Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết Quý III năm 2016

Thứ sáu - 30/09/2016 05:08
 
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết Quý III năm 2016
 
 
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong Quý III năm 2016:
A. Tài liệu về chính sách nguồn mở, truy cập mở và khoa học mở
 1. 'Chính sách về các xuất bản phẩm truy cập mở của LSE', là tài liệu chính sách về các xuất bản phẩm truy cập mở của Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn - LSE (London School of Economics and Political Science), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 đối với tất cả các nhân viên hàn lâm và nghiên cứu và các sinh viên của trường. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 3 trang. Tải về:
 1. Thư trả lời của Chính phủ Anh cho Báo cáo của Nhóm Finch về “Khả năng truy cập, tính bền vững, sự xuất sắc: làm thế nào để mở rộng truy cập tới các xuất bản phẩm nghiên cứu”, là tài liệu trả lời hoàn toàn đồng ý của Chính phủ Anh với các đề xuất (ngoại trừ một đề xuất về thuế VAT) trong Báo cáo của Nhóm nghiên cứu Finch, nó mở đường cho các chính sách của Vương quốc Anh về truy cập mở hướng tới các kết quả đầu ra nghiên cứu từ vốn cấp nhà nước sẽ phải được làm cho sẵn sàng truy cập mở được trên Internet. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 5 trang. Tải về:
 1. 'Khả năng truy cập, tính bền vững, sự xuất sắc: làm thế nào để mở rộng truy cập tới các xuất bản phẩm nghiên cứu', là sản phẩm của một năm làm việc của nhóm các cá nhân đã cam kết và có tri thức được rút ra từ giới hàn lâm, các nhà cấp vốn nghiên cứu và các nhà xuất bản. Họ đã nhận trách nhiệm khuyến cáo cách phát triển một mô hình có khả năng có hiệu quả và bền vững theo thời gian, cho việc mở rộng truy cập tới các phát hiện nghiên cứu được xuất bản tại Vương quốc Anh. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 146 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách mã nguồn Liên bang', là tài liệu do Văn phòng Điều hành Tổng thống & Văn phòng Quản lý Ngân sách, nước Mỹ, xuất bản tháng 8/2016. Đây là chính sách yêu cầu từng cơ quan chính phủ Mỹ trong vòng 3 năm phải xuất bản 20% mã của các phần mềm được tùy biến thích nghi của cơ quan mình như là phần mềm nguồn mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách của RCUK về truy cập mở và chỉ dẫn hỗ trợ', là tài liệu về chính sách truy cập mở và các chỉ dẫn hỗ trợ của Hội đồng Nghiên cứu của Vương quốc Anh, xuất bản vào năm 2013, trước thời hạn các cơ sở nghiên cứu thực hiện chính sách vào và từ ngày 01/04/2013 trở đi. Bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách truy cập mở theo Khung Xuất sắc Nghiên cứu sau 2014', là tài liệu của Hội đồng Cấp vốn cho Giáo dục Đại học cho nước Anh - HEFCE (Higher Education Funding Council for England) xuất bản, được cập nhật vào tháng 07/2015. Tài liệu này đưa ra các chi tiết về yêu cầu các kết quả đầu ra nghiên cứu nhất định sẽ được làm thành truy cập mở để trở thành hợp pháp đệ trình cho Khung Xuất sắc Nghiên cứu - REF (Research Excellence Framework) tiếp theo. Yêu cầu này sẽ áp dụng cho các bài báo trên tạp chí và các kỷ yếu hội thảo để xuất bản sau ngày 01/04/2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách truy cập mở của Ngân hàng Thế giới cho các xuất bản phẩm chính thức', là tài liệu về chính sách truy cập mở của Ngân hàng Thế giới được xuất bản vào ngày 02/04/2012. Nó nêu (1) lý do chính sách; (2) phạm vi và các ràng buộc; (3) tuyên bố chính sách; và (4) các trách nhiệm. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách truy cập mở của UNESCO cho các xuất bản phẩm', UNESCO xuất bản ngày 31/07/2013. Tất cả các xuất bản phẩm của UNESCO trong và sau ngày 31/07/2013 đều mặc định mang giấy phép Creative Commons Attribution - ShareAlike (CC BY-SA). Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
B. Tài liệu về giáo dục mở
 1. 'Các khía cạnh khác nhau của môn học về OER đang nổi lên', của tác giả Martin Weller nói về ít nhất 10 lĩnh vực khác nhau có liên quan tới tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) kể từ khi OER xuất hiện vào năm 2001. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 13 trang. Tải về:
 1. 'Báo cáo về sách giáo khoa nguồn mở', do Đại học Connecticut và Các trường Đại học và Cao đẳng Bang Connecticut của nước Mỹ xuất bản ngày 09/08/2016, nói về các hoạt động liên quan tới các sách giáo khoa nguồn mở và tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resource) của các trường đại học và cao đẳng công lập của bang Connecticut trong năm 2016 với mục đích tiết kiệm tiền cho các sinh viên của các trường ở Bang Connecticut mà vẫn giữ được chất lượng của các sách giáo khoa và tài liệu giáo dục. Bản dịch tiếng Việt của tài liệu có 11 trang. Tải về:
 1. 'Tài nguyên Giáo dục Mở: Chính sách, các chi phí và sự biến đổi', của các tác giả Fengchun Miao, Sanjaya Mishra và Rory McGreal, do UNESCO và COL cùng xuất bản năm 2016. Cuốn sách có 15 trường hợp điển hình về tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) ở 15 quốc gia, cả phát triển lẫn đang phát triển, xoay quanh các vấn đề về chính sách, chi phí và sự biến đổi của OER. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 260 trang. Tải về:

 
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong 6 tháng đầu năm 2016:
A. Tài liệu về quản lý và lãnh đạo mở
 1. 'Thủ lĩnh - Người xúc tác - Năm của các cuộc hội thoại về Tổ chức Mở', của tác giả Jim Whitehurst, Chủ tịch và CEO của hãng Red Hat, xuất bản tháng 06/2016. Tài liệu trình bày các cách thức các nguyên tắc nguồn mở như chia sẻ - cộng tác - minh bạch đang làm thay đổi cách thức chúng ta làm việc, quản lý, và lãnh đạo. Nó có lẽ dành cho bất kỳ nhà lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào có mong muốn hưởng lợi từ việc học nhiều hơn về các cách thức các giá trị của nguồn mở đang làm thay đổi các tổ chức ngày nay. Bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang. Tải về:
 1. 'Hướng dẫn trong lĩnh vực tổ chức mở: các gợi ý thực hành để nhóm lên niềm đam mê và hiệu năng', do tập đoàn Red Hat xuất bản tháng 12/2015. Cuốn sách có hàng loạt các bài viết về các ví dụ thực hành của nhiều tác giả trong các Tổ chức Mở trong thực tế về các cách thức mà các nguyên lý mở đang làm thay đổi cách mà chúng ta làm việc, quản lý, và lãnh đạo. Bản dịch tiếng Việt có 65 trang. Tải về:
 1. 'Tổ chức Mở' (The Open Organization) là cuốn sách của tác giả Jim Whitehurst, xuất bản vào tháng 6/2015. Jim Whitehurst hiện đang là Chủ tịch và CEO của hãng phần mềm nguồn mở số 1 thế giới, Red Hat, với giá trị thị trường hơn 10 tỷ USD và doanh thu hàng năm đạt gần 2 tỷ USD, một trong những tổ chức mở đầu tiên trên thế giới. Cuốn sách, như tác giả nêu, được tổ chức thành 6 khu vực chính trong 3 phần - phần vì sao, phần làm thế nào, và phần cái gì - và mô tả cách mà Red Hat dựa vào các thực hành tốt nhất được chọn lọc ra từ việc xây dựng phần mềm nguồn mở. Bản dịch tiếng Việt, Chương 1 có 16 trang. Tải về:
B. Tài liệu về giáo dục mở và khoa học mở
 1. 'Nghiên cứu về khoa học mở - ảnh hưởng, hàm ý và các lựa chọn chính sách', Là tài liệu của tác giả Jamil Salmi, do Ủy ban châu Âu (EC) xuất bản tháng 8/2015. Tài liệu đánh giá cách thức những phát triển của Khoa học mở có khả năng ảnh hưởng tới: (1) các cách thức truyền thống trong đánh giá nghiên cứu và cấp vốn; (2) ngoại giao khoa học, cam kết tham gia của nhà nước và chính sách của nhà nước. Nó đưa ra một số khuyến cáo chính sách cho Liên minh châu Âu và các Quốc gia Thành viên của nó. Bản dịch tiếng Việt có 67 trang. Tải về:
 1. 'Hệ sinh thái khoa học 2.0: sự thay đổi sẽ xảy ra thế nào?', là tài liệu của tác giả Thomas Crouzier, do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 7/2015. Tài liệu phân tích ảnh hưởng của sự biến đổi hướng tới Khoa học mở ở châu Âu lên tất cả các bên tham gia đóng góp trong hệ sinh thái Khoa học mở. Bản dịch tiếng Việt 71 trang. Tải về:
 1. 'Truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học ở châu Âu', là tài liệu báo cáo của Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2015, đưa ra tổng quan về truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học ở các Quốc gia Thành viên EU cũng như ở Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ. Bản dịch sang tiếng Việt có 105 trang. Tải về:
 1. 'Thẩm định các kết quả tư vấn công khai về Khoa học 2.0: Khoa học trong quá trình chuyển đổi', Là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 02/2015, với các dữ liệu được ghi lại trong cuộc tư vấn công khai về khoa học 2.0 mà bây giờ được gọi là khoa học mở. Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 34 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu về việc 'Tất cả các bài báo khoa học sẽ truy cập được tự do tới năm 2020' - bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:
 1. 'Khoa học mở 2030. Một ngày trong cuộc sống của nhà khoa học, năm 2030', là câu chuyện viễn tưởng do Ủy ban châu Âu (EC) xuất bản ngày 06/05/2015, kể về một ngày trong cuộc sống của nhà khoa học năm 2030, nơi mà Khoa học Mở đã trở thành hiện thực và đang chào toàn bộ dải các cơ hội mới, không bị hạn chế cho nghiên cứu và khám phá trên toàn cầu. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang tại địa chỉ:
 1. 'Khuyến cáo của Ủy ban ngày 17/07/2012 về truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học', là tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC) xuất bản ngày 17/07/2012 với các khuyến cáo theo 9 vấn đề để hướng tới Khoa học Mở, sao cho các kết quả nghiên cứu khoa học được cấp vốn từ nhà nước sẽ mặc định được làm cho sẵn sàng mở - tự do cho tất cả mọi người trong xã hội. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. 'Lời kêu gọi hành động của Amsterdam về Khoa học Mở'. Lời kêu gọi Hành động này là kết quả chính của hội nghị Amsterdam về 'Khoa học Mở - Từ Tầm nhìn tới Hành động' được chức chủ tịch EU của Hà Lan tổ chức vào các ngày 4 và 5/04/2016. Lời kêu gọi đi với 2 mục tiêu liên châu Âu cùng với 2 chính sách và 12 mục hành động với các hành động cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới để hướng tới Khoa học Mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:
 1. 'Rà soát lại hiện trạng các vấn đề chất lượng có liên quan tới Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)', là tài liệu của các tác giả Anthony F. Camilleri, Ulf Daniel Ehlers và Jan Pawlowski, do Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2014. Tài liệu rà soát lại vấn đề chất lượng của OER, đưa ra các khuyến cáo và cả các mô hình trung gian, từ mô hình kiểm tra chất lượng tài nguyên giáo dục theo truyền thống cho tới mô hình quá độ với 'hỗ trợ ngang hàng' và 'đánh giá xếp hạng xã hội'... Bản dịch tiếng Việt có 74 trang. Tải về:
 1. 'Tài nguyên Giáo dục Mở trong các ngôn ngữ ít được sử dụng: báo cáo hiện trạng', là tài liệu của các tác giả Linda Bradley, Sylvi Vigmo, do dự án LangOER của châu Âu xuất bản năm 2014. Tài liệu 'đề cập tới vai trò của OER trong các ngôn ngữ ít được sử dụng của châu Âu, các ngôn ngữ có rủi ro bị bỏ ra ngoài lề về ngôn ngữ và văn hóa' trong thế giới số phát triển nhanh. Bản dịch tiếng Việt 14 trang. Tải về:
 1. 'Các chiều cộng đồng của các kho đối tượng học tập', là tài liệu của các tác giả Anoush Margaryan, Colin Milligan và Peter Douglas, chỉ dẫn cho bạn cách xây dựng kho các đối tượng học tập với các tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) để chia sẻ, tái sử dụng và tái mục đích và những điều phải tính tới khi thiết kế và lên kế hoạch xây dựng kho đó, như 7 chiều của cộng đồng và 6 chiều của kho. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. 'Đi với Mở với LangOER', là tài liệu của các tác giả MAŁGORZATA KUREK và ANNA SKOWRON, do LangOER xuất bản. Tài liệu được tài trợ từ chương trình Học tập Suốt đời của Ủy ban châu Âu (EC). Tài liệu gồm 4 module sử dụng để đào tạo, huấn luyện cho các giáo viên làm quen với những điều cơ bản của OER trong các năm 2014-2016: (1) Những điều cơ bản về OER; (2) Tính mở với OER; (3) Ghi công cho tác phẩm được cấp phép mở; (4) Pha trộn các OER và ghi công cho tác phẩm OER phái sinh. Bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:
 1. 'Sổ tay Tài nguyên Giáo dục Mở cho các nhà giáo dục', do nhiều người trên khắp thế giới tạo ra, được thiết kế để giúp cho các nhà giáo dục tìm kiếm, sử dụng, phát triển và chia sẻ OER để cải thiện tính hiệu quả của họ trên trực tuyến và trong lớp học. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
 1. 'Tài nguyên giáo dục mở và những lựa chọn sách giáo khoa trong các trường đại học: rà soát lại nghiên cứu và tính hiệu quả về nhận thức' của John Hilton III, do Springerlink.com xuất bản năm 2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:
 1. 'Các thủ thư, năng lực thông tin và tài nguyên giáo dục mở: Báo cáo khảo sát', của các tác giả Nancy Graham và Jane Secker với sự hỗ trợ của Nhóm về Năng lực Thông tin CILIP, Vương quốc Anh, xuất bản năm 2012. Tài liệu chỉ ra các cách thức để nâng cao các kỹ năng của các thủ thư về năng lực thông tin để phục vụ cho các sáng kiến tài nguyên giáo dục mở, nhất là trong giáo dục đại học. Bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:
 1. 'Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên', là tài liệu của các tác giả Atenas, J., & Havemann, L. (Eds.). (2015). Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên. Luân Đôn: Tri thức Mở, Nhóm Làm việc về Giáo dục Mở. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1590031. Tài liệu nêu các vấn đề có liên quan tới dữ liệu mở (Open Data) và 5 trường hợp điển hình sử dụng dữ liệu mở trong giáo dục để phát triển các năng lực dữ liệu cho sinh viên với các dữ liệu có thật trong thực tế cuộc sống. Bản dịch sang tiếng Việt có 77 trang. Tải về:
 1. 'Vai trò của các thư viện và những người chuyên nghiệp về thông tin trong các sáng kiến Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)', của các tác giả Gema Bueno-de-la-Fuente , R. John Robertson, Stuart Boon CAPLE / JISC CETIS xuất bản tháng 08/2012. Nhiều nghiệp vụ của thư viện các trường đại học là cần thiết trong ứng dụng và phát triển OER. Bản dịch tiếng Việt có 52 trang. Tải về:
 1. 'Sổ tay Giáo dục Mở', là tài liệu của nhiều tác giả cộng tác cùng viết ra, do dự án LinkedUp và Quỹ Tri thức Mở (Open Knowledge Foundation) xuất bản ngày 24/10/2014. Tài liệu là rất hữu ích cho bất kỳ ai có quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Giáo dục Mở với nhiều định nghĩa - khái niệm, nhiều vấn đề có liên quan, nhiều tham chiếu tới các tài liệu, kho tài nguyên mở cũng như các thực tiễn triển khai trên thế giới, là khởi nguồn cho các sáng tạo với các nội dung - dữ liệu mở, gồm cả các dự án khởi nghiệp. Bản dịch sang tiếng Việt có 128 trang. Tải về:
 1. 'Tài nguyên giáo dục mở: Triển vọng của châu Á', của các tác giả Gajaraj Dhanarajan & David Porter, do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) và OER Asia xuất bản, 2013. Tài liệu nói về triển vọng của châu Á trong ứng dụng và phát triển OER, thông qua cuộc khảo sát do OER Asia tiến hành cùng với các trường hợp điển hình ở 10 quốc gia châu Á về ứng dụng và phát triển OER. Tài liệu có 286 trang. Tải về:
 1. 'Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở', Đại học Edinburgh xuất bản ngày 28/01/2016, nói về Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở của Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh. Nó đưa ra những điều khoản đơn giản, dễ hiểu cho chính sách xúc tác cho ứng dụng và phát triển OER của một trường đại học có mong muốn đi theo con đường giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, có thể là hữu ích để các trường đại học của Việt Nam tham khảo. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
C. Tài liệu về chính sách nguồn mở của các quốc gia trên thế giới
 1. 'Tuyên bố Brussels về Thương mại và Internet', do Quỹ Biên giới Điện tử (EFF) xuất bản ngày 22/02/2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
D. Tài liệu dịch từ wikiHow
 1. 'Sử dụng LinkedIn như thế nào'. Bản dịch sang tiếng Việt có 23 trang. Tải về:
 1. 'Sử dụng Twitter như thế nào'. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. 'Sử dụng Google Plus (Google +) như thế nào'. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
E. Tài liệu dịch trên wikiHow
 1. Tải về Google Books
 1. Sử dụng Padlet
 1. Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGA
 1. Bắt đầu sử dụng Dropbox
 1. Truy cập Dropbox từ thiết bị di động
 1. 'Cách để Tải Slide Trình chiếu lên SlideShare'.
 1. 'Tạo tài khoản Gmail'.
F. Gần 150 tài liệu dịch đã được đưa lên Internet từ 2015 trở về trước ở các đường liên kết:
 
Hà Nội, ngày 30/09/2016
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập60
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm56
 • Hôm nay25,960
 • Tháng hiện tại544,578
 • Tổng lượt truy cập33,892,018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây