Tôi không ân hận

Thứ ba - 30/07/2013 10:51
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

I Have No Regrets

Snowden đã lặp lại quan điểm của anh ta rằng các chương trình không gian mạng của Mỹ là “bất hợp pháp” và “không bình thường”, đóng khung những rò rỉ của anh ta như là một “quyết định về đạo đức”.

Snowden reiterated his view that U.S. cyber programs are “illegal” and “immoral,” framing his leaks as a “moral decision.”

By Edward Snowden
Theo: http://www.informationclearinghouse.info/article35523.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/07/2013

Lời người dịch: Bỏ qua câu chuyện về việc xin tị nạn của Edward Snowden, điều đáng để ý về an ninh các hệ thống thông tin và bản thân các thông tin của các quốc gia trên thế giới xung quanh vụ PRISM nằm ở câu nói sau đây của Snowden: 'Tôi cũng đã có khả năng không cần bất kỳ sự cho phép nào để tìm kiếm, chiếm đoạt và đọc các giao tiếp truyền thông của bạn. Các giao tiếp truyền thông của bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào. Đó là một sức mạnh sẽ làm thay đổi các số phận của con người'. Nó rất khác với những lời tự bào chữa của các công ty tham gia PRISM. Xem Video này tại: http://www.liveleak.com/ll_embed?f=ac0d66e6cbbf. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

Ngày 12/07/2013, “Information Clearing House - Xin chào. Tôi tên là Ed Snowden. Hơn một tháng trước một chút, tôi đã có gia đình, một ngôi nhà ở thiên đường, và tôi đã sống trong tiện nghi tuyệt vời. Tôi cũng đã có khả năng không cần bất kỳ sự cho phép nào để tìm kiếm, chiếm đoạt và đọc các giao tiếp truyền thông của bạn. Các giao tiếp truyền thông của bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào. Đó là một sức mạnh sẽ làm thay đổi các số phận của con người”.

Đây cũng là một vi phạm luật nghiêm trọng. Những sửa đổi bổ sung lần thứ 4 và 5 Hiến pháp của đất nước tôi, Điều 12 của Tuyên bố Chung về Quyền Con người, và vô số các qui chế và hiệp định cấm các hệ thống giám sát ồ ạt, khắp nơi như vậy. Trong khi Hiến pháp Mỹ coi các chương trình đó là bất hộp pháp, thì chính phủ của tôi lại viện lý rằng những phán quyết của tòa án bí mật, mà thế giới không được phép thấy, bằng cách này hay cách khác hợp pháp hóa một công việc bất hợp pháp. Những phán quyết đó đơn giản phá vỡ hầu hết qui định cơ bản về công lý - rằng công lý phải được coi sẽ được thực hiện. Sự vô đạo đức không thể được làm thành có đạo đức thông qua sử dụng luật bí mật được.

Tôi tin tưởng về nguyên tắc được tuyên bố tại Nuremberg năm 1945: “Các cá nhân có các bổn phận quốc tế vượt lên trên các bổn phận quốc gia về sự tuân lệnh. Vì thế các công dân riêng lẻ có bổn phận phải vi phạm các luật nội địa để ngăn chặn các sự phạm tội xảy ra nhằm chống lại hòa bình và nhân loại”.

Theo đó, tôi đã làm những gì tôi tin tưởng là đúng và đã bắt đầu một chiến dịch sửa những việc làm sai trái này. Tôi đã không tìm kiếm sự giàu có cho bản thân tôi. Tôi đã không tìm cách để bán các bí mật của Mỹ. Tôi đã không tham gia đối tác với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào để đảm bảo cho sự an toàn của tôi. Thay vào đó, tôi đã nắm lấy những gì tôi biết cho công chúng, sao cho những gì ảnh hưởng tới tất cả chúng ta có thể được tất cả chúng ta thảo luận dưới ánh sáng ban ngày, và tôi đã đòi hỏi cho thế giới vì công lý.

Quyết định đạo đức đó để nói cho công chúng về việc gián điệp làm ảnh hưởng tới tất cả chúng ta từng là tốn kém, nhưng đó là một điều đúng phải làm và tôi không ân hận.

Từ khi đó, chính phủ và các dịch vụ tình báo của Hợp chủng quốc Hoa kỳ đã cố gắng làm một ví dụ về tôi, một cảnh báo cho tất cả những người khác mà có thể nói ra như tôi đã làm. Tôi đã và đang ở trong tình trạng không quốc tịch và bị săn đuổi vì hành động thể hiện chính trị của tôi. Chính phủ Mỹ đã đặt tôi vào các danh sách không cho bay. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Hong Kong đặt tôi ra ngoài vòng pháp luật, theo sự vi phạm trực tiếp nguyên tắc về non-refoulement - Luật Quốc tế. Chính phủ Mỹ đã đe dọa trừng phạt các quốc gia mà có thể đứng lên vì các quyền con người của tôi và hệ thống tị nạn của Liên hiệp quốc. Chính phủ Mỹ thậm chí đã tiến hành một bước chưa từng có khi ra lệnh cho các đồng minh quân sự bắt hạ cánh máy bay của gổng thống một nước Mỹ Latin để tìm kiếm một người di tản chính trị. Những leo thang nguy hiểm đó thể hiện một sự đe dọa không chỉ cho phẩm cách của Mỹ Latin, mà còn cho các quyền cơ bản được chia sẻ của từng con người, từng quốc gia, để sống tự do khỏi sự ngược đãi, và để tìm kiếm và thụ hưởng sự tị nạn.

Vâng thậm chí đối mặt với sự hung hăng không cân xứng lịch sử này, các nước trên thế giới đã đưa ra sự hỗ trợ và tị nạn. Đó là các nước, bao gồm cả Nga, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, và Ecuador có sự biết ơn và kính trọng của tôi vì là những nước đầu tiên đứng lên chống lại các vi phạm quyền con người được triển khai từ các quốc gia mạnh mà hơn là yếu đuối. Bằng việc từ chối làm tổn thương cho các nguyên tắc của họ khi đối mặt với sự hăm dọa, họ đã giành được sự tôn trọng của thế giới. Đó là ý định của tôi để đi tới từng nước đó để mở rộng sự cảm ơn của cá nhân tôi tới nhân dân và các nhà lãnh đạo của họ.

Tôi tuyên bố hôm nay sự chấp nhận chính thức của tôi về tất cả những mời chào hỗ trợ tị nạn mà tôi từng được mở rộng và tất cả những nước khác có thể sẽ mời chào trong tương lai. Ví dụ, với sự trao quyền tị nạn mà Tổng thống Maduro của Venezuela đưa ra, tình trạng xin tị nạn của tôi bây giờ là chính thức, và không nước nào có cơ sở để theo đó hạn chế hoặc can thiệp vào quyền của tôi để hưởng sự tị nạn đó.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, một số chính phủ Tây Âu và Bắc Mỹ đã thể hiện một thiện chí hành động vượt ra ngoài pháp luật, và hành vi này cố chấp hôm nay. Mối đe dọa bất hợp pháp này làm cho tôi không thể đi tới Mỹ Latin và thụ hưởng sự tị nạn được trao ở đó tuân theo với các quyền được chia sẻ của chúng ta.

Thiện chí này từ các quốc gia mạnh hành động hợp pháp quá mức thể hiện một mối đe dọa cho tất cả chúng ta, và phải không được phép thành công. Theo đó, tôi đề nghị sự hỗ trợ của các bạn trong việc yêu cầu những đảm bảo sự đi lại an toàn từ các quốc gia phù hợp trong việc đảm bảo an ninh cho chuyến đi của tôi tới Mỹ Latin, cũng như yêu cầu tị nạn tại Nga cho tới thời điểm các quốc gia đó tán thành luật và sự đi lại hợp pháp của tôi được cho phép. Tôi sẽ đệ trình yêu cầu của tôi tới nước Nga ngày hôm nay, và hy vọng nó sẽ được chấp nhận một cách có lợi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể.

Cảm ơn.

July 12, 2013 "Information Clearing House - Hello. My name is Ed Snowden. A little over one month ago, I had family, a home in paradise, and I lived in great comfort. I also had the capability without any warrant to search for, seize, and read your communications. Anyone’s communications at any time. That is the power to change people’s fates.

It is also a serious violation of the law. The 4th and 5th Amendments to the Constitution of my country, Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights, and numerous statutes and treaties forbid such systems of massive, pervasive surveillance. While the US Constitution marks these programs as illegal, my government argues that secret court rulings, which the world is not permitted to see, somehow legitimize an illegal affair. These rulings simply corrupt the most basic notion of justice – that it must be seen to be done. The immoral cannot be made moral through the use of secret law.

I believe in the principle declared at Nuremberg in 1945: "Individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience. Therefore individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity f-rom occurring."

Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to correct this wrongdoing. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell US secrets. I did not partner with any foreign government to guarantee my safety. Instead, I took what I knew to the public, so what affects all of us can be discussed by all of us in the light of day, and I asked the world for justice.

That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly, but it was the right thing to do and I have no regrets.

Since that time, the government and intelligence services of the United States of America have attempted to make an example of me, a warning to all others who might speak out as I have. I have been made stateless and hounded for my act of political expression. The United States Government has placed me on no-fly lists. It demanded Hong Kong return me outside of the framework of its laws, in direct violation of the principle of non-refoulement – the Law of Nations. It has threatened with sanctions countries who would stand up for my human rights and the UN asylum system. It has even taken the unprecedented step of ordering military allies to ground a Latin American president’s plane in search for a political refugee. These dangerous escalations represent a threat not just to the dignity of Latin America, but to the basic rights shared by every person, every nation, to live free f-rom persecution, and to seek and enjoy asylum.

Yet even in the face of this historically disproportionate aggression, countries around the world have offered support and asylum. These nations, including Russia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, and Ecuador have my gratitude and respect for being the first to stand against human rights violations carried out by the powerful rather than the powerless. By refusing to compromise their principles in the face of intimidation, they have earned the respect of the world. It is my intention to travel to each of these countries to extend my personal thanks to their people and leaders.

I announce today my formal acceptance of all offers of support or asylum I have been extended and all others that may be offered in the future. With, for example, the grant of asylum provided by Venezuela’s President Maduro, my asylee status is now formal, and no state has a basis by which to limit or interfere with my right to enjoy that asylum. As we have seen, however, some governments in Western European and North American states have demonstrated a willingness to act outside the law, and this behavior persists today. This unlawful threat makes it impossible for me to travel to Latin America and enjoy the asylum granted there in accordance with our shared rights.

This willingness by powerful states to act extra-legally represents a threat to all of us, and must not be allowed to succeed. Accordingly, I ask for your assistance in requesting guarantees of safe passage f-rom the relevant nations in securing my travel to Latin America, as well as requesting asylum in Russia until such time as these states accede to law and my legal travel is permitted. I will be submitting my request to Russia today, and hope it will be accepted favorably.

If you have any questions, I will answer what I can.

Thank you.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,061
  • Tháng hiện tại54,799
  • Tổng lượt truy cập17,117,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây