Truy cập Mở và Kế hoạch S: 5 hoạt động chính

Thứ năm - 02/04/2020 06:12
Open Access and Plan S: 5 key activities
18/02/2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/02/2020

 
Sự nổi lên của Coronavirus (COVID19) một lần nữa đã nhấn mạnh nhu cầu đối với các nhà nghiên cứu để có sự truy cập không có trở ngại tới tư liệu nghiên cứu. Quả thực, một bài báo gần đây trên tờ Guardian đã viện lý rằng “việc dấu đi các tài liệu nghiên cứu đằng sau bức tường thanh toán, có thể đang giết người”, trong khi một nhóm các tổ chức bảo vệ bệnh và bệnh nhân của Mỹ đã nêu rằng “thông tin là quan trọng cho y tế không nên bị việc xuất bản bí mật bắt làm con tin”.
Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại và những lời kêu gọi thay đổi như vậy, và sau hơn 15 năm các chỉ thị, các tuyên ngôn và thảo luận về Truy cập Mở - OA (Open Access), khoảng 75% các tư liệu nghiên cứu trên thế giới, khi xuất bản, chỉ sẵn sàng cho những thuê bao trả tiền.
Dù trong trường hợp của COVID19, các nhà xuất bản đã nhanh chóng cung cấp truy cập tới nghiên cứu về chủ đề này trước đó nằm sau bức tường thanh toán - ví dụ, thấy các câu trả lời từ WileyElsevier – một giải pháp tốt hơn nhiều, và là giải pháp làm việc xuyên khắp tất cả các lĩnh vực mọi lúc, là hỗ trợ thế giới khi tất cả các nghiên cứu đều là truy cập mở. Đây là những gì Kế hoạch S đang tìm cách làm, và vì sao 24 tổ chức cấp vốn nghiên cứu đang ủng hộ sáng kiến này.
Trong đoạn ngắn này Robert Kiley, Giám đốc Nghiên cứu Mở ở Wellcome và Quyền Điều phối Liên minh S (cOAlition S) cung cấp bản cập nhật về 5 hoạt động chính cOAlition S hiện đang hỗ trợ.
1. Phát triển lượng thành viên của cOAlition S
cOAlition S là nhóm các cơ quan cấp vốn đã tán thành điều chỉnh các chính sách Truy cập Mở của họ cho phù hợp với Kế hoạch S. Hiện hành, có 24 thành viên, bao gồm cả UKRI, Quỹ Gates, và Ủy ban châu Âu, bao gồm cả Hội đồng Nghiên cứu châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng nếu chúng tôi thành công trong việc mang lại sự thay đổi toàn cầu trong cách thức nghiên cứu được phổ biến, chúng tôi cần nhiều nhà cấp vốn hơn ủng hộ Kế hoạch S.
Trong vài tháng qua chúng tôi đã có sự đảm bảo hỗ trợ của WHO/TDR, Hội đồng Nghiên cứu Y học Nam PhiAligning Science Against Parkinson. Chúng tôi tiếp tục làm việc với nhiều cơ quan khác, khuyến khích họ cân nhắc những lợi ích tiềm năng mà Truy cập Mở có thể đem lại.
Làm việc với các cơ quan cấp vốn của nước Mỹ vẫn là ưu tiên cao và có tin đồn Lệnh Thực thi của Nhà Trắng (Whitehouse Executive Order) dường như được điều chỉnh tốt với Kế hoạch S. Chúng tôi đang theo dõi điều này với sự quan tâm.
2. Hỗ trợ các nhà nghiên cứu
Vài nhà nghiên cứu đã thể hiện mối quan ngại với Kế hoạch S, sợ rằng nếu các lựa chọn xuất bản của họ bị giảm thiểu, thì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực lên khả năng của họ để có được các trợ cấp và nhiệm kỳ trong tương lai.
Lo ngại này đã nổi lên vì Kế hoạch S rõ ràng nói rằng các chi phí xuất bản Truy cập Mở (thường được gọi là phí xử lý bài báo - APC [Article Processing Charge]) đối với các bài báo được xuất bản trên các tạp chí thuê bao sẽ không còn được cấp vốn nữa, nằm ngoài các Hợp đồng Chuyển đổi quá độ (Transformative Agreement). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, có thể vẫn còn tìm cách xuất bản trên các tạp chí thuê bao, miễn là họ có bản sao của bài báo nghiên cứu của họ (hoặc bản thảo được chấp nhận, hoặc phiên bản được xuất bản) tự do không mất tiền không có cấm vận và với một giấy phép mở.
Cũng đáng nhấn mạnh rằng các nhà cấp vốn nào điều chỉnh các chính sách Truy cập Mở của họ cho phù hợp với Kế hoạch S cũng làm rõ rằng khi đánh giá các kết quả đầu ra nghiên cứu như một phần của quyết định cấp vốn, họ sẽ đánh giá giá trị thực chất của tác phẩm và không xem xét kênh xuất bản, yếu tố tác động của nó hoặc các thước đo khác dựa vào tạp chí.
Trong cOAlition S chúng tôi cũng đã thành lập đội đặc nhiệm để giám sát các hiệu quả của Kế hoạch S. Vì các nhà nghiên cứu sự nghiệp sớm cảm thấy đặc biệt bị/có ảnh hưởng vì Kế hoạch S, các đại diện từ Global Young Academy, Eurodoc, Young Academy of Europe và Marie Curie Alumni đã ra nhập nhóm này để đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe.
Trước khi chính sách của Kế hoạch S trở nên có hiệu lực, chúng tôi cũng cung cấp công cụ đơn giản dựa vào web theo đó các nhà nghiên cứu có thể xác định cách để tuân thủ với chính sách này trong bất kỳ con đường xuất bản đặc thù nào. Một Lời mời Thầu xây dựng công cụ này đã được xuất bản. Chúng tôi biết trước là chúng tôi sẽ chỉ định một nhà thầu trong vòng 3 tháng tới và có dịch vụ sống động hoạt động tới tháng 8/2020.
3. Hỗ trợ các xã hội học tập
Kế hoạch S, với cam kết rõ ràng của nó không cấp vốn cho các khoản phí truy cập mở lai, đòi hỏi các nhà xuất bản thuê bao đánh giá lại các mô hình kinh doanh của họ. Điều này ảnh hưởng tới tất cả các nhà xuất bản, nhưng cảm nhận sâu sắc hơn bởi các nhà xuất bản của xã hội học tập , nhiều trong số họ dựa vào doanh thu xuất bản để hỗ trợ cho các hoạt động khác của họ, như các trợ cấp thưởng và tổ chức các cuộc gặp.
Để giúp các xã hội học tập khai phá các mô hình lựa chọn thay thế, Wellcome đối với với UKRI, đã ủy quyền cho Information Power để xem xét vấn đề này. Báo cáo tiếp theo (và bộ công cụ hỗ trợ) đã xác định 27 mô hình kinh doanh tiềm tàng được phác thảo mà các nhà xuất bản xã hội có thể áp dụng.
Mô hình Hợp đồng Chuyển đổi quá độ - theo đó vốn cấp từ các thuê bao thư viện và các APC của nhà cấp vốn được sử dụng để cung cấp cho các cơ sở với truy cập tới tất cả các nội dung thuê bao, trong khi cho phép các bài báo nghiên cứu mà các nhà cung cấp là tác giả ở các cơ sở thuê bao được làm thành Truy cập Mở đầy đủ - đang giành được xung lực. Bằng cách lấy ví dụ, trong 3 tháng qua cả Microbiology SocietyBiochemical Society đã thương lượng các thỏa thuận như vậy, vì thế đảm bảo rằng lượng đang gia tăng kết quả đầu ra được xuất bản của họ là Truy cập Mở.
Wellcome, đối tác với HHMI, cũng đã khởi xướng các Giải thưởng Giám tuyển của Xã hội Học tập (Learned Society Curation Awards) để tìm cách hỗ trợ cho các nhà xuất bản của xã hội học tập nào muốn khai phá các cách thức mới đánh tín hiệu về tầm quan trọng các các kết quả đầu ra nghiên cứu được xuất bản theo cách thức mở và minh bạch.
4. Tham gia với các nhà xuất bản
cOAlition S tiếp tục tham gia với các nhà xuất bản, khuyến khích họ phát triển các lựa chọn xuất bản phù hợp với các nguyên tắc của Kế hoạch S.
Như được thảo luận ở trên, điều này bao gồm việc hỗ trợ phát triển các Hợp đồng Chuyển đổi quá độ, như các hợp đồng “Đọc và Xuất bản” và “Thuê bao sang Mở”.
Chúng tôi cũng đã phát triển tập hợp các tiêu chí để khuyến khích các đầu tạp chí riêng rẽ chuyển đổi sang Truy cập Mở. Được biết tới như là “Các tạp chí chuyển đổi quá độ” - TJ (Transformative Journal), bất kỳ tạp chí nào cam kết với tập hợp các KPI có thể tiếp tục thu tiền APC và ở những nơi chúng là công bằng và hợp lý, kỳ vọng các thành viên của cOAlition S đáp ứng điều đó. Một tư vấn về các tiêu chí được đề xuất cho các TJ đã kết thúc đầu tháng 1 và chúng tôi sẽ báo cáo về kết quả đầu ra của điều này trước cuối tháng 3/2020.
Hỗ trợ cho các tạp chí và các nền tảng Truy cập Mở đầy đủ tiếp tục là phần chính trong chiến lược của Kế hoạch S. Dù nhận thức được rằng giá thành APC duy nhất, toàn cầu cho bất kỳ tập chí nào có lẽ không luôn là cách thức bình đẳng nhất để trang trải cho các chi phí xuất bản, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với một số nhà xuất bản Truy cập Mở ý tưởng liên kết APC cho sự tương trợ sức mua (PPP) của các quốc gia khác nhau.
5. Phát triển minh bạch giá thành
Vào năm 2017 đã được ước tính doanh thu hàng năm sinh ra từ việc xuất bản của tạp chí STM tiếng Anh là 10 tỷ $. Với khoảng 3 triệu bài báo được xuất bản mỗi năm, điều này gợi ý doanh thu trung bình từ mỗi bài báo được xuất bản là khoảng 3.333 USD.
Để sang một bên liệu trong thế giới trên trực tuyến tổng số này có là công bằng hay thích hợp hay không, mô hình xuất bản hiện hành đưa ra ít hoặc không minh bạch về những gì các khách hàng - các thư viện, nhà cấp vốn và nhà nghiên cứu - nhận được đối với số tiền này.
Để giải quyết điều này, Wellcome và UKRI, nhân danh cOAlition S, đã hợp đồng với Information Power để phát triển khung công việc qua đó các nhà xuất bản có thể định giá các dịch vụ họ cung cấp. Khung phác thảo tìm cách phân nhỏ giá thành được lấy thành 7 “khoản dịch vụ” riêng rẽ như “% giá thành từ đệ trình tới bàn từ chối hoặc chấp nhận” và “% giá thành cho quản lý rà soát lại ngang hàng”.
Để xác định liệu có là khả thi hay không cho các nhà xuất bản để cung cấp mức dữ liệu này và liệu thông tin này có sử dụng được cho các thư viện và các nhà cấp vốn hay không, khung đó sẽ được thí điểm sau Quý I năm 2020. 10 nhà xuất bản đã đồng ý tham gia thí điểm này, bao gồm cả Springer Nature, Brill, PLOS the Company of Biologists và EMBO press.
Thông tin thêm?
Bài viết này vừa đưa ra tóm tắt các hoạt động chúng tôi tham gia với sự hỗ trợ triển khai Kế hoạch S.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần bất ký thông tin nào khác, vui lòng sử dụng mẫu biểu Liên hệ với chúng tôi.
The emerging Coronavirus (COVID19) has once again highlighted the need for researchers for have unfettered access to the research literature. Indeed, a recent article in the Guardian argued that “hiding research papers behind a subscription paywall, could be killing people”, whilst a group of . US patient and disease advocacy organizations stated that “information critical to health should no longer be held hostage by arcane publishing”.
However, despite such concerns and calls for change, and after more than 15 years of Open Access (OA) mandates, declarations and discussions, some 75% of the world’s research literature is, on publication, only available to paying subscribers.
Although in the case of COVID19, publishers have been quick to provide access to previously paywalled research on this topic – for example, see responses from Wiley and Elsevier – a much better solution, and one which works across all disciplines at all times, is to support a world when all research is open access. This is what Plan S is seeking to do, and why 24 research funding organisations are supporting this initiative.
In this short piece Robert Kiley, Head of Open Research at Wellcome and interim cOAlition S Coordinator provides an update on five key activities cOAlition S is currently supporting.
1. Growing the cOAlition S membership-base
cOAlition S is a group of funding agencies which have agree to align their OA policies with Plan S. Currently there are 24 members, including UKRI, the Gates Foundation and the European Commission, including the European Research Council. We recognise however, that if we are to be successful in bringing about a global change in the way research is disseminated, we need more funders to support Plan S.
Over the last few months we have secured the support of the WHO/TDR, the South African Medical Research Council and the Aligning Science Against Parkinson. We continue to work with many other agencies, encouraging them to consider the potential benefits OA can deliver.
Working with US funding agencies remains a high priority and the rumoured Whitehouse Executive Order appears to be well-aligned with Plan S. We are watching this with interest.
2. Supporting researchers
Some researchers have expressed concerns with Plan S, fearing that if their publication choices are reduced, then this may negatively impact on their likelihood to secure future grants and tenure.
This concern has arisen as Plan S is explicit in saying that OA publications costs (typically Article Processing Changes, APCs) for articles published in subscription journals will no longer be funded, outside of Transformative Agreements. Researchers however, can still seek to publish in subscription journals, as long as they make a copy of their research article (either the accepted manuscript, or the published version) freely available without an embargo and with an open licence.
It is also worth stressing that funders which align their OA policies with Plan S make clear that when assessing research outputs as part of a funding decision, they will value the intrinsic merit of the work and not consider the publication channel, its impact factor or other journal-based metrics.
Within cOAlition S we have also established a task force to monitor the effects of Plan S. As early career researchers feel especially affected by Plan S, representatives from the Global Young Academy, Eurodoc, Young Academy of Europe and the Marie Curie Alumni have joined this group to ensure their voice is heard.
In advance of the Plan S policy coming into effect, we also provide a simple web-based tool in which researchers can determine how to comply with this policy at any specific publishing venue. An Invitation to Tender to build this tool has been published. We anticipate that we will appoint a contractor within the next three months and have a live service running by Autumn 2020.
3. Supporting learned societies
Plan S, with its explicit commitment not to fund hybrid open access fees, requires subscription publishers to reassess their business models. This affects all publishers, but is felt more acutely by learned society publishers, many of whom rely on publishing revenue to support their other activities, such as awarding grants and organising meetings.
To help learned societies explore alternative models, Wellcome in partnership with UKRI, commissioned Information Power to look at this issue. The subsequent report (and supporting toolkit) identified outlined 27 potential business models society publishers could adopt.
The Transformation Agreement model – in which funding from library subscriptions and funder APCs is used to provide institutions with access to all subscription content, whilst allowing research articles authored by researchers at subscribing institutions to be made fully OA – is gaining traction. By way of example, within the past 3 months both the Microbiology Society and the Biochemical Society have negotiated such agreements, thus ensuring that a growing volume of their published output is OA.
The Wellcome, in partnership with HHMI, has also launched the Learned Society Curation Awards which seeks to support learned society publishers who want to explore new ways of signalling the significance of published research outputs in an open and transparent manner.
4. Engaging with publishers
cOAlition S continues to engage with publishers, encouraging them to develop publishing options in line with the Plan S principles.
As discussed above this includes supporting the development of Transformative Agreements, such as “Read and Publish” and “Subscribe to Open” arrangements.
We have also developed a set of criteria to encourage individual journal titles to transform to OA. Known as “Transformative Journals” (TJ’s), any journal which commits to a set of KPI’s can continue to levy APCs and where they are fair and reasonable, expect cOAlition S members to meet these. A consultation on the proposed criteria for TJ’s closed in early January and we will report on the outcome of this before the end of March 2020.
Support for fully OA journals and platforms continues to be a key part of the Plan S strategy.   Recognising however, that a single, global APC price for any given journal may not always be the most equitable way to cover publishing costs, we have started to discuss with a number of OA publishers the idea of linking the APC to the purchasing power parity (PPP) of different countries.
5. Developing price transparency
In 2017 it was estimated that the annual revenues generated from English-language STM journal publishing was $10bn. As around 3m articles are published every year, this suggests that the average revenue from every published article is around $3,333.
Leaving aside whether in an online world this sum is fair or appropriate, the current publishing model provides little or no transparency as to what the customers – libraries, funders and researchers – receive for this money.
To address this, Wellcome and UKRI, on behalf of cOAlition S, contracted Information Power to develop a framework through which publishers could price the services they provide. The draft framework seeks to breakdown the price charged into seven discrete “service buckets” such as “% of price from submission to desk reject or acceptance” and “% of price for peer review management”.
To determine whether it is feasible for publishers to provide this level of data and whether this information is of use to libraries and funders, the framework will be piloted in then first quarter of 2020. 10 publishers have agreed to join this pilot including Springer Nature, Brill, PLOS the Company of Biologists and EMBO press.
More information?
This post has just given a snapshot of the activities we are engaged with to support the implementation of Plan S.
If you have any questions or need any more information, please use the Contact Us form.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay8,097
  • Tháng hiện tại312,179
  • Tổng lượt truy cập31,104,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây