#OpenGLAMnow: loạt các webinars sắp tới để học làm về mở trong cơ sở của bạn

Thứ ba - 14/04/2020 06:31
#OpenGLAMnow: loạt các webinars sắp tới để học làm về mở trong cơ sở của bạn

#OpenGLAMnow: an upcoming series of webinars to learn to do open at your institution

scann, Oct 10, 2019 · 5 min read

Theo: https://medium.com/open-glam/openglamnow-an-upcoming-series-of-webinars-to-learn-to-do-open-at-your-institution-64597e885f3c

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/10/2019

Chúng tôi đã phỏng vấn Larissa Borck về loạt các webinar sắp tới mà Ban lãnh đạo Di sản Quốc gia Thụy Điển sẽ tổ chức xung quanh Open GLAM và cách để mở ra bộ sưu tập số của bạn. Các webinars đó sẽ diễn ra trong khoảng tháng 10 và 11 theo giờ châu Âu buổi sáng, nhưng chúng sẽ được ghi lại và được làm cho sẵn sàng. Chúng tôi đã muốn khai phá với Larissa ý tưởng của các webinars là gì, họ kỳ vọng có được gì từ nó, và các kế hoạch của họ là gì cho tương lai.

Hãy gặp Larissa!

Mục tiêu của các webinars là gì?

Loạt các webinars là một phần của chiến lược lớn hơn để xúc tác cho các viện bảo tàng và các cơ sở di sản văn hóa khác mở ra các bộ sưu tập của họ. Ngay bây giờ, Ban lãnh đạo Di sản Quốc gia Thụy Điển đang tham gia trong dự án của Europeana có tên là “Văn hóa cái Chung của Europeana” (Europeana Common Culture) và một mục tiêu chính là để nâng cao chất lượng dữ liệu các dữ liệu của các nhà cung cấp của chúng tôi ở Europeana. Tôi đã thiết lập loạt các webinars đó, vì dù có rồi nhiều tri thức sẵn sàng xung quanh dữ liệu Open GLAM và di sản văn hóa mở, các cơ sở nhỏ hơn không có các ngân sách cho hội nghị và hội thảo thường bị bỏ ra ngoài. Loạt các webinars đó đặc biệt nhắm tới những ai mà các cơ sở của họ không kham được để tham gia trong phong trào Open GLAM - nhưng cho những ai có thể bỏ ra 90 phút trong một tuần để nhúng sâu vào các giấy phép mở, chất lượng dữ liệu và sử dụng lại dữ liệu của họ như họ muốn. Vì thế, loạt webinars này với các chủ đề mức cho những người bắt đầu và đào sâu hơn và sâu hơn vào các chủ đề của Open GLAM. Sẽ có thứ gì đó cho các cơ sở trong mỗi bước đi trên con đường của họ.

Bạn muốn mọi người có được gì từ loạt webinars này?

Có thể là thành công lớn nếu mọi người hiểu rằng Open GLAM là một phong trào - và là một quy trình bên trong mỗi tổ chức. Merete Sanderhoff từ Phòng trưng bày Quốc gia Đan Mạch đã thường tham chiếu tới câu mà đã giúp họ trên con đường của họ đi tới các bộ sưu tập số mở: “Nghĩ lớn, Bắt đầu nhỏ, và Dịch chuyển nhanh”. Chỉ vì có các cơ sở lớn với các ngân sách ấn tượng không ngụ ý các cơ sở nhỏ, những nơi đang chỉ mới bắt đầu số hóa các bộ sưu tập của họ không thể trở thành các đối tác truyền cảm hứng và có giá trị trong một dự án Open GLAM.

Một trong những điểm quan trọng là việc xây dựng các quan hệ đối tác. Hãy với ra ngoài tới các cơ sở và dự án khác để học những gì làm việc được cho họ - và những gì đơn giản không làm được. Rồi hãy tìm ra cách cho cơ sở của riêng bạn. Open GLAM đã chỉ ra tính mở không thể tin nổi để giúp và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tới tính mở dạng số. Loạt các webinars này đã chỉ có thể vì quá nhiều người chuyên ngheiepj và chuyên gia trong lĩnh vực này đã có thiện chí dành thời gian và các tài nguyên của họ để chia sẻ tri thức của họ. Và từ kinh nghiệm của riêng tôi, điều này là quan trọng để hầu hết mọi người tích cực trong phong trào này. Là một phần của loại webinars này có thể là bước khởi đầu của những người tham gia để kết nối mọi người và các dự án mà đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này.

Fonograf, The American Graphophone Co.Foto: Tekniska museet (CC BY)

Nhiều người hơn đang bắt đầu hỏi liệu chúng ta có cần du lịch quá nhiều để có được thông tin phát triển nghề nghiệp (Alek Tarkowski đã làm điều đó trong một bài đăng tuyệt vời gần đây). Bạn nghĩ gì về dạng các sự kiện trên trực tuyến này có thể giúp làm cho các mạng đó phát triển? Các công cụ hoặc chiến lược khác chúng ta có thể áp dụng là gì để thúc đẩy các mạng đó mà không cần đầu tư vào các sự kiến lớn, một hoặc hai ngày liền?

Cả 2 dạng các sự kiện đó tất nhiên có những điểm mạnh và yếu. Alek Tarkowski đúng khi khẳng định rằng đa số người của phong trào luôn bị loại ra trong các sự kiện lớn toàn cầu như Thượng đỉnh CC hoặc Wikimania - nhưng nhiều người cũng sẽ tham dự được loạt các webinars này, vì các tài nguyên kỹ thuật, thiếu thông tin hoặc các lý do khác. Sự khác biệt là chúng ta có thể gồm các tiếng nói đa dạng khác nhau từ tất cả các nơi trên thế giới, mà họ không cần phải bay tới. Tôi thực sự hy vọng loạt webinar này có thể thúc đẩy mạng bao hàm toàn diện hơn, nơi các nhóm bên lề và các cơ sở nhỏ cũng có thể ngồi vào chiếc bàn Open GLAM.

Vì thế, đã có vài khía cạnh quan trọng của loạt webinars này để thử với ra ngoài khác với các sự kiện phi trực tuyến làm: Quản lý thời gian và hiệu quả là một trong số chúng. Đặc bietj cho những ai là mới với Open GLAM, là dễ dàng hơn để tham gia từ chiếc bàn của riêng họ (hoặc ở bất kỳ nơi nào họ làm việc) - và là dễ dàng hơn để có 90 phút trong lịch làm việc của bạn hơn là cả một hoặc hai ngày bao gồm cả chuyến du lịch. Hầu hết các phiên diễn ra vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều theo thời gian châu Âu, nên chúng tôi cố gắng không loại bỏ những người làm việc bán thời gian. Bằng cách đó chúng tôi có khả năng chào loạt webinars này không có phí tham gia là một khía cạnh quan trọng khác.

Cuối của loạt webinar này, mọi người sẽ có khả năng duyệt qua tài liệu của chúng tôi với các tên, cơ sở, dự án và ví dụ. Tôi hy vọng rằng họ tìm ra thứ gì đó giúp cho họ đi được với Open GLAM, dù đó là đi theo một diễn giả trên Twitter, đọc Open GLAM trên các Phương tiện hay phân phối các bộ sưu tập của họ được cấp phép mở tới K-samsök, trình tổng hợp quốc gia Thụy Điển cho Europeana.

Bạn lên kế hoạch như thế nào để tiếp tục với loạt các webinar này?

Tài liệu xung quanh loạt các webinars này sẽ là một khía cạnh làm cho điều này làm việc được và tri thức thu lượm được là bền vững: Các bản ghi âm và các tài liệu xa hơn từ các slide tới các ghi chép và các nguồn bổ sung khác sẽ là sẵn sàng mở. Các tài nguyên được thu thập sẽ là một phần các hoạt động của chúng tôi trong Ban lãnh đạo Di sản Quốc gia Thụy Điển để nâng cao chất lượng dữ liệu cũng như tìm ra các đối tác mới đóng góp dữ liệu của họ cho K-samsök và Europeana.

Các kênh phương tiện xã hội và hashtags nào chúng tôi nên đi theo để có loạt webinars này?

Hashtag là #OpenGLAMnow và bạn được chào đón để đi theo Ban lãnh đạo Di sản Quốc gia Thụy Điển trên TwitterFacebook về tin tức và tài liệu của Thụy Điển về loạt webinars này. Tôi cũng sẽ tweet bằng tiếng Anh trên tài khoản cá nhân của tôi. Bạn thấy toàn bộ chương trình ở đây: bit.ly/openglamnow.

Một số quyền được giữ lại CC BY 4.0 Quốc tế

We interviewed Larissa Borck for the upcoming series of webinars that the Swedish National Heritage Board will be hosting around Open GLAM and how to open up your digital collection. The webinars will be happening between October and November at morning European time, but they will be recorded and made available. We wanted to explore with Larissa what’s the idea of the webinars, what they expect to obtain from it, and what are their plans for the future.

Meet Larissa!

What’s the goal of the webinars?

The webinar series is one part of a larger strategy to enable museums and other cultural heritage institutions to open up their collections. Right now, the Swedish National Heritage Board is participating in a Europeana project called “Europeana Common Culture” and one major goal is to raise the data quality of our providers’ data in Europeana. I set up the webinar series, because although there is already a lot of knowledge available around open GLAM and open cultural heritage data, the smaller institutions without conference and seminar budgets are often left out. The webinar series is especially aiming at those whose institutions cannot afford to take part in the open GLAM movement — but who can make time for a weekly 90 minutes to dive as deep into open licenses, data quality and re-use of their data as they wish to. Therefore, the series starts with beginner-level topics and digs deeper and deeper into open GLAM topics. There should be something for institutions on every step of their way.

What would you like people to get from the series?

It would be a great success if people understood that open GLAM is a movement — and a process within every institution. Merete Sanderhoff from the Danish National Gallery often referred to a sentence that helped them in their way to open digital collections: “Think Big, Start Small, and Move Fast”. Just because there are big institutions with impressing budgets does not mean that small institutions who are just starting to digitize their collections cannot be as inspiring and valuable partners in the open GLAM project.

One of the most important points is building partnerships. Reach out to other institutions and projects to learn what worked for them — and what simply didn’t. Then find a way for your own institution. Open GLAM has shown an incredible openness to help and support each other on the way to digital openness. This webinar series was only possible because so many professionals and experts in the field were willing to dedicate their time and resources to share their knowledge. And from my own experience, this counts for most people active in the movement. Being part of this series can be the participant’s first step to connect to people and projects that play an important role in this field.

Fonograf, The American Graphophone Co.Foto: Tekniska museet (CC BY)

More people is starting to ask whether we need to travel so much to get professional development information (Alek Tarkowski did that on a great post recently). How do you think this type of online events can help to make those networks grow? What other tools or strategies we could adopt to foster these networks without investing in large, one or two day events?

Both kind of events have of course advantages and disadvantages. Alek Tarkowski is right in establishing that the majority of a movement is always excluded in global, large events like the CC Summit or Wikimania — but many will also be in this webinar series, because of technical resources, lack of information or other reasons. The difference is that we can include diverse voices from all around the world, with no need to fly them in. I sincerely hope that this webinar series can foster a more inclusive network, where marginalised groups and small institutions can also sit at the open GLAM table.

Therefore, there were some crucial aspects of this webinar series in order to try to reach out differently than offline events do: Time management and efficiency is one of them. Especially for those new to open GLAM, it is easier to take part from their own desk (or wherever they work) — and it’s easier to get 90 minutes into your calendar than a whole day or two including travel. Most of the sessions take place in the morning or early afternoon European time, so we try not to exclude people working part-time. That we are able to offer this series without participation fees is another one.

At the end of the series, people will be able to browse through our documentation with names, institutions, projects and examples. I hope that they find something that helps them to get on the open GLAM track, whether it’s following a speaker on Twitter, reading Open GLAM on Medium or delivering their collections openly licensed to K-samsök, the Swedish national aggregator to Europeana.

How do you plan to continue with the webinar series?

The documentation around the webinar series will be one aspect to make this work and the knowledge gathered sustainable: The recordings and further documentation from slides to notes and additional sources are going to be available openly. The collected resources will be part of our activities at the Swedish National Heritage Board to increase data quality as well as find new partners contributing their data to K-samsök and Europeana.

What hashtags and social media channels we should be following for the webinar series?

The hashtag is #OpenGLAMnow and you are welcome to follow the Swedish National Heritage Board on Twitter and Facebook for Swedish news and documentation on the series. I am also going to tweet in English on my personal account. You find the whole program here: bit.ly/openglamnow.

Some rights reserved CC BY 4.0 International

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay8,018
  • Tháng hiện tại487,460
  • Tổng lượt truy cập33,834,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây