Lãnh đạo nguồn mở: Debian

Thứ ba - 19/03/2013 05:59
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open Source Leadership: Debian

By Stuart Yeates, Published: 25 April 2006, Reviewed: 12 March 2012

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/debianleader

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/03/2012

Lời người dịch: “Debian là một trong những dự án nguồn mở lớn nhất và chín muồi nhất trên thế giới”. Việc bầu chọn lãnh đạo dự án là một việc hết sức hệ trọng và nó có những nguyên tắc riêng của nó, không giống với cách bầu chọn, ví dụ như, của Quỹ Phần mềm Apache. Các lãnh đạo của Debian có quyền khá lớn. “Lãnh đạo dự án Debian được bầu chọn có khả năng đại diện trách nhiệm cho bất kỳ lập trình viên Debian nào muốn và có khả năng chấp nhận. Sự ủy quyền đó được thực hiện trong sự tư vấn với Ban Kỹ thuật Debian (Debian Technical Committee) có trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp kỹ thuật nào trong dự án Debian. Ở những nơi trách niệm còn chưa được ủy nhiệm thì người lãnh đạo sẽ ra quyết định nhân danh dự án, tương tự, ở những nơi mà một hành động khẩn cấp được yêu cầu thì người lãnh đạo có khả năng chỉ định hành động được ưu tiên. Cuối cùng, người lãnh đạo dự án có khả năng ra các quyết định về cách mà tiền được Debian sở hữu và sử dụng”. Bài viết còn đưa ra các nguyên tắc cho các tranh luận của Debian, rất đáng đọc.

Những người đóng góp cho các dự án nguồn mở thường có những mối liên kết khác nhau và trải ra ở nhiều quốc gia, ngôn ngữ và múi thời gian. Việc dẫn dắt và tạo động lực cho các nhóm đa dạng như vậy là một thách thức đáng kể. Tài liệu này xem xét cách mà Debian, một trong những dự án nguồn mở lớn nhất, bầu chọn các lãnh đạo và cách mà các ý tưởng có thể được áp dụng cho những dự án nhỏ hơn.

Tổ chức các cuộc bầu chọn

Kể từ năm 1999 Debian đã giữ các cuộc bầu chọn lãnh đạo thường niên lôi cuốn sự tham gia từ một số lượng lớn các lập trình viên Debian. Lãnh đạo dự án Debian được bầu chọn có khả năng đại diện trách nhiệm cho bất kỳ lập trình viên Debian nào muốn và có khả năng chấp nhận. Sự ủy quyền đó được thực hiện trong sự tư vấn với Ban Kỹ thuật Debian (Debian Technical Committee) có trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp kỹ thuật nào trong dự án Debian. Ở những nơi trách niệm còn chưa được ủy nhiệm thì người lãnh đạo sẽ ra quyết định nhân danh dự án, tương tự, ở những nơi mà một hành động khẩn cấp được yêu cầu thì người lãnh đạo có khả năng chỉ định hành động được ưu tiên. Cuối cùng, người lãnh đạo dự án có khả năng ra các quyết định về cách mà tiền được Debian sở hữu và sử dụng.

Vì vị thế của người lãnh đạo dự án là quan trọng và vị thế sức mạnh tiềm tàng như vậy, qui trình bầu chọn là sống còn. Qui trình được áp dụng đó đã tạo ra sự giao lại quyền lãnh đạo có kỷ luật, tình thân ái và có tính xây dựng. Có một số yếu tố quan trọng có liên quan tới những bầu chọn là sống còn cho sự thành công.

Độc lập

các bầu chọn được tổ chức và được các cá nhân điều hành không với các liên kết rõ ràng hoặc được lĩnh hội đối với, hoặc ưu tiên cho, các ứng viên.

Chiến dịch mô tả rõ ràng

thời gian biểu cho việc biểu quyết đưa ra thời gian rõ ràng cho việc đưa ra chiến dịch vủa các ứng viên và các cấu trúc rõ ràng cho các ứng viên để đưa các thông điệp của họ tới được các lập trình viên. Những giới hạn thời gian và tài nguyên mà các ứng viên có thể được mong đợi để đầu từ vào chiến dịch, và vì thế hạn chế sự rút khỏi chiến dịch trong tổng thể thời gian và năng lượng có sẵn cho dự án.

Sự minh bạch

rõ ràng cách mà qui trình làm việc, từ phương pháp theo đó các ứng viên được đề cử cho tới niên hạn cầm quyền của họ. Một qui trình mở làm giảm nhẹ các vấn đề với sự chấp nhận các bầu chọn.

Thảo luận và tranh luận

các ứng viên được khuyến khích viết một mô tả chính thức nền tảng của họ, liệt kê cách mà họ có quan điểm về bất kỳ vấn đề gì họ cảm thấy là phù hợp cho vị thế ứng viên của họ. Bằng việc tập trung vào các vấn đề đặc thù kỹ thuật, tổ chức và pháp lý, qui trình bầu chọn làm việc như một sự liệt kê các vấn đề dự án đang đối mặt như một tổng thể và đưa ra một diễn đàn cho phép không chỉ các ứng viên, mà còn cả các lập trình viên khác đưa ra các quan điểm một cách xây dựng. Ví dụ, được lưu ý rằng một số vấn đề từng được thảo luận dài trong các chiến dịch trước đã không được nêu ra trong các cuộc bầu chọn năm 2006, gợi ý là một sự đồng thuận đã đạt được về các vấn đề đó.

Phương tiện

tất cả các qui trình bầu chọn diễn ra bằng việc sử dụng phương tiện theo đó dự án tiến hành nghiệm vị hàng ngày. Các lập trình viên có thể vì thế tương tác với các ứng viên, các nhà quản trị bầu chọn và hệ thống bầu chọn bằng việc sử dụng các phương tiện họ thuận tiện và quen rồi với chúng. Điều này giúp làm cho việc bầu chọn lãnh đạo trở thành một phần của nghiệp vụ thông thường của Debian, hơn là thứ gì đó khác lạ, vì thế khuyến khích được sự tham gia.

Thiện chí cộng tác

trong các nền tảng của chiến dịch, các ứng viên có xu hướng làm việc một cách tôn trọng và nhã nhặn với các đối thủ của họ, thậm chí trong khi đòi quyền cho các vị thế của riêng họ. Điều này nhấn mạnh thực tế rằng các ứng viên đó nhận thức được rằng, bất kỳ ai chiến thắng cuộc bầu chọn, thì họ cũng sẽ phải duy trì một mối quan hệ hợp tác với các ứng viên khác.

Tập trung vào nội dung chứ không vào hình thức

các lập trình viên, phần lớn, là giỏi về kỹ thuật hơn là hay chữ cao độ, và vì thế được khuyến khích tập trung vào nội dung giao tiếp, hơn là hình thức và kiểu giao tiếp. Điều này phù hợp tốt với phần đông các lập trình viên với tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 và với sự sử dụng rộng khắp các hệ thống kiểm soát phiên bản và các wiki cho tài liệu, cả 2 đều cho phép tạo nội dung và dễ đọc như các pha tách bạch.

Tách bạch bầu chọn cho các vấn đề gây chia rẽ

có vài vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng Debian, hầu hết có liên quan tới ý nghĩa chính xác của từ tự do (free) trong khái niệm phần mềm tự do. Những vấn đề đó được biểu quyết dựa vào một qui trình được tách bạch hoàn toàn khỏi các bầu chọn lãnh đạo vì thế ngăn chặn được vướng mắc mà nếu khác đi là các vấn đề không có liên quan.

Các bài học cho các dự án nhỏ

Debian là một trong những dự án nguồn mở lớn nhất và chín muồi nhất trên thế giới. Như vậy, nó tận hưởng các tài nguyên mà có thể không sẵn sàng cho các dự án nhỏ, nhưng vẫn có các bài học học được.

Các trách nhiệm lãnh đạo rõ ràng

khi một lãnh đạo (hoặc các lãnh đạo) có được một mức độ quyền lực và ảnh hưởng đối với các lập trình viên thì điều quan trọng là bất kỳ biên giới nào cũng sẽ được định nghĩa rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng người lãnh đạo giữ trách nhiệm, và, nếu cần, có thể ra lệnh.

Qui trình điều hành rõ ràng

để khuyến khích sự tham gia và giảm tối thiểu bất kỳ sự không vừa lòng tiềm tàng nào với cộng đồng, điều quan trọng phải có một qui trình minh bạch đầy đủ cho sự bầu chọn các lãnh đạo trong một dự án và cho sự quản lý của dự án đó của những người lãnh đạo đó. Một qui trình minh bạch cũng làm giảm nhẹ những lời kết tội của bất kỳ ai có một 'chương trình nghị sự bí ẩn'.

Sự phát triển tách bạch với các hoạt động khác

sự phát triển là vai trò sống còn nhất của hầu hết các dự án nguồn mở và điều quan trọng là phải giữ được các kênh giao tiếp phát triển tập trung vào các vấn đề phát triển. Các kênh đó có thể là các danh sách thư, các kênh chat IRC, các cuộc gặp mặt đối mặt hoặc các wiki. Sự tách bạch có thể đạt được bằng việc tạo ra các kênh tách bạch cho các câu hỏi của người sử dụng và sự quản trị; việc đưa ra các câu hỏi đáp thường gặp (FAQ) và tài liệu trong các định dạng thân thiện với việc tìm kiếm; và thậm chí sự quản lý trực tiếp của các kênh.

Khuyến khích tranh luận dựa vào nội dung hơn là hình thức

đối với giao tiếp nội bộ, chính tả và ngữ pháp nên để sau ghế so với sự nhanh nhẹn và hữu dụng về kỹ thuật. Đối với tư liệu giao diện với bên ngoài, các wiki và các hệ thống kiểm soát phiên bản cho phép nội dung sẽ được bổ sung nhanh chóng và sau đó âm thầm sửa cho đúng như cần thiết. Các dự án cần phải là rõ ràng về mức độ khoan dung cho các cuộc tấn công cá nhân, các cuộc chiến nóng bỏng và các hoạt động phản xã hội khác. Đó là, trong khi nội dung của một tranh cãi thường là quan trọng hơn so với hình thức, thì những hình thức giao tiếp nhất định có thể làm hại cho cộng đồng xết về chất lượng của nội dung.

Khuyến khích sự độc lập

trong khi nhiều lập trình viên có ít hoặc không có sự quan tâm trực tiếp trong một số phần của dự án, họ không tránh khỏi sẽ có ít nhất một số quan tâm trong các phần khác mà có thể là sống còn cho sự liên tục của dự án. Những người đó là những ứng viên lý tưởng sẽ được ứng cử như là các bên độc lập cho việc quản lý các qui trình bầu chọn, những người hướng dẫn thảo luận, và các trách nhiệm tương tự. Nếu dự án có liên quan tới một dự án ô lớn hơn, như Debian hay Quỹ Phần mềm Apache, thì chúng cũng có thể có khả năng cung cấp một người độc lập với các kỹ năng phù hợp cho các nhiệm vụ đó.

Sử dụng các phương pháp giao tiếp nhất quán

càng nhiều càng tốt, các giao tiếp của dự án nên được triển khai bằng việc sử dụng các phương tiện và tiêu chuẩn y hệt như hoạt động ban đầu. Điều này khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên dự án trên cơ sở hoặc ngẫu nhiên hoặc thường xuyên trong công việc này. Nếu sự phối hợp phát triển được thực hiện bằng việc sử dụng các danh sách thư được lưu trữ, thì việc trả lời cho câu hỏi của người sử dụng mới và sự quản trị cũng sẽ nên như thế.

Nếu bạn là một phần của một dự án PMNM nhỏ hơn và bạn đang xem xét các cấu trúc điều hành lựa chọn khác cho dự án của bạn, thì bạn có thể có quan tâm để đọc ghi chép ngắn gọn về các mô hình điều hành. OSS Watch cũng đã xuất bản các mô hình mẫu cho các dự án mà mong muốn áp dụng một mô hình của nhà độc tài nhân từ hoặc chế độ người tài lãnh đạo.

Contributors to open source projects often have diverse affiliations and span many countries, languages and timezones. Leading and motivating such diverse groups is a significant challenge. This document considers how Debian, one of the largest open source projects, elects leaders and how these ideas could be applied to smaller projects.

Organisation of the elections

Since 1999 Debian has held annual leadership elections attracting participation f-rom a large number of Debian developers. The elected Debian project leader is able to delegate responsibility to any Debian developer willing and able to accept. Such delegation is made in consultation with the Debian Technical Committee which is responsible for resolving any technical disputes in the Debian project. Whe-re responsibility has not been delegated the leader will make decisions on behalf of the project, similarly, whe-re an urgent action is required the leader is able to indicate the preferred action. Finally, the project leader is able to make decisions about how money owned by Debian is used.

Since the position of project leader is such an important and potential powerful position, the process of election is critical. The process adopted has resulted in orderly, amicable, and constructive leadership hand-overs. There are a number of important factors relating to the elections which are crucial to their success:

Independence

the elections are organised and run by individuals with no explicit or perceived links to, or preference for, the candidates.

Clearly delineated campaign

the voting timetable sets aside clear time for campaigning by candidates and clear structures for candidates to get their messages to developers. This limits the time and resources which candidates might be expected to invest in campaigning, and thus limits the drain of campaigning on the overall time and energy available to the project.

Transparency

it is clear how the process works, f-rom the method by which candidates get nominated to their term of office and power. An open process mitigates problems with the acceptance of the elections.

Discussion and debate

candidates are encouraged to write an official description of their platform, listing how they stand on any issues they feel are relevant to their candidacy. By focusing on specific technical, organisational, and legal issues, the voting process works as an enumeration of the issues facing the project as a whole and provides a forum that allows not only the candidates but also other developers to air their views constructively. It is noted, for example, that a number of issues that were discussed at length in previous campaigns were not raised in the 2006 elections, suggesting that a consensus had been reached on those issues.

Media

all of the election processes take place using the media by which the project conducts day-to-day business. Developers can thus interact with the candidates, vote administrators and voting system using media they are comfortable and familiar with. This helps make the leadership voting part of the regular business of Debian, rather than something set apart, thus encouraging participation.

Willingness to co-operate

in their campaign platforms, candidates tend to deal respectfully and courteously with their opponents, even while asserting their own positions. This emphasises the fact that these candidates are aware that, no matter who wins the elections, they are going to have to maintain a cooperative relationship with the other candidates.

Focus on content not form

developers are, by and large, technically adept rather than highly literate, and so are encouraged to focus on the content of communication, rather than the form and style of communication. This fits well with the large proportion of developers with English as a second language and with the widespread use of version control systems and wikis for documentation, both of which allow content creation and proof reading as separate phases.

Separation of votes for divisive issues

there are several controversial issues within the Debian community, mostly relating to the exact meaning of the word free in the term free software. These issues are voted upon in a process that is completely divorced f-rom the leadership elections thus preventing the entanglement of otherwise unrelated issues.

Lessons for small projects

Debian is one of the largest and most mature open source projects in the world. As such, it enjoys resources that may not be available to small projects, but there are still lessons to be learned.

Clear leadership responsibilities

when a leader (or leaders) is afforded a level of power and influence over other developers it is important that any boundaries are clearly defined. This ensures that the leader is held accountable, and, if necessary, can be brought to order.

Clear governance process

to encourage participation and minimize any potential discontent within the community it is important to have a fully transparent process for the se-lection of leaders within a project and for the management of the project by those leaders. A transparent process also mitigates accusations of anyone having a ‘hidden agenda’.

Separate development f-rom other activities

development is the most crucial role of most open source projects and it is important to keep the development communication channels focused on development issues. These channels might be mailing lists, IRC channels, face-to-face meetings or wikis. Separation can be achieved by creating separate channels for user questions and administration; providing FAQs and documentation in search-friendly formats; and even direct management of the channels.

Encourage debate based on content rather than form

for internal communication, spelling and grammar should take a back seat to promptness and technical usefulness. For externally-facing material, wikis and version control systems allow content to be added quickly and then quietly corrected as necessary. Projects need to be clear on the level of tolerance for personal attacks, flame wars and other anti-social activities. That is, while the content of an argument is generally more important than the form, certain forms of communication can be damaging to the community regardless of the quality of the content.

Encourage independence

whilst many developers have little or no direct interest in some parts of the project, they inevitably will have at least some indirect interest in other parts that may be vital for the continuation of the project. These people are ideal candidates to be nominated as independent parties for running voting processes, discussion moderators, and similar duties. If the project is affiliated with a larger umbrella project, such as Debian or The Apache Software Foundation, they may also be able to supply an independent person with suitable skills for such duties.

Use consistent communication methods

as much as possible, the communications of the project should be carried out using the same media and standards as the primary activity. This encourages participation of all project members on either a casual or a permanent basis in this work. If the development coordination is done using archived mailing lists, then so should the new-user question answering and administration.

If you are part of a smaller open source software project and you are considering al-ternative governance structures for your project, you may be interested to read the briefing note on governance models. OSS Watch has also published template models for projects that wish to adopt a benevolent dictator or a meritocratic governance model.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay6,846
  • Tháng hiện tại18,048
  • Tổng lượt truy cập16,103,481
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây