Các tạp chí chuyển đổi quá độ: Cơ sở lý luận

Thứ năm - 21/05/2020 05:56
Transformative Journals: Rationale
08/04/2020
Theo: https://www.coalition-s.org/transformative-journals-rationale/
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/04/2020
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Ngữ cảnh liên quan tới dịch COVID-19
Một bài học từ dịch COVID-19 là chúng ta cần dịch chuyển sang một thế giới ở đó tất cả các bài báo nghiên cứu được làm thành Truy cập Mở - OA (Open Access), bằng cách đó đảm bảo các kết quả đầu ra đó có thể truy cập được, đọc được và xây dựng được, vì lợi ích của tất cả mọi người. Các tạp chí chuyển đổi quá độ là mô hình sẽ giúp hiện thực hóa được mục tiêu này.
Như là Chủ tịch của cOAlition S, tôi thừa nhận rằng việc xuất bản hướng dẫn được cập nhật của chúng tôi về các tạp chí chuyển đổi quá độ vào thời điểm khi chúng ta đang đối mặt với dịch toàn cầu và trải nghiệm những hạn chế không thể tin nổi trong đời sống thường ngày của chúng ta, có thể xuất hiện sự không nhạy cảm và điếc đối với một số người. Đây không phải là ý định của chúng tôi. Chúng tôi nắm quyết định xuất bản điều này bây giờ, để trao cho các nhà xuất bản lượng thời gian tối đa để cân nhắc mô hình này, trước khi triển khai Kế hoạch S, vào tháng 1/2021.
Marc Schiltz, Chủ tịch, Nhóm các Lãnh đạo cOAlition S , 07/04/ 2020.
Nền tảng cơ bản
Các tổ chức cấp vốn nghiên cứu là các thành viên của cOAlition S sẽ bắt đầu triển khai các Nguyên tắc của Kế hoạch S cho xuất bản học thuật kể từ tháng 1/2021, với mục tiêu chuyển sang hệ thống xuất bản học thuật Truy cập Mở đầy đủ.
Để chuẩn bị cho điều này, vài nghiên cứu và tư vấn đã được tiến hành để thu thập các thông tin cần thiết từ nhiều bên tham gia đóng góp để giúp cho cOAlition S xác định các chính sách sẽ làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì trở thành hiện thực. Ví dụ, Wellcome và UK Research and Innovation (UKRI), đối tác với Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP), đã ủy quyền một báo cáo và bộ công cụ khai phá các lựa chọn cho các nhà xuất bản xã hội học tập để tham gia trong các thỏa thuận chuyển đổi quá độ thỏa mãn các điều kiện của Kế hoạch S. Một ví dụ khác là nghiên cứu được ủy quyền để làm cho bản chất tự nhiên và giá thành cảu các dịch vụ xuất bản Truy cập Mở trở nên minh bạch hơn. Một dự án thí điểm hiện đang được triển khai với 10 nhà xuất bản một để phát triển khung định giá minh bạch các dịch vụ xuất bản học thuật.
Để dịch chuyển hướng tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì, tiếp cận ‘các tạp chí chuyển đổi quá độ’ là một trong những thỏa thuận chuyển đổi quá độ được đề xuất trong Hướng dẫn Triển khai Kế hoạch S, bổ sung thêm cho các thỏa thuận chuyển đổi quá độ (thường được biết tới như là các thỏa thuận ‘Đọc & Xuất bản’ hoặc ‘Xuất bản & Đọc’, và các thỏa thuận mô hình chuyển đổi quá độ.
Giống như các thỏa thuận chuyển đổi quá độ khác, các tạp chí chuyển đổi quá độ được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các nhà nghiên cứu để tiếp tục xuất bản các kết quả từ các dự án được các tổ chức của cOAlition S cấp vốn trong sự đa dạng rộng lớn các tạp chí, trong khi vẫn đảm bảo rằng phiên bản cuối cùng, được xuất bản là Truy cập Mở đầy đủ. Các tạp chí nào áp dụng tiếp cận này sẽ thể hiện cam kết của họ để dịch chuyển sang mô hình Truy cập Mở đầy đủ.
Trong các trường hợp nơi mà một tạp chí thuê bao còn chưa chào cho cOAlition S sự đảm bảo một lựa chọn Truy cập Mở phù hợp với các yêu cầu của các thỏa thuận chuyển đổi quá độ, các nhà nghiên cứu đó sẽ có khả năng tiếp tục xuất bản trên các tạp chí đó, bằng việc làm cho một bản sao tác phẩm của họ (hoặc Phiên bản Hồ sơ hoặc Bản thảo được Tác giả Chấp nhận), trở thành sẵn sàng mở thông qua con đường kho. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về điều này vào mùa hè năm 2020.
Các kết quả từ tư vấn về các tạp chí chuyển đổi quá độ
Tiếp theo sau xuất bản phẩm hướng dẫn phác thảo của cOAlition S về các tạp chí chuyển đổi quá độ vào cuối tháng 11/2019, cộng đồng các bên tham gia đóng góp đã được mời cung cấp phản hồi. Tổng cộng 87 câu trả lời đã nhận được cho tới ngày hết hạn khảo sát (ngày 06/01/2020), bao gồm 18 nhà xuất bản thương mại về học thuật, 14 xã hội học tập mà xuất bản các tạp chí của riêng họ, và 18 thư viện.
Dù 66% những người trả lời đã đồng thuận/đồng ý mạnh mẽ với tuyên bố rằng “Các tạp chí chuyển đổi quá độ có thể là con đường hữu dụng và trụ vững được cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì”, đã có rất tí sự đồng thuận về việc liệu khung công việc được gợi ý có đưa ra được phương tiện cường tráng cho chuyển đổi quá độ hay không. Vì thế, trong khi hầu hết các câu trả lời từ các thư viện (66%, 12/18), đồng ý/đồng thuận mạnh mẽ với tuyên bố rằng khung công việc đó là “phương tiện cường tráng cho chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở”, 83% (15/18) các nhà xuất bản và 86% (12/14) xã hội học tập đã không tán thành hoặc không tán thành mạnh mẽ với khẳng định này.
Để đo đếm sự tiến bộ hướng tới Truy cập Mở, các hướng dẫn phác thảo đã gợi ý sự gia tăng 8% theo từng năm về nội dung Truy cập Mở như là Chỉ số Hiệu năng Chính - KPI (Key Performance Indicator). Hầu hết các nhà xuất bản (89%; 16/18) và xã hội học tập (86%; 12/14), đã không tán thành/không tán thành mạnh mẽ với khẳng định rằng KPI này là “công bằng và có thể đạt được”. Gợi ý rằng các tạp chí chuyển đổi quá độ có thể chuyển sang Truy cập Mở đầy đủ tới cuối năm 2024, hoặc khi 50% nội dung nghiên cứu đã được xuất bản Truy cập Mở cũng được được coi là không thực tế đối với các nhà xuất bản và các xã hội học tập.
Những người trả lời đã được trao cơ hội để gợi ý các KPI lựa chọn thay thế, để giúp phân biệt một tạp chí chuyển đổi quá độ với một tạp chí lai truyền thống. Về gợi ý sự gia tăng 8% từ năm này tới năm khác, không người trả lời nào đã gợi ý được một cái đích gia tăng Truy cập Mở lựa chọn thay thế.
Khái niệm về việc chuyển dịch sang Truy cập Mở đầy đủ một khi 50% các bài báo nghiên cứu đã được xuất bản theo cách này, cũng đã được coi là không thực tế. Các nhà xuất bản và các xã hội học tập tuy nhiên, đã gợi ý sự dịch chuyển sang Truy cập Mở đầy đủ có thể có khả năng một khi 75%-95% các bài báo nghiên cứu đã được xuất bản theo Truy cập Mở.
Câu trả lời của chúng tôi cho phản hồi từ tư vấn đó
Các thành viên của cOAlition S đã cân nhắc thận trọng và tính tới phản hồi có giá trị từ tư vấn đó. Phản ánh này đã dẫn tới các thay đổi và sự đơn giản hóa đáng kể theo cách chúng tôi xác định một tạp chí chuyển đổi quá độ. Đặc biệt, chúng tôi đã:
 • thay đổi ngưỡng khi một tạp chí phải chuyển sang Truy cập Mở đầy đủ từ 50% tới 75%đã loại bỏ cam kết phải chuyển tới tháng 12/2024. Tuy nhiên, để tiến hành những thay đổi đó, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng các nhà xuất bản phải nêu rõ ràng cam kết của họ chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ, và rằng sự hỗ trợ của chúng tôi cho mô hình này (về việc trả tiền cho các dịch vụ xuất bản trong các tạp chí thuê bao) sẽ chấm dứt vào cuối năm 2024;
 • giảm KPI về tỷ lệ nội dung phải được xuất bản theo Truy cập Mở. Sự gia tăng 8% ban đầu từ năm này qua năm khái trong các xuất bản phẩm Truy cập Mở này đã được giảm và thay vì yêu cầu các tạp chí chuyển đổi quá độ thể hiện sự gia tăng thường niên trong tỷ lệ Truy cập Mở ít nhất 5% theo thời hạn tuyệt đốiít nhất 15% theo thời hạn tương đối, từ năm này qua năm khác;
 • đơn giản hóa hướng dẫn và đã loại bỏ tất cả các “chỉ tiêu bổ sung được khuyến cáo”. Như vậy, hướng dẫn bây giờ được thể hiện chỉ trong 6 đoạn.
Phiên bản cuối cùng của các tiêu chí của tạp chí chuyển đổi quá độ là sẵn sàng trong Phụ lục Hướng dẫn của cOAlition S về Triển khai Kế hoạch S hoặc tập PDF tải về được
Kết luận
Các thành viên của cOAlition S yêu cầu tất cả các kết quả nghiên cứu của họ được xuất bản theo Truy cập Mở đầy đủ và tức thì, vì lợi ích của việc tăng tốt nghiên cứu. Với yêu cầu đó đi kèm theo bổn phận phải đảm bảo rằng tập hợp lớn nhất có thể các tạp chí và nền tảng chào cho các nhà nghiên cứu, làm việc trong các dự án do các tổ chức của cOAlition S cấp vốn, cơ hội để xuất bản trên tạp chí hàn lâm theo lựa chọn của họ, và làm cho phiên bản hồ sơ cuối cùng, thành truy cập mở.
cOAlition S cam kết thay đổi hệ thống xuất bản học thuật hướng tới Truy cập Mở, đảm bảo các kết quả đầu ra từ nghiên cứu chúng tôi cấp vốn có thể truy cập được, đọc được và xây dựng được dựa vào nó vì lợi ích chung.
Thông tin thêm
Context in relation to COVID-19 pandemic
One lesson from the COVID-19 pandemic is that we do need to move to a world in which all research articles are made OA, thus ensuring these outputs can be accessed, read and built upon, for the benefit of all. Transformative Journals is a model which will help realise this goal.
As Chair of cOAlition S, I recognise that publishing our updated guidance on Transformative Journals at a time when we are facing a global pandemic and experiencing unprecedented restrictions on our daily lives, may appear insensitive and tone-deaf to some. This is not our intent. We took the decision to publish this now, to give publishers the maximum amount of time to consider this model, in advance of the implementation of Plan S, in January 2021.
Marc Schiltz, Chair, cOAlition S Leaders Group, 7th April 2020.
Background
The research funding organisations that are members of cOAlition S will start implementing the Plan S Principles for scholarly publishing as of January 2021, with the aim of moving towards a fully Open Access scholarly publication system.
To prepare for this, several studies and consultations have been undertaken to gather the necessary information from many stakeholders to help cOAlition S to define policies that will make full and immediate Open Access a reality. For example, Wellcome and UK Research and Innovation (UKRI), in partnership with the Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP), commissioned a report and toolkit to explore options for learned society publishers to engage in transformative agreements fulfilling the conditions of Plan S. Another example is the study commissioned to make the nature and prices of Open Access publishing services more transparent. A pilot project is currently underway with 10 publishers to develop a framework for transparent pricing of scholarly publication services.
In moving towards full and immediate Open Access, the ‘Transformative Journals’ approach is one of the Transformative Arrangements proposed in the Guidance to the Implementation of Plan S, in addition to Transformative Agreements (typically known as ‘Read & Publish’ or ‘Publish & Read’ agreements), and Transformative Model Agreements.
Like the other Transformative Arrangements, Transformative Journals are designed to provide a means for researchers to continue publishing results from projects funded by cOAlition S organisations in a wide variety of journals, whilst ensuring that the final, published version is fully Open Access. Journals that adopt this approach will demonstrate their commitment to move to a fully Open Access model.
In cases where a subscription journal does not yet offer cOAlition S grantees an Open Access option in line with the requirements for Transformative Arrangements, these researchers will be able to continue to publish in these journals, by making a copy of their work (either the Version of Record or the Author Accepted Manuscript), openly available via the repository route. We will provide more information about this in Summer 2020.
Results from the consultation on Transformative Journals
Following the publication of cOAlition S draft guidance on Transformative Journals in late November 2019, the community of stakeholders was invited to provide feedback. A total of 87 responses were received by the closing date of the survey (6 January 2020), including 18 commercial scholarly publishers, 14 learned societies that publish their own journals, and 18 libraries.
Although 66% of respondents strongly agreed/agreed with the statement that “Transformative Journals can be a useful and viable route to full and immediate Open Access”, there was far less consensus on whether the suggested framework provided a viable means to transition. Thus, whereas most responses from libraries (66%, 12/18), strongly agreed/agreed with the statement that the framework was a “viable means to transition to Open Access”, 83% (15/18) of publishers and 86% (12/14) of learned societies disagreed or strongly disagreed with this assertion.
In order to measure progress towards Open Access, the draft guidelines suggested an 8% year-on-year increase in Open Access content as a Key Performance Indicator (KPI). Most publishers (89%; 16/18) and learned societies (86%; 12/14), disagreed/strongly disagreed with the assertion that this KPI was “fair and achievable”. The suggestion that Transformative Journals could flip to full Open Access by the end of 2024, or when 50% of the research content was published Open Access was also considered unrealistic by publishers and learned societies.
Respondents were given the opportunity to suggest alternative KPIs, to help differentiate a Transformative Journal from a traditional hybrid journal. Regarding the suggested 8% year-on-year increase, no respondents suggested an alternative Open Access growth target.
The notion of flipping to fully Open Access once 50% of research articles were published in this way, was also deemed unrealistic. Publishers and learned societies did, however, suggest a flip to full Open Access would be possible once 75%-95% of the research articles were published in Open Access. 
Our response to the feedback from the consultation
cOAlition S members have carefully discussed and taken into account the valuable feedback from the consultation. This reflection has resulted in several significant changes and simplifications to the way we define a Transformative Journal. Specifically, we have:
 • changed the threshold when a journal must flip to full Open Access from 50% of to 75% and removed the commitment to flip by December 2024. In making these changes, however, we have stressed that publishers must explicitly state their commitment to transition to full Open Access, and that our support for this model (in terms of paying for publishing services in subscription journals) will cease at the end of 2024;
 • reduced the KPI regarding the share of content which must be published in Open Access. The initial 8% increase year-on-year in Open Access publications has now been reduced and instead require Transformative Journals to demonstrate an annual increase in the Open Access proportion of at least 5% in absolute terms and at least 15% in relative terms, year-on-year;
 • simplified the guidance and removed all the “recommended additional criteria”. As such, the guidance is now expressed in just six paragraphs.
The final version of the Transformative Journal criteria is available at the Addendum to the cOAlition S Guidance on the Implementation of Plan S or downloadable as pdf
Conclusion
The members of cOAlition S require that all their research results are published in full and immediate Open Access, in the interest of accelerating research. With that demand comes the obligation to make sure that the largest possible set of journals and platforms offer researchers, working in projects funded by cOAlition S organisations, the opportunity to publish in the scholarly journal of their choice, and make the final, version of record, open access.
cOAlition S is committed to changing the academic publishing system towards Open Access, ensuring the outputs from the research we fund can be accessed, read and built upon for the common good.
Further information
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập131
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm124
 • Hôm nay1,828
 • Tháng hiện tại739,603
 • Tổng lượt truy cập32,968,988
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây