Các tạp chí Truy cập Mở cốt lõi

Thứ hai - 14/10/2019 06:46
The Core Open Access Journals
Theo: https://www.onlineschools.org/open-access-journals/#The-Core-Open-Access-Journals
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Mặc dù chúng có thể không có cùng số lượng thừa nhận như các đối tác đắt tiền hơn của chúng, các cơ sở dữ liệu truy cập mở sau đây đưa ra sự lựa chọn tương đương về các tạp chí và rất hữu ích cho sinh viên xuyện suốt các ngành.
1. Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở – DOAJ (Directory of Open Access Journals): Ban đầu được Đại học Lund ở Thụy Điển thiết lập và duy trì, DOAJ có hơn 8.500 tạp chí truy cập mở, nhiều trong số đó có nguồn gốc từ các nguồn của chính phủ, thương mại, phi lợi nhuận, và vì lợi nhuận. Đi theo Sáng kiến Truy cập Mở Budapest nổi tiếng vào năm 2001 (nó đã thiết lập các tiêu chuẩn cho truy cập tự do không mất tiền tới các tạp chí sử dụng các nền tảng trên trực tuyến), DOAJ đã nhận được vốn cấp ban đầu của nó từ Viện Truy cập Mở; kể từ đó nó đã áp dụng mô hình kinh doanh dựa mạnh vào những đóng góp tài trợ. Trung bình 4 đầu tạo chí được thêm vào cơ sở dữ liệu này mỗi ngày.
Một ưu điểm chính của DOAJ là máy tìm kiếm mở rộng của trang. Tìm kiếm cơ bản cho phép những người sử dụng tách biệt các tạp chí khỏi các bài báo riêng rẽ, trong khi các lựa chọn cao cấp cho phép những người sử dụng phân loại theo tiêu đề, tác giả, từ khóa, tóm tắt, Số Seri Tiêu chuẩn Quốc tế – ISSN (International Standard Serial Number), và nhiều tiêu chí đặc thù khác. DOAJ cũng hấp dẫn vì giao diện sạch sẽ, trang hỏi đáp thường gặp (FAQ) chi tiết, và các tính năng khác được thiết kế để cung cấp kinh nghiệm người sử dụng tích cực.
2. Oxford Open: Đại học Oxford là một trong nhiều cơ sở dạng gạch - vôi vữa hiện đang nỗ lực cung cấp truy cập mở tới các xuất bản phẩm học thuật do các sinh viên hiện hành và cựu sinh viên là tác giả. Trong khi trường cũng đã tuyên bố rwangf chi phí xuất bản đáng kể làm cho tất cả nhưng không thể cung cấp truy cập mở tới tất cả các tạp chí và bài báo, thì cơ sở dữ liệu của Oxford Open gồm và lưu trữ nội dung từ hơn 300 nhà xuất bản.
Đa số các tạp chí đó là truy cập mở đầy đủ, và trang đó cũng cung cấp dải các đầu vào truy cập mở tùy chọn (các bài báo với các chi phí xuất bản được tác giả trả tiền) mà những người sử dụng cũng có thể truy cập không mất tiền. Các tạp chí lấy phí thường sẽ trao sự truy cập tự do không mất tiền tới các tóm tắt tạp chí, cho phép các sinh viên tiến hành các cuộc mua sắm được thông báo. Hệ thống tổng hợp của Oxford Open khá cơ bản, nhưng cũng thân thiện với người sử dụng. Tất cả các tạp chí được liệt kê theo vần abc (bất kể tình trạng truy cập của chúng), và các sinh viên có thể sử dụng 7 bộ lọc (kinh tế học, nhân văn, luật, khoa học đời sống, các khoa học toán học và vật lý học, y tế, và khoa học xã hội) để có được các kết quả đặc thù lĩnh vực hơn.
3. Wiley Open Access (Truy cập Mở của Wiley): Các bài báo xuất hiện trên 30 tạp chí được cơ sở dữ liệu Truy cập Mở của Wiley đặt chỗ đi qua rà soát lại ngang hàng và quy trình biên tập khắt khe, đảm bảo chất lượng và sự dài lâu về nội dung.
Các tạp chí đó tập trung vào sinh học, hóa học, vật lý học, sức khỏe, và y tế. Trong khi nội dung các xuất bản phẩm đó hoàn toàn là tự do không mất tiền đối với các độc giả, các tác giả nào muốn xuất bản tác phẩm của riêng họ trên các tạp chí đó và cung cấp truy cập mở tới công chúng phủ trả một khoản phí danh nghĩa (khoảng 3.000 USD) để trang trải cho các chi phí xuất bản.
Nhà tổng hợp của trang cho phép những người sử dụng tìm kiếm các chủ đề xuyên khắp 30 nhà xuất bản, giới hạn các tìm kiếm của họ tới 1 tạp chí nhất định, hoặc duyệt các kết quả từ các nhà xuất bản khác trong mạng của Wiley. Thư viện Trực tuyến của Wiley (Wiley Online Library) gồm hơn 4 triệu bài báo trên tạp chí và các cuốn sách bao trùm từng chủ đề học thuật có thể hiểu được; trong khi thư viện đó không là truy cập mở hoàn toàn, nhiều tác phẩm được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu là đọc không mất tiền.
4. OMICS Group (Nhóm OMICS): Hơn 300 tạp chí khoa học truy cập mở được đặt chỗ trong cơ sở dữ liệu này, với lượng độc giả khoảng 3 triệu người sử dụng. Giống như với Truy cập Mở của Wiley, các đầu vào được OMICS Group làm cho sẵn sàng phải trải qua quy trình rà soát lại ngang hàng khắt khe trước khi xuất bản chúng. Một sự tương tự khác là mô hình cấp vốn, nó dựa vào thanh toán từ các tác giả, những người có mong muốn xuất bản tác phẩm của họ và làm cho nó thành truy cập mở đối với các độc giả. Tuy nhiên, OMICS Group thiết kế giá thành của nó để phù hợp với các tác giả viết khắp toàn cầu; những người đóng góp từ “các quốc gia thu nhập thấp” trả 900-1.800 USD cho mỗi bài báo; các cá nhân từ “các quốc gia thu nhập trung bình” trả 1.300-2.600 USD cho mỗi đệ trình; và các tác giả từ “các quốc gia thu nhập cao” trả 1.800-3.600 USD.
Các khách viếng thăm trang có thể duyệt các tạp chí theo vần abc, hoặc thu hẹp tìm kiếm của họ bằng việc sử dụng 9 bộ lọc theo chủ đề. Trong khi đa số các tạp chí đó tập trung vào các khoa học đời sống và y tế, hàng tá các tạp chí khác tập trung vào các lĩnh vực như thuốc y dược, khoa học môi trường, quản lý, và kỹ thuật. Ngoài ra, tổ chức này tài trợ cho hơn 100 hội nghị quốc tế trên cơ sở thường niên; các hội nghị đó cho phép các sinh viên gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng hàn lâm và khoa học, cũng như các thành viên giảng viên và các sinh viên bạn bè.
5. AGRIS: Trong khi trang này có thể là không hữu dụng cho mọi sinh viên, nó là nguồn vô giá cho những ai làm việc trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên, y tế cộng đồng, kinh tế, nghề rừng, và quản lý cây trồng. AGRIS được quản trị bởi Tổ chức Nông Lương (Food and Agriculture Organization), một nhánh của Liên hiệp quốc, cam kết đấu tranh chống đói nghèo của thế giới. Trang này có hàng triệu bài báo được xuất bản, cũng như bộ sưu tập mở rộng các tư liệu xám (hoặc còn chưa được xuất bản) từ hơn 100 quốc gia khác nhau.
Để đáp lại các bình luận rộng khắp về các năng lực tổng hợp của trang, AGRIS ngày nay cho phép những người sử dụng tiến hành các tìm kiếm được tùy biến cao độ. Các tìm kiếm cơ bản theo từ khóa có thể được lọc theo ngày đệ trình hoặc sự thích hợp, trong khi các lựa chọn cao cấp phân loại các kết quả tìm kiếm theo quốc gia gốc, ngôn ngữ, tác giả, tạp chí, và hơn một tá các tiêu chí khác. Ngoài ra, các tác giả nào đăng ký với trang có thể đệ trình tác phẩm của riêng họ bằng việc sử dụng công cụ AGRIMetaMaker.
While they may not carry the same amount of recognition as their more expensive counterparts, the following open-access databases provide a comparable selection of journals that are highly useful to students across disciplines.
1. Directory of Open Access Journals (DOAJ): Originally established and maintained by Lund University in Sweden, the DOAJ features more than 8,500 open access journals, many of which are sourced from government, commercial, non-profit, and for-profit sources. Following the landmark Budapest Open Access Initiative of 2001 (which established standards for free journal access using online platforms), DOAJ received its initial funding from the Open Access Institute; it has since adopted a business model that relies heavily on donor contributions. An average of four journal entries are added to the database each day.
One major advantage of DOAJ is the site's extensive search engine. A basic search allows users to separate journals from individual articles, while advanced options allow users to sort entries by title, author, keywords, abstract, International Standard Serial Number (ISSN), and other more specific criteria. DOAJ is also touted for its clean interface, detailed FAQ page, and other features designed to provide a positive user experience.
2. Oxford Open: Oxford University is one of the many brick-and-mortar institutions currently making an effort to provide open access to scholarly publications authored by both current students and alumni. While the school has also stated that the significant cost of publishing makes it all but impossible to provide open access to all journals and articles, Oxford Open's database is comprised of archived content from more than 300 publications.
The majority of these journals are fully open access, and the site also provides an array of optional open access entries (articles with publication costs paid by the author) that users may also access free-of-charge. Journals that charge a fee will typically grant free access to journal abstracts, allowing students to make informed purchases. Oxford Open's aggregation system is somewhat basic, but also user-friendly. All journals are listed alphabetically (regardless of their access status), and students may use seven filters (economics, humanities, law, life sciences, mathematical and physical sciences, medicine, and social sciences) to yield more subject-specific results.
3. Wiley Open Access: Articles that appear in the 30 journals hosted by Wiley Open Access database go through a stringent peer review and editorial process, ensuring the quality and longevity of the content.
These journals are concentrated in biology, chemistry, physics, health, and medicine. While the content of these publications is completely free for readers, authors who wish to publish their own work in these journals and provide open access to the public must pay a nominal fee (roughly $3,000) that is used to cover the costs of publication.
The site's aggregator allows users to search for topics across all 30 publications, limit their findings to one specific journal, or browse results from other publications in the Wiley network. Wiley Online Library consists of more than 4 million journal articles and books that cover every conceivable academic topic; while the library is not exclusively open-access, much of the work found in the database is free to read.
4. OMICS Group: More than 300 open-access scientific journals are housed in this database, with a readership of roughly 3 million users. Much like Wiley Open Access, the entries made available by OMICS Group must undergo a rigorous peer-review process prior to their publication. Another similarity is the funding model, which relies on payment from authors who wish to publish their work and make it openly accessible to readers. However, the OMICS group structures its prices to accommodate writers across the globe; contributors from “low income countries” pay $900-$1,800 per article; individuals from “middle income countries” pay $1,300-$2,600 per submission; and authors from “high income countries” pay $1,800-$3,600.
Site visitors can browse journals alphabetically, or narrow their search using nine subject filters. While the majority of these journals focus on life and medical sciences, dozens of others are concentrated in fields like pharmacology, environmental science, management, and engineering. Additionally, the organization sponsors more than 100 international conferences on an annual basis; these gatherings allow students to meet leaders in the scientific and academic communities, as well as faculty members and fellow students.
5. AGRIS: While this site might not be useful for every student, it is an invaluable resource for those majoring in fields like resource management, public health, economics, forestry, and crop management. AGRIS is administered by the Food and Agriculture Organization, a branch of the United Nations committed to fighting world hunger. The site contains millions of published articles, as well as an extensive collection of ‘grey' (or unpublished) literature from more than 100 different countries.
In response to widespread criticism of the site's aggregating capabilities, AGRIS today allows users to perform highly customized searches. Basic keyword searches may be filtered by submission date or relevance, while advanced options sort findings by the country of origin, language, author, journal, and more than a dozen other qualifiers. Additionally, authors who register with the site can submit their own work using the AGRIMetaMaker tool.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay900
  • Tháng hiện tại197,657
  • Tổng lượt truy cập24,019,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây