ORCID - Quy trình làm việc: Các quy trình làm việc

Thứ hai - 28/08/2023 06:13
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207

Workflows

Theo: https://info.orcid.org/documentation/workflows/

Tầm nhìn của ORCID là một thế giới ở đó tất cả những ai tham gia vào nghiên cứu, uyên thâm, và đổi mới sáng tạo được nhận diện duy nhất và được kết nối tới những đóng góp và các cơ sở liên kết của họ xuyên khắp các ngành, biên giới, và thời gian. Ở đây, bạn có thể học cách làm việc với cộng đồng để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, bằng việc tập trung vào trải nghiệm người sử dụng được chia sẻ và các vai trò và các cộng đồng chủ chốt để triển khai các mã nhận diện trong ngành của bạn.

Bên dưới là 5 bước cơ bản để triển khai các mã nhận diện ORCID, tất cả chúng được đưa vào trong các quy trình được ghi thành tài liệu của chúng tôi.

Chỉ thu thập các ORCID iD xác thực!

Không bao giờ yêu cầu các nhà nghiên cứu gõ vào hoặc tìm kiếm một cách thủ công ORCID iD của họ. Việc thu thập các ORCID iD xác thực cho các cá nhân thông qua quy trình OAUTH là quan trọng. Các cá nhân đăng ký vào tài khoản ORCID của họ bằng việc sử dụng địa chỉ thư điện tử và mật khẩu đã đăng ký của họ hoặc họ có thể tạo ra một tài khoản mới và sau đó ủy quyền cho hệ thống của bạn để có được ORCID iD của họ. Điều này đảm bảo bạn có được ORCID iD đúng đối với nhà nghiên cứu đó và thông tin về hồ sơ đó phản ánh các hoạt động nghiên cứu của họ (xem Điều gì là rất đặc biệt về việc đăng ký). Quy trình này cũng cho phép bạn có được sự cho phép để đọc và cập nhật hồ sơ ORCID của các nhà nghiên cứu của bạn.

Hiển thị các iD xác thực

ORCID chào đón và khuyến khích cộng đồng sử dụng các ORCID iD. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho các ORCID iD đọc được và hữu dụng. Một khi nhà nghiên cứu đã kết nối ORCID iD của họ với tích hợp của bạn, hãy lưu trữ và hiển thị công khai iD của họ trong các hệ thống, trang web của bạn và đưa vào dữ liệu của bên thứ ba nếu có. Hãy hiển thị iD theo các hướng dẫn thương hiệu của chúng tôi.

Thêm dữ liệu vào các hồ sơ ORCID của các nhà nghiên cứu của bạn

Là cơ bản rằng các tổ chức góp phần của họ bằng việc tạo ra những khẳng định xác thực về các kết nối giữa họ và các nhà nghiên cứu của họ. Đối với các cơ sở nghiên cứu, điều này ngụ ý việc thẩm định (các) cơ sở liên kết của các nhà nghiên cứu của họ; đối với các nhà xuất bản, các tác phẩm của họ (các ấn phẩm, bình duyệt, tập hợp dữ liệu, và hơn thế); và đối với các nhà cấp vốn, các phần thưởng và các trợ cấp của họ. Việc thêm thông tin này tới các hồ sơ ORCID cho phép các nhà nghiên cứu dễ dàng cung cấp thông tin xác thực cho các hệ thống và các hồ sơ họ sử dụng.

Đọc dữ liệu từ hồ sơ ORCID của các nhà nghiên cứu của bạn

Hầu hết các cơ sở yêu cầu các nhà nghiên cứu của họ thông tin y hệt nhiều lần vì các mục đích khác nhau. Để tiết kiệm cho họ thời gian gõ các thông tin này một cách thủ công, và để cải thiện chất lượng và tính cường tráng dữ liệu của bạn, bạn có thể thay vào đó nhập liệu vào các trường tiêu chuẩn trong các báo cáo và các mẫu biểu của bạn bằng việc sử dụng thông tin từ hồ sơ ORCID của một nhà nghiên cứu. Bạn cũng có thể thu thập thông tin từ các hồ sơ ORCID và sử dụng các mã nhận diện từ các hồ sơ đó để truy vấn các nguồn dữ liệu học thuật xác thực với dữ liệu đầy đủ mà có thể sau đó được bổ sung vào hệ thống của bạn.

Đồng bộ thông tin chảy giữa hệ thống của bạn và ORCID

Việc sử dụng ORCID API để trao đổi thông tin giữa hệ thống của bạn và các hồ sơ ORCID cho phép thông tin cập nhật và chính xác chảy giữa các hệ thống của bạn và các hệ thống khác các nhà nghiên cứu của bạn sử dụng. Điều này cung cấp lợi ích lớn nhất cho các nhà nghiên cứu của bạn, cho tổ chức của bạn, và cho cộng đồng học thuật rộng lớn hơn. Nó cho phép các nhà nghiên cứu của bạn bỏ nhiều thời gian hơn để đóng góp và ít thời gian hơn để quản lý thông tin về chúng; điều đó làm cho thông tin xác thực mà bạn đã thêm vào các hồ sơ ORCID của các nhà nghiên cứu cũng là sẵn sàng cho các tổ chức khác họ tương tác với.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tham khảo thêm các bản dịch liên quan tới các quy trình làm việc của ORCID ở đây.

The ORCID vision is a world in which all who participate in research, scholarship, and innovation are uniquely identified and connected to their contributions and affiliations across disciplines, borders, and time. Here, you can learn how to work with the community to make that vision a reality, by focusing on a shared user experience and key roles and opportunities for implementing identifiers in your sector.

Below are five basic steps to implementing ORCID identifiers, all of which are included in our documented workflows. 

Collect authenticated ORCID iDs only!

Never ask researchers to manually type in or search for their ORCID iD.  Collecting validated ORCID iDs for individuals through the OAUTH process is important. Individuals sign into their ORCID accounts using their registered email address and password or they can create a new account and then authorize your system to obtain their ORCID iD. This ensures you get the correct ORCID iD for the researcher and that the information on that record reflects their research activities (see What’s So Special About Signing In).  This process also allows you to obtain permission to read and update your researchers ORCID record

Display authenticated iDs

ORCID welcomes and encourages community use of ORCID iDs.  Our goal is to make ORCID iDs readable and useful. Once a researcher has connected their ORCID iD to your integration, store and publicly display their iD within your systems, websites and include in third party data where applicable. Display the iD following our Brand guidelines

Add data to your researchers’ ORCID records

It’s essential that organizations play their part by creating validated assertions about the connections between them and their researchers. For research institutions, this means validating their researchers’ affiliation(s); for publishers, their works (publications, reviews, datasets, and more); and for funders, their awards and grants. Adding this information to ORCID records enabling researchers to easily provide validated information to systems and profiles they use.

Read data from your researchers’ ORCID record

Most institutions ask their researchers for the same information multiple times for different purposes. To save them time entering this information manually, and to improve the quality and robustness of your data, you can instead populate standard fields in your reports and forms using information from a researcher’s ORCID record. You can also collect information from ORCID records and use identifiers from those records to query verified scholarly data sources for full data which can then be added to your system. 

Synchronize the information flow between your system and ORCID

Using the ORCID API to exchange information between your system and ORCID records allows up-to-date and accurate information to flow between your systems and the other systems your researchers use. This provides the greatest benefit for your researchers, your organization, and the broader scholarly community. It enables your researchers to spend more time making contributions and less time managing information about them; it makes authoritative information you have added to your researchers ORCID records available to the other organizations they interact with too.

If you have any questions then please contact us.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay5,651
  • Tháng hiện tại146,114
  • Tổng lượt truy cập33,123,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây