Tạo ra trường hợp kinh doanh cho dữ liệu mở như thế nào

Thứ hai - 12/03/2018 05:52
 

How to make a business case for open data

Theo: https://theodi.org/guides/how-make-business-case-open-data
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)
Nhiều tổ chức có quan tâm trong việc mở dữ liệu của họ nhưng không chắc chắn về các chi phí và lợi ích có liên quan. Ở đây chúng tôi chỉ dẫn bạn qua các bước cần thiết để tối đa hóa những lợi ích của việc mở dữ liệu ra bằng việc đưa ra 4 câu hỏi:
 1. Các mục tiêu của tổ chức của bạn là gì?
 2. Hiện dữ liệu được sử dụng như thế nào, và nó có thể được sử dụng như thế nào?
 3. Bạn có thể có được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp của bạn?
 4. Các mô hình kinh doanh so sánh như thế nào?
Các mục tiêu của tổ chức của bạn là gì
Bước đầu tiên làm việc về trường hợp kinh doanh cho dữ liệu mở là nhận diện các mục tiêu của tổ chức của bạn và cách thức theo đó chúng được làm cho thỏa mãn. Dữ liệu mở cần được sử dụng như là công cụ để giúp tổ chức của bạn đạt được các mục tiêu đó. Các mục tiêu đó có thể gồm các lợi ích rộng lớn hơn về xã hội, môi trường và kinh tế cũng như các lợi ích trực tiếp cho tổ chức của bạn.
Bạn cũng cần xem xét cách thức tổ chức của bạn sẽ làm việc trong tương lai, khi nhiều dữ liệu được chia sẻ như là dữ liệu mở. Vai trò nào tổ chức của bạn sẽ đóng trong môi trường đó? Sẽ có các cơ hội mới bạn có thể tận dụng?
Hiện dữ liệu được sử dụng như thế nào, và nó có thể được sử dụng như thế nào?
Bước thứ 2 là xem xét cách thức dữ liệu được sử dụng trong các lĩnh vực nơi mà việc chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn có thể giúp tổ chức của bạn đáp ứng được các mục tiêu của nó. Hãy xác định:
 • các nhóm với họ bạn sẽ chia sẻ dữ liệu
 • dữ liệu hiện đang được chia sẻ giữa các tác nhân đó
 • các vấn đề với dữ liệu được chia sẻ hiện hành làm cho nó ít hữu dụng hơn so với nó có thể
 • các dữ liệu khác mà, nếu sẵn sàng, có thể giúp giải quyết các mục tiêu của tổ chức của bạn
Các nhóm
Các nhóm tiềm năng có liên quan về các dòng chảy dữ liệu của bạn có thể là:
 • các bộ phận khác trong tổ chức của chính bạn
 • các đối tác
 • các nhà điều chỉnh pháp luật
 • các nhà cung cấp
 • các khách hàng
 • các đối thủ cạnh tranh
 • các nhà báo
 • chính phủ
 • các nhà nghiên cứu
Hãy nhìn vào các sắp xếp chia sẻ dữ liệu đang tồn tại của bạn và số lượng các yêu cầu về dữ liệu bạn nhận được để xác định các nơi có nhu cầu về dữ liệu mở. Hãy hỏi các nhóm mà công việc của họ bổ sung cho công việc của bạn cách thức hiện hành họ sử dụng dữ liệu và các dữ liệu khác nào có thể xúc tác cho họ để làm việc hiệu quả hơn.
Dữ liệu
Các tổ chức thường đánh giá thấp thông tin họ nắm giữ và tiềm năng của dữ liệu đó.
 • Dạng dữ liệu chính các tổ chức làm việc là dữ liệu hành chính. Chúng là các hồ sơ được làm như một phần của tổ chức triển khai nghiệp vụ hàng ngày của nó. Các ví dụ là các giấy biên nhận ở các điểm bán hàng, các lưu ký truy cập website, hoặc các kế hoạch duy tu đường sắt.
 • Các tổ chức thường sở hữu dữ liệu tham chiếu mà đơn giản được sử dụng để cung cấp thông tin hiếm khi thay đổi về mọi điều, nó giúp để hiểu các dữ liệu khác. Dữ liệu tham chiếu thường bao gồm các mã nhận diện cho những điều đó. Dữ liệu tham chiếu phổ biến thường được nhiều tổ chức sử dụng và chia sẻ với nhau. Các ví dụ là thông tin sản phẩm, các đăng ký từ thiện, hay các giấy phép lái xe tắc xi.
 • Để làm cho có ý nghĩa đối với thông tin mức thấp trong các tập hợp dữ liệu hành chính, chúng thường phải được phân tích và tổng hợp. Dữ liệu tổng hợp này có thể chỉ ra các xu hướng qua thời gian hoặc nhấn mạnh những khác biệt trong các vùng địa lý khác nhau hoặc cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Ví dụ có thể là tổng số lượng bán từng sản phẩm qua thời gian khắp các siêu thị.
Việc chia sẻ dữ liệu hành chính dạng thô có thể là khó vì nó thường gồm dữ liệu cá nhân và vì thế thường không thể được phát hành theo luật bảo vệ dữ liệu. Việc có sự truy cập độc nhất tới dữ liệu này cũng có thể cung cấp cho bạn ưu thế cạnh tranh. Thường có ít rào cản hơn để cung cấp dữ liệu tham chiếu và tổng hợp như là dữ liệu mở.
Là dễ dàng hơn để chia sẻ dữ liệu bản thân tổ chức của bạn đã thu thập và duy trì, vì sau đó bạn biết tổ chức của bạn sở hữu dữ liệu đó. Nếu vài dữ liệu có nguồn gốc từ tổ chức khác, khả năng của bạn để chia sẻ dữ liệu đó sẽ được xác định bằng giấy phép qua đó nó đã được làm cho sẵn sàng cho bạn. Dữ liệu mở có thể được chia sẻ (và nếu nó được làm cho sẵn sàng theo giấy phép chia sẻ tương tự, thì bạn phải sử dụng giấy phép mở y hệt cho dữ liệu bạn đã tạo ra đó). Dữ liệu đóng thường không thể chia sẻ tiếp.
Bạn có được giá trị cho doanh nghiệp của bạn như thế nào?
Khi bạn nhìn vào dữ liệu nào đang chảy giữa tổ chức của bạn và các nhóm khác, sẽ có vài dữ liệu tổ chức của bạn có thể tác động, bằng việc chia sẻ dữ liệu nhiều hơn hoặc chất lượng tốt hơn với những người khác hoặc bằng việc đảm bảo rằng bạn nhận được dữ liệu nhiều hơn và với chất lượng tốt hơn từ ai đó khác.
Việc xuất bản dữ liệu mở có thể được hỗ trợ thông qua 3 mô hình kinh doanh chung, được mô tả chi tiết bên dưới:
 • freemium: bạn cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ dữ liệu có “giá trị gia tăng”, bạn lấy tiền từ đó
 • bao cấp chéo (cross subsidy): bạn với tới được nhiều người tiêu dùng hơn, hoặc cung cấp các dịch vụ có cải tiến cho những người tiêu dùng đang tồn tại, thông qua việc chia sẻ và sử dụng rộng rãi hơn dữ liệu của bạn
 • các hiệu ứng mạng (network effects): bằng việc cộng tác với các tổ chức khác, bạn làm giảm các chi phí của bạn trong việc duy trì dữ liệu bạn sử dụng trong công việc của bạn hoặc mở rộng khán thính phòng có khả năng cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn
Các cách thức khác nhau trong việc hỗ trợ dữ liệu mở có thể được sử dụng cùng nhau cho một tập hợp dữ liệu duy nhất, hoặc các mô hình khác nhau có thể được sử dụng cho các tập hợp dữ liệu khác nhau. Không có một mô hình duy nhất đúng nào để sử dụng. Ví dụ, một tổ chức có thể cung cấp sự truy cập mở tới vài dữ liệu để xúc tác cho một cộng đồng rộng lớn hơn để cải thiện chất lượng của nó, khai thác các hiệu ứng mạng, và vì nó dẫn doanh nghiệp hướng tới các sản phẩm và dịch vụ được tổ chức sở hữu nó chào, nó là mô hình kinh doanh dựa vào bao cấp chéo.
Freemium
Các mô hình kinh doanh Freemium được sử dụng cho nhiều ứng dụng web. Với mô hình kinh doanh Freemium, sản phẩm hoặc dịch vụ tự do được bao cấp qua một sản phẩm hoặc dịch vụ phải trả tiền, nó chào vài dạng giá trị gia tăng trên đỉnh của những gì được làm cho sẵn sàng như là dữ liệu mở. Sản phẩm tự do hành động như là tiếp thị, thiết lập nhà cung cấp trong thị trường và gia tăng sự tiêu dùng của sản phẩm phải trả tiền.
Một cách sử dụng mô hình Fremium là để phát hành dữ liệu mở của bạn bằng việc sử dụng giấy phép chia sẻ tương tự (share-alike). Điều này đảm bảo rằng các tổ chức làm là điều gì đó với dữ liệu của bạn cũng phải chia sẻ mở các kết quả của họ (điều ngụ ý bạn có thể hưởng lợi từ những gì họ làm) hoặc phải thương lượng với bạn để có khả năng sử dụng dữ liệu đó theo một giấy phép khác (tiềm tàng có lấy phí).
OpenCorporates sử dụng mô hình kinh doanh này, cấp phép cho cơ sở dữ liệu của họ với giấy phép chia sẻ tương tự trong khi chào các giấy phép phải trả tiền cho các công ty muốn chia sẻ dữ liệu của họ.
Một tiếp cận khác về mô hình Freemium là chào sản phẩm phải trả tiền mà:
 • kết hợp dữ liệu bổ sung, có thể từ nguồn của các bên thứ 3
 • được cung cấp ở định dạng khác với dữ liệu mở đó
 • được cập nhật hơn, hoàn chỉnh hoặc chi tiết hơn so với dữ liệu mở đó
 • là kết quả của phân tích hoặc mô hình dựa vào dữ liệu mở được phát hành
 • là đống dữ liệu có thể được truy cập thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API)
Như một sự lựa chọn, bạn có thể chào dịch vụ phải trả tiền dựa vào dữ liệu mở bạn đang xuất bản mà:
 • cung cấp một API đối với dữ liệu mở có thể được truy cập như một đống
 • cung cấp tính sẵn sàng đảm bảo qua Thỏa thuận Mức Dịch vụ (Service-Level Agreement )
 • loại bỏ tỷ lệ hạn chế
Placr sử dụng điều này như một trong các mô hình kinh doanh của nó bằng việc có tỷ lệ hạn chế trong Transport API của họ.
Bao cấp chéo
Các mô hình kinh doanh bao cấp chéo cấp tiền cho phát hành dữ liệu mở thông qua những lợi ích khác cho tổ chức của bạn. Việc chia sẻ dữ liệu mở có thể:
 • giúp hoặc nhắc nhở các khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ bạn chào, nó có thể giúp bạn giành và duy trì các khách hàng
 • xúc tác cho thông tin chảy hiệu quả hơn trong tổ chức của bạn và giữa bạn và các đối tác của bạn, điều có thể tiết kiệm thời gian và các tài nguyên trong tổ chức của bạn
 • nâng cao nhận thức về thương hiệu và cải thiện uy tín của bạn
Đây là một vài ví dụ:
 • quảng cáo: các tập hợp dữ liệu được sử dụng rộng rãi có thể quảng cáo hiệu quả cho tổ chức của bạn, hoặc nhờ sự ghi công hoặc bằng việc dẫn mọi người tới bạn bằng việc sử dụng các mã nhận diện trong dữ liệu đó
 • cung cấp các dịch vụ hỗ trợ: vì bạn là những người biết dữ liệu của bạn tốt nhất, bạn có thể chào tư vấn hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác giúp những người khác tận dụng được dữ liệu mở bạn cung cấp
 • lấy tiền đối với những thay đổi: nếu tập hợp dữ liệu của bạn mang thông tin từ các tổ chức hoặc cá nhân khác, và họ hưởng lợi từ việc có thông tin được cập nhật, bạn có thể lấy tiền của họ vì những thay đổi họ làm cho tập hợp dữ liệu đó
 • có trách nhiệm: chia sẻ mở dữ liệu về tổ chức của bạn chỉ ra rằng bạn đánh giá cao sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho thực hành kinh doanh của bạn, điều có thể cải thiện uy tín của bạn
 • giảm tổng chi phí chia sẻ dữ liệu của bạn: nếu bạn thường xuyên phải gửi thông tin y hệt tới nhiều người nhận, việc xuất bản dữ liệu đó có thể giúp họ truy cập nó khi họ cần nó và làm giảm gánh nặng hành chính trong nội bộ của bạn
Geolytix cung cấp gói điều tra mở để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ khác nó chào.
Việc làm cho dữ liệu sẵn sàng như là dữ liệu mở làm giảm các rào cản cho các lập trình viên - những người phát triển của các bên thứ 3 để sử dụng lại dữ liệu đó. Các lập trình viên - những người phát triển của các bên thứ 3 sau đó có thể tạo ra các công cụ mà:
 • mở rộng khán thính phòng của họ: nếu tổ chức của bạn có mục tiêu nâng cao nhận thức một vấn đề nhất định, thì việc mở ra dữ liệu là một cách thức để đạt được điều này, đặc biệt khi các lập trình viên - những người phát triển của các bên thứ 3 có thể cung cấp sự truy cập tới thông tin đó thông qua các kênh khác nhau (như các ứng dụng di động)
 • làm mịn các nhu cầu: nếu bạn cung cấp một dịch vụ, việc chia sẻ thông tin về bạn bận rộn ra sao ở các thời điểm khác nhau trong ngày có thể xúc tác cho các lập trình viên - những người phát triển của các bên thứ 3 tạo ra các công cụ giúp cho các khách hàng liên hệ với bạn khi bạn ít bận rộn hơn, làm mịn các nhu cầu cho dịch vụ đó
 • trở nên tìm thấy được: nếu bạn có các chi nhánh từ đó bạn cung cấp một dịch vụ, việc chia sẻ thông tin về địa điểm, thời điểm mở cửa, và những gì họ chào có thể xúc tác cho các lập trình viên - người phát triển của các bên thứ 3 kết hợp thông tin này vào các bản đồ, giúp các khách hàng tìm thấy bạn
 • thuê ngoài làm nghiên cứu phát triển (R&D) của bạn: việc mở ra dữ liệu có thể là cơ chế có hiệu quả về chi phí cho việc thuê ngoài R&D các sản phẩm và dịch vụ mới, điều sau đó bạn có thể tận dụng hoặc mua
Massachusetts Bay Transportation Authority xuất bản dữ liệu mở về giao thông trong khu vực đã được sử dụng để tạo ra số lượng khổng lồ các ứng dụng giúp mọi người điều hướng hiệu quả quanh thành phố.
Các hiệu ứng mạng
Các mô hình kinh doanh có tiềm năng nhất trong hoàn vốn đầu tư lớn, tất cả đều quan tâm, là các mô hình tận dụng được các hiệu ứng mạng xung quanh việc chia sẻ dữ liệu.
Có 2 dạng hiệu ứng mạng bạn cần thử để tận dụng với mô hình kinh doanh dữ liệu mở:
 1. Các nhóm của các tổ chức có thể cộng tác duy trì các tập hợp dữ liệu mở, hưởng lợi từ những đóng góp của nhua và cải thiệt tập hợp dữ liệu mà từng tổ chức có thể sử dụng. Điều này có thể làm việc đặc biệt tốt để cải tiện chất lượng các tập hợp dữ liệu còn chưa hoàn chỉnh hoặc chưa chính xác hoàn toàn. Những đóng góp có thể đan xen gồm các tài trợ hoặc đóng góp giúp hỗ trợ duy trì tập hợp dữ liệu đó.
 2. Việc phát hành dữ liệu mở có thể giúp tăng trưởng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ nhất định đặc biệt khi các công cụ hoặc dịch vụ đặc biệt được đặt đúng chỗ để giúp các tổ chức và các cá nhân tận dụng được dữ liệu đó.
OpenStreetMap được vố số người đóng góp tạo ra và duy trì, với hạ tầng của nó được hỗ trợ thông qua các tài trợ từ các đối tác chính.
Legislation.gov.uk được làm cho sẵn sàng như là dữ liệu mở và mđược duy trì thông qua sự cộng tác khắp các khu vực nhà nước và tư nhân.
So sánh các mô hình kinh doanh như thế nào?
Bạn có thể nhận diện vài mô hình kinh doanh tiềm năng có liên quan tới việc xuất bản dữ liệu mở. Để tạo ra trường hợp kinh doanh, bạn cần so sánh chúng với nhau, với ảnh hưởng của việc không làm gì cả, và (đôi khi) với mô hình kinh doanh dựa vào việc bán dữ liệu.
Bài trình bày của Morten Lind về Giá trị của thông tin: Đánh giá những lợi ích xã hội và kinh tế trong Ngữ cảnh của SDI và PSI chỉ ra dạng các phân tích trong ngữ cảnh của tổ chức khu vực nhà nước phát hành các tập hợp dữ liệu địa lý khác nhau.
Các tổ chức có thể đánh giá chưa đứng mức sự hoàn vốn đầu tư của việc bán dữ liệu họ sở hữu (bao gồm cả việc làm cho nó sẵn sàng thông qua mô hình kinh doanh Freemium) nếu họ chưa đánh giá đúng các chi phí có thể liên quan, như:
 • các chi phí pháp lý trong việc tạo ra và ép tuân thủ các giấy phép ràng buộc
 • các chi phí phát triển của việc hạn chế truy cập và sử dụng dữ liệu
 • các chi phí hành chính của việc ban hành các giấy phép
 • các chi phí bán và tiếp thị để quảng bá dữ liệu đó
Cũng có các rủi ro chiến lược nếu bạn xây dựng doanh nghiệp dựa vào việc lấy tiền dữ liệu. Như chúng tôi đã thấy trong các nền công nghiệp âm nhạc, tin tức và phần mềm, mọi người đang trở nên ít được chuẩn bị để trả tiền hơn cho các sản phẩm số có thể dễ dàng được sao chép và chia sẻ với những người khác. Các đối thủ cạnh tranh hoặc các cộng đồng cũng có lẽ có khả năng làm xói mòn việc kinh doanh dữ liệu của bạn bằng việc phát hành dữ liệu của họ như là dữ liệu mở.
Bạn có thể quyết định thử sử dụng dữ liệu mở để phát hiện ảnh hưởng nào nó có. Nếu bạn làm điều này, bạn cần thu thập bằng chứng trong quá trình thử nghiệm để đo đếm bao nhiêu dữ liệu mở được sử dụng và việc sử dụng này có liên quan như thế nào tới giá trị đối với tổ chức của bạn. Hãy mang trong đầu các bên thứ 3 có lẽ không đầu tư trong việc sử dụng dữ liệu từ tổ chức của bạn trừ phi vài đảm bảo được đưa ra về tính liên sẵn sàng liên tục và tính nhất quán của nó theo thời gian.
Thông tin thêm
Thảo luận xa hơn về các mô hình kinh doanh cho dữ liệu mở có thể thấy tại: Many organisations are interested in opening their data but are unsure of the associated costs and benefits. Here we guide you through the steps needed to maximise the benefits of opening data by asking four questions:
 1. What are your organisation's goals?
 2. How is data used now, and how could it be used?
 3. How can you get value for your business?
 4. How do the business models compare?

What are your organisation's goals?

The first step in working on a business case for open data is to identify your organisation's goals and the way in which they are satisfied. Open data should be used as a tool to help your organisation achieve these goals. These goals might include wider social, environmental and economic benefits as well as direct benefits to your organisation.
You should also consider how your organisation will work in the future, when much data is shared as open data. What role will your organisation play in that environment? Will there be new opportunities that you can take advantage of?

How is data used now, and how could it be used?

The second step is to look at the way data is used in areas where sharing data more easily would help your organisation meet its goals. Identify:
 • the groups with whom you are sharing data
 • data that is currently being shared between those agents
 • problems with the currently shared data that makes it less useful than it could be
 • other data that, if available, would help address your organisational goals

Groups

Potential groups involved in your data flows might be:
 • other parts of your own organisation
 • partners
 • regulators
 • suppliers
 • customers
 • competitors
 • journalists
 • government
 • researchers
Look at your existing data sharing arrangements and the numbers of requests for data that you receive to identify places where there is a demand for open data. Ask those groups whose work complements yours how they currently use data and what other data would enable them to work more effectively.

Data

Organisations often underestimate the information they hold and the potential of that data.
 • The main type of data that organisations work with is administrative data. These are the records that are made as part of an organisation carrying out its day-to-day business. Examples are point-of-sale receipts, website access logs, or railway maintenance plans.
 • Organisations often own reference data that is simply used to provide information that rarely changes about things, which helps to understand other data. Reference data commonly includes identifiers for these things. Common reference data is often shared between and used by many organisations. Examples are product information, charity registrations, or taxi licences.
 • To make sense of the low-level information within administrative datasets, they usually have to be analysed and summarised. This aggregate data can show trends over time or highlight differences in different geographical areas or for different products or services. An example would be total sales of each product over time across supermarkets.
Sharing raw administrative data can be hard because it often contains personal data and therefore can't usually be released under data protection legislation. Having unique access to this data may also provide you with a competitive advantage. There are usually fewer barriers to providing reference and aggregate data as open data.
It is easiest to share data that your organisation has gathered and maintains itself, because then you know that your organisation owns that data. If some of the data originates from another organisation, your ability to share that data will be determined by the licence through which it was made available to you. Open data can be shared (and if it was made available under a share-alike licence, you must use the same open licence for the data you have created). Closed data usually cannot be shared onwards.

How can you get value for your business?

When you look at what data is flowing between your organisation and other groups, there will be some that your organisation can affect, by sharing more or better quality data with others or by ensuring that you receive more or better quality data from someone else.
Publishing open data can be supported through three general business models, described in detail below:
 • freemium: you provide an "added value" data product or service, for which you charge
 • cross subsidy: you reach more customers, or provide enhanced services to existing customers, through wider sharing and use of your data
 • network effects: by collaborating with other organisations, you reduce your costs in maintaining data which you use in your work or extend the possible audience for your products and services
These different ways of supporting open data can be used together for a single dataset, or different models can be used for different datasets. There isn't one right model to use. For example, an organisation might provide open access to some data to enable a larger community to improve its quality, exploiting network effects, and because it drives business towards the products and services offered by the organisation that owns it, which is a cross-subsidy-based business model.

Freemium

Freemium business models are used for a variety of web applications. With a freemium business model, the free product or service is subsidised through a paid-for product or service that offers some kind of added value on top of what's made available as open data. The free product acts as marketing, establishing the provider in the marketplace and increasing the take-up of the paid-for product.
One way of using a freemium model is to release your open data using a share-alike licence. This ensures that organisations who do things with your data have to either openly share their results (which means you can benefit from what they do) or have to negotiate with you to be able to use the data under a different (potentially charged) licence.
OpenCorporates uses this business model, licensing their database with a share-alike licence while offering paid-for licences for companies who do not want to share their data.
Another approach to a freemium model is to offer a paid-for product that:
 • incorporates additional data, perhaps from third-party sources
 • is provided in a different format from the open data
 • is more up-to-date, complete or detailed than the open data
 • is the result of an analysis or model based on the released open data
 • is a dump of data that can otherwise be accessed through an API
Alternatively, you could offer a paid-for service based on the open data you are publishing that:
 • provides an API over open data that can otherwise be accessed as a dump
 • provides availability guarantees through a Service-Level Agreement
 • removes rate limits
Placr uses this as one of its business models by having a rate-limit on their Transport API.

Cross subsidy

Cross-subsidising business models fund the release of open data through other benefits to your organisation. Sharing open data can:
 • help or prompt customers to use the products and services that you offer, which can help you gain and retain customers
 • enable information to flow more efficiently within your organisation and between you and your partners, which can save time and resources within your organisation
 • increase brand awareness and enhance your reputation
Here are some examples:
 • advertise: datasets that are widely used can be effective advertising for your organisation, either due to attribution or by driving people to you using the identifiers in the data
 • provide support services: as you are the people who know your data best, you could offer consultancy or other support services that help other people take advantage of the open data you provide
 • charge for changes: if your dataset holds information from other organisations or individuals, and they benefit from having that information be up to date, you can charge them for changes they make to the dataset
 • be accountable: openly sharing data about your organisation shows that you value transparency and accountability for your business practice, which can enhance your reputation
 • reduce your data sharing overhead: if you have to regularly send the same information to multiple recipients, publishing that data can help them access it when they need it and reduce your internal administration burden
Geolytix provides an open census pack to advertise the other products and services that it offers.
Making data available as open data lowers the barriers for third-party developers to reuse that data. Third-party developers can then create tools that:
 • extend your audience: if your organisation has a goal of raising awareness of a particular issue, opening up data is one way to achieve this, particularly as third-party developers might provide access to the information through different channels (such as mobile apps)
 • smooth demand curves: if you provide a service, sharing information about how busy you are at different times of day can enable third-party developers to create tools that help customers contact you when you are less busy, smoothing out demand for the service
 • become more findable: if you have branches from which you provide a service, sharing information about their location, opening times, and what they offer can enable third-party developers to incorporate this information into maps, helping customers to find you
 • out-source your R&D: opening up data can be a cost-effective mechanism for out-sourcing research and development of new products and services, which you can then take advantage of or purchase
Massachusetts Bay Transportation4 Authority publishes open data about transport in the area which has been used to create huge numbers of apps that help people navigate effectively around the city.

Network effects

The business models that have the most potential for a big return on investment, for all concerned, are those that take advantage of network effects around data sharing.
There are two kinds of network effects that you should try to take advantage of in an open data business model:
 1. Groups of organisations can collaboratively maintain open datasets, benefiting from each others' contributions and improving the set of data that each organisation can use. This can work particularly well to improve the quality of datasets that aren't complete or completely accurate. Contributions might alternatively include sponsorship or donations that help to support the dataset's maintenance.
 2. Releasing open data can help to grow the market for particular products and services, particularly when particular tools or services are well-placed to help organisations and individuals to take advantage of that data.
OpenStreetMap is created and maintained by numerous contributors, with its infrastructure supported through donations from key partners.
Legislation.gov.uk is made available as open data and maintained through collaboration across the public and private sector.

How do the business models compare?

You might identify several potential business models that involve publishing open data. To make a business case, you need to compare these with each other, with the impact of doing nothing, and (sometimes) with a business model based on selling the data.
Morten Lind's presentation on Value of Information: Assessing Social and Economic Benefits in the Context of SDI and PSI shows this kind of analyses in the context of a public sector organisation releasing various geographic datasets.
Organisations can overestimate the return on investment of selling the data they own (including making it available through a freemium business model) if they underestimate the costs that can be involved, such as:
 • legal costs of creating and enforcing restrictive licences
 • development costs of restricting access and use of data
 • administrative costs of issuing licences
 • sales and marketing costs to promote the data
There are also strategic risks if you build a business based on charging for data. As we have seen in the music, news and software industries, people are becoming less prepared to pay for digital products that can easily be copied and shared with others. Competitors or communities might also be able to undermine your data business by releasing their data as open data.
You might decide to trial using open data to discover what impact it has. If you do this, you should collect evidence during the trial to measure how much the open data is used and how this usage relates to value for your organisation. Bear in mind third parties might not invest in using data from your organisation unless some guarantees are given about its continuing availability and consistency over time.

Further information

Further discussion of business models for open data can be found at: Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm24
 • Hôm nay6,716
 • Tháng hiện tại420,436
 • Tổng lượt truy cập22,255,776
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây