Liên minh S phát triển “Chiến lược Giữ lại các Quyền” để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của các nhà nghiên cứu và bãi bỏ các giai đoạn cấm vận vô lý

Thứ tư - 12/08/2020 06:59

cOAlition S develops “Rights Retention Strategy” to safeguard researchers’ intellectual ownership rights and suppress unreasonable embargo periods

15/07/2020

Theo: https://www.coalition-s.org/coalition-s-develops-rights-retention-strategy/

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/07/2020

Các nhà xuất bản thường yêu cầu các tác giả ký các thỏa thuận xuất bản hạn chế những gì các tác giả có thể làm với các phát hiện nghiên cứu của họ, bao gồm cả việc làm cho các bài báo thành Truy cập Mở phù hợp với các yêu cầu của các nhà cấp vốn của họ. Để giải quyết vấn đề này, Liên minh S đã phát triển Chiến lược Giữ lại các Quyền, nó sẽ trao quyền cho các nhà nghiên cứu được cấp vốn trong tạp chí họ chọn, bao gồm cả các tạp chí thuê bao, và cung cấp Truy cập Mở tuân thủ với Kế hoạch S.

Một trong ba con đường của Kế hoạch S để đạt được Truy cập Mở đầy đủ và tức thì là thông qua các kho, nơi mà, tối thiểu, Bản thảo Được chấp nhận của Tác giả - AAM (Author Accepted Manuscript) được làm cho sẵn sàng mở theo giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) hoặc tương đương, không có bất kỳ cấm vận nào.

Chiến lược Giữ lại các Quyền được thiết kế để đảm bảo tất cả các xuất bản phẩm học thuật được Liên minh S cấp vốn là sẵn sàng Truy cập Mở. Trên thực tế, nó xúc tác cho các nhà nghiên cứu giữ lại đủ các quyền sở hữu trí tuệ trong tác phẩm của họ để bản thảo được chấp nhận của tác giả (AAM) trở thành Truy cập Mở ở thời điểm xuất bản với giấy phép CC BY.

Khủng hoảng COVID-19 rõ ràng đã chỉ ra rằng các giai đoạn cấm vận là không thể bảo vệ được. Không có các lợi ích nào của tư nhân hoặc doanh nghiệp có thể chứng minh rằng các kết quả nghiên cứu mới và gốc ban đầu được giữ lại 6 hoặc 12 tháng từ các nhà khoa học khác, các nhà thực nghiệm, các chính phủ và các nhà chức trách, các nhân viên y tế, các bệnh nhân và các tổ chức của bệnh nhân - đặc biệt những ai bị thiệt thòi về kinh tế, những người không thể kham nổi chi phí truy cập đắt tiền”, Marc Schiltz, Chủ tịch của Science Europe và Chủ tịch của Nhóm các Lãnh đạo của Liên minh S, nhấn mạnh.

Các bánh xe chạy hết tốc lực để triển khai Chiến lược Giữ lại các Quyền

Hướng tới việc triển khai Kế hoạch S, các tổ chức của Liên minh S sẽ thay đổi các điều kiện trợ cập của họ để yêu cầu rằng giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) được áp dụng cho tất cả các Bản thảo được Chấp nhận của Tác giả (AAM) hoặc các Phiên bản Hồ sơ - VoR (Versions of Record) báo cáo về nghiên cứu gốc, được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần từ việc cấp vốn của họ.

Để đảm bảo các nhà xuất bản nhận thức được về các yêu cầu đó - và tránh các nhà nghiên cứu được trình bày với các thỏa thuận xuất bản với chữ ký các họ có thể làm cho họ vi phạm bổn phận trước đó hoặc có thể chống lại giấy phép hiện có rồi - chúng tôi đang liên hệ với các nhà xuất bản thuê bao nào xuất bản chủ yếu các bài báo nghiên cứu được thừa nhận cho các tổ chức của Liên minh S. Đặc biệt, chúng tôi đang khuyến khích họ sửa đổi các thỏa thuận xuất bản hiện đang có, sao cho tất cả các tác giả hoặc theo ngoại lệ, các tác giả đó được một tổ chức của Liên minh S cấp vốn, có thể làm cho các AAM của họ sẵn sàng tự do vào thời điểm xuất bản với giấy phép CC BY.

Chúng tôi hy vọng vằng các nhà xuất bản sẽ làm cho các chính sách của họ phù hợp với các yêu cầu của Kế hoạch S. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng cam kết bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các quyền sở hữu trí tuệ của những người nhận trợ cấp của chúng tôi sao cho họ có thể ký gửi các bản thảo của họ (bao gồm cả các bản sửa cho đúng sau rà soát lại ngang hàng) vào trong một kho, không có cấm vận và tuân thru với Kế hoạch S. Bản thảo đó thuộc về tác giả, thậm chí sau rà soát lại ngang hàng!”, Johan Rooryck, Giám đốc điều hành ở Liên minh S, nhấn mạnh.

Sử dụng mẫu biểu trả lời chuyên dụng, các nhà xuất bản được yêu cầu chỉ ra cách họ sẽ quản lý các thuê bao trong tương lai từ các tác giả được tổ chức của Liên minh S cấp vốn. Thông tin này sẽ được bổ sung thêm vào Công cụ Kiểm tra Tạp chí của Kế hoạch S – JCT (Journal Checker Tool), một dịch vụ web công cộng, hiện đang được phát triển, nó sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu xác định cách họ có thể gắn vào Kế hoạch S cho bất kỳ tạp chí nào được đưa ra.

Trong vài tuần nữa, Văn phòng của Liên minh S sẽ tổ chức một loạt các webinar để cung cấp thông tin thêm về Chiến lược Giữ lại các Quyền và để trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào các nhà xuất bản có thể có.

Các tài liệu và trang web có liên quan

Lưu ý cho các biên tập viên

Kế hoạch S là sáng kiến cho xuất bản Truy cập Mở đã được khởi xướng vào tháng 9/2018. Kế hoạch được Liên minh S, một nhóm các tổ chức cấp vốn nghiên cứu quốc gia và các quỹ từ thiện, hỗ trợ. Kế hoạch S yêu cầu rằng, với hiệu lực từ 2021, tất cả các xuất bản phẩm học thuật là các kết quả từ nghiên cứu được cấp vốn bởi các trợ cấp nhà nước hoặc tư nhân được các cơ quan cấp vốn và các hội đồng nghiên cứu quốc gia, khu vực, và quốc tế cung cấp, phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở, trên các nền tảng Truy cập Mở, hoặc được làm cho sẵn sàng tức thì qua các kho Truy cập Mở mà không có cấm vận.

Tải về thông cáo báo chí [pdf] 

Publishers commonly require authors to sign exclusive publishing agreements which restrict what authors can do with their research findings, including making articles Open Access in line with their funders’ requirements. To address this problem, cOAlition S has developed a Rights Retention Strategy, which will empower their funded researchers to publish in their journal of choice, including subscription journals, and provide Open Access in compliance with Plan S.

One of the three Plan S routes to achieve full and immediate Open Access is via repositories, where, as a minimum, the Author Accepted Manuscript (AAM) is made openly available under a Creative Commons Attribution (CC BY) licence or equivalent, without any embargo.

The Rights Retention Strategy is designed to ensure that all cOAlition S funded scholarly publications are available as Open Access. In practical terms, it enables researchers to retain sufficient intellectual ownership rights in their work to make the AAM Open Access at the time of publication with a CC BY license.

The COVID-19 crisis has clearly shown that embargo periods are indefensible. No private or business interests can justify that new and original research results are held back for 6 or 12 months from other scientists, practitioners, governments and authorities, medical staff, patients and patient associations – especially those who are economically disadvantaged, who cannot afford expensive access tolls”, emphasizes Marc Schiltz, President of Science Europe and Chair of the cOAlition S Leaders Group.

Wheels in full motion for the implementation of the Rights Retention Strategy

Moving towards the implementation of the Plan S, cOAlition S Organisations will change their grant conditions to require that a Creative Commons Attribution licence (CC BY) is applied to all Author Accepted Manuscripts (AAMs) or Versions of Record (VoR) reporting original research, supported in whole or in part by their funding.

To ensure publishers are aware of these requirements – and to avoid researchers being presented with publishing agreements whose signature would make them to be in breach of a prior obligation or would go against an already existing licence – we are contacting those subscription publishers  who publish the majority of research articles attributed to cOAlition S Organisations. Specifically, we are encouraging them to modify their existing publishing agreements, such that all authors or by exception, those authors funded by a cOAlition S Organisation, can make their AAMs freely available at the time of publication with a CC BY licence.

We hope that publishers will bring their policies into alignment with the Plan S requirements. In any event, we are committed to protect and safeguard the intellectual ownership rights of our grantees so that they can deposit their manuscript (including the corrections after peer-review) in a repository, without embargo and in compliance with Plan S. The manuscript belongs to the author, even after peer review!”, highlights Johan Rooryck, Executive Director, cOAlition S.

Using a dedicated response form, publishers are requested to indicate how they will manage future submissions from authors who are funded by a cOAlition S Organisation. This information will be added to the Plan S Journal Checker Tool (JCT), a public web service, currently under development, which will help researchers determine how they can adhere to Plan S for any given journal.

Over the coming weeks, the cOAlition S Office will be hosting a series of webinars to provide further information about the Rights Retention Strategy and to answer any questions publishers may have.

Related documents & webpages

Notes to Editors

Plan S is an initiative for Open Access publishing that was launched in September 2018. The plan is supported by cOAlition S, a group of national research funding organisations and charitable foundations. Plan S requires that, with effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional, and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.

Download this Press Release [pdf] 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay8,331
  • Tháng hiện tại487,773
  • Tổng lượt truy cập33,835,213
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây