Nghiên cứu: Dữ liệu mở có nghĩa là kinh doanh

Thứ hai - 26/02/2018 06:50
Nghiên cứu: Dữ liệu mở có nghĩa là kinh doanh
Research: Open data means businessTheo: https://theodi.org/open-data-means-business
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)

Tóm tắt: Cách tân của Vương quốc Anh khắp các lĩnh vực và khu vực

Đi tiên phong, các công ty đa dạng khác nhau đang sử dụng dữ liệu mở để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính cách tân sẽ lấp đi các khoảng trống trong các thị trường, tạo ra doanh số và mang tới những lợi ích rộng lớn về xã hội, môi trường và kinh tế.
Chúng tôi đã xác định và phân tích 270 công ty sử dụng, sản xuất hoặc đầu tư vào dữ liệu mở như một phần kinh doanh của họ, thông qua nghiên cứu tại bàn, các khảo sát và các cuộc phỏng vấn về các kinh nghiệm của họ. Các công ty dữ liệu mở chúng tôi đã nghiên cứu có doanh số hàng năm hơn 92 tỷ £, và hơn 500 ngàn nhân viên trong các công ty đó. Điều này chỉ ra mức độ phạm vi giá trị tiềm năng của dữ liệu mở trong doanh nghiệp.
Bạn có thể khai thác các phần khác nhau đầy đủ với các đường liên kết ở bên phải của tóm tắt này.
------------------------
Dữ liệu mở là gì?
Dữ liệu mở là dữ liệu bất kỳ ai cũng có thể truy cập, sử dụng và chia sẻ. Để dữ liệu được coi là ‘mở’, nó phải được xuất bản ở định dạng truy cập được, với một giấy phép cho phép bất kỳ ai truy cập, sử dụng và chia sẻ nó.
Dữ liệu mở nằm trong tâm của những gì nhiều doanh nghiệp và những gì họ làm
Ngài Nigel Shadbolt, ODI Co-founder
-----------------------------
Công ty dữ liệu mở là gì?
Chúng tôi định nghĩa một công ty dữ liệu mở là công ty sử dụng, sản xuất, hoặc đầu tư vào dữ liệu mở như là khía cạnh chính trong công việc của nó. Nó có thể là nhà xuất bản dữ liệu, làm cho dữ liệu là mở cho những người khác sử dụng. Nó có thể là một người sử dụng, tạo ra các dịch vụ với dữ liệu sẵn sàng bằng các nền tảng khác. Hoặc nó có thể là một người xúc tác, huấn luyện hoặc tư vấn cho những người khác cách làm việc với dữ liệu mở.
Khái quát các công ty dữ liệu mở của Vương quốc Anh
Các công ty tất cả các loại dạng và kích cỡ đang sử dụng dữ liệu mở như một phần công việc của họ, ở khắp Vương quốc Anh.

Bản đồ vị trí của 270 công ty dữ liệu mở của Vương quốc Anh (thừa nhận ghi công)
Hầu như một nửa (49%) các công ty chúng tôi đã nghiên cứu nằm ngoài Luân Đôn. Các công ty ở Luân Đôn nằm trải khắp thành phố (không chỉ trong ‘Tech City’/Shoreditch). Chúng tôi cũng thấy các công ty dữ liệu mở là đa dạng về độ tuổi, kích cỡ và các lĩnh vực họ làm việc.
Sử dụng dữ liệu mở không chỉ là lĩnh vực của các công ty khởi nghiệp và các công ty trẻ tuổi. Trên thực tế, hơn 1/3 (39%) các công ty dữ liệu mở chúng tôi phát hiện là hơn 10 năm tuổi, dựa vào ngày tháng sát nhập của họ.
Hầu hết các công ty được khảo sát (70%) có thể được coi là các doanh nghiệp ‘nhỏ’ (micro enterprises) - với ít hơn 10 nhân viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lớn cũng được trình bày tốt, với 8% trong số họ chúng tôi đã khảo sát là từ các công ty hoặc các doanh nghiệp lớn với 251 nhân viên hoặc nhiều hơn.
Nhiều công ty dữ liệu mở (54%) chúng tôi đã khảo sát làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhưng phần còn lại làm việc xuyên khắp 12 lĩnh vực công nghiệp khác, từ nghiên cứu cho tới nông nghiệp.

Cây bản đồ chỉ ra lĩnh vực chính các công cy dữ liệu mở của Vương quốc Anh
Các chiến lược cách tân
Các công ty đang sử dụng dữ liệu mở để khai thác các khoảng cách khắp các thị trườngnhận diện các cơ hội kinh doanh, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới phát triển các mô hình kinh doanh mới. Cũng nhiều công ty cũng tự xuất bản dữ liệu mở, giúp gia tăng cung ứng dữ liệu và lôi kéo nhiều người tiêu dùng hơn.
Tìm ra thị trường ngách
Cộng đồng khởi nghiệp là những người phá rối (disruptor), những người thách thức (challengers) và các nhà cách tân (innovators) về dữ liệu mở, như với tất cả các lĩnh vực công nghiệp. Họ là cộng đồng chính áp dụng dữ liệu mở trong các sản phẩm và dịch vụ mới, mở ra các cơ hội kinh doanh đa dạng về dữ liệu mở nhưng cũng mở ra cả những thách thức phải đối mặt khi làm việc với tài nguyên mới.
Mang lại giá trị xã hội, môi trường và kinh tế
Khởi nghiệp dữ liệu mở thường kết hợp cách tân doanh nghiệp với ý định tạo ra ảnh hưởng tới xã hội, kinh tế và môi trường. Ví dụ, FoodTrade sử dụng dữ liệu mở để phát triển công cụ tuân thủ dị ứng, nhưng cũng mong muốn làm cho các chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững hơn.
FoodTrade muốn trở thành Wiki của hệ thống thực phẩm. Chúng tôi muốn làm cho thị trường mở thông minh cho mọi người sao cho sau đó họ có thể giúp cho bản thân họ và bắt đầu buôn bán với nhau. Mục tiêu của chúng tôi, ngay từ đầu, là làm cho hệ thống thực phẩm bền vững và có trách nhiệm.
Ed Dowding, CEO và Sáng lập viên của FoodTrade
Đa dạng hóa các hồ sơ sản phẩm
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang xây dựng dựa vào phong trào dữ liệu mở bằng việc giúp những người khác khai thác nó cho các nhu cầu của doanh nghiệp, từ giáo dục tới bán lẻ. Họ làm điều này bằng việc phát triển các sản phẩm dữ liệu để bán các dịch vụ tư vấn kèm theo, hoặc trở thành các chuyên gia trong việc xử lý các tập hợp dữ liệu mở nhất định và xây dựng các dịch vụ tư vấn xung quanh họ.
GeoLytix chào các dịch vụ tư vấn vị trí cho các nhà bán lẻ lớn, các ngân hàng và các nhà phát triển bất động sản có sử dụng dữ liệu mở.
Chúng tôi đã bắt đầu tạo ra các sản phẩm dữ liệu mở để cung cấp các phân tích dữ liệu chất lượng tốt hơn cho các khách hàng của chúng tôi, đặc biệt cho các công ty nhỏ không có khả năng tự họ xây dựng các tập hợp dữ liệu. Như một công ty nhỏ kiếm lợi nhuận, các sản phẩm dữ liệu mở cho phép chúng tôi xây dựng uy tín trong lĩnh vực của chúng tôi và mở rộng lượng khách hàng của chúng tôi, nhưng cũng đóng góp ngược trở lại cho hệ sinh thái và giúp cải thiện chất lượng dữ liệu mở.
Sarah Hitchcock, Partner at GeoLytix
Shoothill chuyên về các giải pháp tạo bản đồ trên trực tuyến và trực quan hóa dữ liệu. Nó đã bắt đầu phát triển các sản phẩm dữ liệu mở khi cam kết tích hợp các dữ liệu rủi ro về bão lụt từ Cơ quan Môi trường trong bản đồ đường phố dựa trên web.
Nhiều người bây giờ đã thấy các bản đồ bão lụt của chúng tôi. Mọi người đang tham gia cùng chúng tôi để xây dựng các hệ thống sử dụng hoặc một phần hoặc vài trong số các dữ liệu này hoặc pha trộn nó với các tập hợp dữ liệu khác, để mang lại thứ gì đó có ý nghĩa. Điều này đã trở thành phần hoàn toàn lớn trong việc kinh doanh của chúng tôi.
Rod Plummer, Giám đốc Quản lý ở Shoothill
Dữ liệu mở có giá trị nhất cho các công ty
Các công ty dữ liệu mở sử dụng dải rộng lớn dữ liệu mở từ các nguồn của chính phủ và phi chính phủ.
Dữ liệu của chính phủ
Hầu hết (70%) các công ty chúng tôi đã khảo sát sử dụng dữ liệu mở do chính phủ cung cấp. Vương quốc Anh xếp hạng 1 trong số 86 quốc gia theo Open Data Barometer, với data.gov.uk có gần 15.000 tập hợp dữ liệu được xuất bản với Giấy phép Chính phủ Mở. Các nguồn dữ liệu của chính phủ được các công ty sử dụng mà chúng tôi đã khảo sát gồm Companies House (Đăng ký công ty), Transport for London (Giao thông Luân Đôn), Environment Agency (Cơ quan Môi trường), Met Office (Văn phòng Khí tượng) và National Health Service (Dịch vụ Y tế Quốc gia).
Dữ liệu của phi chính phủ
Hầu như một nửa (49%) các công ty được khảo sát sử dụng dữ liệu mở từ các nguồn phi chính phủ. Điều này bao gồm dữ liệu được các doanh nghiệp tạo ra như OpenCorporates, các tổ chức phi lợi nhuận như p-lei.org, và số lượng lớn các dự án cộng đồng như DBpedia, DMOZ, GeonamesWikimapia. Điều này phản ánh sự hiện diện của nền kinh tế chia sẻ, với các công ty thường xuyên sử dụng lẫn của nhau dữ liệu được những người khác tạo ra.
Các dạng dữ liệu được các công ty sử dụng
Dữ liệu không gian địa lý (Geospatial data) là dạng dữ liệu mở được sử dụng phổ biến nhất trong các công ty dữ liệu mở của Vương quốc Anh chúng tôi đã khảo sát (57%). Nhà cung cấp dữ liệu của chính phủ được trích dẫn thường xuyên nhất là Ordnance Survey. Nguồn phi chính phủ được sử dụng phổ biến nhất là OpenStreetMap, một bản đồ thế giới được cấp phép mở do những người tình nguyện tạo ra.
Dữ liệu giao thông cũng rất phổ biến với các công ty chúng tôi đã khảo sát (43%). Điều này bao gồm dữ liệu của chính phủ được Bộ Giao thông (Department for Transport), từ giao thông sống động của Cục Đường bộ (Highways Agency) cho tới phát xạ khí C02, và dữ liệu giao thông phi chính phủ từ Traveline và Hiệp hội các Công ty Hoạt động Đường sắt - ATOC (Association of Train Operating Companies).
Dữ liệu môi trường thường được các công ty dữ liệu mở được khảo sát sử dụng (42%). Các nhà cung cấp của chính phủ thường được trích dẫn gồm Cục Môi trường và Văn phòng Khí tượng.
Dữ liệu nhân chủng học là có giá trị với các công ty, đặc biệt là điều tra dân số, mã bưu điện và dữ liệu các nguyên đơn kiện ở tòa án với 18% các công ty được khảo sát sử dụng dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia - ONS (Office for National Statistics).

Đồ thị cho thấy dạng các dữ liệu được các công ty dữ liệu mở ở Vương quốc Anh sử dụng
Điều gì cản trở các công ty dữ liệu mở?
Các công ty đối mặt vài thách thức khi sử dụng dữ liệu mở. Dữ liệu không luôn chính xác, cập nhật hoặc truy cập được ở các định dạng máy đọc được. Việc cấp phép của nó không luôn cho phép sử dụng thương mại và nó thường không thể dễ dàng lần vết ngược về nguồn gốc từ nơi nó tới.
Dữ liệu mở có thể được cải thiện để tạo ra nhiều giá trị hơn
Các công ty đặc biệt muốn nhiều dữ liệu mở của chính phủ hơn, và vì thế nó phải được xuất bản nhất quán hơn. Tuy nhiên, chúng thường có liên quan nhiều tới sự thiếu dữ liệu mở hơn là với sự nhất quán trong dữ liệu đang tồn tại.
Tôi không ngại sự không nhất quán trong việc xuất bản [dữ liệu mở]. Điều thực sự có vấn đề là không xuất bản hoàn toàn. Ví dụ, gần một nửa NHS không phải xuất bản các tuyên bố chi tiêu vì chúng được cho là độc lập với kiểm soát trung ương. Địa phương chủ nghĩa không nên được sử dụng như một sự xin lỗi để tạo ra sự thiếu hụt dân chủ.
Ian Makgill, Sáng lập viên của Spend Network
Điều gì tiếp theo: doanh nghiệp dữ liệu mở là trọng tâm
Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên trong loạt các kết quả đầu ra chúng tôi sẽ sản xuất như một phần của chủ đề lĩnh vực tập trung vào doanh nghiệp và dữ liệu mở. Trong nghiên cứu trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phạm vi tài chính và ảnh hưởng của nền kinh tế dữ liệu mở ở Vương quốc Anh. Nếu bạn có sự thấu hiểu bạn muốn chia sẻ các ý tưởng cho các đối tác nghiên cứu, hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc tweet các ý tưởng của bạn cho @ODIHQ với thẻ #opendatabiz.
Bạn có thể thấy nhiều cách tân của doanh nghiệp dữ liệu mở hơn bằng việc khai thác công việc của mạng đa dạng của chúng tôi như mạng các công ty khởi nghiệp của ODI (ODI Startups), các nút ODI (ODI Nodes) và các công ty thành viên của (ODI Member companies).
Nếu bạn là công ty có quan tâm trong việc gặt hái những lợi ích của dữ liệu mở và kết nối với các bạn ngang hàng của bạn, hãy tìm ra nhiều hơn về việc trở thành ODI Startup hoặc ODI Node, và ra nhập mạng ngày càng gia tăng các thành viên của ODI.
Trích dẫn thế nào
Xin hãy trích dẫn báo cáo này như sau: Viện Dữ liệu Mở (2015), Dữ liệu mở có nghĩa là kinh doanh: sự cách tân của Vương quốc Anh khắp các lĩnh vực và khu vực. Luân Đôn, Vương quốc Anh. Có sẵn sàng tại http://theodi.org/open-data-means-business-uk-innovation-sectors-regions

Summary: UK innovation across sectors and regions

Pioneering, diverse companies are using open data to create innovative products and services that fill gaps in markets, generate income and bring wide social, environmental and economic benefits.
We have identified and analysed 270 companies that use, produce or invest in open data as part of their business, through desk research, surveys and interviews about their experiences. The open data companies we studied have an annual turnover of over £92bn, and over 500k employees between them. This shows the scale of open data’s potential value in business.
You can explore the different sections in full with the links to the right of this summary.
 

What is open data?

Open data is data that anyone can access, use and share. For data to be considered ‘open’, it must be published in an accessible format, with a licence that permits anyone to access, use and share it.
Open data goes at the heart of what many businesses are and what they do.
Sir Nigel Shadbolt, ODI Co-founder
 

What is an open data company?

We define an open data company as one that uses, produces, or otherwise invests in open data as a key aspect of its work. It could be a data publisher, making data open for others to use. It could be a user, creating services with data made available by other platforms. Or it could be an enabler, training or advising others in how to work with open data.
 

A snapshot of UK open data companies

Companies of all shapes and sizes are using open data as part of their work, across the UK.
Map showing the location of 270 UK open data companies (credits)
Almost half (49%) of the companies we studied are based outside London. Those within London are spread across the city (not just ‘Tech City’ / Shoreditch). We also found that open data companies vary in age, size and the sectors they work in.
The use of open data is not only the domain of startups and young companies. In fact, more than a third (39%) of open data companies we discovered are over 10 years old, based on their incorporation dates.
Most surveyed companies (70%) can be defined as ‘micro’ enterprises – with fewer than 10 employees. However, larger enterprises are also well-represented, with 8% of those we surveyed being from large companies or enterprises with 251 or more employees.
Many open data companies (54%) we surveyed work in the information and communication sector, but the remainder work across 12 other industries, from research to agriculture.
Treemap showing the primary sector of UK open data companies
 

Innovation strategies

Companies are using open data to exploit gaps across markets and identify business opportunities, create new products and services and develop new business models. Many also publish open data themselves, which helps increase the data supply and engage more customers.
Finding a market niche
The startup community are critical disruptors, challengers and innovators in open data, as with all industries. They are a primary community applying open data in new products and services, exposing diverse business opportunities in open data but also the challenges faced when working with a new resource.
Bringing social, environmental and economic value
Open data startups often combine business innovation with the intention to create social, economic and environmental impact. For example, FoodTrade uses open data to develop an allergen compliance tool, but also aspires to make food supply chains more sustainable.
FoodTrade wants to be the Wiki of the food system. We want to make market intelligence open to people so that they could then help themselves and start trading with each other. Our goal, from the start, was to make the food system sustainable and responsible.
Ed Dowding, CEO and Founder of FoodTrade

Diversifying product portfolios

Many micro-, small- and medium-sized enterprises (SMEs) are building on the open data movement by helping others exploit it for their business needs, from education to retail. They do this by developing data products to sell alongside consultancy services, or becoming experts in handling specific open datasets and building consultancy services around them.
GeoLytix offers location consultancy services to big retailers, banks and property developers using open data.
We started to create open data products in order to provide better quality data analytics to our customers, especially smaller companies that didn’t have the capacity to build these datasets on their own. As a small for-profit company, open data products allow us to build a reputation in our sector and expand our customer base, but also contribute back to the ecosystem and help improve the quality of open data.
Sarah Hitchcock, Partner at GeoLytix
Shoothill specialises in online mapping and data visualisation solutions. It started developing open data products when commissioned to integrate flood risk data from the Environment Agency in web-based street maps.
A lot of people have seen our flood maps now. People are engaging with us to build systems that use either part or some of this data or mix it with other datasets, to come up with something useful. This has become quite a big part of our business.
Rod Plummer, Managing Director at Shoothill
 

Open data most valuable for companies

Open data companies use a wide range of open data from government and non-government sources.
Government data
Most (70%) of the companies we surveyed use open data provided by government. The UK is ranked 1st of 86 countries by the Open Data Barometer, with data.gov.uk containing nearly 15,000 datasets published with an Open Government Licence. Government data sources used by companies we surveyed included Companies House, Transport for London, Environment Agency, Met Office and the National Health Service.
Non-government data
Almost half (49%) of the surveyed companies use open data from non-government sources. This includes data generated by businesses such as OpenCorporates, not-for-profit associations such as p-lei.org, and a large number of community projects such as DBpedia, DMOZ, Geonames and Wikimapia. This reflects the existence of a sharing economy, with companies frequently using data created by each other.

Types of data used by companies

Geospatial data is the type of open data most commonly used among the by UK open data companies we surveyed (57%). The most frequently cited government data provider was Ordnance Survey. The non-government source most commonly used was OpenStreetMap, an openly licensed map of the world created by volunteers.
Transport data is also very popular with the companies we surveyed (43%). This includes government data provided by Department for Transport, from Highways Agency live traffic to C02 emissions, and non-government transport data from Traveline and the Association of Train Operating Companies (ATOC).
Environmental data is often used by the surveyed open data companies (42%). Frequently cited government providers include the Environment Agency and the Met Office.
Demographic data is valuable for companies, especially census, postcode and claimant count data with the Office for National Statistics (ONS) used by 18% of companies we surveyed.
Bar chart showing the types of data used by UK open data companies
 

What holds open data companies back?

Companies face several challenges when using open data. Data is not always accurate, up-to-date or accessible in machine-readable formats. Its licensing does not always allow for commercial use and it often cannot easily be traced back to where it came from.
Open data can be improved to create more value
Companies specifically want more government open data, and for it to be published more consistently. However, they are generally more concerned with a lack of open data than with inconsistencies in data that exists.
I don’t mind inconsistency in the publishing [of the open data]. What is really problematic is not publishing at all. For example, nearly half of the NHS doesn’t have to publish spend statements because they're supposed to be independent of central control. Localism shouldn't be used as an excuse to create a democratic deficit.
Ian Makgill, Founder of Spend Network
 

What’s next: open data business in focus

This study is the first in a series of outputs we will produce as part of a sector theme focus on business and open data. In future research we will further investigate the financial scale and impact of the open data economy in the UK. If you have insights you would like to share or ideas for research partnerships, contact us, or tweet your ideas to @ODIHQ with #opendatabiz.
You can find more open data business innovations by exploring the work of our diverse network of ODI Startups, ODI Nodes and ODI Member companies.
If you are a company interested in reaping the benefits of open data and connecting with your peers, find out more about becoming an ODI Startup or ODI Node, and join the growing network of ODI Members.

How to cite

Please cite this report as: Open Data Institute (2015) Open data means business: UK innovation across sectors and regions. London, UK. Available at http://theodi.org/open-data-means-business-uk-innovation-sectors-regions
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,133
  • Tháng hiện tại229,453
  • Tổng lượt truy cập21,370,965
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây