Các câu hỏi đáp thường gặp về Tuần lễ Giáo dục Mở

Thứ tư - 29/01/2020 08:03
Frequently Asked Questions (about Open Education Week)
Theo: https://www.openeducationweek.org/page/faq
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

Hỏi: Vì sao là quan trọng để tham gia Tuần lễ Giáo dục Mở?
Đáp: Tuần lễ Giáo dục Mở trao cho chúng ta cơ hội hàng năm trình bày cho thế giới những gì đang diễn ra với Giáo dục Mở. Nó là thời gian tuyệt vời để thu hút các đồng nghiệp, các sinh viên, những người làm chính sách và bạn bè của bạn vào các hoạt động và các sự kiện giáo dục mở. Với sự chú ý được tập trung vào giáo dục mở khắp trên toàn cầu, mọi người tập hợp để chia sẻ các kinh nghiệm của riêng họ với ‘tính mở’. Hãy đệ trình các sự kiện và các tài nguyên của bạn và hãy để cho thế giới thấy các cách thức bạn đang tạo ra sự khác biệt. Hãy ra nhập với chúng tôi qua tuần lễ này và gặp gỡ cộng đồng tuyệt vời đằng sau phong trào giáo dục mở.
Hỏi: Tôi thích tổ chức sự kiện trong cơ sở của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ chuyên gia nào về giáo dục mở để tạo thuận lợi cho phiên đó. Ai đó có thể giúp chúng tôi được không?
Đáp: Một trong những khía cạnh tuyệt vời của giáo dục mở là ý thức cộng đồng và cộng tác. Hãy duyệt lịch các sự kiện để thấy liệu sự kiện của địa phương có đang được tổ chức gần cơ sở và hãy tới tới họ.
Ngoài ra, bạn có thể lên lịch cho phiên của địa phương xung quanh vài webinars đang được tổ chức xuyên khắp cả tuần lễ đó. Hãy tổ chức một nhóm và xem (các) webinar đó cùng nhau; hãy tham gia tích cực trong webinar đó với các bình luận và các câu hỏi. Hãy dành thời gian để có thảo luận của riêng các bạn sau đó, phản ảnh cách để mọi điều áp dụng cho cơ sở của riêng bạn. Thực hành tạo thành các chuyên gia, bạn sẽ sớm tổ chức các sự kiện của riêng bạn!
Hỏi: Tôi có cần chào sự kiện hay tài nguyên của tôi bằng tiếng Anh?
Đáp: Không. Bằng mọi phương tiện, vui lòng tiến lên và tổ chức sự kiện hoặc đệ trình các tài nguyên của bạn bằng ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi yêu thích thấy Giáo dục Mở với tới được nhiều ngôn ngữ và văn hóa.
Hỏi: Đối với một sự kiện trên trực tuyến, tôi có cần cung cấp nền tảng của riêng mình hay không? Hay là có nền tảng webinar chúng tôi có thể sử dụng chăng?
Đáp: Tùy bạn sử dụng bất kỳ nền tảng nào bạn chọn. Nếu bạn không có sự truy cập tới một công cụ webinar nào, bạn có thể sử dụng công cụ sẵn sàng của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@openeducationweek.org và chúng tôi sẽ hạnh phúc trợ giúp bạn.
Hỏi: Cơ sở của tôi sẽ tổ chức sự kiện ngoài những ngày của Tuần lễ Giáo dục Mở. Liệu có cách nào chúng tôi vẫn có thể tham gia được không?
Đáp: Tất nhiên! Bạn vẫn có thể tham gia. Hãy tiến lên và đệ trình sự kiện của bạn. Tất cả các sáng kiến, thậm chí các sự kiện đang được tổ chức ngoài tuần lễ “chính thức”, được nêu và được quảng bá trên website của Tuần lễ Giáo dục Mở – OEW (Open Education Week).
Hỏi: Tôi có tài nguyên tự do. Liệu nó có thể được nêu trên website của Tuần lễ Giáo dục Mở hay không?
Đáp: Chỉ các tài nguyên được cấp phép mở được nên trên website của OEW. Vui lòng chắc chắn rằng tài nguyên tự do của bạn có một giấy phép mở rõ ràng và chúng tôi sẽ hơn cả hạnh phúc để nêu nó trên website.
Hỏi: Cấp phép CC là gì và vì sao nó được yêu cầu cho Tuần lễ Giáo dục Mở?
Đáp: Giấy phép CC là các giấy phép tự do không mất tiền, dễ sử dụng, đưa ra cách thức đơn giản, được tiêu chuẩn hóa để trao sự cho phép của bạn để chia sẻ và sử dụng tác phẩm của bạn. Có các đặc tính giấy phépcác dạng giấy phép khác nhau để lựa chọn từ chúng.
Cộng đồng Giáo dục Mở - OEC (Open Education Community) ủng hộ giấy phép CC-BY khi tạo lập các tài nguyên giáo dục. Chúng tôi tin tưởng giấy phép thích hợp nhất cho các tư liệu giáo dục mở là giấy phép Creative Commons Attribution International (CC BY). CC BY cho phép để sao chép, phân phối lại, pha trộn tư liệu đó trong bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào vì bất kỳ mục đích gì.
Bạn cũng có thể sử dụng sơ đồ pha trộn CC để hiểu cách các nội dung được cấp phép CC khác nhau có thể được pha trộn như thế nào.
Hỏi: Làm thế nào tôi có được huy hiệu của Tuần lễ Giáo dục Mở?
Đáp: Một khi sự kiện hoặc tài nguyên của bạn được phê chuẩn để được nêu trên website của Tuần lễ Giáo dục Mở, chúng tôi sẽ gửi cho bạn huy hiệu để đặt lên website của bạn. Nếu bạn bỏ qua thư điện tử thì bạn luôn có thể tải nó về từ thư mục các tư liệu quảng bá trên website đó.
Hỏi: Tôi không chắc làm thế nào để quảng bá sự kiện của tôi. Liệu bạn sẽ làm quảng cáo đó chứ?
Đáp: Sự kiện của bạn sẽ được nêu trên Lịch các Sự kiện của Tuần lễ Giáo dục Mở và được đưa vào trong các thông báo truyền thông xã hội của chúng tôi. Hãy tạo ra sự phấn khích nhiều hơn bằng việc quảng bá sự kiện của bạn thông qua các mạng cục bộ và các phương tiện truyền thống cục bộ của bạn. Vui lòng sử dụng thẻ #OEWeek trên phương tiện truyền thông xã hội sao cho chúng tôi có thể tìm thấy nó và khuếch đại các thông điệp của bạn.
Hỏi: Bạn có bất kỳ tư liệu quảng bá nào tôi có thể sử dụng hay không?
Đáp: Có, chúng tôi có! Hãy tải về các logo, các banner web, các biển quảng cáo, các mẫu template trình chiếu slide của Tuần lễ Giáo dục Mở, và nhiều hơn ở Các tư liệu Quảng bá của OEW. Bạn được chào đón tùy biến các tư liệu đó cho phù hợp với các nhu cầu của bạn - chúng cũng được cấp phép mở!
Hỏi: Tôi chưa đóng góp cho sự kiện hoặc tài nguyên nhưng vẫn muốn trở thành một phần của Tuần lễ Giáo dục Mở. Tôi có thể làm gì được?
Đáp: Tất cả những đóng góp cho Tuần lễ Giáo dục Mở chắc chắn được chào đón nhưng chúng không phải là yêu cầu để tham gia sự kiện. Đây là vài ý tưởng về cách để tham gia:
 • Hiển thị banner của Tuần lễ Giáo dục Mở trên website hoặc blog của bạn
 • Đăng hoặc tweet lại bằng việc sử dụng thẻ #OEWeek
 • Đi theo @OEWeek on Twitter
 • Viết mẩu ý kiến cho trang biên tập báo địa phương hoặc các website quen thuộc của bạn
 • Liên hệ với các nhóm giáo dục cộng đồng hoặc trong khu trường và chào giúp họ tổ chức sự kiện
 • Viết các bài đăng trên blog về Tuần lễ Giáo dục Mở (gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ info@openeducationweek.org và chúng tôi sẽ đăng đường liên kết trên website)
 • Tùy biến biển quảng cáo của Tuần lễ Giáo dục Mở và treo chúng lên
 • Gửi thư điện tử cho các đồng nghiệp và bạn bè của bạn để cho họ biết về tất cả các sự kiện và thông tin sẵn sàng tại www.openeducationweek.org
Hỏi: Làm thế nào tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật đệ trình của tôi?
Đáp: Trong thư điện tử khẳng định đệ trình của bạn, bạn đã được cung cấp đường liên kết để thay đổi, cập nhật hoặc hoàn thiện đệ trình của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy thư điện tử với đường liên kết đó, vui lòng liên hệ info@openeducationweek.org với chúng tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc gửi lại nó cho bạn. Vui lòng lưu ý rằng nhiều đệ trình sử dụng địa chỉ thư điện tử y hệt sử dụng đường liên kết y hệt.
Q. Why it’s important to participate in the Open Education Week?
A. Open Education Week give us an annual opportunity to show the world what’s happening with Open Education. It’s a great time to involve your colleagues, students, policy makers and friends in open education activities and events. With attention focused on open education all around the globe, people gather to share their own experiences with 'openness'. Submit your events and resources and let the world see the ways you’re making a difference. Join us throughout the week and meet the wonderful community behind the open education movement.
Q. I would love to host an event at our institution. But we don’t have any open education expert to facilitate the session. Can someone help us?
A. One of the great aspects of open education is the sense of community and collaboration. Browse the calendar of events to see if a local event is being hosted in a nearby institution and reach out to them.
Additionally, you can schedule a local session around some of the webinars being hosted throughout the week. Organize a group and watch the webinar(s) together; participate actively in the webinar with comments and questions. Reserve time to have your own discussion afterwards, reflecting how things apply to your own institution. Practice makes experts, you’ll be soon hosting your own events!
Q. Do I need to offer my event or resource in English?
A. No. By all means, please go ahead and host an event or submit your resources in your language. We love to see Open Education reaching a variety of languages and cultures.
Q. For an online event, do I need to provide a platform of my own? Or is there a webinar platform we are supposed to use?
A. It’s up to you to use any platform of your choice. If you don’t have access to a webinar tool, you may use our tool based upon availability. Please contact us at info@openeducationweek.org and we’ll be happy to assist you.
Q. My institution will be hosting an event outside the dates of Open Education Week. Is there any way we can still participate?
A. Of course! You can still participate. Go ahead and submit your event. All events, even those being hosted outside the “official” week, are featured and promoted on the OEW website.
Q. I have a free resource. Can it be featured on the Open Education Week website?
A. Only openly licensed resources are featured on the OEW website. Please be sure that your free resource has a clear open license and we'll be more than happy to feature it on the website.
Q. What is a CC License and why is it required for Open Education Week?
A. A CC License is a free, easy-to-use copyright licenses provide a simple, standardized way to give your permission to share and use your work. There are various license features and license types to select from.
OEC advocates for the CC-BY license when creating educational resources. We believe that the most appropriate license for open educational materials is the Creative Commons Attribution International (CC BY) license.  The CC-BY allows for copy, redistribution, remix of the material in any medium or format for any purpose.
You can also use the CC remix chart to understand how different CC-licensed content can be remixed.
Q. How do I get an Open Education Week badge?
A. Once your event or resource is approved to be featured on the Open Education Week website, we will send you a badge to put on your website. If you missed the email you can always download it from the promo materials folder on the website.
Q. I’m not sure how to promote my event. Will you be doing the promotion?
A. Your event will be featured on the Open Education Week Events Calendar and included in our social media communications. Generate more excitement by promoting your event through your local networks and local media. Please use the hashtag #OEWeek on social media so we can find it and amplify your messages.
Q. Do you have any promotional materials I can use?
A. Yes, we do! Download Open Education Week logos, web banners, posters, slide presentation templates, and more at OEW Promotional Materials. You’re welcome to customize these materials to fit your needs - they’re openly licensed, too!
Q. I didn’t contribute an event or resource but still want to be part of the Open Education Week. What can I do?
A. All contributions to the Open Education Week are certainly welcome but they are not a requirement to part of the event. Here are some ideas on how to participate:
 • Display the Open Education Week banner on your website or blog
 • Post or retweet tweets using #OEWeek
 • Follow @OEWeek on Twitter
 • Write an opinion piece for the editorial page of your local newspaper or your favorite websites
 • Contact community education or on-campus groups and offer to help them organize an event
 • Write blog posts on Open Education Week (email us at info@openeducationweek.org and we’ll post a link on the website)
 • Customize the Open Education Week poster and hang them up
 • Send an email to your colleagues and friends to let them know about all the events and information available at www.openeducationweek.org
Q. How can I make changes or update my submission?
A. On the confirmation email of your submission you were provided with a link to change, update or complete your submission. If you are unable to find the email with the link, please contact us at info@openeducationweek.org and we'll be happy to resend it to you. Please note that multiple submissions using the same email address use the same link.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay3,379
 • Tháng hiện tại193,110
 • Tổng lượt truy cập33,170,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây