Các SME và công ty khởi nghiệp cần gì để thành công trong cách tân dữ liệu mở?

Thứ ba - 27/02/2018 07:19
Các SME và công ty khởi nghiệp cần gì để thành công trong cách tân dữ liệu mở?
What do SMEs and startups need to succeed in open data innovation?
2018-01-15 by The ODI
Theo: https://theodi.org/blog/what-do-smes-and-startups-need-to-succeed-in-open-data-innovation
Bài được đưa lên Internet ngày: 15/01/2018
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)
Với sự mềm dẻo để trải nghiệm và trở nên cách tân hơn, các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ngày càng tích hợp nhiều hơn dữ liệu mở vào các mô hình kinh doanh của họ. Trên blog này, bạn Tom Wainwright của Viện Dữ liệu Mở - ODI (Open Data Institute) khai thác những gì các tổ chức đó nắm lấy để thành công.

Loạt bài về thách thức của Dữ liệu Mở, CC BY 2.0, được Open Data Institute tải lên.
Dữ liệu mở được coi như là tài nguyên sống còn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có tính cách tân. Các nhà nghiên cứu, những người ra chính sách và các chuyên gia kỹ thuật đã ca tụng tiềm năng cách tân của dữ liệu mở đối với các doanh nghiệp: họ có thể truy cập dữ liệu thực sự không mất chi phí, có được các tập hợp dữ liệu mới mà trước đó từng không sẵn sàng, và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính phá hủy. Còn có tranh cãi rằng các SME là đặc biệt được đặt đúng chỗ để hưởng lợi từ cách tân dữ liệu mở.
So sánh với các đối tác tập đoàn lớn hơn, các SME và các công ty khởi nghiệp là nhỏ hơn và lanh lẹ hơn, giúp cho họ đáp lại nhanh chóng với các ý tưởng mới và các đòi hỏi của thị trường. Họ cũng có khả năng để tự do trải nghiệm với dữ liệu mở để khai thác tiềm năng của các sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy nhiên, như nghiên cứu gần đây của chúng tôi chỉ ra, các SME và các công ty khởi nghiệp có thể thường vật lộn để khai thác dữ liệu mở một cách đầy đủ trong cách tân. May thay, nghiên cứu cũng cũng nhận diện các kỹ năng và năng lực chính các doanh nghiệp cần xem xét để xây dựng và nuôi dưỡng để tối đa hóa thành công cách tân của họ.
SME hưởng lợi từ cách tân dữ liệu mở
Cách tân mở bên trong, nghĩa là sử dụng tri thức và các tài sản của một tổ chức bên ngoài để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ của bạn, có thể giúp các SME đáng kể. Nó làm tăng tốc quá trình cách tân cực lớn và giữ cho các chi phí phát triển thấp. Trong ngữ cảnh của dữ liệu mở, các nguồn bên ngoài được những người khác thu thập và đối sánh có thể được sử dụng thực sự không mất chi phí. Việc sử dụng dữ liệu mở từ bên ngoài vào trong cách tân có thể thay thế các nguồn dữ liệu sở hữu độc quyền đắt giá, hoặc xúc tác cho các doanh nghiệp truy cập các nguồn dữ liệu mới trước đó từng không sẵn sàng, xúc tác cho cách tân mới lạ. Kết hợp dữ liệu mở với các nguồn dữ liệu sở hữu độc quyền, hoặc trong nội bộ hoặc được các đối tác chia sẻ, cũng có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu mới. Các SME và các công ty khởi nghiệp cũng có thể phát triển và mở rộng phạm vi bằng việc sử dụng dữ liệu mở qua việc cách tân mở gộp lại. Một SME có thể mở ra dữ liệu catalog sản phẩm của họ, xúc tác cho các bên thứ 3 để đối tác và quảng bá hoặc bán các sản phẩm cho các thị trường mới để đổi lại một phí nhỏ. Điều này xúc tác cho các SME và các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh với các tài nguyên hạn chế. Các ưu thế có tính cách tân chi phí thấp đó là hữu ích không thể tin nổi đối với các SME và công ty khởi nghiệp.
SME và các rào cản đối với cách tân dữ liệu mở
Bất chất tiềm năng áp đảo cho cách tân dữ liệu mở trong các SME và công ty khởi nghiệp, đang tồn tại nhiều rào cản. Kích cỡ nhỏ của các SME có thể là con dao 2 lưỡi - trong khi tính mềm dẻo là có lợi, thì các tài nguyên có giới hạn có thể làm trệch đường quy trình cách tân. Các SME và các công ty khởi nghiệp đối mặt một loạt bất lợi: các rào cản, các chi phí, và tương lai bất định và các rủi ro. Vì kích cỡ nhỏ hơn, họ có thể vật lộn để nhận diện và đánh giá tính hữu dụng của dữ liệu mở, đặc biệt trong thế giới bùng nổ các nguồn dữ liệu mở. Điều này có lẽ vì hạn chế về thời gian và sự đa nhiệm, hoặc sự hiểu biết có giới hạn về sử dụng dữ liệu mở. Các cơ hội tích hợp dữ liệu mở vào sản phẩm hoặc dịch vụ đang có sẵn có thể bị bỏ qua vì sức ép thời gian, các ưu tiên cạnh tranh và tri thức có giới hạn về dữ liệu mở.
Các vấn đề đó có thể được tổng hợp cho các doanh nghiệp dựa vào dữ liệu, các doanh nghiệp cần các nhà khoa học dữ liệu có kỹ năng (cung cấp trong thời gian ngắn), những người có thể không chỉ xử lý dữ liệu mở, mà còn hiểu cách nó có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Các lo ngại về tính sẵn sàng trong tương lai của dữ liệu mở như là tài sản sống còn của doanh nghiệp cũng có thể cản trở vài SME, trong khi sự thiếu tri thức về quản lý các rủi ro pháp lý và uy tín của dữ liệu mở cũng có thể làm xói mòn hoặc hạn chế ứng dụng đầy đủ dữ liệu mở trong các cách tân mới. Mối lo ngại đặc biệt là sự bắt chước sản phẩm và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh, điều là dễ dàng hơn khi sử dụng dữ liệu mở. Việc không biết cách hạn chế rủi ro đó cũng có thể làm giảm tiềm năng đầy đủ của việc sử dụng dữ liệu mở.
Các kỹ năng và năng lực nào kiềm chế được các rào cản để cách tân?
Một trong những vấn đề chính các SME và công ty khởi nghiệp đối mặt vì kích cỡ nhỏ của họ là thời gian có hạn để khai thác và nắm bắt các khả năng. Tuy nhiên, bề rộng hẹp hơn các kỹ năng và năng lực trong đội mạo hiểm cũng có thể níu kéo lại sự cách tân. Các khoảng cách về kỹ năng nổi lên cũng có thể làm giảm đi tiềm năng có tính cách tân của doanh nghiệp đối với việc sử dụng dữ liệu mở.
Các kỹ năng đặc biệt quan trọng (và độc nhất) là khả năng phát triển và hiểu dải đầy đủ các trường hợp nghiệp vụ đối với dữ liệu mở. Việc hiểu các khía cạnh pháp lý của dữ liệu mở cũng là quan trọng để biết cái gì nó có thể và không thể được sử dụng trong cách tân. Có lẽ ít độc đáo hơn, nhưng vẫn là sống còn, là nhu cầu lấp đi các khoảng trống giữa phần kỹ thuật của khoa học dữ liệu và các kỹ năng quản lý ‘mềm hơn’, để sử dụng dữ liệu mở để tạo ra các sản phẩm mới và để phát triển tri thức thị trường để nhận diện các nhu cầu của khách hàng. Ở trong tâm của điều này là các kỹ năng quản lý các mối quan hệ, để làm việc với các nhà xuất bản và những người tiêu dùng dữ liệu mở bên ngoài để hỗ trợ trong việc cùng cách tân.
Các năng lực tổ chức rộng lớn hơn là quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng đối với những người sử dụng dữ liệu mở, vài sự tinh thông đặc biệt cũng là cần thiết. Không ngạc nhiên, văn hóa mở được yêu cầu để tạo thuận lợi cho các mối quan hệ và việc chia sẻ tri thức với các đối tác bên ngoài để làm cho các cách tân của bạn làm việc được. Vượt ra khỏi các kỹ năng riêng rẽ của quản lý quan hệ, doanh nghiệp cần phải có kết nối với các nhà xuất bản và người tiêu dùng dữ liệu mở khắp tất cả các mức của SME, để học và chia sẻ tri thức cũng như dữ liệu mở.
Để bảo vệ chống lại những người bắt chước, các SME cần có khả năng cách tân liên tục và đứng trên các đối thủ cạnh tranh - nói cách khác, ‘cái mới’ cần phải là thường lệ đối với doanh nghiệp. Cuối cùng, SME cần phải có khả năng giữ lại và thuê nhân tài có sự pha trộn của nhiều ngành học thuật. Các kỹ năng kỹ thuật, để nắm bắt giá trị của dữ liệu mở, và cả sự tinh thông quản lý ‘mềm hơn’ để hiểu nhu cầu cho các cách tân và các sản phẩm mở. Trong khi điều này nghe có vẻ chắc chắn, thì việc không cân bằng được các tập hợp khác nhau của sự tinh thông và để tạo thuận lợi cho hội thoại rõ ràng và hiểu biết giữa, ví dụ, các nhà khoa học dữ liệu và những người tiếp thị, sẽ làm xói mòn khả năng để cách tân.
Nhận diện và giải quyết các khoảng cách về kỹ năng và năng lực
Các SME và các công ty khởi nghiệp cần triển khai các phân tích khoảng cách để nhận diện đâu là các kỹ năng dữ liệu mở chính và các năng lực đang còn thiếu hoặc còn chưa được phát triển. Ở những nơi có thể, các doanh nghiệp có lẽ cần tìm cách thuê mới để nắm bắt được các năng lực đặc thù đó, hoặc triển khai huấn luyện từ bên ngoài để giúp có được các kỹ năng và các năng lực để tăng tốc cách tân dữ liệu mở. Sử dụng dữ liệu mở thực tế là không mất tiền, nhưng điều này không đảm bảo cho các cách tân sẽ là thành công. Các SME cần đầu tư vào việc phát triển các kỹ năng và năng lực của họ, vì các SME và các công ty khởi nghiệp có tính cách tân chỉ tốt như đội của họ, và các đội thành công cần phải xuất sắc trong việc nắm bắt và áp dụng dữ liệu mở.
With the flexibility to experiment and be more innovative, startups and SMEs are increasingly incorporating open data into their business models. In this blog, ODI Fellow Tom Wainwright explores what it takes for these organisations to succeed
Open Data Challenge Series CC BY 2.0, uploaded by Open Data Institute.
Open data is viewed as a vital resource that can assist businesses in creating new, innovative products and services. Researchers, policymakers and technical experts have celebrated the potential of open data innovation for businesses: they can access data at virtually no cost, obtain novel datasets that were previously unavailable, and create disruptive products and services. It is also argued that SMEs are particularly well-placed to benefit from open data innovation.
Compared to their larger corporate counterparts, SMEs and startups are smaller and more agile, enabling them to respond quickly to new ideas and market demands. They are also able to freely experiment with open data to explore the potential of new products and services. However, as our recent study shows, SMEs and startups can often struggle to fully exploit open data in innovation. Fortunately, the study also identifies key skills and capabilities that businesses should look to build and harness in order to maximise their innovation success.

SME benefits of open data innovation

Inbound open innovation, i.e. using the knowledge and assets of an external organisation to create your products and services, can help SMEs considerably. It speeds up the innovation process dramatically and keeps development costs low. In the context of open data, external sources collected and collated by others can be used with virtually no cost. Using inbound open data in innovation can replace sources of expensive proprietary data, or enable businesses to access new data sources that were previously unavailable, enabling novel innovation. Combining open data with closed proprietary data sources, either internal or shared by partners, can also create new data products and services. SMEs and startups can also grow and scale up using open data through coupled open innovation. An SME may open up their product catalogue data, enabling third parties to partner and advertise or sell the products to new markets in exchange for a small fee. This enables SMEs and startups to grow quickly with limited resources. These low cost innovative advantages are incredibly useful to SMEs and startups.

SME inhibitors to open data innovation

Despite the overwhelming potential for open data innovation in SMEs and startups, there exists many barriers. The limited size of SMEs can be a double-edged sword – while flexibility is beneficial, limited resources can derail the innovation process. SMEs and startups face a series of inhibitors: barriers, costs, and future uncertainty and risks. Due to their smaller size, they can struggle to identify and assess the usefulness of open data, particularly in a world of expanding open data sources. This may be due to time and multitasking limitations, or a limited understanding of open data use. Opportunities to integrate open data into an existing product or service may be overlooked due to time pressures, competing priorities and limited open data knowledge.
These issues can be compounded for data-centric businesses who need skilled data scientists (in short supply) who can not only process open data, but understand how it can be used to solve business problems. Concerns about the future availability of open data as a critical business asset can also deter some SMEs, while a lack of knowledge about managing the legal and reputational risks of open data can also undermine or limit the full application of open data in new innovations. A particular concern is product or service imitation by competitors, which is easier when using open data. Not knowing how to limit that risk can also reduce the full potential of using open data.

Which skills and competencies smash barriers to innovation?

One of the key issues that SMEs and startups face due to their smaller size is reduced time to explore and seize possibilities. However, a narrower breadth of skills and competencies within the venture team can also hold back innovation. Emerging skill gaps can reduce a business’s innovative potential for using open data.
Skills that are particularly important (and unique) are being able to develop and understand the full range of business cases for open data. Understanding the legal aspects of open data are also central to knowing what it can and cannot be used for in innovation. Perhaps less unique, but still critical, is the need to bridge the gaps between the technical side of data science and ‘softer’ management skills, to use open data to create new products and to develop market intelligence which identifies customer needs. At the heart of this are relationship management skills, to work with external open data publishers and consumers to assist in co-innovation.
Wider organisational capabilities are important to any business, but for users of open data some specific expertise is also needed. Unsurprisingly, an open culture is required to facilitate relationships and the sharing of knowledge with external partners to make your innovations work. Beyond the individual skills of relationship management, the business needs to be connected to open data publishers and consumers across all levels of the SME, to learn and share knowledge as well as open data.
To defend against imitators, SMEs need to be able to innovate continually and stay ahead of competitors – in other words, ‘new’ needs to be business as usual. Finally, the SME needs to be able to retain and hire a mix of interdisciplinary talent. Technical skills, to capture the value of open data, but also ‘softer’ management expertise to understand the demand for new innovations and products. While this sounds obvious, a failure to balance different sets of expertise and to facilitate clear dialogue and understanding between, say, data scientists and marketers, will undermine the ability to innovate.

Identify and address skill and capability gaps

SMEs and startups should undertake gap analyses to identify where key open data skills and competencies are missing or underdeveloped. Where possible, businesses may need to seek new hires to capture these specific capabilities, or undertake external training to help gain the skills and competencies to accelerate open data innovation. Open data use is virtually free, but this doesn’t guarantee innovations will be successful. SMEs need to invest in developing their skills and competencies, because innovative SMEs and startups are only as good as their team, and successful teams need to excel in catching and adopting open data.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,890
  • Tháng hiện tại201,647
  • Tổng lượt truy cập24,023,517
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây