TỜ TIN: Chính quyền Biden-Harris công bố các Hành động Mới để Cải thiện Nghiên cứu Mở và Công bằng

Thứ tư - 08/03/2023 06:47
TỜ TIN: Chính quyền Biden-Harris công bố các Hành động Mới để Cải thiện Nghiên cứu Mở và Công bằng

FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Advance Open and Equitable Research

January 11, 2023

Theo: https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/01/11/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-advance-open-and-equitable-research/

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2023

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ - OSTP (Office of Science and Technology Policy) của Nhà Trắng sẽ cải thiện các chính sách khoa học mở khắp chính quyền liên bang trong năm 2023

Hôm nay, OSTP đã công bố các hành động mới để cải thiện nghiên cứu mở và công bằng, bao gồm việc cấp vốn trợ cấp mới, những cải tiến về hạ tầng nghiên cứu, sự tham gia nghiên cứu mở rộng cho các học giả đang nổi lên, và các cơ hội được mở rộng cho sự tham gia của công chúng. OSTP cũng đang khởi xướng Năm của Khoa học Mở, đặc trưng với các hành động khắp chính quyền liên bang suốt năm 2023 để cải thiện chính sách khoa học mở quốc gia, cung cấp quyền truy cập tới các kết quả nghiên cứu được người đóng thuế của quốc gia hỗ trợ, tăng tốc phát hiện và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy lòng tin của công chúng, và thúc đẩy các kết quả đầu ra công bằng hơn.

Như các khoản đầu tư mới trong lịch sử vào nghiên cứu, khoa học, và đổi mới sáng tạo - bao gồm thông qua Luật Khoa học và CHIPS của lưỡng đảng và Luật Giảm Lạm phát - thúc đẩy sự tiến bộ đối với mọi người khắp đất nước, Năm của Khoa học Mở sẽ mang lại những lợi ích đáng kể đối với một số lợi ích chiến lược của Mỹ và cung cấp các kết quả dựa vào bằng chứng cho người dân Mỹ.

Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện các bước quan trọng để cải thiện các nguyên tắc của nghiên cứu mở và chính phủ mở. Vào tháng 1/2021, Tổng thống đã khẳng định cam kết của Chính quyền về việc hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng, do khoa học và dữ liệu sẵn sàng tốt nhất hướng dẫn. Điều này đặt ra nền tảng cho OSTP để cập nhật hướng dẫn chính sách policy của mình, Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang cấp vốn, để gia tăng quyền truy cập công khai tới nghiên cứu được liên bang cấp vốn, thúc đẩy sự cộng tác và đổi mới sáng tạo lớn hơn, và củng cố lòng tin của công chúng.

Các hành động của Chính quyền bao gồm:

 • OSTP và Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NSTC (National Science and Technology Council) hôm này đã phát hành một định nghĩa chính thức về khoa học mở để sử dụng khắp chính phủ Mỹ: “Nguyên tắc và thực hành tạo lập các sản phẩm và quy trình nghiên cứu sẵn sàng cho tất cả mọi người, trong khi tôn trọng sự đa dạng văn hóa, duy trì bảo mật và quyền riêng tư, và thúc đẩy cộng tác, khả năng tái tạo lại và công bằng. Một định nghĩa thống nhất, chính thức sẽ xúc tác cho các nỗ lực của liên bang, thúc đẩy cộng tác liên cơ quan, và dẫn dắt sự tiến bộ.

 • Các cơ quan liên bang sẽ cung cấp các bản cập nhật các kế hoạch truy cập công khai của họ cho OSTP và Văn phòng quản lý Ngân sách - OMB (Office of Management and Budget) của Nhà Trắng suốt năm 2023, để trả lời cho bản ghi nhớ truy cập công khai, Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang cấp vốn. Các cơ quan với chi tiêu nghiên cứu và phát triển ít nhất 100 triệu USD thường niên sẽ gửi các bản cập nhật kế hoạch truy cập công khai ban đầu của họ với thời hạn 21/02. Các cơ quan với chi tiêu nghiên cứu và phát triển nhỏ hơn sẽ phải gửi trước 20/08.

 • CENDI, một nhóm liên cơ quan của 10 cơ quan liên bang làm việc để cải thiện năng suất các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của liên bang Mỹ, đối tác với Tiểu ban về Khoa học Mở của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hôm này khởi xướng một tài nguyên trên trực tuyến mới cho công chúng để biết về các sáng kiến khoa học mở đang nổi lên. CENDI cũng cung cấp một công cụ tìm kiếm cho các kho truy cập công khai khắp các cơ quan liên bang cho các bài báo nghiên cứu được liên bang cấp vốn.

 • Chương trình Chuyển đổi sang Khoa học Mở - TOPS (Transform to Open Science) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia - NASA (National Aeronautics and Space Administration) sẽ đưa NASA vào Năm của Khoa học Mở tháng này. Chương trình TOPS năm nay sẽ có chương trình giảng dạy mới về khoa học mở cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu, và công chúng, cũng như sự tham gia mạnh mẽ với mọi người và các nhóm mà về lịch sử đã chưa có đủ đại diện trong khoa học, các hội nghị về khoa học mở suốt năm, và các sáng kiến mới khác.

 • Chính sách Cuối cùng về Quản lý và Chia sẻ Dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia sẽ có hiệu lực vào ngày 25/01 đối với hầu hết các đơn xin cấp vốn cạnh tranh và các giao thức nghiên cứu nội bộ. Chính sách này kỳ vọng các nhà nghiên cứu sẽ phát triển một Kế hoạch Quản lý và Chia sẻ Dữ liệu và tối đa hóa việc chia sẻ phù hợp dữ liệu khoa học. Chính sách này tuân thủ với bản ghi nhớ truy cập công khai của OSTP (bản dịch sang tiếng Việt).

 • Văn phòng Thông tin Khoa học và Công nghệ của Bộ Năng lượng - DOE (Department of Energy), trong Văn phòng Khoa học, sẽ giới thiệu một loạt các tiến bộ và các dịch vụ mới để cải thiện các năng lực khoa học mở của Thư viện khoa học của DOE trong năm 2023. Thư viện này cũng giúp các nhà nghiên cứu duy trì liêm chính khoa học khắp các hồ sơ nghiên cứu của họ bằng việc cung cấp và tích hợp mã nhận diện số thường trực cho các nhà nghiên cứu được DOE cấp vốn và các kết quả khoa học của họ, bao gồm các dữ liệu, các xuất bản phẩm, và phần mềm.

 • Tập đoàn Kỹ thuật số Mỹ (U.S. Digital Corps), một chương trình được Chính quyền Biden-Harris khởi xướng năm 2021 và nằm trong Cơ quan Dịch vụ Chung - GSA (General Services Administration), sẽ đưa khoa học mở vào như một lĩnh vực tác động cho nhóm nghiên cứu sinh của nó trong năm 2023. Tập đoàn này là một cơ hội công nghệ sự nghiệp sớm cho các sinh viên tốt nghiệp gần đây, những người thay đổi sự nghiệp, các cựu chiến binh, và những người khác với sự tinh thông về kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu và các nhà phân tích, quản lý sản phẩm, thiết kế, và an ninh không gian mạng, làm việc khắp trong chính phủ liên bang.

 • Thư viện Nông nghiệp Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA (United States Department of Agriculture) sẽ tiếp tục cải thiện công bằng thông qua tính mở hạ tầng kỹ thuật số của nó bằng việc khởi xướng một trang web mới vào tháng 2 để giúp các nhà nghiên cứu chia sẻ, và công chúng để tìm kiếm và truy cập, tới nghiên cứu do USDA cấp vốn.

 • Quỹ Nhân văn Quốc gia đã ban hành lưu ý về cơ hội cấp vốn cho chương trình Trợ cấp vì sự Tiến bộ của Nhân văn Kỹ thuật số - DHAG năm 2023 (2023 Digital Humanities Advancement Grants). Những người nhận DHAG đóng góp cho học thuật nhân văn bằng việc phục vụ cho các khán thính phòng được nhận diện cẩn thận, giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng, và thiết kế các dự án công bằng, mở, nhân bản được, và bền vững, bao gồm các dự án hỗ trợ cải tiến hoặc thiết kế hạ tầng kỹ thuật số đóng góp cho và hỗ trợ nhân văn, như mã, các công cụ, hoặc các nền tảng nguồn mở. Đơn xin có thời hạn chót ngày 15/06.

 • Ban Giám đốc về Khoa học Địa lý (GEO) của Quỹ Khoa học Quốc gia đã công bố một cơ hội cấp vốn mới, Hệ sinh thái Khoa học Mở Khoa học Địa lý - GEO OSE (Geosciences Open Science Ecosystem) phù hợp với Năm Khoa học Mở của Liên bang. Chương trình GEO OSE tìm cách hỗ trợ cho các hoạt động khoa học mở bền vững và được kết nối mạng để thúc đẩy một hệ sinh thái truy cập toàn diện tới dữ liệu, các bộ sưu tập vật lý, phần mềm, điện toán cao cấp, và các nguồn khác hướng tới việc cải thiện nghiên cứu và giáo dục về khoa học địa lý. Mục đích của việc hỗ trợ này là để xúc tác rộng rãi cho các nhà khoa học địa lý tận dụng các nguồn thông tin mở rộng và các năng lực tính toán để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu thách thức lớn liên ngành ở tiền tiêu của khoa học địa lý.

 • OSTP, đối tác với OMBGSA, đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia Chính phủ Mở lần thứ 5 của nước Mỹ. Kế hoạch này bao gồm các cam kết từ nhiều bộ, cơ quan, và văn phòng để đảm bảo, nhất quán với luật, công chúng có quyền truy cập tới dữ liệu, nghiên cứu, và thông tin của chính phủ liên bang, và để trao quyền cho các công dân tham gia vào công việc của chính phủ.

 • OMB và cơ quan thống kê liên bang đã ban hành Quy trình Đơn xin Tiêu chuẩn - SAP (Standard Application Process) trên cổng điện tử trực tuyến, một cửa giao tiếp mới cho các nhà nghiên cứu để tìm kiếm và yêu cầu quyền truy cập tới các dữ liệu bị hạn chế, bí mất từ hơn 1.000 tập hợp dữ liệu từ các cơ quan thống kê liên bang vì các mục đích xây dựng bằng chứng. SAP đã được cộng tác phát triển bởi các nhà lãnh đạo từ khắp hệ thống thống kê liên bang, được Tổng cục Trưởng Thống kê Mỹ lãnh đạo.

 • Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia đồng tổ chức một cuộc thi mở (Open Hackathon) - một sự kiện nơi mọi người tham gia trong việc thiết kế sử dụng nhanh và cộng tác dữ liệu, phần mềm, và hạ tầng mở - với Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Khí quyển, từ 28/02 đến 02/03.

 • Khảo sát Địa lý Mỹ sẽ tổ chức một Cộng đồng cho Hội thảo Tích hợp Dữ liệu nhằm vào chủ đề Dữ liệu Mở cho Khoa học Mở từ 02/05 đến 05/05 tại Trung tâm Đào tạo Bảo tồn Quốc gia ở Shepherdstown, West Virginia.

OSTP launches Year of Open Science to advance national open science policies across the federal government in 2023

Today, the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) announced new actions to advance open and equitable research, including new grant funding, improvements in research infrastructure, broadened research participation for emerging scholars, and expanded opportunities for public engagement. OSTP is also launching the Year of Open Science, featuring actions across the federal government throughout 2023 to advance national open science policy, provide access to the results of the nation’s taxpayer-supported research, accelerate discovery and innovation, promote public trust, and drive more equitable outcomes.

As historic new investments in research, science, and innovation—including through the bipartisan CHIPS and Science Act and the Inflation Reduction Act—drive progress for people across the country, the Year of Open Science will yield significant benefits on a number of U.S. strategic interests and deliver evidence-based results for the American people.

The Biden-Harris Administration has taken bold steps to advance the principles of open research and open government. In January 2021, the President affirmed the Administration’s commitment to evidence-based decision-making, guided by the best available science and data. This laid the foundation for OSTP’s updated policy guidance, Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research, to increase public access to federally funded research, foster greater collaboration and innovation, and strengthen public trust.

The Administration’s actions include:

 • OSTP and the National Science and Technology Council (NSTC) today released an official definition of open science for use across the U.S. government: “The principle and practice of making research products and processes available to all, while respecting diverse cultures, maintaining security and privacy, and fostering collaborations, reproducibility, and equity.” A unified, official definition will galvanize federal efforts, promote interagency collaboration, and drive progress.

 • Federal agencies will provide updates to their public access plans to OSTP and the White House Office of Management and Budget (OMB) throughout 2023, in response to OSTP’s public access memorandum, Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research. Agencies with research and development expenditures of at least $100 million annually will submit their initial public access plan updates by February 21. Agencies with smaller research and development expenditures will have until August 20.

 • CENDI, an interagency group of 10 federal agencies working to improve productivity of U.S. federal research and development efforts, in partnership with the National Science and Technology Council Subcommittee on Open Science, is today launching a new online resource for the public to learn about emerging open science initiatives, funding opportunities, and programs across the Federal government.  CENDI also provides a search tool across federal agency public access repositories for federally funded research articles.

 • The National Aeronautics and Space Administration’s Transform to Open Science (TOPS) program will launch NASA into the Year of Open Science this month. The TOPS program this year will feature new curricula in open science for students, researchers, and the public, as well as robust engagement with people and groups that have been historically underrepresented in science, conferences on open science throughout the year, and other new initiatives.

 • The National Institutes of Health’s Final Policy on Data Management and Sharing will go into effect on January 25 for most competing funding applications and intramural research protocols. This policy expects researchers to develop a Data Management and Sharing Plan and to maximize appropriate sharing of scientific data. The policy conforms to OSTP’s public access memorandum.

 • The Department of Energy’s Office of Scientific and Technical Information, in the Office of Science, will introduce a host of new advances and services to improve the open science capabilities of the DOE scientific library in 2023. The library also helps researchers to maintain scientific integrity across their research portfolios by providing and integrating persistent digital identifiers for DOE-funded researchers and their scientific results, including data, publications, and software.

 • The U.S. Digital Corps, a program launched in 2021 by the Biden-Harris Administration and housed at the General Services Administration (GSA), will include open science as an impact area for its 2023 Fellows cohort. The U.S. Digital Corps is an early-career technology opportunity for recent graduates, career changers, veterans, and others with expertise in software engineering, data science and analytics, product management, design, and cybersecurity, to work across the federal government.

 • The United States Department of Agriculture (USDA) National Agricultural Library will continue to improve equity through the openness of its digital infrastructure by launching a new web page in February that helps researchers to share, and the public to find and access, USDA-funded research.

 • The National Endowment for the Humanities has issued a notice of funding opportunity for the 2023 Digital Humanities Advancement Grants (DHAG) program. DHAG recipients contribute to humanities scholarship by serving carefully identified audiences, addressing issues of accessibility and usability, and designing equitable, open, replicable, and sustainable projects, including those that support the enhancement or design of digital infrastructure that contributes to and supports the humanities, such as open-source code, tools, or platforms. The application deadline is June 15.

 • The National Science Foundation Directorate for Geosciences (GEO) announced a new funding opportunity, the Geosciences Open Science Ecosystem (GEO OSE) in alignment with the Federal Year of Open Science. The GEO OSE program seeks to support sustainable and networked open science activities to foster an ecosystem of inclusive access to data, physical collections, software, advanced computing, and other resources toward advancing research and education in the geosciences. The purpose of this support is to broadly enable geoscientists to leverage expanding information resources and computing capabilities to address interdisciplinary grand challenge research questions at the forefront of the geosciences.

 • OSTP, in partnership with OMB and GSA, released the Fifth U.S. Open Government National Action Plan. This plan includes commitments from multiple departments, agencies, and offices to ensure, consistent with law, the public has access to federal government data, research, and information, and to empower citizens to participate in the work of government.

 • OMB and federal statistical agencies released the new Standard Application Process (SAP) online portal, a new front door for researchers to find and request access to restricted, confidential data from over 1000 datasets from the federal statistical agencies for evidence building purposes. The SAP was collaboratively developed by leaders from across the federal statistical system, led by the Chief Statistician of the United States. 

 • The National Oceanic and Atmospheric Administration is co-hosting an Open Hackathon—an event where people engage in rapid and collaborative engineering using open data, software, and infrastructure—with the National Center for Atmospheric Research, from February 28 to March 2.

 • The United States Geological Survey will hold a Community for Data Integration Workshop focused on the theme of Open Data for Open Science from May 2 to May 5, at the National Conservation Training Center in Shepherdstown, West Virginia.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm34
 • Hôm nay8,724
 • Tháng hiện tại488,166
 • Tổng lượt truy cập33,835,606
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây