offering virtual OER training for faculty starting now and continuing into the summer. In addition, they will also hold virtual train-the-trainer workshops this fall.

Pivoting to keep the momentum going

“The more that public higher education is being challenged by less and less funding, the more we have to be scrappy. OER fits into that work,” Billings says. “It also involves more student participation in the education process – developing curriculum in collaboration with faculty. Together they are able to incorporate diverse, local examples where students can see their own voices reflected and come across truly as impactful and more culturally diverse.”

Kerry McManus, a 20 year-old sophomore at Fitchburg State University who serves on the OER Advisory Council, plans to become a teacher and says she is passionate about making education accessible. In addition to the cost saving benefit of OER, McManus says she prefers the learning advantage of these interactive materials. Interest in OER has picked up on her campus and there is a push to get grants to faculty interested in developing OER curriculum in some of the classes with the highest enrollment. 

Due to the closure of campuses as a result of COVID-19, plans for OER educational events are being moved to remote platforms. “We are trying to figure out ways to promote student advocacy on these issues in the next few months so that our momentum doesn’t die down,” McManus says. “We want to work with other students and the resources we have to put together the puzzle pieces and do what we can do virtually.”

Gushi serves on the Student Outreach Committee of the OER Statewide Advisory Council and is working to develop strategies and initiatives to encourage other students to be more involved in advocacy during these unprecedented times. Several virtual town halls have been organized around the state to build support for funding that includes OER. Gushi recently moderated the one hosted by his community college.

While COVID-19 has created many new challenges, it has also presented new opportunities and made the importance and impact of OER clearer than ever. As the situation unfolds further, it is clear that advocates in Massachusetts will continue to seek creative ways to leverage OER as a solution to new challenges and continue having a positive impact for students.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay9,623
  • Tháng hiện tại723,835
  • Tổng lượt truy cập32,953,220
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây