Doanh nghiệp mở: Các tiếp cận mở

Thứ ba - 06/03/2018 05:57
Doanh nghiệp mở: Các tiếp cận mở
 

Open enterprise: Open approaches

Theo: https://theodi.org/open-enterprise-big-business-open-approaches
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)

Khi các doanh nghiệp trở nên lớn hơn, việc giữ được sự lanh lẹ và cách tân có thể khó hơn. Các trường hợp điển hình chúng ta đã xem xét trong báo cáo này nhấn mạnh 5 thách thức và các tiếp cận mở của doanh nghiệp lớn các tổ chức đó đang xử lý chúng.
Dữ liệu của bên thứ 3: khi nào và làm thế nào để sử dụng nó
Tính sẵn sàng của dữ liệu cho các doanh nghiệp, các chính phủ và mọi người để sử dụng trong việc ra quyết định của riêng họ đang gia tăng hàng năm. Và các mô hình cung cấp dữ liệu đang trở thành ngày càng phức tạp hơn - từ việc cấp phép cho dữ liệu mở cho tới các giao diện lập trình ứng dụng (API), các công cụ phân tích dữ liệu và các nền tảng nguồn mở tới các giấy phép thương mại và các hợp đồng chia sẻ dữ liệu song phương phức tạp. Từng trong số các doanh nghiệp lớn chúng tôi đã mô tả ở đây đã trở thành, ít nhất một phần, các doanh nghiệp số cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ trực tiếp cho các khách hàng hoặc trong nội bộ với các phần khác trong tổ chức.
Arup từ lâu có kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm và dịch vụ sử dụng dữ liệu từ các bên thứ ba. Tính sẵn sàng gia tăng của dữ liệu mở đã làm giảm các chi phí của chúng và đã tạo ra các cơ hội cho ưu thế cạnh tranh. Việc sử dụng dữ liệu mở cung cấp cho Arup nhiều không gian hơn để cách tân và kiểm thử các sản phẩm mới, ngược lại với các sản phẩm dữ liệu theo truyền thống của các bên thứ 3 mà có thể đi với các điều khoản và điều kiện hạn chế. Các thách thức còn lại đối với Arup là xung quanh tính sẵn sàng và độ tin cậy của dữ liệu. Là dễ dàng hơn để xây dựng các dịch vụ tốt hơn ở những nơi nhiều dữ liệu hơn là sẵn sàng và có tính mềm dẻo vốn dĩ, vì điều này giúp cho Arup tạo ra sự thấu hiểu chính xác và thử các tiếp cận mới rẽ và hiệu quả hơn.
Thomson Reuters đã nắm lấy con đường thú vị trích xuất giá trị dữ liệu của các bên thứ 3. Vì họ đã làm cho dữ liệu tham chiếu của riêng họ sẵn sàng như là dữ liệu mở thông qua PermID, đội đó hy vọng những người khác sẽ liên kết tới nó và cung cấp cho họ với ngữ cảnh và thông tin bổ sung về các tổ chức họ cung cấp dữ liệu. Điều này đưa ra tiềm năng cho dữ liệu của Thomson Reuter sẽ được làm giàu và được những người khác tạo thêm giá trị, mà không cần bất kỳ nỗ lực thêm nào từ phía họ.
Duy trì sự lãnh đạo trong các thị trường dữ liệu có tính cạnh tranh
Vài doanh nghiệp theo truyền thống đã kiếm sống bằng việc bán sự truy cập tới dữ liệu họ đã thu thập được, mô hình hóa được và tích hợp được. Các tổ chức đó đối mặt thách thức sống “trong thế giới hậu khan hiếm dữ liệu”, như Dan Meisner từ Thomson Reuters nêu. Họ cần tùy biến thích nghi các mô hình kinh doanh để thay đổi bức tranh công nghệ và cạnh tranh.
Sự cạnh tranh ngày một gia tăng được các nhà cung cấp dữ liệu truyền thống cảm thấy khi đối mặt với web của dữ liệu rất giống với các vấn đề nền công nghiệp xuất bản đối mặt với web của các tài liệu. Các doanh nghiệp và các mô hình kinh doanh mới đang nổi lên cung cấp dữ liệu mới để phá hủy các nhà cung cấp dữ liệu truyền thống. Thu thập dữ liệu đang ngày càng rẻ hơn và dễ hơn, và bây giờ là dễ hơn bao giờ hết để cộng tác về cung cấp dữ liệu. Những người đứng đầu thị trường hiện nay phải tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới để tránh sự cạnh tranh mới làm xói mòn sự kinh doanh của họ.
Thomson Reuters đang giải quyết các thách thức đó thông qua việc xuất bản các mã nhận diện mở và dữ liệu mở về các tổ chức để:
 • dẫn dắt sự tích hợp các sản phẩm của nó với dữ liệu của khách hàng, nhúng sử dụng liên tục
 • giảm chi phí chủ sở hữu các sản phẩm khác của Thomson Reuters bằng việc làm cho các dữ liệu của nó dễ dàng hơn để sử dụng
 • mở rộng thị trường của nó để bao gồm cả các khách hàng cần dữ liệu của Thomson Reuters và cả những khách hàng không muốn bị khóa trói vào các sản phẩm sở hữu độc quyền
Giữ cho các chi phí thấp cho cả doanh nghiệp và các khách hàng
Các doanh nghiệp lớn có khả năng nhiều hơn so với hầu hết các doanh nghiệp khác để tăng trưởng thông qua mua sắm sát nhập. Khi các tổ chức khác nhau được ghép vào nhau, thường có các hệ thống và các tài sản dữ liệu chồng chéo hoặc cần phải làm việc cùng nhau. Thậm chí trong các tổ chức tăng trưởng hữu cơ, các vấn đề xung quanh sự đúp bản dữ liệu, tính không tương thích của các hệ thống và các giấy phép dữ liệu có tính hạn chế có thể làm hại tới sử dụng liên tục. Và khi các tổ chức ngày càng trở nên xốp và mở để làm việc được với nhau, các yêu cầu mang dữ liệu cùng nhau mở rộng ra ngoài các đường biên giới của một tổ chức duy nhất.
Đối với Thomson Reuters, nhu cầu tích hợp các hệ thống nội bộ và các tài nguyên dữ liệu đã dẫn tới sự tạo ra một sản phẩm dữ liệu mở. Việc cung cấp dữ liệu mở đã giúp nó:
 • thiết kế các hệ thống nội bộ có thể tùy biến thích nghi khi Thomson Reuters tăng trưởng
 • tích hợp các nhu cầu của Thomson Reuters với các nhu cầu của khách hàng
 • dẫn dắt sự tăng trưởng sử dụng các sản phẩm của Thomson Reuters
Hình mẫu này phản ánh sự tiến hóa tương tự ở Amazon, nơi những gì từng trở thành các Dịch vụ Web của Amazon đã được khởi xướng như là câu trả lời cho chỉ đạo của CEO Jeff Bezos của nó rằng tất cả các dữ liệu và chức năng của Amazon là sẵn sàng thông qua các giao diện dịch vụ “bên ngoài hóa được” (externalisable).
Thách thức tích hợp hệ thống được cả các khách hàng và các doanh nghiệp lớn cảm thấy. Việc cung cấp các giao diện mở có thể giúp cung cấp sự hiệu quả trong nội bộ và tạo ra giá trị cho các khách hàng.
Giữ là lanh lẹ trong các môi trường đang dịch chuyển
Trong lúc họ mở rộng phạm vi, các doanh nghiệp lớn có tiếng là đang chậm chạp. Sự đáp lại chậm chạp các cơ hội mới là một vấn đề đối với các doanh nghiệp khi ưu thế cạnh tranh của họ nằm ở năng lực công nghệ. Là không thực tế để kỳ vọng các tổ chức nắm giữ tất cả các chuyên gia họ cần trong nội bộ, nhưng có lẽ là khó để nhanh chóng tận dụng các cơ hội mới thông qua việc thuê hoặc ký hợp đồng phụ, đặc biệt khi có sự tranh cãi về quyền sở hữu về sở hữu trí tuệ.
Nhiều doanh nghiệp lớn tìm cách tiêm sự cách tân vào các tổ chức của riêng họ thông qua các chương trình tăng tốc hoặc vườn ươm khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, thường tăng vốn chủ sở hữu và các quyền sở hữu trí tuệ đối với những gì họ phát triển. Tiếp cận của Arup là khá khác. Trong khi nó phát triển các mối quan hệ làm việc sát sao với các công ty khởi nghiệp nó có cổ phần, tính mở và tính mềm dẻo tạo nên nền tảng của các mối quan hệ đó. Điều này áp dụng cho mã nguồn, cho dữ liệu, và cho cách thức vận hành tập trung xung quanh sự trao đổi tự do các ý tưởng giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ.
Đối với Syngenta, việc phát hành dữ liệu mở từng là một phần của sự dẫn dắt của nó để biến đổi và thay đổi bản thân nó như một tổ chức. Việc có dữ liệu nhìn thấy được ở bên ngoài giúp các bên tham gia đóng góp khác giám sát sự tiến bộ và giữ cho Syngenta có lợi, tạo ra xung lượng lớn hơn cho công ty để thấy qua các cam kết của nó.
Cộng tác với các khách hàng và đối thủ cạnh tranh để giải quyết các thách thức
Trong khi các doanh nghiệp lớn có thể áp đảo các lĩnh vực của họ, thì ‘các vấn đề xấu’ (wicked problems) họ đối mặt có thể hiếm khi được xử lý một mình. Các công ty vận hành trong môi trường phức tạp của các khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp, các đối tác, các chính phủ, các tổ chức từ thiện và các cộng đồng. Đôi khi việc đảm bảo cho tương lai dài hạn đối với các doanh nghiệp lớn ngụ ý việc thay đổi cách thức toàn bộ lĩnh vực đó làm việc.
Đối với Syngenta, thách thức rộng khắp lĩnh vực là cách để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Việc nhận thức được tầm quan trọng của sự cộng tác với các bên tham gia đóng góp công và tư để đạt được mục tiêu này, Syngenta đã sử dụng dữ liệu mở để:
 • phát triển lòng tin với các bên cộng tác tiềm năng
 • khuyến khích chia sẻ dữ liệu rộng hơn
 • khuyến khích cộng tác và khám phá
As businesses get bigger, staying agile and innovative can get harder. The case studies that we have examined in this report highlight five big business challenges and the open approaches that these organisations are taking to tackle them.

Third-party data: when and how to use it

The availability of data for businesses, governments and people to use in their own decision making is growing every year. And models for supplying data are becoming ever more sophisticated – from open data licensing to open APIs, open source data analytics tools and platforms, to commercial licences and complex bilateral data-sharing contracts. Each of the big businesses we have described here have become, at least in part, digital businesses that supply products and services directly to customers or internally with other parts of the organisation.
Arup has long-standing experience building products and services using data from third parties. The growing availability of open data has reduced its their costs and created opportunities for competitive advantage. Using open data provides Arup with more space to innovate and test new products, in contrast with more traditional third-party data products that can come with restrictive terms and conditions. The remaining challenges for Arup are around data’s availability and reliability. It is easier to build better services in places where more data is available and has inherent flexibility, as this helps Arup to generate accurate insights and trial new approaches more cheaply and efficiently.
Thomson Reuters has taken an interesting route to extracting the value of third-party data. Because they have made their own reference data available as open data through PermID, the team hope that others will link to it and provide them with additional context and information on the organisations they provide data about. This provides the potential for Thomson Reuters’ data to be enriched and made more valuable by others, without any extra effort on their part.

Maintaining leadership in competitive data markets

Some businesses have traditionally made their living by selling access to data that they have collected, modelled and integrated. These organisations face a challenge living “in a post-scarcity world for data”, as Dan Meisner from Thomson Reuters put it. They need to adapt their business models to the changing technological and competitive landscape.
The increasing competition felt by traditional data providers in the face of the web of data is much like the problems faced by the publishing industry in the face of the web of documents. New businesses and business models are emerging that provide new data to disrupt traditional data providers. Data collection is getting cheaper and easier, and it is easier now than ever to collaborate on data provision. Existing market leaders must find new business models to avoid new competition undermining their business.
Thomson Reuters is addressing these challenges through publishing open identifiers and data about organisations to:
 • drive integration of its products with customer data, embedding ongoing use
 • reduce the cost of ownership of other Thomson Reuters products by making its data easier to use
 • widen its market to include customers who need Thomson Reuters’ data but who do not want to be locked into proprietary products

Keeping costs low for the business and for customers

Big businesses are more likely than most to grow through acquisition. As different organisations are grafted onto each other, there are frequently systems and data assets that overlap or need to work together. Even in organisations that grow organically, issues around duplication of data, systems incompatibility and restrictive data licences can frustrate ongoing use. And as organisations increasingly become porous and open to working with each other, the requirements for bringing data together spread outside the boundaries of a single organisation.
For Thomson Reuters, the need to integrate internal systems and data resources led to the creation of an open data product. Providing open data helped it to:
 • design internal systems that could adapt as Thomson Reuters grew
 • integrate Thomson Reuters’ needs with customer needs
 • drive uptake of Thomson Reuters products
This pattern reflects similar evolution in Amazon, where what was to become Amazon Web Services was initiated as a response to its CEO Jeff Bezos’ mandate that all Amazon data and functionality be available through “externalisable” service interfaces.
The challenge of system integration is felt as much by customers as by big businesses. Providing open interfaces can help provide efficiencies in-house and create value for customers.

Staying agile in shifting environments

While they bring scale, big businesses have a reputation for being sluggish. Slow responses to new opportunities are a problem for businesses when their competitive advantage lies in technological capability. It is unrealistic to expect organisations to hold all the experts they need in-house, but it can be hard to rapidly take advantage of new opportunities through hiring or subcontracting, particularly when there is legal wrangling over the ownership of intellectual property.
Many large businesses seek to inject innovation into their own organisations through accelerator or incubator programmes that invest in startups, often gaining equity and intellectual property rights over what they develop. Arup’s approach is slightly different. While it develops close working relationships with the startups it hosts, openness and flexibility form the foundation of those relationships. This applies to code, to data, and to a way of operating that centres around the free exchange of ideas between big and small businesses.
For Syngenta, releasing open data was part of its drive to transform and change itself as an organisation. Having externally visible data helps other stakeholders to monitor progress and hold Syngenta to account, creating greater impetus for the company to see through its commitments.

Collaborating with clients and competitors to address big challenges

While big businesses may dominate their sectors, the ‘wicked problems’ that they face can seldom be tackled alone. Companies operate in a complex environment of customers, competitors, suppliers, partners, governments, charities and communities. Sometimes securing a long-term future for a big business means changing the way the sector works as a whole.
For Syngenta, the sector-wide challenge is how to ensure global food security. Recognising the importance of collaboration with private and public stakeholders to achieve this goal, Syngenta has used open data to:
 • develop trust with potential collaborators
 • encourage wider data sharing
 • incentivise collaboration and discovery
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay2,450
 • Tháng hiện tại14,283
 • Tổng lượt truy cập20,868,409
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây