Hãy thử bằng tay của bạn trong các dự án phần cứng mở đối với những người mới bắt đầu

Thứ năm - 09/02/2017 05:40

ry your hand at these open hardware projects for beginners

Michael Harrison (originally published March 2014)

https://opensource.com/14/3/five-open-hardware-projects-for-beginners

Xem thêm: http://vnfoss.blogspot.com/search/label/Open-Hardware


 

Bạn bè của bạn đang nói về Arduino, bạn biết là Raspberry Pi thực sự không phải là được nhào nặn tốt với toàn hoa trái, và bạn đã và đang đi theo cùng với Tuần Phần cứng Mở (Open Hardware Week). Nhưng bạn bắt đầu từ đâu nhỉ? Làm thế nào bạn tự dạy được mình những điều cơ bản?

Đây là vài dự án khởi đầu tốt cho những người bắt đầu, trải từ các dự án điện tử đơn giản có liên quan tới các cục pin và băng từ cho tới các tổ ong nguồn mở.

Đèn LED throwies, swimmies, floaties

Mọi người đều yêu các đèn sợi đốt, và chúng tạo thành nền tảng cơ bản cho một trong những dự án điện tử gia đình dễ dàng nhất ngoài đó: các đèn LED throwies. Với vài thành phần rẻ tiền, một pin theo dõi, mẩu nam châm, và vài băng điện tử, bạn có thể sẽ làm được phụ tùng đèn sáng chói, throwable mà gắn với bất kỳ bề mặt nam châm nào. Và một khi bạn làm chủ được đèn throwable đơn giản, thì hãy thử với vài throwies cực kỳ khác với các tab bật-tắt và các thùng chống thấm nước.

(Xem Video)

Đèn pin dùng LED

(By Instructables user Bcat)

Đèn throwie là dễ, nhưng hãy bổ ra súng hàn và làm thứ gì đó thực sự hữu ích. Với một ống son dưỡng môi rỗng và vài thành phần phụ trợ, bạn có thể tạo ra chiếc đèn pin đặt vừa khít thậm chí trong những chiếc túi nhỏ nhất. Dự án này đòi hỏi vài phần chuyên dụng, như bộ giữ pin và một chuyển mạch, nhưng chúng tất cả đều là các thành phần bạn có thể tìm thấy dễ dàng trên trực tuyến hoặc trong cửa hàng điện tử ở địa phương của bạn. Mát tít dẫn điện

Trong một vài trường hợp, phần cứng có thể là khá mềm. Hãy nắm lấy các thành phần điện tử ưa thích của bạn - các đèn LED, con ve, chuyển mạch, và dây điện - và trát lên vài mát tít dẫn điện và không dẫn điện. Hãy gắn kết các phần với mát tít và xem điều gì sẽ xảy ra.

Đây là dự án lớn cho các phụ huynh mà muốn giới thiệu cho con cái của họ về điện tử, và nó tạo thành nền tảng tuyệt vời cho các khái niệm cơ bản như “nối tiếp” và “tuần tự” cho các mạch điện. Hơn nữa, nó chỉ là trò vui để chơi. Tìm nhiều hơn các dự án phần cứng mở cho trẻ em.

(Xem Video)

LED planetarium

(By Instructables user mattthegamer463)

Bạn biết các cực dương của bạn từ các cực âm của bạn, và bạn sẵn sàng chuyển dần sang mức tiếp theo của trò vui đèn LED? Thế còn về planetarium? Thay vì đâm đầu vào cửa hàng và mua mảnh chất dẻo được làm sẵn, hãy thử tự tay làm thứ của riêng bạn. Hãy lấy bát kim loại, đục vài cái lỗ trong nó (điểm thưởng nếu các đỉnh hình sao là chính xác), và hãy móc nó với vài cái pin. Không có việc hàn nào được yêu cầu, nhưng bạn sẽ phải có vài công cụ điện nếu bạn muốn tự làm những đồ đó dễ dàng.

Tổ ong nguồn mở

Con ong mơ về các tổ ong điện tử? Deckard từng là người ứng đáp? Vài câu hỏi sẽ không bao giờ được trả lời, nhung dự án Tổ ong Nguồn Mở (Open Source Beehive project) đang nhằm trả lời câu hỏi về rối loạn suy giảm bầy đàn. Họ đã bắt đầu một chiến dịch nguồn đám đông để gây quỹ và nâng cao nhận thức, và để có được các tổ ong được in và được cắt bằng la de trong sân ghép các tổ ong ở khắp nơi. Họ cũng đang phát triển phần cứng và phần mềm nguồn mở để giúp theo dõi sức khỏe của đàn ong trong các tổ đó. Hãy ủng hộ dự án này và vào giờ này năm sau, bạn có thể theo dõi được đàn ong của riêng mình trong sân nhà bạn với tổ hoàn toàn mới, và gặt hái phần thưởng là mật ong ngọt ngào.

(Xem Video)

Vì thế, bây giờ bạn có một ít dự án để truyền cảm hứng cho bạn, những gì bạn đang mong đợi, đúng không? Hãy tới cửa hàng điện tử ở địa phương của bạn, hãy cầm lấy mỏ hàn của bạn, và làm việc.

Your friends are going on about Arduino, you know that Raspberry Pi isn't actually a baked good filled with fruit, and you've been following along with Open Hardware Week. But where do you start? How do you teach yourself the basics?

Here are some great starter projects for beginners, ranging from simple electronics projects involving batteries and tape to open source beehives.

LED throwies, swimmies, and floaties

Everyone loves light-emitting diodes, and they form the basis for one of the easiest home electronics projects out there: LED throwies. With some cheap components, a watch battery, a magnet, and some electrical tape, you're on your way to making a bright, throwable widget that sticks to any magnetic surface. And once you master the art of the simple throwie, try stepping it up a notch with some extreme throwies with on-off tabs and waterproof containers.

(Video link)

Chapstick LED flashlight

(By Instructables user Bcat)

The throwie is easy, but let's break out the solder gun and make something really useful. With an empty tube of lip balm and some additional components, you can create a working flashlight that fits in even the smallest of pockets. This project requires some specialized parts, like a battery holder and a switch, but they're all parts you can find easily online or at your local electronics store.

Conductive Putty

In some cases, hardware can be pretty soft. Grab your favorite electrical components—LEDs, buzzers, switches, and wire—and whip up some conductive and non-conductive putty. Stick the parts to the putty and see what happens.

This is a great project for parents who want to introduce their kids to electronics, and it forms a great basis for foundational concepts like "in series" and "in sequence" for circuits. Plus, it's just fun to play around with. Find more open hardware projects for kids.

(Video link)

LED planetarium