Netbook chạy Debian trên các CPU do Trung Quốc sản xuất

Thứ ba - 17/11/2009 06:32

Netbookruns Debian on China-made CPU

By Linux Devices

2008-10-22

Theo:http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/Netbook-runs-Debian-on-Chinamade-CPU/

Bài được đưa lênInternet ngày: 22/10/2008

Lờingười dịch: Từ cuối năm 2008, đã có các netbook vớiphần cứng hoàn toàn được sản xuất tại Trung Quốc,từ con vi xử lý cho tới bo mạch chủ, sử dụng các hệđiều hành là các phát tán tự do nguồn mở như GNU/LinuxDebian, Mandriva, Gentoo, Slackware, Sunwah. Những thứ mà ViệtNam bây giờ chưa có ai làm.

[Được cập nhật] -Một nhà cung cấp các vi xử lý và các hệ thống máytính đang sẵn sàng một “netbook” hiệu quả cao vớimột TDP chỉ 12 Watt. Trang bị một màn hình 8.9 inch và vixử lý do Trung Quốc sản xuất, Lemote Tech “Yeeloong”(dịch: con rồng mang xách được) chạy Debian Linux trênmột vi xử lý 600-800 MHz Loongson 2F.

Lemote (trước đó,“Jiangsu Lemote Tech Co., Ltd”) là một liên danh giữaJiangsu Menglan Group Co., Ltd, và Viện Công nghệ máy tính(ICT), một cở sở nghiên cứu do Viện hàn lâm Khoa họcTrung Quốc (CAS) quản lý. Lemote liệt kê Loongson 2F trong sốcác sản phẩm của mình, và cũng bán một máy tính nhỏ,bo mạch chủ, và máy tính mạng dựa trên chip này.

Bây giờ, Lemote đãbổ sung một netbook vào dòng sản phẩm của nó. Theo nhữngtài liệu dịch bằng máy tính từ tiếng Trung Quốc bàiviết HC360.com, thì hãng này đã công bố Yeeloong ngày hômqua. Bài viết này dường như nhấn mạnhtới thiết kế hoàn toàn nguồn mở của thiết bị này,mà nó hình như bao gồm một trình khởi động nguồn mở;cùng với một hệ điều hành Debian Linux và “Bộ phầnmềm Giáo dục Lemote”. Nó cũng nằm trong những sảnphẩm đầu tiên dựa trên phiên bản 900 MHz của vi xử lýLoongson 2F của Lemote.

Loongson2F

Loongson 2F được cholà sẽ tương thích về phần mềm với MIPS64, dù kiếntrúc này hình như không bao gồm các phần có bằng sángchế của bộ lệnh của MIPS64. Vi xử lý này được nóisẽ hỗ trợ việc mở rộng theo phạm vi một cách thườngxuyên được kiểm soát bằng phần mềm, có thể là giữa600MHz tới 800MHz.

Vi xử lý 2F này tíchhợp vài chức năng thường thấy trên các cầu bắc. Nócó một giao diện 64bit DDR2, 8/16bit cho bus I/O nội bộ, vàmột giao diện 4bit GPIO. Cũng có một giao diện “tiêuchuẩn” 32bit PCI/PCI-X, và chip này chủ yếu được mongđợi để sử dụng trong những hệ thống với các thiếtbị ngoại vi mà giao diện thông qua PCI, hãng này nói. Thậtthú vị, việc triển khai bus PCI/PCI-X có thể phục vụnhư là bus chủ hoặc đích, vì thế đơn giản hóa mộtcách tiềm tàng việc sử dụng chip trong các card tằng tốcđộ bổ sung bên trong.

[Up-dated]-- A Chinese vendor of microprocessors and computer systems isreadying a high-efficiency "netbook" with a TDP of just 12Watts. Sporting an 8.9-inch display and Chinese-made processor, theLemote Tech "Yeeloong" (translation: portable dragon) runsDebian Linux on a 600-800MHz Loongson 2F processor.

Lemote(formally, "Jiangsu Lemote Tech Co., Ltd.") is a jointventure between Jiangsu Menglan Group Co., Ltd., and the Institutionof Computing Technology (ICT), a think-tank run by the ChineseAcademic of Science(CAS). Lemote lists the Loongson 2F chip among itsproducts, and also sells a mini-computer,motherboard, and network computer based on the chip.

Now,Lemote has added a netbook to its product line. According tocomputer-generated translations of a Chinese-language HC360.comarticle, the company announced the Yeeloong yesterday. The articleappears to highlight the device's completely open source design,which apparently includes an open source bootloader, along with aDebian Linux OS and "Lemote Educational Suite." It is alsoamong the first products based on the 900MHz version of Lemote'sLoongson 2F processor.

Loongson2F

TheLoongson 2F is said to be software-compatible with MIPS64, though thearchitecture apparently does not include certain patented parts ofthe MIPS64 instruction set. The processor is said to supportsoftware-controlled frequency scaling, possibly between 600MHz and800MHz.

The2F integrates several functions typically found in northbridges. Ithas a 64-bit DDR2 interface, 8/16-bit local I/O bus, and a 4-bit GPIOinterface. There's also a "standard" 32-bit PCI/PCI-Xinterface, and the chip is mainly intended for use in systems withperipherals that interface via PCI, the company says. Interestingly,the PCI/PCI-X bus implementation can serve as master or target, thuspotentially simplifying the chip's use in add-in acceleration cards.

Hơn nữa, có mộtmodule tăng tốc video cho việc chuyển định dạng YUV videosang RGB, và để phóng to thu nhỏ. Module này là nằm trong“đường ghi” giữa CPU và trình kiểm soát PCI, để làmviệc với các trình kiểm soát VGA dựa trên PCI, Lemotenói.

YeeLoong

Theo trang sản phẩmtiếng Anh của Lemote, Luloong có kích thước 7.8 x 5.7 x 1.1inch (198x145x28mm), trọng lượng chỉ hơn 2 pound (hoặc 1kg). Bổ sung cho vi xử lý Loongson 2F được mô tả ởtrên, nó sử dụng chip CS5536 của AMD, mà nó đưa ra cácchức năng bắc cầu nam thông thường, và thường đượcthấy với Geode LX800.

Ảnh của LemoteYeelong (“Rồng xách được”).

Yeeloong có một mànhình TFT 8.9 inch với độ phân giải 1024x66, được trangbị bởi một kiểm soát đồ họa SMI712. I/O có 3 cổngUSB, cổng cho dây mạng Ethernet (RJ45), và một cổng ngoàicho VGA. USB WiFi là một lựa chọn, khi được cài đặtsẵn DDR2-666 SODIMMs 512 MB hoặc 1GB RAM. Các lựa chọn lưutrữ bao gồm một ổ cứng 160 GB, hoặc một đĩa thểcứng (SSD) 2GB hoặc 4GB. Để mở rộng lưu trữ, có mộtkhe cắm cho card SD.

Lemote nói Yeeloong sửdụng chỉ 12 Watt, nhưng cung cấp một bộ nguồn điện 42Watt (12V, 3.5A), dó thể chịu nổi cao hơn được yêu cầucho các thiết bị ngoại vi USB. Hơn nữa, điện bổ sungcó thể cần thiết với ổ cứng lựa chọn.

Vềphía các phần mềm, Yeeloong chạy Debian Linux, cùng với“bộ phần mềm giáo dục Lemote”, Lemote nói. Nó cũng cóthể chạy được Mandriva, Sunwah, Slackware, Gentoo, và cácphát tán Linux khác.

Additionally,there's a video acceleration module for converting YUV-format videoto RGB, and for zooming. The module is in the "write path"between the CPU and the PCI controller, in order to work withPCI-based VGA controllers, Lemote suggests.

YeeLoong
Accordingto Lemote's English-language
productpage, the Fuloongmeasures 7.8 x 5.7 x 1.1 inches (198 x 145 x 28mm), and weighs justover two pounds (35 ounces, or 1kg). In addition to the Loongson 2Fprocessor described above, it uses AMD's CS5536 companion chip, whichoffers typical southbridge functions, and is most often seen matedwith the GeodeLX800.

LemoteYeeloong ("Portable Dragon")

(Clickto enlarge)

TheYeeloong has an 8.9-inch TFT display with 1024 x 600 resolution,powered by an SMI712 graphics controller. I/O includes threehigh-speed USB ports, audio, wired Ethernet (RJ45) port, and anexternal VGA port. USB WiFi is optional, as is pre-installed DDR2-666SODIMMs of 512MB or 1GB capacity. Storage options include a 160GBhard drive, or a solid state disk (SSD) of 2GB or 4GB. For storageexpansion, there's an SD card slot.

Lemotesays the Yeeloong dissipates only 12 Watts, but provides a 42 Wattpower supply (12V, 3.5A), presumably to handle the overhead requiredto power USB peripherals. Additinally, extra power would likely beneeded with the optional hard drive.

Onthe software side, the Yeeloong runs Debian Linux, along with the"Lemote education suites," Lemote says. It can alsoreportedly run Mandriva, Sunwah, Slackware, Gentoo, and other Linuxdistributions.
Specificationslisted by Lemote include:

Các đặc tả kỹthuật được liệt kê bởi Lemote bao gồm:

 • Memory: 512MB or 1GB of DDR2-666 (optional)

 • Storage: 160GB 2.5-inch HDD, or 2GB/4GB SSD

 • Graphics: SMI712 Controller and 8.9-inch TFT (1024 x 600)

 • I/O:

  • Network: Rtl8139 + RTL8187B(wifi)

  • Camera: 300K pixel

  • 3 x USB2.0

  • Audio I/O

  • Ethernet

  • VGA out

 • Expansion: SD: Realtek RTS5158E

 • Power: 12-Volt, 3.5A DC Adapter

Theo câu chuyện củaHC360, Fuloong Mini sẽ sớm xuất xưởng. Các ảnh xuất bảnchỉ ra thiết bị chạy Debian Etch, với môi trường máytính để bàn GNOME. Chi tiết hơn nữa có thể thấy tạiHC360 ởđây (tiếng Trung Quốc), hoặc trên trang sản phẩmtiếng Anh của Lemote. Giá còn chưa được tiết lộ.

Netbook gần đây khácdựa trên một vi xử lý Loongson 2F là Emtec Gdium, mộtthiết bị khá lớn hơn mà nó khởi động Mandriva Linux từmột khóa USB, và hướng vào thị trường giáo dục. Còncái khác là netbook “Jisus” từ nhà tích hợp Hà Lan VanDẻ Led (VDL). Cái nữa, là Mini-Note của HiVision, đượcmong đợi sẽ bán với giá ít hơn 100 USD.

Accordingto the HC360story, the Fuloong Mini will ship soon. The publication's photos showthe device running Debian Etch, with the GNOME desktop environment.More details may be found at HC360,here(Chinese language), or on Lemote's English-language product page,here.Pricing is not disclosed.
Another recent netbook based on aLoongson 2F processor is the
EmtecGdium, a slightlylarger device that boots Mandriva Linux f-rom a USB flash key, andtargets the education market. Yet another is the "Jisus"netbook f-rom Dutchintegrator Van Der Led (VDL). Another entry, the HiVisionMini-Note, isexpected to sell for less than $100.

Cảm ơn anh Mã HoàngHải đã cung cấp đường dẫn này.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập47
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm46
 • Hôm nay10,518
 • Tháng hiện tại151,992
 • Tổng lượt truy cập17,427,979
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây