Tư vấn cho các vụ thầu dự án

Thứ hai - 29/04/2013 05:47
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Advice for project bids

By Ross Gardler, Steve Lee, Elizabeth Tatham, Published: 03 August 2009, Reviewed: 09 July 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/adviceforprojectbids

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/07/2012

Lời người dịch: OSS Watch chính là cơ qua tư vấn về phần mềm tự do nguồn mở cho giáo dục trung và cao học của nước Anh và họ trình bày các dịch vụ mà họ đưa ra cho một dự án phần mềm tự do nguồn mở để hướng tới tính bền vững ngay từ giai đoạn sớm nhất có thể được của dự án. Nếu bạn muốn xây dựng một công ty để đưa ra các dịch vụ tư vấn như vậy, thì bài này là rất thú vị đối với bạn đó. Xem thêm: Danh sách các lựa chọn nguồn mở cho giáo dục được OSS Watch xuất bản.

OSS Watch tư vấn trong quá trình chuẩn bị thầu

Nhiều cơ quan cấp vốn bây giờ tuyên bố rằng các kết quả đầu ra từ những dự an sẽ được phát hành theo một giấy phép nguồn mở phù hợp; mọt ví dụ tốt là chính sách nguồn mở của JISC. OSS Watch có thể giúp các dự án có liên quan tới phần mềm giải quyết các dạng yêu cầu đó trong các vụ thầu của họ, và sẽ xem xét không chỉ cách mà các đầu ra sẽ được phát hành, mà còn tư vấn về cách mà tiếp cận phát triển mở cho tính bền vững của phần mềm có thể áp dụng được cho dự án của họ. Tài liệu sau đây mô tả các dịch vụ mà OSS Watch có thể đưa ra để giúp các dự án giải quyết những yêu cầu như vậy, cả ở giai đoạn chuẩn bị thầu và trong quá trình vòng đời của dự án.

Nền tảng

Yêu cầu rằng các kết quả đầu ra của dự án sẽ được phát hành theo cách xuất phát phần lớn từ những quan tâm của các cơ quan cấp vốn đối với tính bền vững và khả năng sử dụng lại các kết quả đầu ra của phần mềm và các tài sản khác. Vì vậy, họ đòi hỏi rằng trong hầu hết các trường hợp phần mềm nên được cấp phép như là nguồn mở, và các kết quả đầu ra khác, như các tài liệu hoặc phương tiện, như các nội dung mở. Như một dịch vụ tư vấn nguồn mở cho giáo dục trung và cao học của nước Anh, OSS Watch tồn tại để giúp cho các dự án hiểu được cách mà dạng khuyến cáo này áp dụng cho họ. Hơn nữa, hầu hết các chính sách của các cơ quan cấp vốn nói rằng các dự án nên vận hành sự phát triển phần mềm của họ theo một cách thức mở và có thể truy cập được thông qua dự án, hơn là đơn giản đổ thành đống mã với giấy phép nguồn mở trong nó ở cuối của dự án. Vì thế, OSS Watch cũng giúp các dự án hiểu phát triển mở là gì và cách để lên kế hoạch cho nó ở giai đoạn đề xuất.

Các cơ quan cấp vốn thường cũng đòi hỏi tư vấn với chúng tôi ở giai đoạn này vì, trong khi tiếp cận điển hình cho tính bền vững là đơn giản áp dụng cho việc cấp vốn tiếp, thì OSS Watch có thể giúp khai thác các con đường lựa chọn về tính bền vững đối với các kết quả đầu ra của phần mềm, như những gì điều đó có thể giành được thông qua một cộng đồng đa dạng những người sử dụng và các lập trình viên. OSS Watch giúp các nhà thầu hiểu được những lựa chọn về tính bền vững đó là gì và có phù hợp cho dự án của họ hay không; nó cũng đưa ra vài dịch vụ khác mà các dự án có thể thấy hữu dụng, cả trước khi thực hiện một vụ thầu và một khi dự án là tích cực.

Khi tham gia với OSS Watch, điều quan trọng là chúng tôi đảm bảo chúng tôi có thể làm cho các tài nguyên của chúng tôi là sẵn sàng trong các pha của dự án mà bạn yêu cầu. Để đảm bảo điều này là đúng, bạn nên cân nhắc chính thức đưa OSS Watch vào đề xuất của bạn. OSS Watch có thể giúp bạn khắc phục các tài nguyên phù hợp để phân bổ cho chúng tôi đối với các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Hỗ trợ của OSS Watch trong quá trình viết thầu

Như là điểm khởi đầu, chúng tôi gợi ý rằng bạn gửi cho chúng tôi phiên bản sớm đề xuất dự án của bạn. Miễn là các mucj đích và các tiếp cận chính của bạn là rõ ràng, thì chúng tôi hạnh phúc để giúp với các đề xuất mà vẫn là một công việc trong sự tiến bộ; trên thực tế, bạn càng đưa ra sớm bao nhiều đề xuất của bạn, thì chúng tôi có thể giúp được bạn càng nhiều bấy nhiêu. Ở giai đoạn này, một thành viên của đội OSS Watch sẽ được chỉ định để làm việc với bạn về đề xuất của bạn.

Đôi khi, chúng tôi nhận được một số vụ thầu có liên quan mà chúng tôi tin tưởng có thể có lợi từ sự cộng tác ở giai đoạn đấu thầu, và có khả năng đưa ra các dự án được đề xuất cho từng dự án một. Những giới thiệu như vậy được thực hiện càng sớm bao nhiêu, thì cơ hội cho việc liên kết các đề xuất theo một cách thức có khả năng quản lý được các tốt bấy nhiêu. Tất nhiên, chúng tôi không thảo luận về đề xuất của bạn với bất kỳ bên thứ 3 nào khác mà không có việc làm rõ điều này với bạn trước tiên.

Bổ sung thêm vào ý định đối với sự cộng tác của người môi giới giữa các đề xuất, ở những nơi phù hợp, chúng tôi có thể đưa ra một số các dịch vụ khác ở giai đoạn này, bao gồm:

 • việc giải thích sự phát triển mở và nguồn mở có nghĩa là gì và làm thế nào chúng có thể áp dụng được cho dự án của bạn.

 • đưa ra ý kiến phản hồi chi tiết về những lựa chọn về tính bền vững của phần mềm cho dự án của bạn, nhận diện các lĩnh vực cho sự tiến bộ trong vụ thầu của bạn, gợi ý tư liệu bổ sung và định hướng cho bạn với các tài liệu phù hợp của OSS Watch.

 • nhận viện các phần mềm nguồn mở đang tồn tại mà có thể sử dụng lại trong dự án của bạn.

 • kết nối đội dự án của bạn với các dự án khác đang hoạt động rồi ở những lĩnh vực tương tự.

 • gợi ý các cách thức theo đó dự án của bạn có thể tham gia với cộng đồng rộng lớn hơn.

Nếu bạn quyết định tuân theo một mô hình phát triển mở và sử dụng một giấy phép nguồn mở, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với đội dự án của bạn thông qua sự chuẩn bị thầu, cung cấp các dịch vụ bổ sung sau đây:

 • tư vấn về các giấy phép phù hợp và các con được khai thác cho các kết quả đầu ra của dự án

 • cung cấp một đoạn mô tả các lựa chọn về tính bền vững phần mềm của bạn, là có khả năng nhận diện được như là tới từ OSS Watch và vì thế khẳng định rằng bạn đã tư vấn với OSS Watch.

 • hỗ trợ với sự chuẩn bị kinh phí đấu thầu đối với các hoạt động cam kết cộng đồng phù hợp

 • cung cấp các ý kiến phản hồi tiếp sau về kế hoạch về tính bền vững một cách phù hợp.

Đôi khi hoàn cảnh của một dự án có thể là không phù hợp để áp dụng một mô hình phát triển mở bất chấp những ưu tiên của cơ quan cấp vốn. Tuy nhiên, việc đạt được vị thế này sau khi tư vấn với OSS Watch đưa ra sự minh chứng đáng tin cậy cho quyết định này và cho phép cơ quan cấp vốn cân nhắc yêu cầu để áp dụng một mô hình cấp phép khác với nguồn mở.

Sự hỗ trợ của OSS Watch cho các dự án tích cực

Một khi dự án chạy rồi, thì OSS Watch sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu. Đảm bảo rằng các dịch vụ đó bao gồm:

 • tư vấn về các vấn đề cấp phép khi chúng phát sinh;

 • trả lời các yêu cầu chung với sự tôn trọng sự phát triển mở và nguồn mở.

  và đối với những ai sử dụng một phương pháp luận phát triển mở

 • kiểm tra định kỳ việc cộng đồng đang hoạt động tối ưu, và tư vấn phù hợp;

 • kết nối đội dự án của bạn với các lập trình viên khác làm việc trong các lĩnh vực tương tự

 • gợi ý xa hơn các cách thức theo đó dự án của bạn có thể tham gia với cộng đồng người sử dụng lớn hơn.

 • đảm bảo các bên thứ 3 phù hợp nhận thức được về công việc của bạn;

OSS Watch có khả năng đưa ra sự hỗ trợ bổ sung cho một dự án trên cơ sở liên tục. Điều này có thể liên quan tới việc nhúng nhân viên của OSS Watch vào dự án. Nếu dự án của bạn có mong muốn cam kết sự có tinh thông của OSS Watch trong một cam kết liên tục như vậy thì chúng tôi sẽ hạnh phúc cân nhắc được viết vào trong đề xuất của bạn một cách chính thức. Điều này sẽ đảm bảo chúng tôi có các tài nguyên sẵn sàng để làm việc trong dự án của bạn và giúp làm cho dự án của bạn trở thành một dự án phát triển mở thành công. Chúng tôi sẽ, tất nhiên, thảo luận điều này với bạn trong quá trình viết thầu của bạn, đặc biệt khi xem xét các tài nguyên được yêu cầu cho sự phát triển cộng đồng.

Nên được lưu ý rằng một dự án không cần phải là một dự án phát triển phần mềm để hưởng lợi từ các dịch vụ của OSS Watch. Nếu các kết quả đầu ra của bạn là phù hợp để thiết kế và/hoặc sử dụng phần mềm, chúng tôi có thể xem xét kết hối bạn với các cộng đồng phù hợp. Ví dụ, các dự án có thể đang xác định các tiêu chuẩn cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng, và chúng tôi có thể giúp nhận diện các trường hợp kiểm thử và đảm bảo rằng các kết quả đầu ra dự án của bạn được làm cho sẵn sàng cho các dự án phát triển phần mềm có khả năng có lợi từ công việc của bạn.

Kết luận

OSS Watch đưa ra các dịch vụ chuyên nghiệp cho các dự án, giúp tăng cường những đề xuất thầu bằng việc tập trung và tính bền vững ở giai đoạn sớm nhất có thể. Chúng tôi cũng tìm kiếm để giúp các dự án phát triển mở được cấp vốn giữ được lành mạnh với sự tôn trọng sự tham gia của cộng đồng. Các dịch vụ đó cho phép đội dự án có được nhiều nhất từ phần mềm nguồn mở đang tồn tại, để phát triển phần mềm mới, và xây dựng một cộng đồng đa dạng với các cơ hội tuyệt vời cho việc đạt được tính bền vững.

Consulting OSS Watch during bid preparation

Many funding bodies now stipulate that the outputs f-rom projects are released under a suitably open licence; a good example is the Jisc open source policy. OSS Watch can help software-related projects address these sorts of requirements in their bids, and will consider not only how outputs should be released, but also advise on how the open development approach to software sustainability could apply to their project. The following document describes the services that OSS Watch can offer to help projects address such requirements, both at bid-preparation stage and during the life of the project.

Background

The requirement that project outputs be released in this way stems largely f-rom funding bodies’ concerns over the sustainability and re-usability of software outputs and other assets. Accordingly, they assert that in most cases software should be licensed as open source, and other outputs, such as documents or media, as open content. As the open source advisory service for UK higher and further education, OSS Watch exists to help projects understand how this sort of recommendation applies to them. Furthermore, most funding bodies’ policies state that projects should operate their software development in an open and accessible way throughout the project, rather than simply dumping code with an open source licence on it at the end of the project. OSS Watch, therefore, also helps projects to understand what open development is and how to plan for it at proposal stage.

Funding bodies often also require projects to present a plan for sustainability in their bid proposal. We recommend that projects consult with us at this stage because, while the typical approach to sustainability is to simply apply for further funding, OSS Watch can help explore al-ternative sustainability routes for the software outputs, such as those that can be obtained through a diverse community of users and developers. OSS Watch helps bidders to understand what these sustainability options are and which might be appropriate to their project; it also provides several other services that projects may find useful, both prior to making a bid and once the project is active.

When engaging OSS Watch, it is important that we ensure we can make our resources available during the phases of the project you require. To ensure this is the case, you should consider formally including OSS Watch in your proposal. OSS Watch can help you work out the appropriate resources to allocate to us for the services you require.

OSS Watch support during bid-writing

As a starting point, we suggest that you send us an early version of your project proposal. As long as your main objectives and approaches are clear, we are happy to help with proposals that are still a work in progress; in fact, the earlier you submit your proposal, the more help we can provide. At this stage, a member of the OSS Watch team will be assigned to work with you on your proposal.

Sometimes, we receive a number of related bids that we believe would benefit f-rom collaboration at bid stage, and are able to introduce proposed projects to one another. The earlier such introductions are made, the better the opportunity for linking proposals in a manageable way. Of course, we do not discuss your proposal with any third parties without clearing this with you first.

In addition to attempting to broker collaboration between proposals, whe-re appropriate, we can provide a number of other services at this stage, including:

 • explaining what open development and open source mean and how they would apply to your project;

 • providing detailed feedback on the software sustainability options for your project, identifying areas for improvement in your bid, suggesting additional material and directing you to relevant OSS Watch documents;

 • identifying existing open source software that may be reused in your project;

 • connecting your project team to other projects already operating in similar areas;

 • suggesting ways in which your project can engage with the wider community.

If you decide to follow an open development model and use an open source licence, we will continue to work with your project team throughout bid preparation, providing the following additional services:

 • advising on suitable licences and exploitation routes for project outputs;

 • providing a paragraph describing your software sustainability options, which is identifiable as coming f-rom OSS Watch and thereby confirms that you have consulted with OSS Watch;

 • assisting with the bid’s budget preparation for appropriate community engagement activities;

 • providing further feedback on the sustainability plan as appropriate.

Sometimes a project’s circumstances may be such that it is not appropriate to adopt an open development model in spite of a funding body’s preferences. However, reaching this position after consulting with OSS Watch provides credible justification for this decision and allows the funding body to consider the request to adopt a licensing model other than open source.

OSS Watch support for active projects

Once the project is under way, OSS Watch will continue to provide support services on request. To ensure that These services include:

 • advising on licensing issues as they arise;

 • answering general queries with respect to open source and open development.

and for those using an open development methodology:

 • checking periodically that the community is operating optimally, and advising accordingly;

 • connecting your project team to other developers working in similar areas;

 • suggesting further ways in which your project can engage with the wider user community;

 • ensuring relevant third parties are aware of your work;

OSS Watch is able to offer additional support to a project on an ongoing basis. This may involve embedding OSS Watch staff into the project. Should your project wish to engage the expertise of OSS Watch in such an ongoing commitment we are happy to consider being written into your proposal formally. This will ensure we have the resources available to work on your project and help making your project a successful open development project. We will, of course, discuss this with you during the writing of your bid, in particular when examining the resources required for community development.

It should be noted that a project does not need to be a software development project to benefit f-rom OSS Watch’s services. If your outputs are relevant to the design and/or use of software, we can look at linking you with appropriate communities. For example, projects may be defining standards for the sharing of data between applications, and we can help to identify test cases and ensure that your project outputs are made available to software development projects likely to benefit f-rom your work.

In conclusion

OSS Watch offers specialist services to projects, which help to strengthen bid submissions by focusing on sustainability at the earliest possible stage. We also seek to help already funded open development projects to remain healthy with respect to community engagement. These services allow the project team to get the most f-rom existing open source software, to develop new software, and to build a diverse community with excellent opportunities for achieving sustainability.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập99
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm96
 • Hôm nay6,686
 • Tháng hiện tại150,745
 • Tổng lượt truy cập20,507,443
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây