Nguồn mở cho doanh nghiệp - Quản lý rủi ro, gặt hái phần thưởng - rà soát lại

Thứ năm - 30/05/2013 17:56
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open Source for the Enterprise - Managing Risks, Reaping Rewards – review

By James A J Wilson, Published: 09 November 2006, Reviewed: 14 May 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/review-osenterprise

Bài được đưa lên Internet ngày: 14/05/2012

 • Các tác giả: Dan Woods, Gautam Guliani

 • Nhà xuất bản: O'Reilly

 • Năm: 2005

 • ISBN: 0-596-10119-8

Nguồn mở cho doanh nghiệp (Open Source for the Enterprise) chọn ra trong sự phấn khích xung quanh phần mềm nguồn mở (PMNM) và các nỗ lực khai thác nó cho tinh thần kinh doanh tốt và suy nghĩ rõ ràng. Cuốn sách có mục đích dứt khoát trong việc xem xét của các nhà quản lý CNTT đối với việc áp dụng PMNM. Dù trọng tâm là trong các môi trường thương mại, nhiều tư vấn cũng sẽ phù hợp cho các nhà quản lý trong các cơ quan nhà nước.

Phần thưởng và trách nhiệm của nguồn mở

Cùng với những lý do thông thường được đưa ra cho việc áp dụng PMNM - việc tránh bị khóa trói và nhà cung cấp, tiết kiệm tiền cho phí giấy phép, tính mềm dẻo - cuốn sách này đặc biệt chú ý tới phần thưởng làm phật lòng hơn đối với của việc trao quyền của các nhân viên, đặc biệt tập hợp các kỹ năng được gia tăng mà sự sử dụng nguồn mở có ý định yêu cầu và khuyến khích.

Các tác giả, có lẽ khắc nghiệt một chút được đưa ra cho bản chất tự nhiên ngày càng tinh tế về nhiều trong số nhiều hơn các chương trình phổ biến, định rõ các PMNM như là thiếu các mức thương mại của sự thương mại hóa. Bằng cách này họ ngụ ý thẳng thừng các qui trình cài đặt và cấu hình, tài liệu rõ ràng, và tất cả các chi tiết khác mà tạo ra các phần mềm thân thiện với người sử dụng cho các nhân viên ít chất kỹ thuật hơn.

Đưa ra sự thiếu hụt này, họ thấy nó như là phận sự của các nhân viên CNTT để phát triển các kỹ năng cần thiết có khả năng nhận được nhiều nhất từ phần mềm:

Để thành công với PMNM, là khôn ngoan để lên kế hoạch cho việc vượt qua được sự thiếu thương mại hóa. Lý do cơ bản của cuốn sách là việc phát triển các kỹ năng như vậy có thể có được những lợi ích to lớn.

Các tổ chức sẽ có lợi nhiều nhất từ PMNM cần phải tùy biến thích nghi để làm thế, bao gồm việc tránh các vấn đề về các nhân sự chủ chốt - nơi mà chỉ một người có sự tinh thông được yêu cầu để làm cho thứ gì đó làm việc được, đặt một tổ chức vào rủi ro nếu người đó đi mất.

Rõ ràng, việc huấn luyện nhân viên thể hiện một sự đầu tư, mà đây là một sự đầu tư, còn gây tranh cãi, mang lại những lợi ích có liên quan vượt ra khỏi khả năng thích ứng ngày một gia tăng của phần mềm. Các tác giả định rõ đặc điểm cho quyết định sẽ đi với PMNM như một sự đầu tư vào thời gian; phần mềm sở hữu độc quyền như một sự đầu tư vào tiền.

Rủi ro của nguồn mở

Một trong những rủi ro của việc áp dụng nguồn mở, theo Wooods và Guliani, là các phòng CNTT lấy các phần mềm còn quá non cho các kỹ năng của họ có được để đối phó. Sự đánh giá trung thực các năng lực của các nhân viên một phòng vì thế là quan trọng, được kết hợp với các mô hình cho việc đánh giá độ chín của PMNM, như Xếp hạng Độ sẵn sàng Doanh nghiệp – BRR (Business Readiness Rating) hoặc Mô hình Độ chính Nguồn Mở - OSMM (Open Source Maturity Model).

Các tác giả cũng đưa ra chỉ dẫn về các nghệ thuật đen tối của một nghiên cứu Hoàn vốn Đầu tư - ROI (Return on Investment) về PMNM, thấy đau để chỉ ra rằng các giấy phép thường chỉ là một yếu tố nhỏ trong các chi phí của phần mềm (thường không lớn hơn 20% các chi phí phần mềm sở hữu độc quyền). Những cảnh báo như vậy cảm nhận được một cách nổi bật đã đưa ra mồi nhử ban đầu của phần mềm 'tự do' (như trong giá thành). Thay vì ý nghĩa thứ 2, đôi khi bị bỏ qua, ý nghĩa của tự do (như tự do hợp pháp để tùy biến thích nghi), có thể chứng minh có lợi hơn về lâu dài.

Có một chương hữu dụng và khá thẳng thắn về các giấy phép, để giúp các nhà quản lý hiểu những hạn chế pháp lý đi với các quyền tự do sử dụng nguồn mở. Chương tiếp theo mô tả sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ - FUD (fear, uncertainty and doubt) mà những người phản đối nguồn mở sử dụng để cố hạn chế sự áp dụng, và để giảm thiểu tiềm năng gây hại cho những hậu quả đối với các thị trường phần mềm truyền thống. Điều này bao gồm sự thảo luận các vấn đề về bằng sáng chế nảy sinh từ tranh cãi giữa SCO với IBM, và nó không rút ra những cú đấm đối với những sự không chấc chắn thực sự về pháp lý.

Khi nào và vì sao sử dụng nguồn mở

Một xem xét quan trọng mà cuốn sách đưa ra là giá trị chiến lược mà CNTT mang lại cho một công ty. Nói đơn giản, giá trị này càng lớn, càng có khả năng một công ty sẽ hưởng lợi từ các thuộc tính mềm dẻo và năng động của nguồn mở. Việc sử dụng PMNM trao cho một tổ chức sự kiểm soát cũng như trách nhiệm.

Khi được khuyến cáo rằng một tổ chức phát triển một văn hóa học tập trong các nhân viên của nó để thích nghi với nguồn mở, cuốn sách cũng thừa nhận vai trò ngày một gia tăng mà các cuộc tư vấn nguồn mở có thể đóng trong việc thu hẹp khoảng cách các kỹ năng trong các lĩnh vực đặc thù.

Các phụ lục - Các ứng dụng phần mềm

Nguồn mở cho doanh nghiệp bao gồm hơn 60 trang phụ lục đánh giá các gói PMNM đặc thù. Chúng là ứng dụng thực tế rõ ràng, dù thời hạn sử dụng còn hạn chế, đưa ra bước thay đổi nhanh trong thị trường phần mềm.

Kết luận

Cuốn sách này được viết cho các nhà quản lý CNTT, và sẽ trả lời cho các câu hỏi của họ về nguồn mở một cách đáng ngưỡng mộ. Tất cả các vấn đề chính, từ động lực của các lập trình viên cho tới những tranh cãi, được đề cập tới theo một cách thức rõ ràng và thực tế. Các tác giả có lẽ quá cẩn thận về những thách thức mà nguồn mở thể hiện, nhưng điều này ít nhất đảm bảo rằng mỗi độc giả sẽ nhận thức được đầy đủ về những gì họ đang tự cho phép họ. Quá phấn khích trong thế giới mới can đảm của nguồn mở được thấm đẫm, nhưng hy vọng sự thích thú không bị dập tắt. Trong khi cuốn sách vẫn còn là hiện hành, nó rất đáng được khuyến cáo.

 • Authors: Dan Woods, Gautam Guliani

 • Publisher: O’Reilly

 • Year: 2005

 • ISBN: 0-596-10119-8

Open Source for the Enterprise picks up on the excitement surrounding open source software and attempts to harness it to good business sense and clear thinking. The book is aimed squarely at IT managers considering adopting open source software. Although the focus is on commercial environments, much of the advice will also be relevant to managers in public institutions.

Rewards and responsibilities of open source

Alongside the usual reasons given for adopting open source software - avoiding vendor lock in, saving money on licence fees, flexibility - this book pays particular attention to the more vexed reward of staff empowerment, specifically the increased skills set that the use of open source is purported to require and encourage.

The authors, perhaps a little harshly given the increasingly polished nature of many of the more popular programs, c-haracterise open source software as lacking commercial levels of productization. By this they mean straightforward installation and configuration processes, clear documentation, and all the other details that make software user-friendly for less technical staff. Given this lack, they see it as incumbent upon IT staff to develop the necessary skills to be able to get the most out of the software:

To succeed with open source software, it is wise to plan for overcoming the lack of productization. It is the fundamental argument of this book that developing such skills can pay great benefits.

Organizations that are to get the most out of open source software need to adapt to do so, which includes avoiding key person problems - whe-re only one person has the expertise required to get something to work, putting an organization at risk should that person leave.

Obviously, staff training represents an investment, but this is an investment, it is argued, that brings associated benefits beyond increasing the adaptability of software. The authors c-haracterise the decision to go with open source software as an investment in time; proprietary software as an investment in money.

Risks of open source

One of the risks of adopting open source, according to Woods and Guliani, is that IT departments take on software that is too immature for their skills set to cope with. Honest assessment of the abilities of one’s staff is therefore important, combined with models for assessing the maturity of open source software, such as the Business Readiness Rating (BRR) or the Open Source Maturity Model (OSMM).

The authors also offer guidance on the dark arts of conducting a Return on Investment (RoI) study on open source software, taking pains to point out that licences are usually only a small factor in the costs of software (generally not more than 20% of true proprietary software costs). Such warnings are eminently sensible given the initial lure of ‘free’ (as in price) software. It is instead the second, sometimes overlooked, meaning of free (as in legally free to adapt), that may prove more beneficial in the long term.

There is a useful and relatively straightforward chapter on licences, to help managers understand the legal restrictions that come with the freedoms of using open source. A further chapter describes the FUD (fear, uncertainty and doubt) that opponents of open source employ to try to limit adoption, and to minimise potentially damaging consequences for traditional software markets. This includes discussion of the patent issues arising f-rom the SCO vs IBM dispute, and it doesn’t pull punches regarding genuine legal uncertainties.

When and why to use open source

An important consideration that the book raises is the strategic value that IT brings to a company. Simply put, the greater this value, the more likely one is to benefit f-rom the flexible and dynamic properties of open source. Using open source software gives an organisation control as well as responsibility.

While it is recommended that an organisation develop a learning culture among its staff to adapt to open source, the book also acknowledges the increasing role that open source consultancies can play in bridging skills gaps in specific areas.

Appendices - Software Applications

Open Source for the Enterprise concludes with over 60 pages of appendices evaluating specific open source software packages. These are of definite practical application, albeit limited shelf-life given the fast pace of change in the software market.

Conclusions

This book is written for IT managers, and should answer their questions about open source admirably. All the major issues, f-rom developer motivation to legal wranglings, are covered in a clear and practical manner. The authors are perhaps over-cautious with regard to the challenges that open source presents, but this does at least ensure that every reader should be fully aware of what they are letting themselves in for. Over-excitement at the brave new world of open source is dampened, but hopefully without interest being extinguished. While the book remains current, it is to be recommended.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập124
 • Hôm nay1,272
 • Tháng hiện tại210,077
 • Tổng lượt truy cập15,688,963
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây