Truy cập Mở trong Chương trình Khung Nghiên cứu 7 (FP7)

Thứ năm - 25/05/2017 05:45

Open Access in FP7 (Seventh Research Framework Programme)

Updated on 13 April 2016

Theo: https://www.openaire.eu/open-access-in-fp7-seventh-research-framework-programme

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 13/04/2016

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Các chính sách của Ủy ban châu Âu (EC) về Truy cập Mở - OA (Open Access) nhằm đảm bảo rằng các kết quả nghiên cứu được các công dân của EU cấp tiền vốn được làm cho sẵn sàng cho toàn bộ công chúng tự do không mất tiền. Theo cách này, Truy cập Mở có thể cải thiện được sự hoàn vốn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của EU.

Vào tháng 8/2008, Ủy ban châu Âu đã tung ra Thí điểm Truy cập Mở trong FP7 mà sẽ chạy cho tới hết Chương trình Khung đó.

Vào tháng 12/2014, Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) đã rà soát lại Các chỉ dẫn Truy cập Mở cho các kết quả nghiên cứu được ERC cấp vốn.

Các sáng kiến đó yêu cầu rằng nhà nghiên cứu cung cấp sự truy cập mở tới các bài báo là kết quả từ nghiên cứu được EC cấp vốn, trong một giai đoạn thời gian nhất định.

Bạn có định ký gửi? > Ký gửi cái gì > Ký gửi ở đâu > Khi nào ký gửi

Bạn có định ký gửi?

Nếu bạn là người nhận trợ cấp từ ERC hoặc từ FP7 trong một trong những Lĩnh vực Nghiên cứu sau đây:

 1. Năng lượng

 2. Môi trường (bao gồm cả Biến đổi Khí hậu)

 3. Y tế

 4. CNTT-TT (Các hệ thống nhận thức, Tương thác, Người máy)

 5. Các hạ tầng nghiên cứu (hạ tầng điện tử)

 6. Khoa học về xã hội

 7. Các khoa học kinh tế xã hội và nhân văn

thì bạn được yêu cầu phải ký gửi các xuất bản phẩm của bạn!

Ký gửi cái gì

 • Phiên bản được xuất bản

phiên bản giấy cuối cùng của nhà xuất bản, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng, bản sao đã chỉnh sửa và các bản sửa phong cách, và các thay đổi về định dạng (thường là một tài liệu PDF)

HOẶC

 • Bản thảo cuối cùng được chấp nhận để xuất bản

bản thảo cuối cùng của tài liệu được rà soát lại ngang hàng được chấp nhật để xuất bản trên tạp chí, bao gồm tất cả các sửa đổi từ quy trình rà soát lại ngang hàng đó, nhưng còn chưa được phép của nhà xuất bản (còn được tham chiếu tới như là phiên bản “post-print” (phiên bản đã qua quy trình rà soát lại ngang hàng)

Đọc thêm về các vấn đề bản quyền ...

Ký gửi ở đâu

FP7

Các nhà nghiên cứu nên ký gửi các bài báo hoặc các bản thảo cuối cùng vào kho cơ sở của một cơ sở nghiên cứu với nó họ có liên quan. Nếu điều này là không thể, họ nên nhận diện một kho thích hợp dựa vào chủ đề. Ủy ban cung cấp kho đặc biệt cho các bài báo có thể được lưu trữ không nằm trong các kho của cơ sở và cũng không nằm trong các kho dựa vào chủ đề.

Các nhà nghiên cứu nên ký gửi các bài báo hoặc các bản thảo cuối cùng vào:

 • kho cơ sở của cơ sở nghiên cứu mà với nó họ có liên quan.

HOẶC

HOẶC

 • Kho đứng độc lập gọi là Zenodo cho các bài báo có thể được lưu trữ hoặc không trong các kho cơ sở, hoặc không trong các kho dựa vào chủ đề.

ERC

ERC mạnh mẽ khuyến khích các nhà nghiên cứu được ERC cấp vốn hãy sử dụng các kho đặc thù chuyên ngành cho các xuất bản phẩm của họ. Kho được khuyến cáo cho các Khoa học Đời sống là Europe PubMed Central; và kho cho các Khoa học và Kỹ thuật Vật lý được khuyến cáo là arXiv. Hội đồng Khoa học ERC hiện không khuyến cáo bất kỳ kho nào cho các Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, nó đang rà soát lại các thực hành hiện hành và các hạ tầng truy cập mở trong lĩnh vực này và có thể đưa ra các khuyến cáo trong tương lai. Nếu không có kho đặc thù nghành nào thích hợp, thì các nhà nghiên cứu nên làm cho các xuất bản phẩm của họ sẵn sàng trong các kho cơ sở hoặc trong các kho tập trung, như Zenodo.

Khi nào ký gửi

Bạn phải ký gửi khi xuất bản vào kho thích hợp.

Truy cập Mở tới xuất bản phẩm phải được cung cấp trong vòng:

6 tháng

12 tháng

ERC: Yêu cầu rằng bản sao điện tử của bất kỳ bài báo nghiên cứu nào, chuyên khảo hoặc xuất bản phẩm nghiên cứu khác được hỗ trợ toàn bộ, hoặc một phần, bởi vốn cấp của ERC sẽ được ký gửi vào kho thích hợp ngay lập tức khi xuất bản. Truy cập Mở nên được cung cấp càng sớm có thể càng tốt và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không muốn hơn 6 tháng sau ngày xuất bản chính thức. Mọi nỗ lực nên được thực hiện tuân theo với các điều khoản trong Thỏa thuận Trợ cấp Được lưu ý của ERC H2020.

 

Đối với các xuất bản phẩm trong lĩnh vực các Khoa học Xã hội và Nhân văn, sự chậm trễ không quá 12 tháng được chấp nhận.

FP7

theo các lĩnh vực chủ đề

"Y tế", "Năng lượng", "Môi trường" (bao gồm cả Biến đổi Khí hậu)", và "CNTT-TT" (“Các hệ thống có tính nhận thức”, “Tương tác” và “Người máy”)


 

theo hoạt động:

"Các hạ tầng nghiên cứu" (hạ tầng điện tử e-infrastructures)

theo lĩnh vực chủ đề:

"Các khoa học kinh tế xã hội và nhân văn"


 

theo hoạt động:

"Khoa học về Xã hội"

 


 

Các tài nguyên của EC

The European Commission's policies on Open Access are aimed to ensure that research results funded by the EU citizen are made available to the population at large for free. In this way, Open Access might improve the EU's return on research and development (R&D) investment.

In August 2008, the European Commission launched the Open Access Pilot in FP7 that will run until the end of the Framework Programme.

In December 2014, the European Research Council (ERC) revised the Open Access Guidelines for research results funded by the ERC

These initiatives require that the researcher provides open access to articles resulting from EC funded research, within a specified time period. 

Are you supposed to deposit? > What to deposit > Where to deposit > When to deposit

Are you supposed to deposit?

If you are a grant recipient from ERC or from FP7 in one of the following Research Areas

 1. Energy

 2. Environment (including Climate Change)

 3. Health

 4. Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics)

 5. Research Infrastructures (e-infrastructures)

 6. Science in society

 7. Socio-economic sciences and the humanities

you are required to deposit your publications!


 

What to deposit

 • Published version

publisher’s final version of the paper, including all modifications from the peer review process, copyediting and stylistic edits, and formatting changes (usually a PDF document)

OR

 • Final manuscript accepted for publication

final manuscript of a peer-reviewed paper accepted for journal publication, including all modifications from the peer review process, but not yet formatted by the publisher (also referred to as “post-print” version).

Read more about copyright issues...

Where to deposit

FP7

Researchers should deposit final articles or manuscripts into the institutional repository of the research  institution with which they are affiliated. If this is not possible, they should identify an appropriate subject  based/thematic repository. The Commission provides a special repository for articles that can be stored neither in institutional nor in subject-based/thematic repositories.

Researchers should deposit final articles or manuscripts into:

OR

OR

 • the Orphan Repository called Zenodo for articles that can be stored neither in institutional nor in subject-based/thematic repositories.

ERC

The ERC strongly encourages ERC funded researchers to use discipline specific repositories for their publications. The recommended repository for Life Sciences is Europe PubMed Central; and for Physical Sciences and Engineering arXiv is recommended. The ERC Scientific Council is currently not recommending any specific repository for Social Sciences and Humanities. However, it is reviewing existing practices and open access infrastructures in this domain and may make recommendations in the future. If there is no appropriate discipline specific repository, researchers should make their publications available in institutional repositories or in centralized ones, such as Zenodo.

When to deposit

You have to deposit on publication into an appropriate repository.
Open Access to the publication has to be provided within:

six months

twelve months

ERC: Requests that an electronic copy of any research article, monograph or other research publication that is supported in whole, or in part, by ERC funding be deposited in a suitable repository immediately upon publication. Open access should be provided as soon as possible and in any case no later than six months after the official publication date. Every effort should be made in compliance with the provisions in the H2020 ERC Annotated Grant Agreement.

For publications in the Social Sciences and Humanities domain a delay of up to twelve months is acceptable.

FP7

in the thematic areas:

"Health", "Energy", "Environment" (including Climate Change)", and "Information & communication technologies" (“Cognitive Systems”, “Interaction” and “Robotics”)


 

in the activity:

"Research infrastructures" (e-infrastructures)

in the thematic area:

"Socio-economic Sciences and the Humanities"


 

in the activity:

"Science in Society"

 


 

EC resources

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm24
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay4,815
 • Tháng hiện tại285,609
 • Tổng lượt truy cập26,990,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây