Wellcome Trust trao trợ cấp cho PLOS để kiểm thử các cách thức làm gia tăng việc chia sẻ và phát hiện các dữ liệu nghiên cứu

Thứ hai - 04/10/2021 06:10
Wellcome Trust trao trợ cấp cho PLOS để kiểm thử các cách thức làm gia tăng việc chia sẻ và phát hiện các dữ liệu nghiên cứu

Wellcome Trust awards PLOS a grant to test ways to increase sharing and discovery of research data

September 13, 2021/ PLOS/ Open Research/ Open Science/ Scientists for Open Science

Author: Iain Hrynaszkiewicz, PLOS’ Director of Open Research

Theo: https://theplosblog.plos.org/2021/09/wellcome-trust-awards-plos-a-grant-to-test-ways-to-increase-sharing-and-discovery-of-research-data/

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/09/2021

Tác giả: Iain Hrynaszkiewicz, Giám đốc Nghiên cứu Mở của PLOS

Thư viện Khoa học Công cộng - PLOS (Public Library of Science) đã được trao một trợ cấp từ Quỹ Nghiên cứu Mở 2021 của Wellcome Trust để tăng tốc phát triển và kiểm thử các giải pháp mới nhằm thúc đẩy và thưởng cho khoa học mở. PLOS Pathogens sẽ thử nghiệm phiên bản mới nhất của kho dữ liệu Dryad, được cung cấp miễn phí cho các tác giả và được tích hợp vào trải nghiệm xuất bản, cùng với các liên kết trực quan nổi bật trên các ấn phẩm được thiết kế để khuyến khích thực hành nghiên cứu mở.

Vì sao cần các giải pháp kiểm thử?

Các thực hành Khoa học Mở, như tính sẵn sàng của các tập hợp dữ liệu hỗ trợ, có liên quan tới các báo cáo nghiên cứu đáng tin cậy hơn. Việc chia sẻ dữ liệu nghiên cứu trong các kho được coi là thực hành tốt nhất cho việc chia sẻ dữ liệu - dữ liệu trong các kho là tìm kiếm được, truy cập được, tương hợp được, và sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) nhiều hơn - nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu chia sẻ dữ liệu theo các phương pháp khác. Sau khi inghiên cứu các nhu cầu của các tác giả của PLOS vào năm 2020, chúng tôi đã kết luận chúng tôi phải tích hợp trơn tru các cong cụ vào tiến trình xuất bản của các nhà nghiên cứu để giảm thiểu nỗ lực có liên quan trong việc áp dung thực hành tốt. Đặc biệt khi các ưu đãi cho việc áp dung các thực hành Khoa học Mở trong đánh giá nghiên cứu không luôn được thiết lập tức thì hoặc rộng rãi.

Trong khi chúng tôi thấy trong nghiên cứu của chúng tôi rằng nhiều nhà nghiên cứu dường như thỏa mãn với khả năng của họ để chia sẻ dữ liệu nghiên cứu, thì ngược lại, chúng tôi cũng thấy nhiều nhà nghiên cứu có các thách thức trong việc tiếp cận dữ liệu nghiên cứu mà họ có thể sử dụng lại - điều có thể được giải quyết một phần bằng sử dụng rộng rãi hơn các kho. Thậm chí đối với các xuất bản phẩm nghiên cứu COVID-19, tỷ lệ chia sẻ dữ liệu nghiên cứu dường như là thấp và các phương pháp chia sẻ dữ liệu thường không hỗ trợ các Nguyên tắc FAIR.

Chúng tôi sẽ kiểm thử cái gì?

Để khuyến khích sử dụng gia tăng các kho dữ liệu và kết nối dữ liệu tốt hơn tới các xuất bản phẩm - các thực hành có liên quan tới nghiên cứu có tác động nhiều hơn - chúng tôi sẽ kiểm thử, bắt đầu vào cuối năm 2021, các giải pháp đòi hỏi sự thay đổi tối thiểu hành vi từ các nhà nghiên cứu.

Giải pháp thứ nhất chúng tôi sẽ kiểm thử là kho dữ liệu được giám tuyển liên ngành Dryad, nó bây giờ có thể được tích hợp trơn tru vào trải nghiệm đệ trình của PLOS Pathogens. Dryad chào cho các nhà nghiên cứu sự giám tuyển dữ liệu của họ, và kết nối 2 chiều giữa dữ liệu và các xuất bản phẩm, và giảm thiểu nỗ lực bổ sung cho việc tham gia Khoa học Mở. Chúng tôi đang mở rộng quan hệ đối tác dài lâu của chúng tôi với Dryad bằng việc áp dụng chức năng mới nhất của nó và trang trải các chi phí ký gửi và giám tuyển dữ liệu cho số lượng không hạn chế các tài liệu trong PLOS Pathogens.

Giải pháp thứ hai là chức năng nổi bật liên kết tới dữ liệu nghiên cứu có liên quan trong một kho, được đánh dấu bằng các dấu hiệu trực quan trên các bài báo đã xuất bản - được triển khai theo cách thức tự động hóa trên PLOS Pathogens, và một bộ so sánh nhóm lại các bài báo được xuất bản trên các tạp chí khác của PLOS.

Việc cấp vốn của Wellcome sẽ hỗ trợ các chuyên gia thiết kế và tối ưu hóa các dấu hiệu trực quan đó sao cho chúng thu hút các độc giả và triển khai được trên nền tảng PLOS, và nghiên cứu sâu những người sử dụng để giúp chúng tôi hiểu vì sao các giải pháp đó có bất kỳ tác động nào chúng tôi có thể quan sát thấy.

Cộng tác của cộng đồng

Các nhân viên của PLOS (Lauren Cadwallader, James Harney, Iain Hrynaszkiewicz, Veronique Kiermer) hân hạn đối tác với các Tổng biên tập của PLOS Pathogens (GS. Kasturi Haldar và GS. Michael Malim) như là các thành viên của nhóm dự án, và kết nối với cộng đồng các nhà nghiên cứu rộng lớn hơn của tạp chí.

Các kết quả đầu ra được kỳ vọng

Trong khi mục tiêu của chúng tôi là để triển khai và kiểm thử các giải pháp thay vì chỉ tiến hành nghiên cứu, tiếp cận của chúng tôi được kỳ vọng dẫn tới các kết quả đầu ra và bằng chứng chia sẻ được, bao gồm:

 • Sự gia tăng đo đếm được về việc các tác giả sử dụng các kho dữ liệu

 • Sự tham gia gia tăng với dữ liệu nghiên cứu có kết nối từ các bài báo của PLOS

 • Hiểu vì sao các giải pháp đó hiệu quả (hoặc không hiệu quả) trong việc khuyến khích các thực hành nghiên cứu mở, cũng như các chi phí và lợi ích của chúng

 • Các báo cáo từ nghiên cứu và phân tích định tính và định lượng, điều chúng tôi sẽ chia sẻ công khai

Bằng việc sử dụng các giải pháp đơn giản, lặp lại được và liên tục chia sẻ những gì chúng tôi học được, chúng tôi kỳ vọng các nhà xuất bản và các bên liên quan khác sẽ hưởng lợi từ sự hiểu biết lớn hơn tính hiệu quả của các giải pháp đó. Chúng tôi cũng biết trước rằng việc nhấn mạnh và xúc tác cho các thực hành tốt nhất sẽ giúp làm cho Khoa học Mở chuẩn mực hơn, điều có thể rốt cuộc làm gia tăng tính đáng tin cậy trong nghiên cứu.

PLOS has been awarded a grant from the Wellcome Trust’s 2021 Open Research Fund to accelerate development and testing of new solutions that promote and reward open science. PLOS Pathogens will be piloting the latest version of the Dryad data repository, provided free of charge to authors and integrated into the publishing experience, along with prominent visual links on publications designed to incentivise open research practices.

Why test solutions?

Open Science practices, such as availability of supporting datasets, have been associated with more trustworthy reports of research. Sharing research data in repositories is considered best practice for data sharing — data in repositories are more findable, accessible, interoperable, and reusable (FAIR) — but most researchers share data by other methods. After studying PLOS authors’ needs in 2020, we concluded we must seamlessly integrate tools into researchers’ publishing workflow to reduce the effort involved in adopting good practice. Especially when the incentives for adopting Open Science practices in research evaluation are not always immediate, or widely established.

While we found in our research that many researchers seem to be satisfied with their ability to share research data, conversely,  we also found many researchers have challenges in accessing research data that they can reuse — which could be addressed in part by wider use of repositories. Even for COVID-19 research publications, the rate of research data sharing appears to be low and methods of data sharing often do not support the FAIR Principles.

What will we test?

To incentivise increased use of data repositories and better connecting of data to publications — practices associated with more impactful research — we’re going to test, starting later in 2021, solutions that require minimal behavioural change from researchers.

The first solution we’ll be testing is the multidisciplinary curated data repository Dryad, which can now be seamlessly integrated into the submission experience of PLOS Pathogens. Dryad offers researchers curation of their data, and bidirectional linking between data and publications, and minimises additional effort for practicing Open Science. We’re extending our long-standing partnership with Dryad by adopting its latest functionality and covering data deposit and curation fees for an unlimited number of papers in PLOS Pathogens.

The second solution is prominent functional links to associated research data in a repository, highlighted with visual cues on published articles – deployed in an automated fashion on PLOS Pathogens, and a comparator group of articles published in other PLOS journals.

Wellcome’s funding will support expert design and optimisation of these visual cues so that they are engaging to readers and deployable on the PLOS platform, and in-depth user research to help us understand why the solutions have any of the effects we might observe.

Community collaboration

PLOS staff (Lauren Cadwallader, James Harney, Iain Hrynaszkiewicz, Veronique Kiermer) are delighted to partner with the Editors in Chief of PLOS Pathogens (Prof Kasturi Haldar and Prof Michael Malim) as members of the project team, and to connect with the journal’s wider community of researchers.

Expected outcomes

While our goal is to implement and test solutions rather than purely to do research, our approach is expected to result in shareable outcomes and evidence, including:

 • A measurable increase in use of data repositories by authors

 • Increased engagement with research data linked from PLOS articles

 • Understanding as to why these solutions are (or are not) effective at incentivising open research practices, as well as their costs and benefits

 • Reports from qualitative and quantitative research and analysis, which we’ll share openly

By using simple, repeatable solutions and continuing to share what we learn, we expect other publishers and stakeholders will benefit from greater understanding of the effectiveness of these solutions. We also anticipate that highlighting and enabling best practices will help make Open Science more normative, which may ultimately increase trustworthiness in research.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay8,742
 • Tháng hiện tại488,184
 • Tổng lượt truy cập33,835,624
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây