Nhìn qua công cụ chọn giấy phép Creative Commons được cập nhật

Thứ tư - 12/02/2020 07:13
Nhìn qua công cụ chọn giấy phép Creative Commons được cập nhật
Here’s a Sneak Peek at the Updated Creative Commons License Chooser

By Ari Madian, January 27, 2020

Theo: https://creativecommons.org/2020/01/27/the-new-cc-license-chooser/
Bài được đưa lên Internet ngày: 27/01/2020
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở
Đây là phần của loạt bài đăng giới thiệu các dự án được những người đóng góp nguồn mở xây dựng và được Creative Commons hướng dẫn trong quá trình cuộc thi Lập trình Mùa hè của Google năm 2019 - Google Summer of Code (GSoC) 2019. Ari Madian từng là một trong những người đóng góp đó và chúng tôi biết ơn vì công việc của anh về dự án này.
Công cụ chọn giấy phép Creative Commons (Creative Commons (CC) License Chooser) đã được làm gần 15 năm trước và quá hạn cho một bản cập nhật. Mục đích của công cụ chọn giấy phép CC là để giúp những người sử dụng chọn giấy phép CC nào là đúng cho họ và các nhu cầu của họ. Tuy nhiên, kết từ khi phát hành, nó đã suy giảm ở một vài khía cạnh.
Trước hết, giao diện người sử dụng hoàn toàn bị phân đoạn, không có sự tuần tự trước sau nhìn thấy được rõ ràng. Ví dụ, các yếu tố trên trang dường như vật lộn vì tầm quan trọng ngang bằng nhau. Thứ 2, thiếu sự kêu gọi hành động rõ ràng làm khó để bắt đầu sử dụng công cụ đó. Thứ 3, là khó để hiểu giấy phép được chọn ngụ ý gì, cũng như có được ý tưởng bộ giấy phép CC đầy đủ phải chào những gì do thiếu thông tin.
Công cụ chọn mới
Kể từ tháng 5/2019, phiên bản được cập nhật của công cụ chọn giấy phép CC đã được phát triển như một phần của chương trình Lập trình Mùa hè 2019 của Google (GSoC). Mục tiêu chính của dự án GSoC gốc, “Giáo dục các Giấy phép CC Tập trung vào Con người - Human-Centered Education of CC Licenses”, từng là để tân trang lại công cụ chọn giấy phép CC với trọng tâm lớn hơn nhằm vào tính ứng dụng và trải nghiệm giáo dục của bộ giấy phép đó. Hôm nay, công cụ chọn giấy phép CC được cập nhật vẫn còn đang được làm, đặc biệt với khía cạnh thiết kế và quốc tế hóa giao diện người sử dụng.
license chooser
 
Ảnh chụp màn hình ở trên chỉ ra một phần nhỏ của công cụ chọn giấy phép CC mới. Trên đỉnh của hình đó là phần chọn giấy phép CC. Về khía cạnh thiết kế và tính ứng dụng, đây là sự cải tiến lớn dựa vào phản hồi của người sử dụng. Chúng tôi đã mang qua chức năng của bộ sinh đánh dấu HTML của giấy phép từ công cụ chọn giấy phép CC gốc ban đầu nhưng đã bổ sung thêm sự sinh văn bản giàu, đã đơn giản hóa nó để sử dụng được nhiều hơn, và đã mang lại một cái nhìn hiện đại hơn cho dấu được sinh ra.
Sự bổ sung cho công cụ chọn giấy phép CC là những gì chúng tôi gọi là “Phần Trợ giúp”, có thể thấy ở đáy của hình đó. Mục đích của phần này là để giúp trả lời các câu hỏi mà những người sử dụng có thể có trong quá trình lựa chọn giấy phép và để giúp những người sử dụng có được ý tưởng tốt hơn về những gì bộ giấy phép CC phải chào, cũng như cách nó làm việc ra sao.
Điều gì tiếp theo
Công cụ chọn giấy phép CC mới vẫn cần vài công việc trước khi nó sẵn sàng để trở thành công cụ chọn giấy phép CC thực sự. Ví dụ, chúng tôi cần phải:
 • Tiến hành các cải tiến cho giao diện người sử dụng (UI) của công cụ chọn giấy phép CC và quy trình lựa chọn. Điều này bao gồm làm cho lựa chọn giấy phép dễ dàng hơn, đơn giản hóa UI, và tích hợp nó với hệ thống thiết kế web mới của CC được gọi là Vocabulary (Từ vựng).
 • Quốc tế hóa công cụ chọn giấy phép CC (như, làm cho nó sẵn sàng với nhiều ngôn ngữ).
 • Hoàn tất công việc kỹ thuật có liên quan tới hạ tầng của công cụ chọn giấy phép CC.
Công việc cải tiến và quốc tế hóa UI là các mục đích chính của thực tập ở bên ngoài được triển khai từ tháng 12/2019 tới tháng 3/2020. Olga Bulat là thực tập sinh ở bên ngoài hiện đang làm việc về công cụ chọn giấy phép CC. Cô đang trải nghiệm với sự giới thiệu hệ thống dựa vào các bước để lựa chọn giấy phép CC, điều sẽ giúp hướng dẫn cho người sử dụng qua các cân nhắc cấp phép khác nhau. Cô cũng sẽ cộng tác với cố vấn pháp lý và đội truyền thông của CC để cung cấp văn bản được cập nhật mô tả từng giấy phép theo một cách thức rõ ràng và súc tích.
Các tác vụ, vấn đề, và thảo luận có liên quan tới phát hành công cụ chọn giấy phép CC mới được theo dõi với the Launch Milestone trong kho creativecommons/cc-chooser repository trên GitHub.
Tôi có thể đóng góp như thế nào?
Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp bằng việc kiểm tra sự phát triển của bản beta của công cụ chọn giấy phép CC. Ở đỉnh trang đó, có đường liên kết tới mẫu phản hồi. Hãy nhìn vào công cụ chọn giấy phép CC mới và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Bạn cũng có thể ra nhập kênh #cc-dev-license-chooser trên Creative Commons’ Slack và để ý kêu gọi những người tình nguyện kiểm tra tính ứng dụng.
Những ai có khuynh hướng kỹ thuật có thể đóng góp bằng việc sửa các lỗi mã, cũng như tìm kiếm báo cáo các lỗi. Kho GitHub cho công cụ chọn giấy phép CC có tên là “cc-chooser” (công cụ chọn CC), và có thể thấy ở đây. Vui lòng nhớ đọc phần đóng góp trong tệp README (ĐỌC TÔI) của kho công cụ chọn giấy phép. Các vấn đề được đánh dấu bằng thẻ màu xanh lá cây “help wanted” (cần trợ giúp) là mở cho những người đóng góp, dù các vấn đề được đánh dấu bằng thẻ màu vàng “in progress” (đang tiến hành) không là mở.
Các đường liên kết nhanh
This is part of a series of posts introducing the projects built by open source contributors mentored by Creative Commons during Google Summer of Code (GSoC) 2019. Ari Madian was one of those contributors and we are grateful for his work on this project.
The Creative Commons (CC) License Chooser was made nearly 15 years ago and is long overdue for an update. The purpose of the CC Chooser is to help users choose which CC license is right for them and their needs. However, since its release, it has fallen short in a few respects.
First, the user interface is quite cluttered, with no clear visual hierarchy. For example, elements on the page appear to be fighting for equal importance. Second, the lack of a clear call-to-action makes it difficult to get started using the tool. Third, it’s difficult to understand what the selected license means, as well as get an idea of what the full CC license suite has to offer due to a lack of information.

The New Chooser

Since May 2019, an updated version of the CC License Chooser has been in development as part of the 2019 Google Summer of Code (GSoC). The main goal of the original GSoC project, “Human-Centered Education of CC Licenses,” was to revamp the CC Chooser with a greater focus on usability and on the educational experience of the license suite. Today, the updated CC Chooser is still a work in progress, particularly with regards to the user interface design and internationalization.
The screenshot above shows a small section of the new CC Chooser. At the top of the image is the updated CC license selection section. In terms of design and usability, this is already a huge improvement over the existing CC Chooser. However, we’re still making minor improvements based on user feedback. We’ve carried over the functionality of the HTML license mark generator from the original CC Chooser but added rich text generation, simplified it to be more usable, and brought a more contemporary look to the generated mark.
A new addition to the CC Chooser is what we call the “Help Section,” which can be seen at the bottom of the image. The purpose of this section is to help answer questions that users might have during the license selection process and to help users get a better idea of what the CC license suite has to offer, as well as how it works.

What’s Next?

The new CC Chooser still needs some work before it’s ready to become the CC Chooser. For example, we need to:
 • Make improvements to the CC Chooser’s UI and selection process. This includes making license selection easier, simplifying the UI, and integrating it with CC’s new web design system called Vocabulary.
 • Internationalize the CC Chooser (i.e. make it available in multiple languages)
 • Finish technical work related to the CC Chooser’s infrastructure
The UI improvements and internationalization work are core objectives of the Outreachy internship running from December 2019 to March 2020. Olga Bulat is the Outreachy intern currently working on the CC License Chooser. She’s experimenting with the introduction of a step-based system for CC license selection, which will help guide the user through the various licensing considerations. She’ll also be collaborating with CC’s legal counsel and communications team to provide updated text describing each license in a clear and succinct way.
Tasks, issues, and discussions related to the release of the new CC Chooser are tracked with the Launch Milestone in the creativecommons/cc-chooser repository on GitHub.

How Can I Contribute?

Anyone can contribute by testing the beta deployment of the new CC License Chooser. At the top of the page, there is a link to a feedback form. Take a look at the new CC Chooser and let us know what you think! You can also join the #cc-dev-license-chooser channel on Creative Commons’ Slack and keep an eye out for calls for volunteers to test usability.
Those who are technically inclined can contribute by fixing code issues, as well as finding and reporting bugs. The GitHub repo for the new CC Chooser is called “cc-chooser,” and can be found here. Please remember to read the contributing section in the chooser repo’s README. Issues marked with the green “help wanted” tag are open to contributors, however issues marked with the yellow “in progress” tag are not open.
Quick Links Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập90
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm86
 • Hôm nay7,395
 • Tháng hiện tại311,477
 • Tổng lượt truy cập31,103,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây