Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết năm 2018

Thứ hai - 31/12/2018 06:30
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết năm 2018
 
 
 
A. Tài liệu về khoa học mở/giáo dục mở/tài nguyên giáo dục mở/truy cập mở/dữ liệu mở - dữ liệu mở liên kết/chính phủ mở
 
 1. Báo cáo chính sách Mở Toàn cầu 2016’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Mạng Chính sách Mở xuất bản năm 2016. Nó khảo sát 38 quốc gia ở hầu như tất cả các khu vực trên thế giới: (1) Châu Phi và Trung Đông; (2) Châu Á; (3) Úc; (4) Mỹ Latin; (5) Châu Âu; (6) Bắc Mỹ. Nó đưa ra các ví dụ về các chính sách mở ở các khu vực đó với 4 lĩnh vực: (1) Giáo dục Mở; (2) Khoa học Mở; (3) Dữ liệu Mở; (4) Di sản Mở cùng với mối quan hệ của chúng và chấm điểm chính sách mở quốc gia dựa vào các tiêu chí về: (1) Phạm vi chính sách; và (2) Mức độ triển khai chính sách trong Chính phủ và các cơ quan Chính phủ. Nhiều thông tin lịch sử thú vị về các chính sách Mở của thế giới. Bản dịch tiếng Việc có 87 trang. Tải về:
 1. Khuyến cáo của Hội đồng về Chính phủ Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của OECD, Khuyến cáo của Hội đồng về Chính phủ Mở, OECD/LEGAL/0438 do OECD xuất bản. ‘Khuyến cáo Chính phủ Mở đã được Hội đồng OECD chấp nhận ngày 14/12/2017 từ đề xuất của Ban Điều hành Công (Public Governance Committee). Khuyến cáo nhằm giúp các thành viên thiết kế và triển khai các chiến lược và sáng kiến chính phủ mở thành công bằng việc xác định sự hiểu biết rõ ràng, hành động được, dựa vào bằng chứng, và được quốc tế thừa nhận về những gì chúng kéo theo và, đặc biệt hơn, những gì các đặc tính điều hành của chúng nên có để tối đa hóa tác động của chúng’. Bản dịch tiếng Việc có 16 trang. Tải về:
 1. Open Data Barometer: Ấn bản cho những người dẫn đầu - Từ lời hứa tới thực hiện’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Open Data Barometer xuất bản tháng 09/2018, nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra đời Hiến chương Dữ liệu Mở (Open Data Charter). Báo cáo này đặc biệt xem xét 30 chính phủ đã có những cam kết cụ thể để vô địch về dữ liệu mở, hoặc bằng việc áp dụng Hiến chương Dữ liệu Mở, hoặc, như các thành viên của G20, bằng việc ký các Nguyên tắc Dữ liệu Mở Chống Tham nhũng của G20. Bản dịch tiếng Việc có 47 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Paris về Tài nguyên Giáo dục Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do UNESCO xuất bản, nêu nội dung của Tuyên bố Paris về OER sau Hội nghị OER Thế giới lần thứ nhất tại Paris trong các ngày 20-22/06/2012 với 10 khuyến cáo cụ thể. Bản dịch tiếng Việc có 5 trang. Tải về:
 1. Các nền tảng cơ bản để phát triển chiến lược OER, phiên bản 1.0 ngày 18/11/2015’ - bản dịch sang tiếng Việt của các tác giả Nicole Allen et al., đưa ra các cơ hội và thách thức của phong trào OER và các khuyến cáo QUAN TRỌNG để phong trào OER tiếp tục phát triển. Bản dịch tiếng Việc có 19 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town: Kỷ niệm lần thứ 10 – 10 đường hướng đưa giáo dục mở tiến lên’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu chỉ dẫn với các khuyến cáo và nhiều tham chiếu RẤT QUAN TRỌNG cho phát triển giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở. Bản dịch tiếng Việc có 27 trang. Tải về:
 1. OEC công bố những người giành các giải thưởng giáo dục mở 2018 về tài nguyên, công cụ & thực hành mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Nhóm giáo dục mở của Mạng Toàn cầu về Giáo dục Mở và PRLog xuất bản 21/03/2018. Nó liệt kê các phần thưởng và nhiều hạng mục thưởng liên quan tới giáo dục mở. Bản dịch tiếng Việc có 3 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - Kiểm tra thực tế’ - bản dịch sang tiếng Việt, do www.contactnorth.ca xuất bản nhân kỷ niệm 10 năm Tuyên bố Cape Town, đưa ra các đánh giá ngắn gọn những tin tốt lành và chưa tốt lành và các khuyến cáo để phong trào OER toàn cầu tiến lên. Bản dịch tiếng Việc có 7 trang. Tải về:
 1. Các câu hỏi đáp thường gặp về OER so với MOOC’ - bản dịch sang tiếng Việt, do EducationUSA xuất bản. Bản dịch tiếng Việc có 4 trang. Tải về:
 1. Khung năng lực CNTT-TT cho giảng viên của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu Phiên bản 3 do UNESCO xuất bản năm 2018 nhằm trợ giúp các quốc gia và các cơ sở giáo dục xây dựng ‘Khung năng lực CNTT-TT cho giảng viên của UNESCO’ - ICT CFT (ICT Competency Framework for Teachers). Nó đề cập tới các tác động của những tiến bộ công nghệ gần đây trong giáo dục và huấn luyện, như Trí tuệ Nhân tạo (AI), các Công nghệ Di động, Internet của Vạn vật - (IoT) và Tài nguyên Giáo dục Mở - (OER), để hỗ trợ tạo ra các Xã hội Tri thức bao hàm toàn diện để giúp đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững - (SDG)có liên quan tới CNTT-TT như: Giáo dục chất lượng (SDG 4), Bình đẳng giới (SDG 5), Hạ tầng (SDG 9), Giảm bất bình đẳng trong và xuyên các quốc gia (SDG 10), Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh (SDG 16) và các Quan hệ đối tác vì các mục tiêu đó (SDG 17). ICT CFT dựa vào 3 mức: (1) Giành được Tri thức; (2) Đào sâu Tri thức; và (3) Tạo lập Tri thức; cùng với và 6 khía cạnh giáo dục tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Bản dịch tiếng Việc có 103 trang. Tải về:
 1. Các kỹ năng vì một thế giới kết nối’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu cộng tác được nhóm các chuyên gia và chuyên viên của UNESCO hoàn thành sau sự kiện ‘Tuần Học tập Di động 2018’ diễn ra trong các ngày 26-30/03/2018 tại Paris, Pháp. Tài liệu tóm tắt lại các hoạt động của Tuần Học tập Di động 2018 với chủ đề ‘Các kỹ năng vì một thế giới kết nối’ với 4 kênh nội dung liên quan tới giáo dục và huấn luyện các kỹ năng số cho thế kỷ 21. Bản dịch tiếng Việc có 78 trang. Tải về:
 1. Quản lý các kỹ năng vào thời điểm phân cách’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu các lưu ý chính của UNESCO-UNEVOC từ Diễn đàn học tập TVET diễn ra trong các ngày 24-25/05/2018 ở Bonn, nước Đức, bàn về các yếu tố định hình bức tranh TVET trong tương lai, bao gồm các dịch chuyển trong hệ biến hóa phát triển hướng tới phát triển bền vững, và các thay đổi về nhân khẩu học, các xu thế kinh tế, thị trường lao động và các mẫu di trú. Bản dịch tiếng Việc có 13 trang. Tải về:
 1. Chấp nhận Giấy phép để Xuất bản của JISC/SURF & các Nguyên tắc đi kèm từ các nhà xuất bản tạp chí truyền thống’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Annemarie Beunen, do Quỹ SURF xuất bản tháng 12/2007. Tài liệu đề cập tới các Nguyên tắc & Giấy phép để Xuất bản – LtP (License to Publish) do JISC/SURF đề xuất nhằm mục đích chuyển các nhà xuất bản truyền thống sang xuất bản Truy cập Mở. Các Nguyên tắc được chi tiết hóa và có mẫu LtP. Bản dịch sang tiếng Việc có 57 trang. Tải về:
 1. Chỉ dẫn tùy biến thích nghi’ [sách giáo khoa mở] - bản dịch sang tiếng Việt, lLà tài liệu chỉ dẫn được tạo ra từ sự pha trộn của tư liệu, văn bản gốc từ Chỉ dẫn Soạn thảo (Authoring Guide) Giáo dục Mở của Amanda Coolidge và Lauri Aesoph, và văn bản từ 6 bước Tùy biến thích nghi và Sách giáo khoa Mở của Clint Lalonde, do BC: BCcampus, Canada xuất bản 2016. Giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 53 trang. Tải về:
 1. Tám mẫu áp dụng sách giáo khoa mở ở British Columbia’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát của 4 nhà nghiên cứu về 8 mẫu áp dụng sách giáo khoa mở trong các trường: (1) đại học nghiên cứu; (2) đại học giảng dạy; (3) cao đẳng; (4) viện nghiên cứu ở British Columbia. Qua đó đưa ra các khuyến cáo cho việc mở rộng áp dụng các sách giáo khoa mở vào các cơ sở giáo dục ở British Columbia, Canada. Bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang. Tải về:
 1. Biểu đồ tóm tắt các tiếp cận và chiến lược truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tại liệu của các Thư viện Đại học California phê chuẩn và ban hành vào ngày 27/02/2018, nó tóm tắt lại các tiếp cận và các chiến lược nhằm lật các tạp chí từ dạng thuê bao truyền thống sang truy cập mở theo tất cả các tiếp cận như: (1) Truy cập Mở Xanh (Green Open Access); (2) Truy cập Mở Vàng có các khoản chi phí xử lý bài báo (Gold OA APC-based); và (3) Truy cập Mở Vàng không có các khoản chi phí xử lý bài báo (Gold OA Non APC-based). Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Các con đường dẫn tới truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Thư viện Đại học California của nước Mỹ thông qua ngày 27/02/2018, phân tích bộ các chiến lược sẵn sàng để thực hiện hiệu quả các tiếp cận/con đường khác nhau dẫn tới Truy cập Mở và đưa ra các khuyến cáo cho từng tiếp cận cũng như các khuyến cáo chung có thể áp dụng được cho cả 3 tiếp cận/con đường đó. Bản dịch sang tiếng Việt có 67 trang. Tải về:
 1. Tóm tắt các con đường dẫn tới Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Thư viện Đại học California, một trong các tài liệu cần thiết nêu lên quan điểm của Đại học California của nước Mỹ về các con đường dẫn tới Truy cập Mở, cụ thể như: (1) Truy cập Mở Xanh - Green OA (Green Open Access); (2) Truy cập Mở Vàng dựa vào các khoản phí xử lý bài báo - Gold OA-APC-based (Gold Open Access Article Processing Charges Based); (3) Truy cập Mở Vàng không dựa vào các khoản phí xử lý bài báo - Gold OA-Non-APC-based (Gold Open Access Non Article Processing Charges Based); Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố về các Quyền và Nguyên tắc Biến đổi Truyền thông Hàn lâm’ của Đại học California, Mỹ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ban Thư viện và truyền thông hàn lâm của Đại học California – UC (University of California), nước Mỹ, xuất bản ngày 25/04/2018 để trả lời cho ‘Tuyên bố về các Quyền và Nguyên tắc Biến đổi Truyền thông Hàn lâm’ với 18 điểm của Hội đồng Quản trị của UC đã đưa ra ngày 13/04/2018 về việc UC ‘Điều chỉnh phù hợp với các chính sách và các thực hành ở các cơ sở của chúng ta hướng tới mục tiêu thay thế việc xuất bản dựa vào thuê bao bằng truy cập mở - OA (Open Access)’. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. Sứ mệnh Quốc gia về Giáo dục thông qua CNTT-TT’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu của chính phủ Ấn Độ, lần đầu tiên được xuất bản trên Internet ngày 19/04/2016, thừa nhận vai trò của Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) trong kinh tế tri thức và để nâng cấp chấp lượng giáo dục. Vì vậy, chính phủ Ấn Độ đã đưa tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources), thông qua CNTT-TT, vào trong toàn bộ các mức chương trình giáo dục của mình, bao gồm cả TVET. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) vì sự phát triển bền vững bằng việc sử dụng Hệ thống Điện toán Đám mây Tự trị’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu của các tác giả Nureni Asafe Yekini, Uduak Inyang-Udoh, Funmilayo Doherty, được đăng trên Tạp chí Quốc tế về Kỹ thuật và Chế tạo (IJEM), Tập 6, Số 6, các trang 60-68, 2016. DOI: 10.5815/ijem.2016.06.06. Bản dịch tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Khuyến cáo liên quan tới Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp (TVET)’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu về bức thư của Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova gửi cho đại diện các quốc gia thành viên của mình, truyền đạt lại các khuyến cáo của Hội nghị Toàn thể của Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), diễn ra ở Paris từ 03-18/11/2015, trong phiên 38 dành riêng cho TVET để các quốc gia thành viên có khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable Development Goal 4) về ‘Giáo dục Toàn diện và Bình đẳng’ của Liên hiệp quốc tới 2030. Mục 33 của khuyến cáo nhấn mạnh tới OER trong TVET; Mục 48 nói về Dữ liệu Mở sử dụng trong TVET. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Tài nguyên Giáo dục Mở trong Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp (OER trong TVET) - Tài nguyên Giáo dục Mở cho phát triển các kỹ năng’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu của UNESCO-UNEVOC xuất bản năm 2018 với mục đích nhấn mạnh khả năng sử dụng CNTT-TT và OER để phát triển các kỹ năng, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable Development Goal 4) về ‘Giáo dục Toàn diện và Bình đẳng’ của Liên hiệp quốc tới 2030. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:
 1. OER trong TVET - Tổng quan hiện trạng và khai thác tiềm năng của OER trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo nghiên cứu của 2 nhà khoa học Robert Schuwer & Ben Janssen, xuất bản ngày 28/09/2017. Báo cáo đưa ra các khuyến cáo cho OER trong TVET, kể cả khuyến cáo cho UNESCO. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học ở châu Âu - Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban C(2012) 4890 bản cuối cùng‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 05/2018, ISBN 978-92-79-73400-7; doi: 10.2777/642887; KI-04-17-824-EN-N. Tài liệu nêu lên 5 khuyến cáo đường hướng chính cho nghiên cứu và cách tân ở châu Âu, gồm: (1) Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học; (2) Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu; (3) Xây dựng hạ tầng điện tử, phổ biến và sử dụng lại các kết quả đầu ra nghiên cứu; (4) Các hệ thống thưởng cho văn hóa chia sẻ và huấn luyện các kỹ năng Khoa học Mở; (5) Cộng tác và minh bạch trong nghiên cứu khoa học. Bản dịch tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Thông báo về ‘Kế hoạch S’ của Science Europe - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu kế hoạch kết quả của cuộc họp ngày 10/07/2018 giữa Carlos Moedas, Cao ủy của châu Âu về Nghiên cứu, Khoa học và Cách tân, và Marc Schiltz, Chủ tịch của Science Europe. Kế hoạch thấy trước rằng từ ngày 01/01/2020, tất cả các xuất bản phẩm hàn lâm là kết quả từ việc cấp vốn nghiên cứu của nhà nước phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở hoặc trên các nền tảng Truy cập Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Phản ứng của Science Europe đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe’, là tài liệu nêu phản ứng của Science Europe không hài lòng đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe đề ngày 08/06/2018 - nghĩa là đúng 1 ngày sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra thông cáo báo chí về việc đề xuất ngân sách 100 tỷ cho nghiên cứu và cách tân giai đoạn 2021-2027 thông qua chương trình Horizon Europe, vì cho ngân sách đó là không đủ. Dù vậy, Science Europe hài lòng về việc Ủy ban châu Âu: (1) đề xuất tăng cường cho các yêu cầu của Khoa học Mở và Truy cập Mở đối với xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu; và (2) đơn giản hóa và hợp lý hóa bức tranh cấp vốn thông qua việc tạo ra các chủng loại mới các quan hệ đối tác của châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu: ‘Ngân sách của Liên minh châu Âu (EU): Ủy ban đề xuất chương trình Nghiên cứu và Cách tân tham vọng nhất từ trước tới nay’ được đưa ra tại Brussels ngày 07/06/2018 với ngân sách dài hạn tiếp theo của EU giai đoạn 2021-2027 Ủy ban đang đề xuất 100 tỷ € (khoảng 120 tỷ USD) cho nghiên cứu và cách tân theo Khoa học Mở thông qua chương trình Horizon Europe. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

 
B. Các tài liệu dịch nửa đầu năm 2018
 1. Khuyến cáo của Ủy ban về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu dành cho các nhân viên, xuất bản ngày 25/04/2018. Tài liệu đưa ra nhu cầu cập nhật một số chính sách trước đó của EU để hỗ trợ cho các phát triển hiện nay, đặc biệt là về truy cập mở và khoa học mở và đưa ra các khuyến cáo về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố “Dữ liệu mở trong khoa học ở châu Âu” với các khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các thành viên Hội đồng Khoa học Quốc tế - ICSU (International Council for Science) của châu Âu xuất bản tháng 5/2018. “Các nhà khoa học được nhà nước cấp vốn tạo ra dữ liệu nghiên cứu của họ sẵn sàng ở định dạng sử dụng lại được để cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của khoa học và như một sự đóng góp để giúp giải quyết các thách thức xã hội và môi trường”. Tài liệu đưa ra các khuyến cáo cần thiết để có được môi trường phát triển Khoa học Mở có lợi nhất. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Khoa học Mở và vai trò của nó trong các trường đại học: Lộ trình cho sự thay đổi văn hóa‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu - LERU (League of European Research Universities) xuất bản tháng 05/2018. Tài liệu nêu lên sự thay đổi văn hóa cần thiết để chuyển đổi cách làm khoa học truyền thống như hiện nay sang Khoa học Mở và cùng với nó là các khuyến cáo cho các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tăng cường nghiên cứu theo cả 8 trụ cột của Khoa học Mở được Ủy ban châu Âu xác định và để Khoa học Mở được hiện thực hóa. Bản dịch sang tiếng Việt 73 trang. Tải về:
 1. Sổ tay khoa học và nghiên cứu mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do các nhà khoa học Phần Lan xuất bản tháng 12/2014. ‘Sổ tay này nhằm giúp các nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu, những người làm chính sách, các nhà cấp vốn, và công chúng nói chung thúc đẩy áp dụng và sử dụng khoa học và nghiên cứu mở - OSR (Open Science and Research)’. Bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:
 1. Bộ công cụ cấp phép mở cho nhân viên’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Quỹ William và Flora Hewlett (William and Flora Hewlett Foundation), Quỹ chuyên cấp vốn cho các dự án và chương trình với các kết quả đầu ra được cấp phép mở trên thế giới. Đây là tài liệu tham khảo rất tốt cho bất kỳ đơn vị nào muốn có các ngôn từ mẫu để đưa vào các tài liệu chính sách cấp vốn của đơn vị mình đi kèm các điều khoản và điều kiện cấp phép mở cho các kết quả đầu ra của các công việc được nhận trợ cấp vốn đó. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Sổ tay cấp phép mở của Liên bang’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Chính phủ Liên bang Mỹ với giấy phép Creative Commons Zero (CC0), cung cấp chỉ dẫn cho những người thực hành để sử dụng các giấy phép mở trong ngữ cảnh của liên bang, dựa vào kinh nghiệm được chia sẻ. Bản dịch sang tiếng Việt 45 trang. Tải về:
 1. Sổ tay huấn luyện Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu với DOI là https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496, do ‘một nhóm 14 tác giả vào tháng 02/2018 đã cùng tới Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức - TIB (German National Library of Science and Technology) ở Hannover để tạo ra cuốn sổ tay mở, sống động này nhằm huấn luyện Khoa học Mở’. Bản dịch sang tiếng Việt có 233 trang. Tải về:
 1. Cách mạng sản xuất tiếp sau’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của OECD, xuất bản năm 2017, là báo cáo cho các nước G20. Báo cáo này trình bày tư liệu từ công việc của OECD về Cách mạng Sản xuất Tiếp sau – (NPR) - dự án 2 năm nhằm thông báo cho các chính phủ cách thức các công nghệ đó có thể phát triển trong tương lai và để cung cấp tư vấn về cách thức các quốc gia có thể chủ động tích cực lên kế hoạch để đạt được các lợi ích. Bản dịch tiếng Việt có 91 trang. Tải về:
 1. Sổ tay chính sách bang về OER’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) xuất bản tháng 01/2018. Tài liệu trình bày các thực hành tốt nhất trong số hơn một tá các bang của nước Mỹ đang có các chính sách và/hoặc sáng kiến tài nguyên giáo dục mở (OER), cả về định nghĩa OER, chính sách, các khuyến cáo chính sách mức bang. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Chỉ dẫn xây dựng luật các bang về OER’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Creative Commons Mỹ (Creative Commons USA) xuất bản tháng 01/2018. Tài liệu trình bày các dự luật và/hoặc các luật đã được thông qua ở 7 trong số hơn một tá các bang của nước Mỹ có các chính sách và các sáng kiến về tài nguyên giáo dục mở - (OER) và phân tích - so sánh những điểm mạnh – yếu cũng những khác biệt của các dự luật/luật được ban hành đó. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Lộ trình triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu làm việc của các nhân viên của Ủy ban châu Âu vừa được xuất bản ngày 14/03/2018 nhằm để triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu - (EOSC) vào thực tế cuộc sống từ nay tới năm 2020 và chuẩn bị cho các năm sau 2020 với rất nhiều dự án cụ thể và dự kiến kinh phí cụ thể và triển khai theo 6 dòng hành động: (1) Kiến trúc; (2) Dữ liệu; (3) Các dịch vụ; (4) Truy cập và các giao diện; (5) Các quy định; và (6) Điều hành. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Ghi chú thông tin hướng tới nền tảng Horizon 2020 cho truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 21/12/2017 đưa ra các ghi chú thông tin để chuẩn bị cho phiên bản mới của nền tảng Horizon 2020 hiện nay. Phiên bản mới nổi bật nhất sẽ được tích hợp tính năng rà soát lại ngang hàng mở - Open Peer Review - một trong các thành phần không thể thiếu của Khoa học Mở - góp phần làm gia tăng chất lượng của các xuất bản phẩm và các dữ liệu nghiên cứu được cấp vốn nhà nước từ chương trình Horizon 2020 của Ủy ban châu Âu. Nội dung tài liệu còn cho thấy bên cạnh nền tảng Horizon 2020, còn có các nền tảng khác phục vụ các các mục đích khác nhau của Khoa học Mở của châu Âu, như OpenAIRE và Zenodo. Bản dịch tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. IPR, chuyển giao công nghệ và Khoa học Mở - Các thách thức và cơ hội’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Tài liệu là kết quả của hội thảo khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Chung – JRC (Joint Research Centre) của Ủy ban châu Âu và Ban Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Cách tân (DG Research and Innovation) tổ chức. Tài liệu đưa ra 3 kết luận và 5 phát hiện chính quan trọng. Bản dịch tiếng Việt có 28 trang. Tải về:
 1. Cung cấp cho các nhà nghiên cứu các kỹ năng và năng lực họ cần để thực hành Khoa học Mở‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là Báo cáo của Nhóm Làm việc về các Kỹ năng Khoa học Mở của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 07/2017. “Báo cáo cung cấp các kết quả khảo sát giữa các nhà nghiên cứu ở châu Âu về nhận thức của họ về các chính sách và thực hành Khoa học Mở và sau đó tập trung vào các kỹ năng đặc thù các nhà nghiên cứu cần cho Khoa học Mở. Báo cáo kết luận với các khuyến cáo chính sách cho các bên tham gia đóng góp ở mức châu Âu, quốc gia, và cơ sở để nâng cao nhận thức, huấn luyện, hỗ trợ, và khuyến khích các nhà nghiên cứu theo Khoa học Mở”. Bản dịch tiếng Việt có 68 trang. Tải về:
 1. Đánh giá sự nghiệp nghiên cứu bằng việc thừa nhận đầy đủ các thực hành Khoa học Mở – Thưởng,ưu đãi và/hoặc thừa nhận việc thực hành khoa học mở của các nhà nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Nhóm làm việc về Thưởng cho Khoa học Mở của Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu viết, được xuất bản vào tháng 07/2017. Báo cáo đưa ra thông tin nền tảng về Khoa học Mở có liên quan tới chính sách ERA, đánh giá các nhà nghiên cứu và khung sự nghiệp. Nó cũng mô tả các khía cạnh khác nhau của Khoa học Mở, bao gồm Dữ liệu Mở, Rà soát lại Ngang hàng Mở và Khoa học Công dân. Những hạn chế của các quy trình thừa nhận và thưởng hiện hành được trình bày, với các gợi ý về cách làm nhẹ bớt chúng và cách các hệ biến hóa mới có thể được hình dung và được triển khai”. Bản dịch tiếng Việt có 65 trang. Tải về:
 1. Danh sách hành động của Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/10/2017, đi kèm với Tuyên bố EOSC cũng được phát hành trong cùng ngày. Danh sách liệt kê các hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu trong Tuyên bố EOSC thời gian tới, với những đơn vị cụ thể của châu Âu cam kết cấp kinh phí và thực hiện các hành động cụ thể để đáp ứng các mục tiêu đó. Cũng qua danh sách này, bạn có thể thấy được các hành động cụ thể để biến các dữ liệu nghiên cứu được cấp vốn nhà nước thành dữ liệu tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại được – FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu, Tuyên bố EOSC ngày 26/10/2017 tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, về việc chính thức khởi xướng Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud) để mở ra các cơ hội mới về nghiên cứu và cách tân trong khoa học không chỉ dành riêng cho các nhà khoa học của châu Âu, mà toàn thế giới. EOSC khẳng định sẽ làm cho tất cả các dữ liệu nghiên cứu khoa học sử dụng tiền từ khu vực nhà nước sẽ ‘mở mặc định’ theo các nguyên tắc: có khả năng tìm thấy được, có khả năng truy cập được, tương hợp được và có khả năng sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Bản dịch tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. Con đường tới và từ Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu Hội nghị thượng đỉnh Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud) của Ủy ban châu Âu diễn ra vào ngày 12/06/2017, được phát hành vào ngày 26/10/2017 nói về các cam kết của các bên tham gia đóng góp của các quốc gia thành viên EC và các quốc gia có liên quan trong việc hiện thực hóa EOSC tới năm 2020. Đây cũng là tài liệu chuẩn bị cho việc ra Tuyên bố EOSC một cách chính thức của EC sau ngày này. Bản dịch tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. KHOA HỌC MỞ’ - bản dịch sang tiếng Việt từ trang web của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)OECD chuyên nói về Khoa học Mở. Tài liệu có bảng liệt kê các biện pháp chính sách gần đây để thúc đẩy khoa học mở của các quốc gia OECD. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Thông cáo của các Bộ trưởng Khoa học các nước G7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu cuộc họp các Bộ trưởng Khoa học các nước G7 tại Turin, nước Ý vào ngày 28/09/2017, trong đó có các nước Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Vương quốc Anh, Mỹ và Ủy viên châu Âu về Nghiên cứu, Khoa học và Cách tân. Họ bàn cách tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức của cuộc Cách mạng Sản xuất Tiếp theo – NPR (Next Production Revolution). Tài liệu có nội dung về Khoa học Mở, được nêu trong các đoạn 19 và 20. Bản dịch tiếng Việt có 11 trang. Tải về:
 1. Chúng ta có thể cải thiện nông nghiệp, thực phẩm và dinh dưỡng với dữ liệu mở như thế nào?’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) và tổ chức Dữ liệu Mở Toàn cầu về Nông nghiệp và Dinh dưỡng - GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition) xuất bản năm 2015. Tài liệu “nhấn mạnh 3 cách thức đặc thù dữ liệu mở có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và dinh dưỡng: (1) Xúc tác cho việc ra quyết định hiệu lực và hiệu quả hơn; (2) Nuôi dưỡng sự cách tân để làm lợi cho mọi người; (3) Dẫn lái sự thay đổi tổ chức và lĩnh vực qua sự minh bạch”. Bản dịch tiếng Việt có 44 trang. Tải về:
 1. Các bài học hỗ trợ lãnh đạo dữ liệu mở khu vực nhà nước‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Fiona Smith và Liz Carolan, Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute), Viện do các ngài Tim Berners-Lee và Nigel Shadbolt thành lập vào năm 2012 và có trụ sở chính ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, xuất bản tháng 04/2016. Tài liệu đưa ra phương pháp luận và các bài học thực tế từ thí điểm với khóa học dành cho các lãnh đạo dữ liệu mở ở 3 quốc gia là Macedonia, Tanzania và Burkiana Faso. Bản dịch tiếng Việt có 51 trang. Tải về:
 1. Hỗ trợ phát triển bền vững bằng dữ liệu mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu sách trắng do Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở - POD (Parternership for Open Data) xuất bản năm 2015. Tài liệu chỉ ra 12 ví dụ điển hình ứng dụng dữ liệu mở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới trong thời gian vừa qua để giải quyết các vấn đề tại các quốc gia, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Tài liệu cũng cho thấy: “các chính phủ, các nhà tài trợ và các NGO (quốc tế) - với sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, xã hội dân sự và giới công nghiệp - có thể áp dụng dữ liệu mở để giúp làm cho các SDG thành hiện thực”. Bản dịch tiếng Việt có 40 trang. Tải về:
 1. Cách để hỗ trợ năng lực các sáng kiến dữ liệu mở bằng các công cụ đánh giá’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu báo cáo phương pháp của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2016. “Tài liệu này rà soát lại các công cụ đánh giá dữ liệu mở đang có, để hỗ trợ các tổ chức, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo dữ liệu mở, và các nhà thực hành phát triển toàn cầu trong việc tiến hành các đánh giá để xây dựng năng lực các sáng kiến dữ liệu mở. Bản dịch tiếng Việt có 33 trang. Tải về:
 1. Doanh nghiệp mở: 3 doanh nghiệp lớn tạo giá trị với cách tân mở như thế nào’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản năm 2016. “Khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn, thì cách tân và lanh lẹ là một thách thức. Báo cáo này khai thác 3 doanh nghiệp hàng đầu đã ôm lấy tiếp cận mở - nguồn mở, các tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở, cách tân mở - để giúp giữ được lợi thế cạnh tranh”. Bản dịch tiếng Việt có 32 trang. Tải về:
 1. Dữ liệu mở trong chính phủ: cách để mang tới sự thay đổi’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu dạng sách trắng do Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) và Đối tác Dữ liệu Mở - POD (Partnership for Open Data) xuất bản năm 2015. Tài liệu đưa ra 10 nguyên tắc quản lý thay đổi được kiểm thử qua các cuộc phỏng vấn với các công chức chính phủ ở 7 quốc gia. Dựa vào các nguyên tắc và các cuộc phỏng vấn đó, tài liệu đã đưa ra 12 khuyến cáo giúp các chính phủ duy trì sự thay đổi dữ liệu mở và hiện thực hóa tác động của nó. Bản dịch tiếng Việt có 51 trang. Tải về:
 1. Ai sở hữu hạ tầng dữ liệu của chúng ta?’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) xuất bản tháng 5/2015. Bản dịch tiếng Việt có 16 trang. Tải về:

 
C. Khoảng 230 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2017 trở về trước ở các đường liên kết:

 
Hà Nội, thứ hai, ngày 31/12/2018
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay5,369
 • Tháng hiện tại30,929
 • Tổng lượt truy cập31,186,401
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây