Làm thế nào để cam kết với OSS Watch trong hỗ trợ đấu thầu dự án của bạn

Thứ ba - 28/05/2013 05:29
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

How to engage OSS Watch in support of your project bid

By Steve Lee, Published: 13 July 2010, Reviewed: 11 February 2013

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/bidsupport

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/02/2013

Lời người dịch: Tại nước Anh, có cơ quan chuyên tư vấn về phần mềm tự do nguồn mở cho các đơn vị có mong muốn đi theo con đường phát triển mở và phần mềm tự do nguồn mở. Bài viết này trình bày tỉ mỉ từng bước qui trình tư vấn của OSS Watch cho một đơn vị theo mô hình phát triển mở đó để tham gia một vụ thầu. Hy vọng trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ có (các) đơn vị như vậy.

Một trong những tiêu chí mà các nhà sáng lập xem xét khi đánh giá các vụ thầu dự án là tiếp cận của dự án đối với tính bền vững. Đặc biệt, họ sẽ đánh giá khả năng của dự án tiếp tục sau giai đoạn được cấp vốn mà không dựa vào việc cấp vốn tiếp tục. Những người cấp vốn và lời gọi khác nhau sẽ có các tiêu chí khác nhau cho việc đánh giá kế hoạch về tính bền vững nhưng các yêu cầu thường bao gồm các kế hoạch cho sử dụng lại các kết quả đầu ra của phần mềm trước đó và/hoặc cung cấp để sử dụng lại các kết quả đầu ra mới thông qua sự cộng tác với các thành viên và dự án khác của cộng đồng. Tài liệu này mô tả cách mà OSS Watch có thể giúp bạn lên kế hoạch cho tính bền vững trong đấu thấu dự án của bạn. Nó đưa bạn qua sự hỗ trợ sẵn sàng từ OSS Watch và nhấn mạnh tới các lĩnh vực chủ chốt mà bạn cần để xem xét trước khi đưa ra một quyết định có đầy đủ thông tin. 4 phần đầu thảo luận về các khái niệm chính, nhận diện các tài nguyên sẵn sàng, và mô tả các hoạt động bạn cần tiến hành. Điều này được đi theo với một danh sách chọn nhằm để được sử dụng khi bạn làm việc trong các vụ đấu thầu dự án.

Liên lạc với OSS Watch

Bước đầu tiên này trong việc khởi tạo sự hỗ trợ của OSS Watch cho dự án của bạn là gửi thư điện tử cho chúng tôi. Hãy sử dụng điều này như một cơ hội để tự giới thiệu bạn, đội và các đối tác của bạn và đề xuất của bạn. Việc đưa ra một bản dự thảo đề xuất của bạn sớm ngay khi nó có sẵn sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu hiểu dự án của bạn và vì thế cung cấp tư vấn tốt nhất có thể. Một trong những thành viên của đội chúng tôi sau đó sẽ làm việc với bạn, như được mô tả trong Tư vấn cho các vụ thầu dự án. Nếu cần thiết, một tư vấn mặt đối mặt có thể được sắp xếp sao cho chúng tôi có thể thảo luận và tư vấn chi tiết hơn. Các chi tiết về tất cả các cách thức theo đó bạn có thể liên hệ hoặc tương tác với OSS Watch và cộng đồng rộng hơn có thể được thấy ở trang thông tin liên hệ.

Chúng tôi có một dải rộng lớn các tài nguyên tuyệt vời, bao gồm các tài nguyên về phát triển mở. Chúng tôi sẽ, ở những nơi phù hợp, tham chiếu bạn trực tiếp tới những người phù hợp nhất cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn duyệt khi bạn rỗi rãi.

Làm quen với phát triển mở

Phương phát phát triển mở là một cách thức được chứng minh của việc đạt được tính bền vững thông qua sự cộng tác xuyên khắp các biên giới các dự án. OSS Watch sẽ chỉ dẫn bạn thông qua qui trình quyết định liệu tiếp cận phát triển mở là phù hợp cho dự án của bạn hay không. Chúng tôi có thể làm điều này trong khi bạn đang chuẩn bị đề xuất của bạn, bằng việc giúp bạn hiểu đầy đủ về phát triển mở và tiềm năng của nó cho dự án của bạn. Nếu bạn quyết định tuân theo phát triển mở, thì chúng tôi có thể giúp bạn chắn chắn đề xuất của bạn phản ánh quyết định này bằng việc chỉnh sửa phần về tính bền vững và có khả năng một số chi tiết về phân bổ tài nguyên. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ sau một vụ thầu thành công, khi mà dự án làm việc có những tiến bộ.

Để đưa ra được một quyết định đầy đủ thông tin như đối với việc liệu có tuân theo phát triển mở hay không, bạn cần hiểu các nguyên tắc và cách mà chúng áp dụng trong các dự án thành công. OSS Watch đưa ra nhiều tài nguyên giới thiệu các khái niệm đó bằng việc trả lời cho các câu hỏi chung, đưa ra các chỉ dẫn sâu sắc và trình bày các trường hợp điển hìnhcác cuộc phỏng vấn. Chúng có thể thấy được trên website (chất lượng được kiểm tra) và blog của đội (các ý kiến). Chúng tôi cũng đưa ra các RSS feed và một kênh Twitter để lưu ý cho bạn về các bài viết, tin tức và sự kiện mới.

Bổ sung thêm vào việc giành được một sự nắm bắt tốt về các nguyên tắc phát triển mở, bạn cần làm quen với các chủ đề chính sau đây:

Một khi bạn có sự làm quen cơ bản với phát triển mở, bạn sẽ ở vào vị thế để so sánh nó với một tiếp cận phát triển đóng. Bạn cũng sẽ có khả năng thấy cách để áp dụng nó cho dự án riêng của bạn, và đánh giá các chi phí và lợi ích có thể có liên quan. Chỉ khi bạn hiểu các yếu tố đó thì bạn sẽ có khả năng đạt được một quyết định hữu dụng như đối với việc liệu có tuân thủ phương pháp phát triển mở hay không. Hơn nữa, bạn sẽ cần phải rõ ràng về những gì bạn phải làm để hoàn toàn ôm lấy nó.

OSS Watch ở đây để giúp bạn phát triển sự hiểu biết của bạn đối với những lợi ích của phát triển mở và những gì bạn sẽ cần phải làm. Một khi chúng tôi có được đề xuất phác thảo của bạn, thì chúng tôi có thể làm việc với bạn về điều này. Mục tiêu của chúng tôi là để xúc tác cho bạn đưa ra được một quyết định rõ ràng trong cách đi nào sẽ xử trí, với sự hiểu biết đầy đủ tất cả các hiệu ứng có thể của việc tuân theo phương pháp phát triển mở.

Hiểu các mô hình bền vững và làm tài liệu cho các quyết định của bạn trong đề xuất

Một trong những vấn đề quan trọng nhất để xem xét là tính bền vững dài hạn dự án của bạn. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết rõ ràng về các mô hình bền vững áp dụng cho dự án của bạn. Việc hiểu các lựa chọn về tính bền vững cũng sẽ thông báo cho quyết định của bạn như việc liệu sự phát triển mở có là đúng cho dự án hay không. OSS Watch sẽ đưa ra ý kiến phản hồ về những suy nghĩ ban đầu của bạn và đưa ra những gợi ý phù hợp.

Để trở thành các dự án bền vững cần phải xây dựng các cộng đồng dự án tích cực và lành mạnh. Thậm chí các dự án phù hợp có thể hưởng lợi từ công việc phát triển cộng đồng, như được chỉ ra trong trường hợp điển hình TexGen. Vì thế điều quan trọng là bạn thể hiện cho những người rà soát lại đề xuất rằng bạn đã cân nhắc cách mà bạn có thể tiếp cận sự phát triển cộng đồng. Bạn cũng sẽ cần cung cấp các kế hoạch thực tế cho tương lai của dự án. Các kế hoạch đó cần phải chỉ ra giá trị nào dự án của bạn sẽ tạo ra và làm thế nào giá trị đó có thể tiếp tục được phát triển và được đóng góp từ các đối tác của cộng đồng, bây giờ và trong tương lai.

Việc đạt được tất cả điều này không phải là thứ gì đó mà có thể được hoàn thành chỉ đơn giảm bằng việc tuân theo một cuốn sách các qui định. Bằng việc thiết kế ra trong kinh nghiệm mà đội OSS Watch phải đưa ra, bạn sẽ được đảm bảo rằng bạn có được cơ hội có thể tốt nhất để đạt được tính bền vững.

Chúng tôi có thể giúp bạn viết phần phù hợp của vụ thầu, giải thích các lựa chọn về tính bền vững mà bạn đang xem xét cho dự án của bạn. Điều này sẽ khẳng định rằng bạn đã xem xét các lựa chọn một cách cẩn thận bằng việc tư vấn với OSS Watch.

Thể hiện các kế hoạch rõ ràng để áp dụng sự phát triển mở

Bằng cách làm việc với OSS Watch, bạn sẽ có khả năng đưa ra một quyết định có đầy đủ thông tin liệu có tuân theo một mô hình phát triển mở và sẽ đưa ra điều khoản phù hợp cho tính bền vững dài lâu cho dự án của bạn hay không. Chúng tôi cũng đưa ra các dịch vụ tư vấn bổ sung và tùy biến thích nghi các mẫu template và các tư liệu chỉ dẫn để phù hợp với những nhu vầu đặc thù của bạn.

Hơn nữa, nếu bạn đã cam kết đối với phát triển mở, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ liên tục khi công việc phát triển tiến hành. Liệu bạn có muốn đưa OSS Watch vào trong một cam kết liên tục như vậy không, chúng tôi hạnh phúc xem xét bằng văn ản trong đề xuất của bạn một cách chính thức. Điều này sẽ đảm bảo chúng tôi có các tài nguyên sẵn sàng để làm việc trong dự án của bạn và giúp làm cho dự án của bạn thành dự án phát triển mở thành công. OSS Watch có thể giúp bạn làm việc với các tài nguyên phù hợp để phân bổ cho chúng tôi cho các dịch vụ bạn yêu cầu.

Bạn có thể thể hiện rằng quyết định của bạn là một quyết định có đầy đủ thông tin bằng việc chỉ ra trong đề xuất của bạn rằng bạn đã xem xét đầy đủ tất cả các chủ đề được liệt kê trong phần 2. Bạn cũng nên chọn các triển khai ban đầu của từng chủ đề đó. Hãy tái đảm bảo rằng điều này không đòi hỏi nhiều nỗ lực phải bỏ ra trước vì chúng tôi có khả năng cung cấp các mẫu template cho nhiều yêu cầu đó. Ví dụ, chúng tôi đưa ra các mẫu template cho các mô hình điều hành.

Danh sách kiểm tra các hành động

Danh sách kiểm tra sau đây được cung cấp để chỉ dẫn cho bạn thông qua qui trình được mô tả ở trên và giúp đảm bảo rằng bạn đã đề cập tới từng bước. Nó sẽ là hữu dụng khi làm việc thông qua đấu thầu của bạn và việc cam kết tham gia với chúng tôi để khai thác khả năng phù hợp của phát triển mở cho dự án của bạn. Các điều khoản trong phần 6.2 là các bước quan trọng cho việc tối đa hóa khả năng để trở thành một dự án phát triển mở bền vững.

Các hành động cho tất cả các dự án

  • Nghiên cứu các tác động về chi phí/lợi ích của phát triển mở và mối quan hệ với các mô hình bền vững.

  • Khai thác các mô hình kinh doanh có thể làm việc được với phát triển mở cho dự án của bạn.

  • Có được và đề cập tới sự tư vấn và hỗ trợ của OSS Watch trong đề xuất.

  • Đưa ra một quyết định liệu có tuân theo phát triển mở trong dự án hay không.

Các hành động đối với các dự án chọn tuân theo sự phát triển mở

Nếu bạn đã quyết định tuân theo sự phát triển mở, thì nhóm tiếp theo các hành động là phù hợp. Họ sẽ được cân nhắc trước khi đệ trình vụ thầu của bạn và sau đó được triển khai một khi công việc bắt đầu trong dự án. Tuy nhiên, nếu bạn đã quyết định phát triển mở là lựa chọn không đúng vào lúc này, thì bạn có thể vẫn muốn nhìn qua các khoản đó.

One of the criteria that funders consider when assessing project bids is the project’s approach to sustainability. In particular, they will assess the project’s ability to continue after the funded period without relying on continuation funding. Different funders and calls will have different criteria for assessing sustainability plans but requirements commonly include plans for reuse of previous software outputs and/or the provision for reuse of new outputs via collaboration with other community members and projects. This document describes how OSS Watch can help you plan for sustainability in your project bid. It takes you through the support available f-rom OSS Watch and highlights the key areas you need to consider before making an informed decision. The first four sections discuss the main concepts, identify the resources available, and describe the activities you need to undertake. This is followed by a checklist aimed to be used as you work on your project bid.

Contact OSS Watch

The first step in initiating OSS Watch support for your project is to email us. Use this as an opportunity to introduce yourself, your team and partners and your proposal. Providing an early draft of your proposal as soon as one is available will allow us to begin to understand your project and so provide the best possible advice. One of our team members will then work with you, as described in Advice for project bids. If required, a face-to-face consultation can be arranged so that we can discuss and advise in more detail. Details of all the ways in which you can contact or interact with OSS Watch and the wider community can be found on the contact information page.

We have a wide range of excellent resources, including those on open development. We will, whe-re appropriate, refer you directly to those that are most relevant to you. However, we do encourage you to browse at your leisure.

Become familiar with open development

The open development method is one proven way of achieving sustainability through collaboration across project boundaries. OSS Watch will guide you through the process of deciding if the open development approach is appropriate for your project. We can do this while you are preparing your proposal, by helping you fully understand open development and its potential for your project. If you decide to follow open development, we can help you to make sure your proposal reflects this decision by adjusting the section on sustainability and possibly some of the resource allocation details. In addition, we will provide support after a successful bid, as the project work progresses.

In order to make an informed decision as to whether to follow open development or not, you need to understand the principles and how they apply in successful projects. OSS Watch provides many resources that introduce these concepts by answering common questions, providing in-depth guides and presenting case studies and interviews. These can be found on the website (quality controlled) and the team blog (opinion pieces). We also provide RSS feeds and a Twitter channel to notify you of new articles, news and events.

In addition to gaining a good grasp of the principles of open development, you need to be familiar with the following key topics:

Once you have a basic familiarity with open development, you will be in a position to compare it with a closed development approach. You will also be able to see how to apply it to your individual project, and gauge the costs and benefits that may be involved. Only when you understand these factors will you be able to reach a useful decision as to whether to follow the open development method. In addition, you will need to be clear on what you must do in order to fully embrace it.

OSS Watch is here to help you develop your understanding of the benefits of open development and what you will need to do. Once we have your draft proposal, we can work with you on this. Our aim is to enable you to make a clear decision on which way to proceed, having fully understood all the possible effects of following the open development method.

Understand sustainability models and document your decisions in the proposal

One of the most important issues to consider is the long-term sustainability of your project. This requires a clear understanding of the models of sustainability that apply to your project. Understanding sustainability options will also inform your decision as to whether open development is right for the project. OSS Watch will provide feedback on your initial thoughts and make appropriate suggestions.

In order to become sustainable projects need to build healthy and active project communities. Even niche projects can benefit f-rom community development work, as shown in our TexGen case study. It is therefore important that you demonstrate to the proposal reviewers that you considered how you would approach community development. You will also need to provide realistic plans for the project’s future. These plans need to show what value your project will cre-ate and how that value can continue to be developed and contributed to by community partners, now and in the future.

Achieving all this is not something that can be done by simply following a rule book. By drawing on the experience that the OSS Watch team has to offer, you will be ensuring that you have the best possible chance of achieving sustainability.

We can help you write the relevant section of the bid that explains the sustainability options you are considering for your project. This will confirm that you have considered the options carefully by consulting OSS Watch.

Demonstrate clear plans to adopt open development

By working with OSS Watch, you will be able to make an informed decision whether to follow an open development model and will have made suitable provision for the long-term sustainability of your project. We can also provide additional consultancy services and adapt our templates and guidance materials to suit your specific needs.

Furthermore, if you are committed to open development, we can provide you with ongoing support as development work proceeds. Should you wish to include OSS Watch in such an ongoing commitment we are happy to consider being written into your proposal formally. This will ensure we have the resources available to work on your project and help making your project a successful open development project. OSS Watch can help you work out the appropriate resources to allocate to us for the services you require.

You can demonstrate that your decision is an informed one by showing in your proposal that you have fully considered all of the topics listed in section 2. You should also have se-lected initial implementations of each of these. Be reassured that this does not require a lot of upfront effort since we are able to provide templates for many of these requirements. For example we, provide templates for governance models.

Action checklist

The following checklist is provided to guide you through the process described above and to help ensure that you have covered each step. It will be useful while working through your bid and engaging with us to explore the suitability of open development for your project. The items in section 6.2 are important steps for maximising the possibility of becoming a sustainable open development project.

Actions for all projects

  • Emailed to introduce the project to OSS Watch.

Actions for projects that choose to follow open development

If you have decided to follow open development, then the next group of actions are relevant. They should be considered before submitting your bid and then implemented once work commences on the project. If, however, you decided open development is not the right choice at this time, you may still want to look through these items.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay4,327
  • Tháng hiện tại78,196
  • Tổng lượt truy cập17,140,516
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây