Dạy trẻ em về bản quyền: một danh sách các tài nguyên từ Creative Commons

Thứ bảy - 19/10/2013 16:53
Teach kids about copyright: a list of resources f-rom Creative Commons

Posted 30 Sep 2013 by Jane Park

Theo: http://opensource.com/law/13/9/open-curriculum-al-ternatives

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/09/2013

Lessons in copyright

Lời người dịch: Đúng như đầu bài, bài viết liệt kê hàng loạt các chương trình dạy cho trẻ em về bản quyền của nhiều tổ chức trên thế giới, điều có lẽ rất khó thấy, nếu không nói là không thấy, trong các trường phổ thông ở Việt Nam.

Các lựa chọn chương trình giảng dạy mở cho chiến dịch chống ăn cắp mới của MPAA cho trẻ em.

Nó lôi cuốn sự chú ý rằng Hiệp hội Ảnh Động của Mỹ, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, và các nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu đang phác thảo chương trình giảng dạy để dạy trẻ em tại các trường tiểu học California rằng việc sao chép là sai, hoặc như đầu đề trên Wired.com đọc là “Việc tải về là Trung bình!”.

Thông điệp này là cách thức quá đơn giản. Trong kỷ nguyên số này, điều quan trọng nhất chúng ta nên dạy trẻ em là tính sáng tạo và tận dụng đầy đủ ưu thế của tất cả những gì web đưa ra. Bản quyền, yêu cầu sự cho phép, cấp phép mở, và tất cả các sắc thái pháp lý khác, nên được xem như là đứng hàng thứ 2 (và thậm chí bô sung) cho mục tiêu này. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hội thoại với những điều mà bọn trẻ có thể làm và những gì chúng không thể làm.

Bổ sung thêm vào tiếp cận quá đơn giản và tiêu cực của chiến dịch, các vấn đề khác bao gồm hoàn tất sự thiếu hụt sử dụng công bầng từ giáo trình giảng dạy - những ngoại lệ và những giới hạn đối với bản quyền mà cho phép sự dụng khác nhau các tư liệu có bản quyền cho các mục đích giáo dục, báo chí và khác.

Các báo cáo của Wired.com, mà “chủ tịch của nó, Marsali Hancock, nói sử dụng công bằng không phải là một phần của tài liệu dạy học vì các em tới lớp 6 không có khả năng nắm bắt được nó”.

Giả thiết thế hệ mạng và các đối tác trẻ hơn của chúng là câm như được giả thiết trong tuyên bố ở trên, thì giáo trình giảng dạy vẫn để lại một phần sống còn và đang gia tăng về bức tranh Internet - những điều chung của cấc tư liệu tự do và mở trong miền công cộng và/hoặc được phát hành theo các giấy phép mở mà thực sự khuyến khích việc sao chép, phân phối lại, rà soát lại và trộn! Ngắn gọn, mọi điều mà điều này đã đơn giản hóa chiến dịch chống ăn cắp là việc để lại một cách thuận tiện trong giáo trình giảng dạy của nó về bản quyền cho trẻ em.

Có một tiếp cận cân bằng hơn cho việc giáo dục trẻ em về bản quyền mà bao gồm các lựa chọn thay thế, và đây là một số tổ chức và nhà giáo dục có kinh nghiệm mà họ đã phát triển các giáo trình giảng dạy về bản quyền. Danh sách các tài nguyên sau đây là các tài nguyên giáo dục mở - OER (open educational resources), được cấp phép theo một giấy phép CC mà cho phép sử dụng lại, phân phối lại và pha trộn hợp pháp và tự do. Ngắn gọn, các thứ mà là tự do và đúng và thậm chí tuyệt vời để sao chép!

Chương trình giảng dạy về bản quyền cho trẻ em!

Chương trình giảng dạy về Quyền công dân & Kỹ năng số cho hệ thống 12 năm của Common Sense Media

Common Sense Media đã phát triển một Chương trình giảng dạy về Quyền công dân và Kỹ năng số cho hệ thống 12 năm cho các nhà giáo dục để sử dụng trong các lớp học của họ. Một phần của chương trình giảng dạy tập trung vào Creative Credit & Copyright (Bản quyền & Lòng tin Sáng tạo), mà bạn có thể định vị dễ dàng thông qua công cụ Scope & Sequence (Phạm vi & Sự tiếp nối). Các tài nguyên được dàn xếp cho các tiêu chuẩn Common Core (Cốt lõi Chung) và được cấp phép theo CC BY-NC-SA.

Video các câu hỏi đáp thường gặp của New Media Rights

New Media Rights đã phát triển một loạt các video ngắn các câu hỏi đáp thường gặp về bản quyền trên YouTube (vì cách tốt nhất để tương tác với giới trẻ có lẽ là thông qua YouTube?) trả lời các câu hỏi chung về bản quyền và miền công cộng. Các video đó được các luật sư phác thảo và các sinh viên đọc và được cấp phép theo CC BY.

Chương trình giảng dạy về bản quyền của Quỹ Biên giới Điện tử - EFF (Electronic Frontier Foundation)

EFF đã phát triển chương trình giảng dạy về bản quyền này cho các giáo viên để sử dụng trong lớp học vài năm trước để tính tới các chiến dịch như ở trên, miễn là các chủ đề như là sử dụng công bằng có thể được dạy!

Teachingcopyright.org là sẵn sàng theo CC BY.

Chỉ dẫn sao chép thông minh cho các trường học của Úc

Úc có một website chính thức cho các trường học về bản quyền cho các nhà giáo dục và sinh viên. Tuy nhiên, website này, gọi là Smartcopying (Sao chép thông minh), không chỉ bao trùm luật bản quyền của Úc - nó cũng bao trùm các tài nguyên giáo dục mở và các giấy phép Creative Commons. Đây là tài nguyên tổng hợp với các kế hoạch bài học, các bảng thông tin, các video, và hơn nữa, và được cấp phép theo CC BY-SA. Thậm chí nếu bạn không ở Úc, thì các tài liệu đó cũng là hữu dụng nếu bạn là một nhà giáo dục, vì thế hãy kiểm tra nó tại http://www.smartcopying.edu.au/ và định vị việc sử dụng thực đơn nằm ngang cho chủ đề mà bạn lựa chọn.

Thư viện Quốc gia Tự do Chỉ dẫn Pha trộn cho các nhà giáo dục của New Zealand

Thư viện Quốc gia của New Zealand chọn tiếp cận khác về giáo dục bản quyền; thay vì tập trung vào những gì các học sinh không thể làm, nó tập trung vào những gì các giáo viên và học sinh có thể làm với chỉ dẫn Tự do Pha trộn (Free to Mix guide) của mình. Chỉ dẫn đó là đủ phổ biến để đưa ra sự pha trộn của riêng nó bằng CC New Zealand với các hình đồ họa được làm đẹp đẽ. Cả 2 phiên bản được cấp phép theo CC BY.

Các sáng tạo chia sẻ: Sử dụng Creative Commons

Emily Puckett Rogers và Kristin Fontichiaro với Đại học Michigan đã tạo ra sách kế hoạch bài học ngắn và đầy màu sắc này cho các giáo viên trường tiểu học mà bao trùm bản quyền, miền công cộng (thậm chí nhãn hiệu thương mại và các bằng sáng chế!), và Creative Commons. Cuốn sách này là ngắn và ngọt ngào với các hoạt động phù hợp lứa tuổi (thậm chí còn vui đối với những người lớn). Bạn có thể khai phá cuốn sách đó tự do trên trực tuyến hoặc mua một bản sao cứng tại website của nhà xuất bản. Cuốn sách được cấp phép CC BY-NC-SA.

Trường học về Bản quyền cho các nhà giáo dục Mở

Trường học Mở, một cộng đồng những người tình nguyện trên thế giới cung cấp các cơ hội giáo dục tự do trong ý nghĩa và tác động của tính mở trong kỷ nguyên số, đưa ra một khóa học trực tuyến gọi là Bản quyền cho các Nhà giáo dục (Copyright 4 Educators). Trong khi khóa học này (được đưa ra như được áp dụng cho cả luật của MỹÚc, nhưng mở cho bất kỳ ai) trước hết được thiết kế cho các nhà giáo dục chứ không cho các trẻ em, các giáo viên có thể lấy những gì họ đã học được và sau đó chuyển tiếp nó cho các học sinh của họ. Trường học Mở cũng đưa ra nhiều tài nguyên hơn thân thiện với trẻ em như Get CC Savvy, Dạy ai đó thứ gì đó với nội dung mở, và vô số các kế hoạch và các hoạt động của lớp học được tích hợp trong CC for K-12 Educators (CC cho các nhà giáo dục hệ 12 năm). Tất cả các khóa học của Trường học Mở trên nền tảng P2PU được cấp phép theo CC BY-SA; các khóa khác được đặt chỗ ở những nơi khác có thể được cấp phép theo CC BY.

Danh sách này còn chưa hết mọi khía cạnh; nếu bạn biết về các tài nguyên giáo dục bản quyền khác, xin chia sẻ chúng bên dưới! Và nếu bạn muốn đóng góp để cung cấp bản quyền tự do, OER, hoặc các cơ hội giáo dục CC cho trẻ em (hoặc người lớn), xin tham gia cộng đồng Trường học Mở trong các nỗ lực của nó! Hãy viếng thăm http://schoolofopen.org/ để làm quen.

Open curriculum al-ternatives to MPAA’s new anti-piracy campaign for kids.

It has come to our attention that the Motion Picture Association of America, the Recording Industry Association of America, and top internet service providers are drafting curriculum to teach kids in California elementary schools that copying is wrong, or as the headline on Wired.com reads: "Downloading is Mean!"

This message is way too simple. In this digital age, the most important thing we should be teaching kids is to be creative and take full advantage of all the web has to offer. Copyright, asking permission, open licensing, and all the other legal nuances, should be seen as secondary (and even complementary) to this purpose. We should be starting the conversation with the things kids can do versus what they can’t do.

In addition to the campaign’s overly simple and negative approach, other issues include the complete absence of fair use f-rom the curriculum—exceptions and limitations to copyright that allow various uses of copyrighted materials for educational, journalistic, and other purposes. Wired.com reports, "Its president, Marsali Hancock, says fair use is not a part of the teaching material because K-6 graders don’t have the ability to grasp it."

Assuming the net generation and their younger counterparts are as dumb as assumed in the above statement, the curriculum still leaves out a crucial and growing part of the Internet landscape—the commons of free and open materials in the public domain and/or released under open licenses that actually encourage copying, redistribution, revision, and remix! In short, everything this simplified anti-piracy campaign is conveniently leaving out in its copyright curriculum for kids.

There is a more balanced approach to educating kids about copyright that includes the al-ternatives, and here are some organizations and experienced educators who have developed copyright curricula. The following list of resources are open educational resources (OER), licensed under a CC license that enables free and legal reuse, redistribution and remix. In short, stuff that is free and just fine and even great to copy!

Copyright curriculum for kids

Common Sense Media’s K-12 Digital Literacy & Citizenship Curriculum

Common Sense Media has developed a comprehensive K-12 Digital Literacy & Citizenship Curriculum for educators to use in their classrooms. Part of the curriculum focuses on Creative Credit & Copyright, which you can navigate easily via their Scope & Sequence tool. The resources are aligned to Common Core standards and licensed under CC BY-NC-SA.

New Media Rights Copyright FAQ Videos

New Media Rights has developed a series of short Copyright FAQ YouTube videos (because what better way to interact with youth but through YouTube?) answering common questions about copyright and the public domain. These videos are drafted by lawyers and read by students and are licensed under CC BY.

Electronic Frontier Foundation’s Teaching Copyright Curriculum

EFF developed this copyright curriculum for teachers to use in the classroom several years ago to counter campaigns like the one above, proving that topics like fair use can be taught! Teachingcopyright.org is available under CC BY.

Australia’s Smartcopying Guide for Schools

Australia has an official website for its schools regarding copyright for educators and students. However, this website, called Smartcopying, doesn’t just cover Australian copyright law—it also covers open educational resources and Creative Commons licenses. It’s quite the comprehensive resource with lesson plans, info sheets, videos, and more, and is licensed under CC BY-SA. Even if you’re not Australian, these resources are useful if you’re an educator, so check it out at http://www.smartcopying.edu.au/ and navigate using the horizontal menu to the topic of your choice.

National Library of New Zealand’s Free to Mix Guide for Educators

The National Library of New Zealand takes a different approach to copyright education; instead of focusing on what students can’t do, it focuses on what teachers and students can do with its Free to Mix guide. The guide was popular enough to spin off its own remix by CC New Zealand (pdf) with beautifully done graphics. Both versions are licensed under CC BY.

Shared Creations: Making Use of Creative Commons

Emily Puckett Rogers and Kristin Fontichiaro with the University of Michigan cre-ated this short and colorful lesson plan book for elementary school teachers that covers copyright, the public domain (even trademarks and patents!), and Creative Commons. This book is short and sweet with age-appropriate activities (that are even fun for adults). You can browse the book for free online or purchase a hard copy at the publisher’s website. The book is licensed CC BY-NC-SA.

School of Open’s Copyright 4 Educators

The School of Open, a community of volunteers around the world providing free education opportunities on the meaning and impact of openness in the digital age, offers an online course called Copyright 4 Educators. While this course (offered as adapted to both US and AUS law, but open to anyone) is primarily designed for educators and not kids, teachers can take what they’ve learned and then relay it to their students. The School of Open also offers more kid-friendly resources such as Get CC Savvy, Teach someone something with open content, and numerous lesson plans and activities integrated in CC for K-12 Educators. All School of Open courses on the P2PU platform are licensed under CC BY-SA; others hosted elsewhe-re may be licensed under CC BY.

This list is not exhaustive; if you know of other copyright education resources, please share them below! And if you would like to contribute to providing free copyright, OER, or CC education opportunities for kids (or adults), please join the School of Open community in its efforts! Visit http://schoolofopen.org/ to get started.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay810
  • Tháng hiện tại810
  • Tổng lượt truy cập20,854,936
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây