Ireland tăng cường chiến lược Dữ liệu Mở của mình với cơ quan điều hành và một cổng mới

Thứ ba - 15/09/2015 05:55

Ireland strengthens its Open Data strategy with a governance body and a new portal

Submitted by Cyrille Chausson on September 02, 2015

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/ireland-strengthens-its-open-data-strategy-governance-body-and-new-portal

Bài được đưa lên Internet ngày: 02/09/2015

 

Chính phủ Ailen đã mở ra 'biểu hiện của sự quan tâm' về một cơ quan nhà nước mới về dữ liệu mở có trách nhiệm về Điều hành Chiến lược Dữ liệu Mở và đã trình bày tầm nhìn mới về cổng Dữ liệu Mở quốc gia.

 

2 công bố đó đã được đưa ra trong sự kiện đã diễn ra ở Dublin ngày 30/06, được Bộ Chi tiêu và Cải cách Nhà nước tổ chức. Mục tiêu của nó là mang tất cả các bên tham gia đóng góp về dữ liệu mở quốc gia của nước này (xã hội dân sự, các doanh nghiệp, giới nghiên cứu hàn lâm, và các cán bộ công chức) để chia sẻ tầm nhìn của họ về dữ liệu mở và giúp Chính phủ Ailen xây dựng Chiến lược Dữ liệu Mở.

 

Sự kiện này đi sau sự khởi xướng cuộc tư vấn về 2 tài liệu chính: Tài liệu Nền tảng về sự phát triển Chiến lược Dữ liệu Mở cho các Dịch vụ Công (the Foundation Document for the development of the Public Service Open Data Strategy); và Khung Kỹ thuật 'để chống trụ cho xuất bản các tập hợp dữ liệu ở định dạng mở trên cổng gov.ie', Chính phủ nói. Các chi tiết của 2 tài liệu đó được đưa trong trong sự kiện.

 

Bản thảo của 2 tài liệu đó đã được Nhóm Làm việc các Cơ quan Nhà nước (Public Bodies Working Group) chuẩn bị, đã diễn ra từ tháng 10, Brendan Howlin, Bộ trưởng Chi tiêu và Cải cách Nhà nước, nói trong sự kiện. Cơ quan nhà nước này “đã có đóng góp khổng lồ cho sự phát triển bản dự thảo Khung Kỹ thuật và Tài liệu Nền tảng Chiến lược, và sự phát triển của phương pháp luận kiểm toán qua việc xuất bản các tập hợp dữ liệu, và sự tham gia và trợ giúp của chúng trong một số hội thảo chuyên đề và các sự kiện khác”, ông bổ sung. Chính phủ nói trên website của mình rằng Nhóm Làm việc của các Cơ quan Nhà nước bao gồm 'các quan chức từ một số cơ quan nhà nước có sự tinh thông có liên quan tới dữ liệu'.

 

Cơ quan nhà nước mới, bây giờ có liên quan tới điều hành và đã tuyên bố trong sự kiện, sẽ bổ sung nó và sẽ giúp “hiện thực hóa tầm nhìn của chúng ta”, Bộ trưởng nói. “Nó sẽ có vai trò lãnh đạo trong sự tiến hóa của sáng kiến Dữ liệu Mở, bao gồm cả việc nhận diện các cơ hội tối đa hóa giá trị của dữ liệu và thông tin khu vực nhà nước vì lợi ích kinh tế và xã hội về lâu dài”. Nó sẽ báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng và sẽ sẵn sàng trong ít nhất 2 năm nữa. Nó tập hợp các đại diện của các khu vực nhà nước và tư nhân.

 

Cổng Dữ liệu Mở mới

Trong quá trình sự kiện, phiên bản beta của cổng mới Dữ liệu Mở quốc gia cũng đã được trình bày. Số lượng các tập hợp dữ liệu bây giờ có liên kết với cổng mới tổng cộng là 840 và phiên bản mới nhất bao gồm “những phát triển làm cho nó có khả năng tìm được dễ hơn và cải thiện sự trình bày và vận hành của nó”, Bộ trưởng nói. Cổng quốc gia này là “trung tâm đối với sáng kiến” đó của Chính phủ Ailen, ông bổ sung, “cung cấp nguồn truy cập duy nhất tới các dữ liệu chính thống trong định dạng mở”.

 

Trong sự kiện, các phiên có ngắt quãng cũng đã được tổ chức để giúp những người tham dự xây dựng chiến lược Dữ liệu Mở quốc gia. Các chủ đề chính là dữ liệu mở trong khu vực nhà nước, dữ liệu mở cho doanh nghiệp và dữ liệu mở cho các nhà nghiên cứu và giới hàn lâm.

 

Ailen đã ra nhập Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership) trong năm 2014 và đặt dữ liệu mở vào trung tâm của Kế hoạch Hành động quốc gia đầu tiên của nó cho 2014-2016. Sáng kiến Dữ liệu Mở là một phần của một loạt các kế hoạch cải cách cho các cơ quan nhà nước ở Ailen.

 

The Irish Government opened an ‘expression of interest’ for a new open data public body in charge of the Open Data Strategy Governance and presented a new version of the national Open Data portal.

These two announcements were made during an event that took place in Dublin on 30 June, organised by the Department of Public Expenditure and Reform. Its goal was to bring all national open data stakeholders in the country (civil society, businesses, research and academia, and public servants) to share their vision on open data and help the Irish Government to build a national Open Data Strategy.

This event followed the launch of a public consultation on two key documents: the Foundation Document for the development of the Public Service Open Data Strategy; and a Technical Framework ‘to underpin the publication of datasets in open format on the portal gov.ie,’ the Government said. Details of these two documents were given during the event.

A draft of the two documents was prepared by the Public Bodies Working Group, which has been in place since October, Brendan Howlin, Minister for Public Expenditure and Reform, said during the event. This public body “has already made a huge contribution in terms of the development of the draft Technical Framework and the Strategy Foundation Document, and the development of an audit methodology through publishing datasets, and their participation and assistance on a number of seminars and other events,” he added. The Government states on its website that the Public Bodies Working Group is comprised of ‘officials from a number of public bodies with expertise in relation to data’.

The new public body, related now to governance and announced during the event, will complement it and will help “to realise our vision”, the Minister said. “It will have a leadership role in progressing the Open Data Initiative, including identifying opportunities to maximise the value of public sector data and information for long-term economic and social benefit.” It will directly report to the Minister and will be in place for at least two years. It gathers representatives of public and private sectors.

4A new Open Data portal

During the event, a beta version of a new national Open Data portal was also presented. The number of datasets now linked to the new portal totals 840 and this latest version includes “developments that make it more searchable and improve its presentation and operation,” the Minister said. This national portal is “central to the initiative” of the Irish Government, he added, “providing a single source of access to official data in open format”.

During the event, breakout sessions were also organised to help attendees building a national Open Data strategy. Key themes were open data in the public sector, open data for business and open data for researchers and academia.

Ireland joined the Open Government Partnership in 2014 and put open data at the centre of its first national Action Plan 2014-2016. The Open Data Initiative is part of a range of reform plans for public institutions in Ireland.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay3,287
  • Tháng hiện tại273,682
  • Tổng lượt truy cập18,069,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây