3 doanh nghiệp lớn tạo giá trị với cách tân mở như thế nào

Thứ tư - 28/02/2018 06:49
3 doanh nghiệp lớn tạo giá trị với cách tân mở như thế nào
How three big businesses create value with open innovation
Theo: https://theodi.org/open-enterprise-big-business
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)Khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn, thì cách tân và lanh lẹ là một thách thức. Báo cáo này khai thác 3 doanh nghiệp hàng đầu đã ôm lấy tiếp cận mở - nguồn mở, các tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở, cách tân mở - để giúp giữ được lợi thế cạnh tranh.
Chúng tôi sẽ trở thành một nền tảng mở cho các khách hàng của chúng tôi, một mẩu cốt lõi trong hạ tầng hoạt động của họ.
Tim Baker, Giám đốc Toàn cầu về Chiến lược Nội dung và Cách tân, Thomson Reuters
3 công ty đa quốc gia được nêu trong báo cáo này đang chứng minh rằng ‘là mở’ là nhiều hơn chỉ tận dụng dữ liệu được các chính phủ, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng khác mở ra. Các công ty đó đã áp dụng tiếp cận mở để bắt nhịp với sự thay đổi, thích nghi với các thị trường mới và gây ảnh hưởng tới toàn bộ các lĩnh vực. Về hiệu quả, họ đang trở nên xốp - sử dụng tiếp cận mở như là cơ chế để cải thiện các dịch vụ của họ, tận dụng các ý tưởng và cơ hội mới, và tăng trưởng và cộng tác nhiều hơn với các mạng của họ.
Thomson Reuters, Arup Syngenta đang nhúng các nguyên tắc mở vào các hoạt động của họ để giành được ưu thế cạnh tranh. Tất cả 3 công ty đều là những người tiêu dùng phạm vi rộng các dữ liệu, và bán các sản phẩm dựa vào dữ liệu. Ngày nay, thị trường cho dữ liệu - bản thân dữ liệu, các dịch vụ và các nền tảng dữ liệu, và các phân tích dữ liệu - là siêu cạnh tranh. Các doanh nghiệp lớn trong từng lĩnh vực đang tự hỏi họ cách họ có thể sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn để cải thiện các hoạt động của họ. Đối với Thomson Reuters, Arup và Syngenta, là mở đã trở thành sống còn để vượt qua các thách thức nhiều doanh nghiệp lớn đang đối mặt:
 • sử dụng lại các nguồn dữ liệu của các bên thứ 3 để dẫn dắt việc ra quyết định trong nội bộ và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có tính cạnh tranh
 • duy trì vị trí lãnh đạo trong các thị trường cạnh tranh ngày một gia tăng
 • giữ cho các chi phí thấp cho doanh nghiệp và cho những người tiêu dùng và các đối tác họ làm với cùng
 • duy trì sự lanh lẹ và sẵn sàng tiến hóa khi môi trường họ vận hành thay đổi
 • cộng tác với các khách hàng và thậm chí các đối thủ để xử lý các thách thức rộng khắp lĩnh vực
Các trường hợp điển hình Từng trong các doanh nghiệp đó đã giải quyết các dạng thách thức theo các cách thức khác nhau.
Thomson Reuters đã nắm lấy những gì bắt đầu như là giải pháp quản lý dữ liệu nội bộ và đã tạo ra nền tảng thông tin mới, có tính cộng tác, cung cấp dữ liệu mở bất kỳ cũng có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ. Đội đã nắm lấy tiếp cận này để cải thiện các mối quan hệ với khách hàng, chất lượng dữ liệu của họ và tăng khả năng ứng dụng các sản phẩm đang tồn tại của họ.
Arup đã tạo ra và kết nối với hệ sinh thái các nhà cách tân mở. Được mô hình kinh doanh hấp dẫn chống lưng, đội đang làm giảm sự cọ sát trong giao dịch giữa các thách thức của những người tiêu dùng của họ và khả năng của các đội để giải quyết chúng, thông qua chuỗi cung ứng dữ liệu mềm dẻo. Điều này đã dẫn tới các sản phẩm mới và các cách thức làm việc mới, và đã tiết kiệm cho họ thời gian và tiền bạc.
Syngenta đã bắt đầu xuất bản dữ liệu mở để nâng cao tính minh bạch nhưng đã sớm nhận thức rằng nó có thể giúp họ dịch chuyển sang tiếp cận hoạt động mở hơn, hoặc có kết nối mạng nhiều hơn. Đội được cho là đã thương mại hóa được dựa vào các mối quan hệ điều này sẽ tạo ra.
Từng công ty đã sử dụng tiếp cận mở như là cơ chế để duy trì ưu thế cạnh tranh. Dù bằng việc xuất bản dữ liệu mở hay xây dựng hệ sinh thái mở, họ đang phát triển lòng tin, tạo ra các mạng và nuôi dưỡng mảnh đất màu mỡ cho cách tân trong tương lai.
Doanh nghiệp dữ liệu mở nằm ở trung tâm
Báo cáo này là một phần của loạt bài chúng tôi đang viết như một phần của trọng tâm nhằm vào các doanh nghiệp và dữ liệu mở. Bài đầu của chúng tôi, ‘Dữ liệu mở nghĩa là việc kinh doanh,’ đã phân tích 270 công ty dữ liệu mở khắp các lĩnh vực và khu vực ở Vương quốc Anh - với doanh số hàng năm tổng cộng 92 tỷ £, và hơn 500 ngàn nhân viên trong các công ty đó.
Nếu bạn có những hiểu biết sâu sắc, bạn muốn chia sẻ hoặc các ý tưởng cho các đối tác nghiên cứu, hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc tweet các ý tưởng của bạn tới @ODIHQ với thẻ #opendatabiz.
Bạn có thể thấy nhiều sự cách tân của các doanh nghiệp dữ liệu mở hơn bằng việc khai thác công việc của mạng đa dạng các công ty khởi nghiệp của ODI, các nút ODI và các công ty thành viên ODI (ODI Startups, ODI Nodes and ODI Member companies).
Nếu bạn là một công ty có quan tâm gặt hái những lợi ích của dữ liệu mở và kết nối với các bạn ngang hàng của bạn, hãy tìm ra nhiều hơn về cách trở thành công ty khởi nghiệp của ODI hoặc nút ODI (ODI Startup or ODI Node), và ra nhập mạng cách thành viên ODI đang gia tăng.
Trích dẫn báo cáo này như thế nào
Xin trích dẫn báo cáo này như sau: Doanh nghiệp Mở của Viện Dữ liệu Mở (2016: cách thức 3 doanh nghiệp lớn tạo ra giá trị với cách tân mở. Luân Đôn, Vương quốc Anh. Có sẵn tại http://theodi.org/open-enterprise-big-business
Hãy tìm ra nhiều hơn về tài liệu này, các tác giả và những người đóng góp của nó trong phần các Phụ lục.
As businesses get bigger, staying innovative and agile is challenging. This report explores three industry-leading enterprises that have embraced an open approach – open source, open standards, open data, open innovation – to help retain their competitive edge.
We’re becoming an open platform for our customers, a core piece of their operating infrastructure.
Tim Baker, Global Head of Content Strategy and Innovation, Thomson Reuters
The three multinationals featured in this report are proving that ‘being open’ is about more than just taking advantage of data made open by governments, other businesses and community groups. These companies have adopted an open approach to keep pace with change, adapt to new markets and influence whole sectors. In effect, they are becoming porous – using an open approach as a mechanism to improve their services, take advantage of new ideas and opportunities, and grow and collaborate more with their networks.
Thomson Reuters, Arup and Syngenta are embedding open principles into their operations to gain competitive advantage. All three are large-scale consumers of data, and sell data-based products. Today, the market for data – data itself, data services and platforms, and data analytics – is hyper competitive. Big businesses in every sector are asking themselves how they can use data more effectively to improve their operations. For Thomson Reuters, Arup and Syngenta, being open has become crucial for overcoming the challenges that many big businesses face:
 • reusing third-party sources of data to drive internal decision making and create new competitive products and services
 • maintaining a leadership position in increasingly competitive markets
 • keeping costs low for the business and for customers and partners they work with
 • staying agile and ready to evolve as the environment they operate in changes
 • collaborating with clients, and even competitors, to tackle sector-wide challenges

Case studies

Each of these businesses has addressed these kinds of challenges in a different way.
Thomson Reuters has taken what started as an internal data management solution and created a new, collaborative information platform providing open data that anyone can access, use and share. The team took this approach to improve client relationships, the quality of their data and uptake of their existing products.
Arup has created and connected with an ecosystem of open innovators. Backed by a compelling business model, the team is reducing transactional friction between their customers’ challenges and their teams’ ability to address them, through a porous data supply-chain. This has led to new products and new ways of working, and saved them time and money.
Syngenta started off publishing open data to increase transparency but soon realised that it could help them shift to a more open, or networked, approach to operating. The team are determined to capitalise on the new relationships that this will create.
Each has used an open approach as a mechanism to retain competitive advantage. Whether by publishing open data or building an open ecosystem, they are developing trust, creating networks and nurturing fertile ground for future innovation.

Open data business in focus

This report is part of a series of outputs we are producing as part of a focus on business and open data. Our first output, ‘Open data means business,’ analysed 270 open data companies across UK sectors and regions – with a combined annual turnover of £92bn, and over 500k employees between them.
If you have insights you would like to share or ideas for research partnerships, contact us, or tweet your ideas to @ODIHQ with #opendatabiz.
You can find more open data business innovations by exploring the work of our diverse network of ODI Startups, ODI Nodes and ODI Member companies.
If you are a company interested in reaping the benefits of open data and connecting with your peers, find out more about becoming an ODI Startup or ODI Node, and join the growing network of ODI Members.

How to cite this report

Please cite this report as: Open Data Institute (2016) Open enterprise: how three big businesses create value with open innovation. London, UK. Available at http://theodi.org/open-enterprise-big-business
Find out more about this paper, its authors and contributors in the Appendices section.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm43
 • Hôm nay1,178
 • Tháng hiện tại197,935
 • Tổng lượt truy cập24,019,805
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây