ORCID - Quy trình làm việc: Vị trí được mời và sự khác biệt

Thứ hai - 11/09/2023 05:56
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207
Nguồn ảnh: Tùy chỉnh từ tài liệu ‘From Vision to Value: ORCID’s 2022–2025 Strategic Plan’, https://doi.org/10.23640/07243.16687207

Invited Positions and Distinction

Theo: https://info.orcid.org/documentation/workflows/invited-positions-and-distinction-workflow/

Các tổ chức thành viên giờ đây có thể thừa nhận các mối quan hệ chính thức — ngoài công việc — giữa một cá nhân và tổ chức của bạn, đồng thời cho phép công nhận giải thưởng, bằng danh dự hoặc danh hiệu khác mà bạn đã trao cho ai đó.

Đây là một tin tuyệt vời cho các nghiên cứu sinh danh dự, nhà nghiên cứu khách mời, giảng viên thỉnh giảng và những người khác, những người muốn có thể chia sẻ thông tin về công việc và chuyên môn của họ một cách dễ dàng hơn — và muốn được công nhận rộng rãi hơn về điều đó. Và điều đó tốt cho tổ chức của bạn, vì nó cho phép bạn ghi công cho các nhà nghiên cứu của mình về thành tích của họ và đảm bảo rằng thông tin về mối quan hệ của họ với bạn là chính xác và minh bạch.

Có hai quy trình công việc tổng quát để thêm xác nhận liên kết: bằng cách thu thập các ORCID iD trong hệ thống của bạn khi đăng ký hoặc trong các trang hồ sơ của người sử dụng; hoặc bằng cách gửi email cho những người sử dụng hiện tại và yêu cầu họ kết nối iD của họ với hệ thống của bạn.

Quy trình 1: Thu thập các iD trong các hệ thống của bạn

Trong kịch bản này, các ORCID iD là yêu cầu của một vị trí/sự khác biệt, ví dụ, khi ra nhập một tổ chức hoặc chấp nhận một giải thưởng.

 • Khi đăng ký các chi tiết của họ qua một mẩu biểu web, những người đăng ký được yêu cầu xác thực ORCID iD của họ và trao cho tổ chức của bạn sự cho phép để tương tác với hồ sơ của họ.

 • Một khi sự đăng ký của họ được phê chuẩn, hệ thống của bạn cập nhật phần thích hợp của hồ sơ ORCID cá nhân đó với các chi tiết về vị trí hoặc sự khác biệt của họ, kết nối họ với tổ chức của bạn.

 • Hiển thị ORCID iD xác thực của họ cùng với bất kỳ thông tin sẵn sàng công khai nào về họ.

Quy trình 2: Thu thập các iD hồi tố

Nếu hệ thống của bạn có rồi các thông tin về các nhà nghiên cứu của bạn và các hoạt động trước kia của họ, hoặc nếu không có thành phần đăng ký, bạn có thể:

 • Gửi thư điện tử cho các cá nhân một đường liên kết duy nhất họ có thể sử dụng để kết nối bản thân họ với hệ thống của bạn.

 • Khi được nhấp, đường liên kết này dẫn cá nhân đó tới ORCID để xác thực iD của họ và trao cho tổ chức của bạn sự cho phép để cập nhật hồ sơ của bạn.

 • Bạn sau đó tái định tuyến họ tới một trang web được tạo ra đặc biệt mà bạn cung cấp.

 • Hệ thống của bạn lưu trữ đường liên kết giữa ORCID iD và địa chỉ thư điện tử/tài khoản của người sử dụng, và sử dụng sự cho phép mà cá nhân đó đã trao để cập nhật phần thích hợp trong hồ sơ ORCID của họ, kết nối họ và hoạt động của họ với tổ chức của bạn.

 • Hiển thị ORCID iD xác thực của họ cùng với bất kỳ thông tin sẵn sàng công khai nào về họ.

Xác nhận liên kết chứa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, và chúng tôi thực sự khuyến khích bạn điền vào các trường này nếu có thể, vì điều này giúp việc xác minh liên kết của nhà nghiên cứu với tổ chức của bạn dễ dàng hơn. Các quy trình ở trên xúc tác cho việc cập nhật dài hạn sự cho phép, nó có thể được sử dụng để cập nhật ngày kết thúc khi liên kết của một cá nhân kết thúc. Hệ thống của bạn nên sử dụng ORCID API để thêm ngày kết thúc (nếu có), nhằm làm rõ toàn bộ thời hạn của liên kết.

Các lợi ích

Bạn có thể giúp các nhà nghiên cứu của mình nhận được thừa nhận ghi công bằng cách kết nối thông tin đã được xác thực về mối quan hệ của họ với bạn với hồ sơ ORCID của họ. Đồng thời, bạn sẽ giúp xây dựng niềm tin trong truyền thông học thuật. Bằng việc khẳng định mối liên hệ giữa các cá nhân và tổ chức của bạn — những mối liên hệ mà chỉ tổ chức của bạn mới có thể thực hiện một cách có thẩm quyền — bạn đảm bảo rằng tổ chức của mình được ghi nhận một cách thích hợp khi nhân viên và các chi nhánh của bạn có những đóng góp chuyên nghiệp. Thông tin đó sau đó có thể được chia sẻ, với sự cho phép của nhà nghiên cứu, với các hệ thống khác mà họ tương tác, giúp tạo ra một hạ tầng thông tin nghiên cứu đáng tin cậy.


 

Tham khảo thêm các bản dịch liên quan tới các quy trình làm việc của ORCID ở đây.

Member organizations can now acknowledge formal relationships — outside of employment — between an individual and your organization, and enable recognition for an award,  honorary degree, or other distinction that you have conferred on someone.

This is great news for honorary fellows, guest researchers, visiting lecturers, and others, who would like to be able to more easily share information about their work and expertise — and to be more widely recognized for it.  And it’s good for your organization, because it enables you to both give your researchers credit for their achievements and to ensure that information about their affiliation with you is correct and transparent.

There are two generalized workflows for adding affiliation assertions: by collecting ORCID iDs within your systems at registration or within the users profile pages; or by emailing existing users and asking them to connect their iD to your system.  

Workflow 1: Collecting iDs within your systems

In this scenario, ORCID iDs are a requirement of the position/distinction, for example, when joining an organization or accepting an award. 

 • When registering their details via a web form, registrants are asked to authenticate their ORCID iD and grant your organization permission to interact with their record. 

 • Once their registration is approved, your system updates the appropriate section of the individual’s ORCID record with details of their position or distinction, connecting them with your organization. 

 • Display their authenticated ORCID iD alongside any publicly available information about them. 

Workflow 2: Collecting iDs retrospectively

If your system already contains information about your researchers and their past activities, or if there is no registration component, you can instead:

 • Email individuals a unique link they can use to connect themselves with your system. 

 • When clicked, this link directs the individual to ORCID to authenticate their iD and grant your organization permission to update their record. 

 • You then redirect them to a specially created web page you provide. 

 • Your system stores the link between the ORCID iD and email address/user account, and uses the permissions the individual has granted to update the appropriate section of their ORCID record, connecting them and their activity with your organization. 

 • Display their authenticated ORCID iD alongside any publicly available information about them.

Affiliation assertions contain start dates and end dates, and we strongly encourage you to populate these fields where possible, as this makes verification of the researcher’s affiliation with your organization easier. The workflows above enable long-term update permissions, which can be used to update the end date when an individual’s affiliation ends.  Your system should use the ORCID API to add an end date (where applicable), in order to make the full term of the affiliation clear.

Benefits

You can help your researchers get credit by connecting validated information about their affiliation with you to their ORCID records. At the same time, you will be helping to build trust in scholarly communications. By asserting the connection between individuals and your organization — connections that only your organization can make authoritatively — you ensure that your organization is appropriately acknowledged when your employees and affiliates make professional contributions. That information can then be shared, with the researcher’s permission, with the other systems they interact with, helping to create a trustworthy research information infrastructure.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập34
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay8,103
 • Tháng hiện tại487,545
 • Tổng lượt truy cập33,834,985
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây