Sách giáo khoa của tương lai: Tự do, mở, có khả năng pha trộn được

Thứ tư - 27/01/2016 06:53

Textbook of the future: Free, open, remixable

Posted 07 Jan 2016 by Don Watkins

Theo: https://opensource.com/education/16/1/ck-12-open-education-resources

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/01/2016

 

Gần đây Văn phòng Công nghệ Giáo dục (Office of Educational Technology) của Bộ Giáo dục Mỹ đã nói rằng nó tin tưởng “việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mở có liên quan tới việc tạo ra các tư liệu học tập, dữ liệu, và các cơ hội giáo dục sẵn sàng mà không có các hạn chế được các luật bản quyền, các rào cản truy cập, hoặc các hệ thống sở hữu độc quyền đặt ra làm thiếu đi tính tương hợp và hạn chế sự trao đổi tự do của thông tin”. Hơn nữa, theo FCC, “nước Mỹ chi hơn 7 tỷ USD mỗi năm vào các sách giáo khoa hệ 12 lớp (K-12), nhưng quá nhiều sinh viên vẫn còn đang sử dụng các cuốn sách cũ tới 7-10 năm, với tư liệu lỗi thời”.

 

Hầu hết các trường công ở nước Mỹ và trên khắp thế giới đang tìm các cách thức để làm gia tăng sự truy cập của sinh viên tới các sách giáo khoa số mà không làm gia tăng chi phí. Nhưng các hệ thống cấp phép sở hữu độc quyền đã cản trở triển vọng đầy hứa hẹn của các sách giáo khoa số. Điều đó đã làm lợi cho các nhà sản xuất và các nhà cung cấp sách giáo khoa trong khi tạo gánh nặng lên các hệ thống trường học K-12 với các chi phí bổ sung thêm và các vấn đề về theo dõi giấy phép.

 

Quỹ CK-12 (CK-12 Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở California với sứ mệnh làm giảm chi phí các tư liệu sách giáo khoa cho thị trường K-12 cả ở nước Mỹ và trên thế giới. Các lợi ích chính bao gồm: sự truy cập tới các sách giáo khoa tự do; truy cập tới nộ dung chất lượng cao, được các nhà giáo dục tạo ra; hỗ trợ cho việc xuất bản các công cụ mà làm cho sự tạo ra nội dung dễ dàng; và việc cấp phép thông qua Creative Commons CC-BY-NC.

 

Việc tạo ra một tài khoản là dễ dàng (bạn cũng có thể sử dụng tài khoản đang tồn tại của Google Plus, Facebook hoặc Twitter). CK-12 đã phát triển khái niệm FlexBook, nó cho phép những người sử dụng dễ dàng tạo ra các nội dung sách giáo khoa bằng việc tái mục đích tư liệu đã tồn tại rồi trên site đó - hoặc bằng việc tải lên nội dung của riêng họ và/hoặc pha trộn nó với nội dung đang tồn tại. FlexBook tuân theo các chỉ dẫn của chương trình giáo dục của quốc gia và bang, bao gồm Common Core, NCTM, NGSS, và NSES. Và bạn có thể làm cho chúng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể tải về FlexBook ở các định dạng PDF, Mobi, hoặc ePub, và bạn có thể truy cập các tài nguyên từ các thiết bị AndroidiOS. CK-12 Foundation cũng duy trì một kênh YouTube hoạt động, nơi mà những người sử dụng tương lai có thể truy cập các sách chỉ dẫn giải thích khái niệm FlexBook và tạo nội dung chi tiết.

 

Nhà sáng lập CK-12 Neeru Khosla và chồng bà Vinod đã có một tầm nhìn: để cách mạng hóa cách thức các sinh viên giao diện với các sách giáo khoa. Theo Neeru Khosla, “mô hình sách giáo khoa của nhà xuất bản từng thực sự là rất, rất đắt giá, đặc biệt khi chỉ có một dạng nội dung theo kiểu một kích cỡ vừa cho tất cả. Vì thế tôi nghĩ công nghệ có thể là cách thức tốt để giải quyết vấn đề đó bằng việc đưa ra các sách giáo khoa tự do và cho phép mọi người tùy biến chúng”. Hiện có khoảng 115.000 FlexBook đã được tạo ra. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Neeru Khosla nói, “Chúng ta bây giờ đang bắt đầu nói cho các khu trường bắt đầu giữ các dữ liệu về cách mà họ sử dụng CK-12 và làm thế nào để các kết quả kiểm tra được tiêu chuẩn hóa của họ sẽ được cải tiến”.

 

Trong vòng 8 năm qua, CK-12 từng có sứ mệnh cung cấp sự truy cập tự do tới nội dung giáo dục chất lượng cao ở nhiều dạng loại. CK-12 không kiếm tiền từ xuất bản sách. Tổ chức không lấy phí thuê bao, không có chức năng quảng cáo, và yêu cầu không phí cấp phép từ các trường học và những người sử dụng. Tiền của nó tới trực tiếp từ sự quyên góp. Ngoại trừ khi được lưu ý đặc biệt khác, tất cả nội dung CK-12 (bao gồm cả Tư liệu Chương trình Giảng dạy CK-12) được làm cho sẵn sàng cho những người sử dụng tuân theo với giấy phép Creative Commons Ghi công - Phi thương mại 3.0 không khả chuyển - CC BY-NC (Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported), bao gồm cả các hình chụp, các hình ảnh và các tư liệu khác có trong nội dung CK-12, vì CK-12 đã cấp phép nhiều thứ này từ Shutterstock.com, Getty Images, và/hoặc các cơ sở kho ảnh chụp/hình ảnh thương mại khác.

 

Những khách viếng thăm website CK-12.org có thể dễ dàng đọc được các câu chuyện thành công, của 34 trường hợp trong các trường học công, tư và đặc biệt mà đã áp dụng FlexBook. Trong một khuyến cáo như vậy trường North Middle ở Stevens, WA nói:

 

“Chúng ta có thể soạn thảo các phần của văn bản [từ các nguồn OER] nhanh chóng. Chúng ta có thể tạo ra các bản ghi chép với các trình độ khác nhau, giúp giải quyết vài sự khác biệt trong các mức độ đọc. Chúng ta có thể bỏ đi vài đoạn - thay đổi từ ngữ, các hình đồ họa khác nhau, thay thế các hình ảnh, và đưa vào sự thích hợp cho văn bản. Tất cả là về khả năng để cá nhân hóa và giúp cho các sinh viên kết nối được với các tư liệu chỉ dẫn theo cách mà điều đó cất cánh nhảy vọt được”.

 

Khu trường Anoka-Hennepin ở Minnesota đã tiết kiệm tiền và trang bị được cho các giáo viên để tạo ra sự áp dụng sách giáo khoa của riêng họ thay thế cho các cuốn sách giáo khoa cũ 10 năm tuổi bằng các FlexBook được các giáo viên tạo ra. Khu trường này đã bỏ ra 15.000 USD cho các tư liệu mà có lẽ có giá 200.000 USD.

 

Một trường khác, trường trung học phổ thông Herrin ở Herrin, IL, đã nói:

“Chúng tôi đã trải nghiệm gần 100% sự cam kết tham gia trong dân số di động cao của chúng tôi (khoảng hơn 30%). Chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu sau kiểm tra đối với các sinh viên năm đầu trong tuần này. Không ngạc nhiên, các sinh viên lớn 12 đã chỉ ra 60% sự cải thiện trong nội dung và tri thức khái niệm, ứng dụng và khả năng phân tích dữ liệu. Sự kiểm tra của chúng tôi từng là giáo viên được phát triển để đi theo các tiêu chuẩn khoa học quốc gia ban đầu từ kho bài kiểm tra được Prentice Hall phát triển”.

 

Là dễ dàng để thấy rằng một lần nữa nguồn mở là giải pháp truyền năng lượng cho các trường học và tạo ra nội dung giàu trong một thế giới thay đổi nhanh. Trong quá trình đó, các giáo viên được tham gia vào trong nội dung mà họ tích cực tạo ra, giữ lại, sử dụng lại, pha trộn, và phân phối lại. Các sinh viên có được cơ hội để tham gia vào với tư liệu được cập nhật, và các khu trường có thể phân bổ tốt hơn các tài nguyên hiếm hoi của họ.

 

 

Recently the Office of Educational Technology of the United States Department of Education stated that it believes "creating an open education ecosystem involves making learning materials, data, and educational opportunities available without restrictions imposed by copyright laws, access barriers, or exclusive proprietary systems that lack interoperability and limit the free exchange of information." What's more, according to the FCC, "the U.S. spends more than $7 billion per year on K-12 textbooks, but too many students are still using books that are 7-10 years old, with outdated material."

Most public schools in the United States and around the world are looking for ways to increase student access to digital textbooks without a concomitant increase in costs. But proprietary licensing systems have hampered the promise of digital textbooks. These have benefited textbook manufacturers and suppliers while burdening K-12 school systems with additional costs and license tracking issues.

The CK-12 Foundation is a California-based nonprofit organization with a mission to reduce the cost of textbook materials for the K-12 market both in the U.S. and worldwide. Key benefits include: access to free textbooks; access to high-quality, educator-created content; support for publishing tools that make content creation easy; and licensing via Creative Commons CC-BY-NC.

Creating an account is easy (you can also use an existing Google Plus, Facebook or Twitter account). CK-12 developed the FlexBook concept, which allows users to easily create textbook content by repurposing material that already exists on the site—or by uploading their own content and/or remixing it with existing content. FlexBooks conform to national and state curriculum guidelines, including Common Core, NCTM, NGSS, and NSES. And you can re-align them to International standards. You can download FlexBooks as PDF, Mobi, or ePub formats, and you can access resources from Android and iOS devices. The CK-12 Foundation also maintains an active YouTube channel, where prospective users can access tutorials that explain the FlexBook concept and detail content creation.

CK-12 founder Neeru Khosla and her husband Vinod had a vision: to revolutionize the way students interface with textbooks. According to Neeru Khosla, "The publisher's textbook model was getting to be really, really expensive, especially when there is only one type of one-size-fits-all content. So I thought technology might be a good way to solve that problem by giving free textbooks and allowing people to customize them." Currently about 115,000 FlexBooks have been created. In a recent interview, Neeru Khosla said, "We are now starting to talk to school districts to start keeping data about how they use CK-12 and how their standardized test results are improving."

For the past 8 years, CK-12 has been on a mission to provide free access to high quality educational content in multiple modalities. CK-12 does not make money from book publication. The organization charges no subscription fees, features no advertising, and demands no licensing fees from schools and users. Its money comes directly from donations. Except as expressly noted otherwise, all CK-12 Content (including CK-12 Curriculum Material) is made available to users in accordance with the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported (CC BY-NC) License, including photos, images and other materials contained in CK-12 content, as CK-12 has licensed much of this from Shutterstock.com, Getty Images, and/or other commercial stock photo/image agencies.

Visitors to the CK-12.org website can easily read about the success stories of thirty-four cases in public, private and charter schools which have adopted Flexbooks. In one such recommendation North Lake Middle School in Stevens, WA said:

"We can edit down the sections of text [from OER resources] quickly. We can create leveled readings [which] help solve some of the differences in reading levels. We can drop paragraphs—change words, different graphics, replace pictures, and give relevance to the text. It is all about the ability to individualize and help students connect with instructional materials in a way that has taken off in leaps and bounds."

The Anoka-Hennepin School District in Minnesota saved money and empowered teachers to create their own textbook adoption replacing ten year old text books with FlexBooks teachers created. The district spent $15,000 for materials that would have cost $200,000.

Another school, Herrin High School in Herrin, IL, stated:

"We have experienced nearly 100% engagement among our highly mobile (over 30% transient) population. We are still gathering underclass post-test data this week. Not surprisingly, 12th grade students showed 60% improvement in content and concept knowledge, application and the ability to analyze data. Our test was teacher developed to follow the preliminary National Science Standards from a test bank developed by Prentice Hall."

It's easy to see that once again open source is the solution to energizing schools and creating rich content in our rapidly changing world. In the process, teachers are engaged in content that they actively create, retain, reuse, remix, and redistribute. Students gain the opportunity to engage with up-to-date material, and school districts can better allocate scant resources.

 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay8,579
  • Tháng hiện tại245,821
  • Tổng lượt truy cập16,680,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây