Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong nửa đầu năm 2019

Thứ sáu - 05/07/2019 05:59
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong nửa đầu năm 2019
 
Hình ghép ảnh bìa các tài liệu dịch trong nửa đầu năm 2019
 
A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở - OpenGLAM – Cách tân mở
 1. Tuyên bố São Paulo về Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về Tuyên bố chung của 5 tổ chức gồm: (1) Nền tảng Khoa học Mở châu Phi; (2) AmeliCA; (3) cOAlition S; (4) OA2020; và (5) SciELO tại São Paulo, Brazil ngày 01/05/2019. Họ đã thống nhất về sứ mệnh chung của họ làm cho tri thức sẵn sàng và truy cập được bất kỳ ở đâu nó có thể có tác động lớn nhất và giúp giải quyết các thách thức của nhân loại bất kể ở đâu nó được sản xuất. bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố chung về Truy cập Mở cho các nhà nghiên cứu qua Kế hoạch S’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về tuyên bố chung của 3 tổ chức nghiên cứu ở châu Âu, gồm: (1) Hội đồng các Ứng viên Tiến sỹ và các Nhà nghiên cứu Trẻ châu Âu – EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers); (2) Hiệp hội Cựu sinh viên Marie Curie - MCAA (Marie Curie Alumni Association); và (3) Viện châu Âu Trẻ – YAE (Young Academy of Europe); để đáp lại tuyên bố của nhóm các nhà cấp vốn châu Âu cOAlition S về Kế hoạch S. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Các cơ hội và thách thức triển khai Kế hoạch S - Quan điểm của Viện Trẻ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu trình bày quan điểm của Viện Trẻ, một tổ chức của các nhà nghiên cứu trẻ ở châu Âu, đưa ra ngày 15/10/2018 để đáp lại tuyên bố của nhóm các nhà cấp vốn châu Âu cOAlition S về Kế hoạch S. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
 1. Các khuyến cáo của OSPP về các Thước đo Thế hệ Sau, được thông qua 30/10/2017’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm Làm việc về Almetrics của Nền tảng Chính sách Khoa học Mở của Ủy ban châu Âu phác thảo, đưa ra các điểm chính và 7 ưu tiên trong việc xây dựng các thước đo thế hệ sau, phù hợp với đường lối Khoa học Mở và các nguyên lý Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được; Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) đối với các dữ liệu nghiên cứu và các đối tượng số khác của châu Âu trong tương lai. Bản dịch sang tiếng Việt 6 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố của Hiệp hội Quốc tế các nhà xuất bản khoa học, kỹ thuật và y học (STM) về Kế hoạch S: Tăng cường dịch chuyển sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là Tuyên bố được đưa ra vào tháng 09/2018, ngay sau tuyên bố Kế hoạch S của nhóm các nhà cấp vốn cOAlition S. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:
 1. Tác động của Truy cập Mở lên các Phòng trưng bày, Thư viện, Viện bảo tàng, và Kho lưu trữ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Effie Kapsalis, xuất bản ngày 27/04/2016. Tài liệu đưa ra những cái mất và được khi các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng – GLAM (Galleries, Libraries, Archives, & Museums) đi theo OpenGLAM, đặc biệt là ví dụ về hơn 50 cơ sở như vậy, hầu hết ở châu Âu và nước Mỹ. Bản dịch sang tiếng Việt có 44 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu về Triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) hướng dẫn triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu, phiên bản 1.1, xuất bản ngày 21/04/2017. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn của Chương trình H2020 cho các Quy định về Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Truy cập Mở tới Dữ liệu Nghiên cứu trong Horizon 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu đưa ra các Quy định về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu trong các dự án của Horizon 2020 - phiên bản 3.2 ngày 21/03/2017, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Tài liệu có thể là tham khảo rất tốt, đặc biệt cho những người làm chính sách trong khu vực nhà nước về các xuất bản phẩm khoa học và các dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam, phù hợp với xu thế Khoa học Mở của thế giới. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. OpenGLAM. Các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng Mở - OpenGLAM (Galleries, Libraries, Archives, & Museum). Tài liệu nêu định nghĩa và các tác động của OpenGLAM. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tương lai của xuất bản học thuật và truyền thông học thuật’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo của Nhóm Chuyên gia cho Ủy ban châu Âu, do Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân xuất bản tháng 01/2019; DOI: 10.2777/836532; Giấy phép CC BY. Bất kể bạn là ai, nếu bạn đang làm việc trong môi trường xuất bản học thuật và truyền thông học thuật, thì các khuyến cáo của Báo cáo này là dành cho bạn! Bản dịch sang tiếng Việt có 109 trang. Tải về:
 1. Thí điểm Truy cập Mở trong FP7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về thí điểm Truy cập Mở trong Chương trình Khung số 7 – FP7 (Seventh Framework Programme) của Ủy ban châu Âu giai đoạn 2007-2013, do Ủy ban châu Âu - EC (European Commission) và Khu vực Nghiên cứu châu Âu - ERA (European Research Area) xuất bản. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
 1. Các thước đo thế hệ sau: Các thước đo và đánh giá có trách nhiệm cho khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo của Nhóm Chuyên gia về các thước đo lựa chọn thay thế – Altmetrics thuộc Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu (EC) thực hiện, EC xuất bản tháng 01/2019. Bản dịch sang tiếng Việt có 46 trang. Tải về:
 1. Tuyên ngôn Leiden về các thước đo nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sự lạm dụng các thước đo nghiên cứu đã trở nên quá phổ biến tới mức không thể bỏ qua. Chúng tôi vì thế trình bày Tuyên ngôn Leiden, được đặt tên sau hội nghị ở đó nó được kết tinh (xem http://sti2014.cwts.nl).” Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Có nhu cầu cấp bách cải thiện các cách thức ở đó kết quả đầu ra nghiên cứu khoa học được các cơ quan cấp vốn, các cơ sở hàn lâm, và các bên khác đánh giá. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Trí tuệ nhân tạo phục vụ doanh nghiệp và mọi người’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà tuyển dụng của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu, Liên minh châu Âu, xuất bản năm 2019. Tài liệu chỉ ra tính cạnh tranh và sự tin cậy là 2 mặt của một đồng xu đối với trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) và đưa ra các khuyến cáo nhằm ứng dụng và phát triển AI ở châu Âu, vì lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là giáo dục và huấn luyện. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. cOAlition S - Làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt. Liên minh các nhà cấp vốn nghiên cứu cOAlition S đưa ra các hướng dẫn để triển khai Kế hoạch S, bao gồm cả hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi quá độ tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí của Science Europe: cOAlition S: Làm cho Truy cập Mở thành hiện thực tới năm 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sáng kiến này đã ra đời từ sự hợp tác giữa những người đứng đầu các Tổ chức Cấp vốn Nghiên cứu tham gia, Marc Schiltz Chủ tịch của Sicence Europe, và Robert-Jan Smits Phái viên về Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu. Nó cũng thu hút đầu vào đáng kể từ Hội đồng Khoa học của ERC. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Biến FAIR thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo cuối cùng về Kế hoạch Hành động từ Nhóm Chuyên gia của Ủy ban châu Âu về dữ liệu FAIR hoàn thành tháng 11/2018, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2018. Tài liệu tuyệt hay. Bản dịch sang tiếng Việt có 163 trang. Tải về:
 1. Chương trình H2020: Hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong Horizon 2020; Phiên bản 3.0’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ban Tổng Giám đốc và Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong chương trình Horizon 2020, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/07/2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. Kế hoạch S - Tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt. Kế hoạch S được liên minh các nhà cấp vốn cho khoa học của châu Âu đưa ra với nguyên tắc chung cùng với 10 điều khuyến cáo, áp dụng từ ngày 01/01/2020 trở đi cho tất cả các kết quả đầu ra nghiên cứu được nhà nước cấp vốn hoặc do các hội đồng và các cơ quan cấp vốn nghiên cứu quốc gia và châu Âu cung cấp. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố của IFLA về truy cập mở - làm rõ quan điểm và chiến lược của IFLA’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và Cơ sở Thư viện - IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) xuất bản, được Ban Điều hành IFLA đã phê chuẩn, ngày 18/04/2011. Nó nêu rõ quan điểm và chiến lược của IFLA về truy cập mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Berlin về Truy cập Mở tới tri thức trong các Khoa học và Nhân văn’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tuân thủ với tinh thần của Tuyên bố Sáng kiến Truy cập Mở Budapest, Chương ECHO và Tuyên bố Bethesda về Xuất bản Truy cập Mở, chúng tôi đã phác thảo Tuyên bố Berlin để quảng bá Internet như là công cụ vận hành cho một cơ sở tri thức khoa học toàn cầu và phản ánh của con người và để chỉ định các biện pháp cho những người làm chính sách nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan cấp vốn, các thư viện, các kho lưu trữ và các viện bảo tàng cần thiết xem xét.” Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Mở - Triết lý và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tuyển tập các bài viết của nhiều tác giả, được gợi ý trích dẫn như là: Jhangiani, R S and Biswas-Diener, R. 2017. Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 427 trang. Tải về:
 1. Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật, là bản dịch của tài liệu: Jhangiani, R S. 2017. Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 267-279. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.v. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Bethesda về Xuất bản phẩm Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Mục đích của tài liệu này là để khuyến khích thảo luận trong cộng đồng nghiên cứu y sinh về cách để xử lý, nhanh nhất có thể, mục tiêu được hiểu rộng rãi về việc cung cấp truy cập mở tới tư liệu khoa học căn bản.” Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. Sáng kiến Truy cập Mở Budapest’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sáng kiến Truy cập Mở Budapest đã được đưa ra vào năm 2002 và đánh dấu một cột mốc trong lịch sử của phong trào Truy cập Mở, vì nó lần đầu tiên đưa ra định nghĩa Truy cập Mở - OA (Open Access) là gì.” Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER, là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R. 2017. Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 257-265. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.u. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:
 1. Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học, là bản dịch của tài liệu: Hartnett, J. 2017. Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 245-254. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.t. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứu, là bản dịch của tài liệu: Strohmetz, D B, Ciarocco, N J, and Lewandowski, Jr. G W. 2017. TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 237-244. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.s. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Dự án Sách giáo khoa Mở của BC’, là bản dịch của tài liệu: Burgess, M. 2017. Dự án Sách giáo khoa Mở của BC. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 227-236. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.r. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang. Tải về:
 1. Tự do không mất tiền là chưa đủ’, là bản dịch của tài liệu: Baraniuk, R, Finkbeiner, N, Harris, D, Nicholson, D và Williamson, D. 2017. Tự do không mất tiền là chưa đủ. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 219-226. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.q. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Nguồn mở cho các tư liệu giáo dục làm cho các sách giáo khoa rẻ hơn và tốt hơn’, là bản dịch của tài liệu: Diener, E, Diener, C and Biswas-Diener, R. 2017. Nguồn mở cho các tư liệu giáo dục làm cho các sách giáo khoa rẻ hơn và tốt hơn. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 209-217. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.p. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân’, là bản dịch của tài liệu: Wiley, D. 2017. Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 195-207. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.o. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:
 1. Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở’, là bản dịch của tài liệu: Weijers, D and Jarden, A. 2017. Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 181-194. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.n. Giấy phép: CC BY 4.0. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:
 1. Cách để Mở một Khoa Hàn lâm’, là bản dịch của tài liệu: Dastur, F. 2017. Cách để Mở một Khoa Hàn lâm. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 163-178. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.m. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Quan điểm của Thư viện: Khai thác các Thực hành Giáo dục Mở’, là bản dịch của tài liệu: Walz, A. 2017. Quan điểm của Thư viện: Khai thác các Thực hành Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 147-162. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.l. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 26 trang. Tải về:
 1. Từ Khoa học Mở tới Cách tân Mở‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Henry Chesbrough, do ©Science|Business Publishing xuất bản năm 2015. Tài liệu giải thích vì sao Khoa học Mở cần đi song hành với Cách tân Mở để có thể đưa và tri thức mới nhanh nhất tới được thị trường với các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Bản dịch sang tiếng Việt sẵn sàng để tải về:
 1. Cách tân Mở, Khoa học Mở, Mở ra với Thế giới - Tầm nhìn cho châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân, cụ thể là Ban Giám đốc A - Phát triển và Điều phối Chính sách của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 159 trang. Tải về:
 1. Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở’, là bản dịch của tài liệu: West, Q. 2017. Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 139-146. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.k. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. Mở ra giáo dục đại học với Screencast’, là bản dịch của tài liệu: Miller, D B và Zhao A. 2017. Mở ra giáo dục đại học với Screencast. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 125-138. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.j. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở’, Là bản dịch của tài liệu: DeRosa, R và Robison S. 2017. Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 115-124. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.i. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. Phát triển Khóa học Mở ở OERu’, là bản dịch của tài liệu: Mackintosh, W. 2017. Phát triển Khóa học Mở ở OERu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 101-114. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.h. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:
 1. Mở Khoa học ra’, là bản dịch của tài liệu: Nosek, B A. 2017. Mở Khoa học ra. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 89-99. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.g. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao?’, là bản dịch của tài liệu: Gurung, R A R. 2017. Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao? Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 79-86. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.f. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER’, là bản dịch của tài liệu: Weller, M, de los Arcos, B, Farrow, R, Pitt, R, và McAndrew, P. 2017. OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học. Các trang 67-77. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.e. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Tính mở và sự Biến đổi Giáo dục và Học đường’, là bản dịch của tài liệu: Huitt, W G, và Monetti, D M. 2017. Tính mở và sự Biến đổi của Giáo dục và Học đường. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 43-65. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.d. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 34 trang. Tải về:
 1. Tác động của việc cấp phép mở lên hệ sinh thái của các độc giả sớm’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Neil Butcher, Sarah Hoosen và Neil Butcher và các liên kết xuất bản tháng 07/2016. Tài liệu nói về ‘sự phá hủy số và việc cấp phép mở đang biến đổi như thế nào thế giới xuất bản, với các ví dụ về cách để các thay đổi đó có thể được khai thác để tìm kiếm các giải pháp bền vững cho vấn đề dường như khó uốn nắn trong cung ứng đủ các cuốn sách chuyện năng lực sớm chất lượng cao cho thiếu nhi ở các quốc gia thu nhập thấp để xúc tác cho họ giành được các kỹ năng năng lực sớm‘ về đọc và viết. Nhiều mô hình kinh doanh mới được đề cập tới trong tài liệu đang hiện diện rồi và chúng được cho là thích nghi được với sự phá hủy số và việc cấp phép mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 240 trang. Tải về:
 1. Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở’, là bản dịch của tài liệu: Green, C. 2017. Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 29-41. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.c. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 19 trang. Tải về:
 1. Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources)’, là bản dịch của tài liệu: Bliss, T.J. và Smith, M. 2017. Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R.S. và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 9-27. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.b. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:
 1. Giới thiệu về Mở’, là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R và Jhangiani, R S. 2017. Giới thiệu về Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 3-7. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.a. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
B. Khoảng 285 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2018 trở về trước ở các đường liên kết:

 
Hà Nội, thứ sáu, ngày 05/07/2019
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập63
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm61
 • Hôm nay24,969
 • Tháng hiện tại543,587
 • Tổng lượt truy cập33,891,027
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây