Unsub trao cho các thư viện bằng chứng mạnh mẽ để rời bỏ khỏi các vụ làm ăn lớn (Big Deals)

Thứ sáu - 20/11/2020 07:43
Unsub trao cho các thư viện bằng chứng mạnh mẽ để rời bỏ khỏi các vụ làm ăn lớn (Big Deals)

Unsub Gives Libraries Powerful Evidence to Walk Away from Big Deals

Wednesday, September 2, 2020 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2020/unsub-gives-libraries-powerful-evidence-to-walk-away-from-big-deals/

Bài được đưa lên Internet ngày: 02/09/2020

Heather Piwowar Jason Priem đang làm việc không ngừng để tăng tốc nhịp độ của cuộc cách mạng khoa học mở.

Đôi bạn này đã đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Nghiên cứu của Chúng tôi (Our Research), nó gần đây đã phát triển và đưa ra Unsub, bảng điều khiển dữ liệu và công cụ dự báo giúp các thư viện hàn lâm cắt bỏ các thuê bao của họ đống các tạp chí truy cập mất tiền đắt giá.

“Các thư viện bị kẹt với các thuê bao đắt tiền dạng Vụ làm ăn Lớn (Big Deal), thậm chí khi Truy cập Mở gia tăng tạo ra sự hủy bỏ khá là không đau đớn. Các thủ thư không tự tin về các lựa chọn của họ về việc liệu họ có thể rời bỏ hay không”, Priem nói. “Điều đó giải thích vì sao Unsub có ý nghĩa để sửa chữa điều đó”.

Unsub (trước kia được biết tới như là các Tạp chí Không phải trả tiền [Unpaywall Journals]) đã được ngợi ca rộng rãi như là người thay đổi cuộc chơi trong thị trường truyền thông học thuật, cung cấp các các cơ sở đòn bẩy họ cần khi thương lượng với các nhà xuất bản về các gói thuê bao tạp chí. Công cụ đó dự báo giá trị và các chi phí các tạp chí riêng rẽ cho các cơ sở nhất định, với sân chơi bình đẳng lần đầu tiên cho các thư viện khi tiến hành các thương lượng với các nhà xuất bản.

“Các thủ thư đã cảm thấy dường như các Vụ làm ăn Lớn không là các hợp đồng tốt, vì giá thành vẫn leo thang và ngân sách thì đi xuống”, Piwowar nói. “Unsub cung cấp cho các thủ thư dữ liệu về giá trị thực của bộ sưu tập họ đang được yêu cầu mua để giữ lại trực giác của họ, và trình bày cho các giảng viên và ban quản trị, tránh trường hợp các con đường hoàn thiện khác thường hiệu quả hơn nhiều về chi phí”.

Khi Piwowar và Priem xây dựng nền tảng đó vào cuối năm 2019, mối quan tâm đã tức thì rất cao giữa các trường đại học ở Bắc Mỹ. Bây giờ công ty đang ký với các phòng thí nghiệm quốc gia, các nhóm, các thư viện khắp trên thế giới, và làm việc tốt với các thủ thư của giới công nghiệp. Hơn 300 thư viện đã ý với Unsub với các chi phí khoảng 500 USD và 3.000 USD mỗi thư viện mỗi năm, phụ thuộc vào kích cỡ của thư viện.

“Mọi người cần hiệu quả hơn với tiền của họ ngay bây giờ, và Unsub cung cấp dữ liệu để giúp bạn làm điều đó”, Piwowar nói. “Các chỉ thị của cơ sở ngày càng đòi hỏi Truy cập Mở tức thì. Tương lai này đơn giản là không ổn định với lợi nhuận cao, mô hình kinh doanh truy cập phải trả tiền của quá khứ. Mục tiêu dài hạn của Unsub là để lan truyền sự chuyển đổi quá độ sang các mô hình kinh doanh tới tương lai: một tương lai nơi bất kỳ ai cũng có thể đọc và xây dựng dựa vào tri thức của con người vì sự tốt đẹp hơn của xã hội”.

SPARC đã tổ chức webinar vào tháng 7 nơi mà các thủ thư đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với việc sử dụng Unsub. Vài bên đã đả động tới lợi ích của việc có bằng chứng chỉ cho lãnh đạo các cơ sở các khoản tiết kiệm tiềm năng họ có thể đạt được bằng việc loại bỏ các tạp chí có lượng khổng lồ các nội dung có thể truy cập được tự do không mất tiền - và hợp pháp - trên trực tuyến. Công cụ đó đã giúp Đại học Bang New York (SUNY) theo dõi sử dụng các bài báo học thuật và tạo ra danh sách các tạp chí sống còn nhất.

“Mark McBride, Nhà chiến lược cấp cao về Thư viện tại Văn phòng Dịch vụ Thư viện và Thông tin tại SUNY cho biết: “Về mặt cảm xúc và triết lý, chúng tôi muốn thương lượng một thỏa thuận tốt hơn”, Mark McBride, Chiến lược gia Cao cấp về Thư viện ở Văn phòng các Dịch vụ Thư viện và Thông tin ở SUNY, nói. “Chúng tôi đã có khát khao mạnh để rời bỏ đi, nhưng chúng tôi cũng cần truy cập. Chìa khóa với Unsub là dữ liệu đó đặt chúng tôi vào chiếc ghế lái xe”.

Hệ thống đã đã và đang tiêu tốn khoảng 9 triệu USD một năm trước khi nó đã quyết định hủy bỏ Vụ làm ăn Lớn (Big Deal) đánh đống của nó với Elsevier. Bây giờ nó thuê bao với vài trăm tạp chí riêng rẽ của Elsevier và tiết kiệm được khoảng 7 triệu USD hàng năm.

“Điểm mạnh của Unsub là lấy đi nhiều sự không chắc chắn và nghi ngờ xung quanh việc cắt bỏ các tạp chí”, Priem nói.

Công cụ đó được thiết kế để là dễ dàng sử dụng và cung cấp thông tin được tùy chỉnh cho từng cơ sở. Các thủ thư đưa thông tin về bộ sưu tập của họ vào Unsub và dự báo được cung cấp có thể loại bỏ sự phỏng đoán về tác động tiềm tàng của việc hủy bỏ tạp chí. Các lựa chọn đó tính tới cả các khoản tiết kiệm tức thì và dài hạn, dựa vào các tính toán các hợp đồng của cơ sở. Unsub kết hợp thông tin chi tiết về lịch sử thuê bao, các tạp chí theo môn học, các yêu cầu ILL, các trích dẫn của các giảng viên và các thước đo khác để giúp các cơ sở đưa ra các quyết định có ý nghĩa rõ ràng về kết quả đầu ra tiềm tàng.

Ngoài việc kinh doanh, sứ mệnh của Unsub là để làm cho điều đó thành không kiếm lợi được đối với các nhà xuất bản tiếp tục sử dụng mô hình truy cập phải trả tiền. “Chúng tôi muốn đầu độc cái giếng đó - vì có cái giếng khác tốt hơn - giếng nước trong lành là mô hình truy cập mở”, Priem nói. “Chúng tôi có thể cầu xin và nài nỉ các nhà xuất bản thay đổi, nhưng vì họ đang kiếm lợi nhuận khổng lồ, vì sao họ lại phải chuyển đổi nhỉ? Chúng tôi muốn làm cho việc chuyển đổi trở nên hấp dẫn hơn”.

Khi Unsub giành được sức hút, các lập trình viên của nó được khuyến khích về tác động to lớn sự tăng trưởng công ty của họ.

“Đó là về việc tạo ra nghiên cứu thuộc thuộc về mọi người và điều đó có thẻ được mọi người sử dụng”, Priem nói. “Dù đó là việc có thông tin cho các khách hàng truy cập mở hay việc có dữ liệu và mã cho các nhà khoa học - khắp phổ mở, chúng tôi muốn cải thiện cách con người làm khoa học”.

Heather Piwowar and Jason Priem are working non-stop to accelerate the pace of the open science revolution.

The pair co-founded the non-profit organization Our Research, which recently developed and debuted Unsub, a data dashboard and forecasting tool that helps academic libraries cut their subscriptions to expensive bundles of toll-access journals.

Libraries are stuck with these expensive Big Deal subscriptions, even as the growth of Open Access makes cancellation relatively painless. Librarians aren’t confident about their options about whether they can walk away,” Priem says. “That’s what Unsub is meant to fix.”

Unsub (formerly known as Unpaywall Journals) has widely been hailed as a game changer in the scholarly communications market, providing institutions with the leverage they need when negotiating with publishers over journal subscription packages.  The tool forecasts the value and costs of individual journals to specific institutions, leveling the playing field for the first time for libraries when conducting negotiations with publishers. 

Librarians have felt like the Big Deal isn’t a good deal for a while, as prices went steadily up and budgets didn’t,” Piwowar says. “Unsub provides librarians with the data about the actual value of the collection they being asked to purchase to back up their intuitions, and to present to faculty and administration, making the case that other fulfillment paths are usually much more cost effective.”

When Piwowar and Priem built the platform in late 2019, interest was immediately very high among universities in North America. Now the company is signing up national labs, consortia, libraries around the world, and as well working with industry librarians. More than 300 libraries are signed up for Unsub, which costs between $500 and $3,000 per library per year, depending on the library’s size 

Everyone needs to be more efficient with their money right now, and Unsub provides the data to help you do that,” says Piwowar. “Institutional mandates increasingly require immediate Open Access. This future simply isn’t consistent with the high-profit, toll-access business model of the past. The long-term goal of Unsub is to speed the transition to business models to the future:  a future where everyone can read and build on human knowledge for the betterment of society.” 

SPARC hosted a webinar in July where librarians shared their experience with using Unsub. Several touted the benefit of having evidence to show their institution’s administration the potential savings they could achieve by eliminating journals critical mass of content that could otherwise be accessed freely — and legally — online. The tool was instrumental in helping the State University of New York (SUNY) track the use of scholarly articles and create a list of journals that were most vital. 

Emotionally and philosophically we were there in wanting to negotiate a better deal,” says Mark McBride, Library Senior Strategist in the Office of Library and Information Services at SUNY. “We had a strong appetite to walk away, but we also needed access. The key with Unsub is that the data put us in the driver seat.”

The system had been spending about $9 million a year before it decided to cancel its bundled Big Deal with Elsevier. Now it subscribes to a few hundred individual Elsevier journals at an estimated savings of $7 million annually.

The point of Unsub is to take away much of the uncertainty of doubt around cutting journals,” Priem says. 

The tool is designed to be easy to use and to provide customized information to each institution. Librarians input information about their collection into Unsub and a forecast is provided that can eliminate the guesswork about the potential impact of canceling a journal. The options take into account both immediate and long-term savings, based on calculations of the institution’s contracts.  Unsub incorporates detailed information about subscription history, journals by discipline, ILL requests, citations by faculty and other metrics to help institutions make decisions having a clear sense of the potential outcome.

In addition to the enterprise, the mission side of Unsub is to make it unprofitable for publishers to continue using a toll-access model. “We want to basically poison that well – because there is another, better well – a great fresh water well that is the open access model,” says Priem. “We can beg and plead the publishers to change, but as long as they are making huge profit margins, why would they ever switch? We want to make it more appealing to switch.”   

As Unsub gains traction, its developers are encouraged about the broad impact of their growing company.

It’s about making research that belongs to everybody and that can be used by everybody,” Priem says. “Whether that’s getting information to patients with open access or getting data and code to scientists – across the open spectrum, we want to improve the way humanity does science.”

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,938
  • Tháng hiện tại145,401
  • Tổng lượt truy cập33,122,929
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây