Sách Punctum giúp xây dựng hệ thống hợp lý hóa để lưu trữ sách chuyên khảo truy cập mở

Thứ hai - 10/04/2023 07:26
Sách Punctum giúp xây dựng hệ thống hợp lý hóa để lưu trữ sách chuyên khảo truy cập mở

Punctum Books Helps Build Streamlined System for Archiving Open Access Monographs

Wednesday, February 22, 2023 News

Theo: https://sparcopen.org/news/2023/punctum-books-helps-build-streamlined-system-for-archiving-open-access-monographs/

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/02/2023

Kể từ khi nó được hình thành vào năm 2011, các sách punctum đã từng là một nhà xuất bản truy cập mở - OA (Open Access) học thuật và xếp hàng đợi, cam kết định hình lại cách thức việc sản xuất kiến thức được chia sẻ trong và ngoài giới hàn lâm.

Bây giờ, nó cũng là tay chơi chính trong phát triển công nghệ để làm cho dễ dàng hơn cho các nhà xuất bản để lưu trữ các sách chuyên khảo truy cập mở.

Ý tưởng đằng sau phong trào truy cập mở là nghiên cứu học thuật là hàng hóa công cộng nên được làm cho sẵn sàng cho bất kỳ ai nhằm loại bỏ vài rào cản công nghệ và tài chính để nghiên cứu và đẩy nhanh giáo dục và nghiên cứu khắp thế giới. Các sách chuyên khảo truy cập mở là các xuất bản phẩm học thuật dạng dài được phát hành trong phạm vi công cộng theo một giấy phép Creative Commons hoặc tương tự, cho phép các độc giả truy cập tự do không mất tiền tới chúng. Các tác giả của các xuất bản phẩm truy cập mở giữ lại quyền đối với tác phẩm của họ.

“Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng kiến thức được nhà nước cấp vốn nên là sẵn sàng công khai”, Vincent W.J. van Gerven Oei, đồng giám đốc của nhà xuất bản không vì lợi nhuận cùng với Eileen A. Fradenburg Joy, nói. “Đây là một cam kết về ý thức hệ - và, đối với chúng tôi, điều này từng là kim chỉ nam trong tất cả công việc xuất bản của chúng tôi”.

Gần đây, punctum đã xuất bản toàn bộ danh mục của nó với gần 400 cuốn sách tới bộ sưu tập trên trực tuyến của Internet Archive. Nó bao gồm các cuốn sách về các nghiên cứu xếp hàng đợi, các nghiên cứu về phim ảnh và đa phương tiện, các nghiên cứu Anthropocene, công việc và các tiêu đề phục hồi làm việc với thời trung cổ.

Hợp lý hóa việc xuất bản truy cập mở

Nhà xuất bản đã không chỉ làm cho các hạng mục của mình sẵn sàng tự do không mất tiền, nó cũng từng là một phần của nỗ lực phát triển một hệ thống quản lý và phổ biến siêu dữ liệu mở - được biết đến như là Thoth – để khuyến khích các nhà xuất bản truy cập mở khác làm tương tự.

Hệ thống ký gửi được tự động hóa đó đã được xây dựng như một phần của dự án Hạ tầng Xuất bản Mở Sách chuyên khảo do Cộng đồng dẫn dắt (COPIM), một quan hệ đối tác quốc tế của các nhà nghiên cứu, các trường đại học, các thủ thư, các nhà xuất bản sách và các nhà cung cấp hạ tầng truy cập mở. Nền tảng nguồn mở, được ArcadiaResearch England cấp vốn, được thiết kế để hợp lý hóa việc chia sẻ sách truy cập mở.

Vincent W.J. van Gerven Oei, đồng giám đốc, sách punctum

“Chúng tôi đã muốn làm cho việc quản lý siêu dữ liệu thuận tiện hơn, đặc biệt cho các nhà xuất bản mức độ nhỏ”, Van Gerven Oei nói. “Các hệ thống đó đưa các xuất bản phẩm kỹ thuật số vào thế giới là rất mù mờ và khó điều hướng. Chúng tôi đã phát triển một công cụ làm cho mọi điều dễ dàng hơn. Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc chào dịch vụ này khả năng khám phá các sách truy cập mở sẽ tốt hơn nhiều”.

Cùng với punctum, các nhà xuất bản truy cập mở khác do giới học thuật dẫn dắt như Open Book Publishers (Nhà xuất bản Sách Mở) đang sử dụng Thoth để quản lý siêu dữ liệu hàng ngày của họ. Van Gerven Oei nói sẽ không bao giờ có một giải pháp duy nhất nào cho thách thức phân phối đối với các nhà xuất bản mở nhỏ, nhưng anh ấy hy vọng nỗ lực này sẽ chuyển hướng lưu lượng truy cập tới Kho lưu trữ.

“Internet Archive, như là một kho trung tâm không chỉ cho các xuất bản phẩm mà còn cho toàn bộ lịch sử của Internet, là quan trọng sống còn”, Van Gerven Oei nói. “Tôi hạnh phúc rằng Internet Archive là một trong những kho đầu tiên được kết nối tới công việc với Thoth của chúng tôi”.

Ngoài ra, punctum đang làm việc với các thư viện khác để phát triển hạ tầng mở do cộng đồng sở hữu để chào một lựa chọn thay thế cho các hạ tầng xuất bản thương mại.

[Xem bài đăng trên blog COPIM gần đây về kinh nghiệm và việc lưu trữ được tự động ở Internet Archive].

“Chúng tôi coi các thư viện là đồng minh của mình trong cuộc đấu tranh vì kiến thức mở”, Van Gerven Oei nói. “Kiến thức là hàng hóa công cộng hoàn toàn không nên là doanh nghiệp tư nhân”.

Quan hệ đối tác Thư viện - Nhà xuất bản

Các nhà sáng lập punctum tin tưởng nhà xuất bản này có bổn phận đạo đức phải cung cấp các tư liệu của nó tự do không mất tiền và cho phép các tác giả chia sẻ, pha trộn, và sử dụng lại.

Được kết hợp và có trụ sở ở Santa Barbara, California, punctum có quan hệ đối tác với Thư viện Đại học California, Santa Barbara (UCSB).

Cùng nhau, họ đã tiến hành một dự án thí điểm 2 năm từ 2018-2020 để kiểm tra mô hình xuất bản sách truy cập mở không có phí cho khoa học xã hội và nhân văn.

Mục tiêu từng là để phát triển các thực hành, các giao thức và hạ tầng tốt nhất, kỹ thuật và khác, xung quanh danh mục kỹ thuật số của punctum, và tạo ra một Chương trình Thành viên Thư viện”, Lidia Uziel, thủ thư Đại học về tài nguyên nghiên cứu và truyền thông học thuật ở Thư viện UCSB, nói. Mục đích từng là để hỗ trợ cho các hoạt động của punctum trong khi cải thiện lợi ích của thư viện trong việc xuất bản sách Truy cập Mở không phí.

Đây từng là sự cộng tác tự nhiên cho thư viện”, Uziel nói. “Đại học California, Santa Barbara cam kết mở ra sự uyên thâm được các nhà nghiên cứu UCSB tạo ra sẵn sàng tự do không mất tiền cho cộng đồng học thuật toàn cầu. Việc tạo ra hàng hóa theo cam kết này đòi hỏi đầu tư thời gian, nỗ lực, và tiền bạc hướng tới việc chuyển đổi hệ thống xuất bản học thuật rất đóng hiện hành cho cả các tạp chí và sách”.

Nhiều thành viên giảng viên xuất bản với punctum, vì các giá trị được chia sẻ. Cộng đồng UCSB và punctum đều hồ hởi cam kết với sứ mệnh của thư viện nghiên cứu nhà nước và với xuất bản và khoa học mở bền vững về kinh tế, do cộng đồng dẫn dắt và do cộng đồng sở hữu. Dự án này là cơ hội cho cộng đồng thư viện, các sinh viên, và các giảng viên để học về xuất bản truy cập mở thông qua góc nhìn của dự án thí điểm và quan hệ đối tác với punctum.

Quan hệ đối tác là đôi bên cùng có lợi, khi nó cũng là cơ hội cho punctum để mở rộng mạng lưới phân phối của nó.

“Quan hệ đối tác với UCSB từng là phao cứu sinh”, Van Gerven Oei nói. “Để đưa các cuốn sách vào thế giới - từ nhà xuất bản tới các độc giả - là không dễ dàng. Thư viện UCSB đã giúp chúng tôi hiểu bức tranh, tìm kiếm các liên minh, và để cho các bản ghi siêu dữ liệu được định hình. Đổi lại, chúng tôi đã cung cấp cho các sinh viên và giảng viên kiến thức về xuất bản truy cập mở”.

Một trong những kết quả đầu ra của dự án thí điểm là việc tạo ra Chương trình Hỗ trợ Thành viên Thư viện của punctum. Nó bây giờ làm việc với các thư viện khác khắp trên thế giới về xuất bản truy cập mở.

“Các cộng đồng thư viện và học thuật từ lâu đã bênh vực cho truy cập không hạn chế tới tư liệu học thuật. Phong trào khoa học mở như tổng thể đang giành được xung lượng, không chỉ ở nước Mỹ, mà còn trên trường quốc tế”, Uziel nói. “Xuất bản truy cập mở sẽ tiếp tục phát triển nhờ việc triển khai các chính sách truy cập mở bởi các nhà cấp vốn và các cơ sở và phát triển các mô hình xuất bản mới đổi mới sáng tạo và các nền tảng nguồn mở tạo thuận lợi cho việc xuất bản nội dung truy cập mở với các chi phí được giảm thiểu. Các tổ chức thư viện quốc gia và quốc tế đang thông qua các chính sách và các sáng kiến truy cập mở, và việc xuất bản truy cập mở đang ngày càng được tích hợp vào các hoạt động tiêu chuẩn của thư viện.”

Con đường phía trước

Kinh nghiệm về cách để phổ biến các cuốn sách kỹ thuật số bẩm sinh đang diễn ra khắp tất cả các ngành xuất bản, với các nỗ lực như các cuốn sách của punctum giúp tạo ra sự thay đổi có hệ thống khắp một ngành mà về lịch sử đã ưu tiên cho việc thương mại hơn là truy cập, theo Maria Bustillos, biên tập viên của nhà xuất bản The Brick House.

“Những người nghĩ tự do tất cả có liên quan trong trong cùng một dự án xây dựng văn hóa dân chủ, bình đẳng, dù họ là các thủ thư, nhân viên hàn lâm, các độc giả, sinh viên, nhà báo, nghệ sỹ hay các tác giả”, cô nói. “Tất cả chúng ta càng sớm hợp lực để mở rộng và bảo vệ những điều chung toàn cầu bao nhiêu, thế giới của chúng ta sẽ càng tốt hơn bấy nhiêu”.

Van Gerven Oei nói ông lạc quan về tương lai của truy cập mở, nhưng có các nhu cầu về thiện chí chính sách và chính trị để hỗ trợ kiến thức như là hàng hóa công cộng. Trong khi chờ đợi, ông thấy tiềm năng trong việc cung cấp truy cập trên trực tuyến tới các sách chuyên khảo truy cập mở.

“Chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu đối với tất cả các dạng kho lưu trữ”, Van Gerven Oei nói. “Từ thời điểm Internet Archive tồn tại, chúng tôi đã là những người hâm mộ lớn của sự dẫn dắt và ủng hộ doanh nghiệp đó tất cả mọi điều của nó. Chúng tôi rất hạnh phúc đóng góp thậm chí nhiều dữ liệu hơn và trở thành nguồn sống cho các nhà lưu trữ trong tương lai”.

Đăng chéo với Internet Archive.

Since its founding in 2011, punctum books has been an independent, scholar- and queer-led open access (OA) press committed to reshaping the way knowledge production is shared in academia and beyond.

Now, it is also a key player in the development of technology that’s making it easier for publishers to archive open-access monographs. 

The idea behind the open access movement is that scholarly research is a public good that should be made available to everyone in order to remove some of the technological and financial barriers to research and to accelerate education and research across the planet. Open access monographs are long-form scholarly publications released in the public domain under a Creative Commons or comparable license, which allows readers to freely access them without paywall. Authors of open access publications retain the copyright to their work.

We strongly believe that publicly funded knowledge should be publicly available,” said Vincent W.J. van Gerven Oei, co-director of the non-profit publisher, along with Eileen A. Fradenburg Joy. “This is an ideological commitment — and, for us, this has been a guiding light in all our publishing work.” 

Recently, punctum published its entire catalogue of close to 400 books to the Internet Archive’s online collection. It includes books about queer studies, film and media studies, Anthropocene studies, recuperative work and titles dealing with the Medieval period. 

Streamlining open access publishing

Not only did the publisher make its items freely available, it was also part of an effort to develop an open metadata management and dissemination system – known as Thothto encourage other open access publishers to do the same.

The automated deposit system was built as part of the Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs (COPIM) project, an international partnership of researchers, universities, librarians, open access book publishers and infrastructure providers. The open source platform, funded by Arcadia and Research England, is designed to streamline the sharing of open access books.

Vincent W.J. van Gerven Oei, co- director, punctum books

We wanted to make the management of metadata more convenient, especially for small-scale publishers,” Van Gerven Oei said. “The systems to get digital publications into the world are very opaque and difficult to navigate. We developed a tool that makes everything easier. We hope that by offering this service the discoverability of open access books will be much better.”

Along with punctum, other scholar-led, open access publishers such as Open Book Publishers are using Thoth for their daily metadata management. Van Gerven Oei said there is never going to be one single solution to the distribution challenge for small open publishers, but he hopes this effort will redirect traffic to the Archive.

The Internet Archive, as a central repository not only for publications but for the entire history of the internet, is of vital importance,” Van Gerven Oei said. “I am happy that the Internet Archive is one of the first repositories connected to our work with Thoth.”

In addition, punctum is working with other libraries to develop open community-owned infrastructure to offer an alternative to commercial publishing infrastructures.

[See recent COPIM blog post about the experimentation with automated archiving at Internet Archive.]

We see libraries as our allies in our fight for open knowledge,” Van Gerven Oei said. “Knowledge is a public good that should not be a private enterprise at all.”

The Library-Publisher partnership

The founders of punctum believe the press has a moral obligation to provide its materials for free and allow authors to share, remix, and reuse. 

Incorporated and based in Santa Barbara, California, punctum has a partnership with the University of California, Santa Barbara (UCSB) Library

Together, they conducted a two-year pilot project from 2018-2020 to test a no-fees open access book publishing model for the humanities and social sciences. 

The goal was to develop best practices protocols and infrastructure, technical and otherwise, around punctum’s digital catalog, and create a Library Membership Program,” said Lidia Uziel, associate university librarian for research resources and scholarly communication at UCSB Library. The objective was to support punctum’s operations while advancing the library’s interest in no-fee OA book publishing.  

It was a natural collaboration for the library,” said Uziel. “The University of California, Santa Barbara is very committed to opening up scholarship created by UCSB researchers to be freely available to the scholarly community globally. Making good on this commitment requires the investment of time, effort, and money toward transforming the current, very closed, scholarly publishing system for both journals and books.”

Many faculty members publish with punctum, because of shared values. UCSB community and punctum are both passionately committed to the mission of the public research library and to scholar-led, community-owned, and economically sustainable open science and publishing. The project was an opportunity for the library community, students, and faculty to learn about open access publishing through the lens of the pilot project and the partnership with punctum.

The relationship was mutually beneficial, as it was also a chance for punctum to broaden its distribution network.

The partnership with UCSB has been a lifesaver,” Van Gerven Oei said. ”To get books out into the world – from publisher to readers – it’s not easy. UCSB Library helped us in understanding the landscape, finding allies, and getting metadata records in shape. In turn, we have provided students and faculty with knowledge of OA publishing.”

One of the outcomes of the pilot was the creation of punctum’s Supporting Library Membership Program.  It now works with other libraries around the world on open access publishing.

The library and scholarly communities have long advocated for free and unrestricted access to scholarly literature. The open science movement as a whole is gaining momentum, not only in the U.S., but also internationally,” Uziel said. “Open access publishing will continue to grow thanks to the implementation of OA policies by funders and institutions and the development of new innovative publishing models and open source platforms that facilitate the publication of OA content at a reduced cost. National and International Library Organizations are endorsing the OA policies and initiatives, and open access publishing is increasingly integrated into the standard library operations.”

The road ahead

Experimentation on how to disseminate born-digital books is happening across all sectors of publishing, with efforts like punctum books helping make systemic change across a field that has historically prioritized commerce over access, according to Maria Bustillos, editor of The Brick House.

Free-thinking people are all involved in the same democratic, egalitarian project of building culture, whether they are librarians, academics, readers, students, journalists, artists or authors,” she said. “The sooner we all join forces to expand and protect the global commons, the better our world will be.”

Van Gerven Oei said he’s optimistic about the future of open access, but there needs to be policy and political will to support knowledge as a public good. In the meantime, he sees potential in providing online access to open access monographs.

We have a deep understanding and love for all the forms of archives,” Van Gerven Oei said. “From the moment that the Internet Archive existed, we have been great fans of its omnivorous drive and applaud the enterprise. We are very happy to contribute even more data and become sustenance for future archivists.”

Crosspost with Internet Archive.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay8,035
  • Tháng hiện tại487,477
  • Tổng lượt truy cập33,834,917
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây