SparkFun Electronic đã xây dựng doanh nghiệp phần cứng mở của họ như thế nào

Thứ hai - 01/10/2012 06:00
HowSparkFun Electronics built their open hardware business

Posted 18 Sep 2012 byChristopher Clark

Theo:http://opensource.com/business/12/9/how-sparkfun-built-open-business

Bài được đưa lênInternet ngày: 18/09/2012

Lờingười dịch: Thế giới nguồn mở tạo ra những mô hìnhphát triển và mô hình sản xuất hoàn toàn mới mà trướcđó chưa từng có. Sparkle là một ví dụ. Hệ thống quảnlý của nó toàn là các PMTDNM. “Sparkle, và các hệ thốngquản lý nó, tận dụng nhiều phần mềm tự do nguồn mở(PMTDNM). PHPlà ngôn ngữ cốt lõi. Nginx là máy chủ web gốc vớiVarnish cho việc nhớ tạm caching. Mọi thứ chạy trongDebianLinux và dữ liệu sống trong MariaDB(người anh em nguồn mở hơn với MySQL) và MongoDBcho những thứ phi quan hệ. Và caching diễn ra vớiMemcachedRedis.Ở phía máy trạm, các thư viện như jQuery,D3,và Bootstraplà ở khắp mọi nơi. Bên trong nội bộ, các công cụ hệthống như Munin,Nagios,Samba,Puppet,và Capistrano(chỉ nêu một số ít) giữ cho mọi thứ hoạt độngđược”. Hơn thế, “Bây giờ, tất cả điều này chơitốt với phần còn lại của doanh nghiệp. SparkFunđã và đang thúc đẩy phần cứng nguồn mở vài năm nay.Các sản phẩm được các kỹ sư của SparkFun thiết kếđược tung ra với phần dẻovà các lược đồ theo một giấy phép Creative Commons”.

Tại SparkFunElectronics chúng tôi không bán phần mềm, dù chúng tôi cómột đội phát triển phần mềm mạnh mẽ. Các lập trìnhviên đó bỏ một số thời gian trong SparkFun.com,một nền tảng thương mại điện tử với các nội dungmở rộng và các yếu tố cộng đồng được tích hợp.Tuy nhiên, đa số lớn thời gian, được bỏ ra vàoSparkle.

Một người có lẽgọi Sparkle là một hệ thống ERP (Lên kế hoạch Nguồnlực Doanh nghiệp) dựa vào web. Đây là một quan điểmkhác nằm trên đỉnh của cùng các cơ sở dữ liệu nằmbên dưới SparkFun.com nhưng với việc trải dài ra các hệthống phụ bên trong nôi bộ làm bất kỳ thứ gì bao gồmdịch vụ khách hàng cơ bản, quản lý kho xuất hàng, vàquản lý sản xuất.

Sparkle,và các hệ thống quản lý nó, tận dụng nhiều phần mềmtự do nguồn mở (PMTDNM). PHPlà ngôn ngữ cốt lõi. Nginx là máy chủ web gốc vớiVarnish cho việc nhớ tạm caching. Mọi thứ chạy trongDebianLinux và dữ liệu sống trong MariaDB(người anh em nguồn mở hơn với MySQL) và MongoDBcho những thứ phi quan hệ. Và caching diễn ra vớiMemcachedRedis.Ở phía máy trạm, các thư viện như jQuery,D3,và Bootstraplà ở khắp mọi nơi. Bên trong nội bộ, các công cụ hệthống như Munin,Nagios,Samba,Puppet,và Capistrano(chỉ nêu một số ít) giữ cho mọi thứ hoạt độngđược.

Gọi nó là một khonguồn mở là để nói cho ngắn gọn. Đây là một kiếntrúc nguồn mở và nó là rộng khắp doanh nghiệp. Thậmchí các điện thoại của chúng tôi chạy trên Asterisk,một khung công việc điện thoại nguồn mở.

Bâygiờ, tất cả điều này chơi tốt với phần còn lạicủa doanh nghiệp. SparkFun đã và đang thúc đẩy phầncứng nguồn mở vài năm nay. Các sản phẩm được các kỹsư của SparkFun thiết kế được tung ra với phần dẻovà các lược đồ theo một giấy phép Creative Commons. Đốivới tất cả các đồ điện tử mới mà SparkFun đã sảnxuất qua các năm thì hãng không nắm giữ một bằng sángchế nào.

Tất cả những thứmù mờ ấm áp ở trên là cho các nhân viên đầu óc nguồnmở của chúng tôi. Như một tổ chức, chúng tôi đangđóng góp cho cộng đồng nguồn mở... đúng không? Vâng,cộng đồng phần cứng nguồn mở chảy máu chắc chắnthích thú với sự giàu có của tư liệu mới từSparkFun. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các phần cứng nguồnmở từ đội phát triển của SparkFun hóa ra là khá ít.

AtSparkFun Electronics we do not sell software, yet we have a robustsoftware development team. These developers spend some of their timeon SparkFun.com,an eCommerce platform with extra content and integrated communityelements. The vast majority of their time, however, is spent onSparkle.

Onemight call Sparkle a web-based ERP system. It's the other viewatop the same databases underlying SparkFun.com but withsprawling internal subsystems that do everything including basiccustomer service, running the shipping warehouse, and running themanufacturing floor.

Sparkle,and the systems running it, take great advantage of free open sourcesoftware. PHPis the core language. Nginxis the core webserver with Varnishfor caching. Everything runs on DebianLinux and the data lives in MariaDB(MySQL's more open cousin) and MongoDBfor the non-relational stuff. And caching happens with Memcachedand Redis. On theclient side, libraries like jQuery,D3, and Bootstrapare ubiquitous. Internally, systems side tools like Munin,Nagios, Samba,Puppet, andCapistrano(to name just a few) keep the lights on.

Tocall it an open source stack is to sell it short. It's an open sourcearchitecture and it's enterprise-wide. Even our phones run onAsterisk, an open source telephone framework. 

Now,this all jives well with the rest of the business. SparkFun's beenpushingopen source hardware for a few years. Products designed bySparkFun engineers are released with schematics and firmware undera CreativeCommons license. For all the new electronics SparkFunhas produced over the years the company doesn't hold a single patent.

Allof the above yields warm fuzzies for our open-source-minded staff. Asan organization, we're contributing to the open sourcecommunity...right? Well, the bleeding-edge open source hardwarecommunity certainly enjoys a wealth of new material f-rom SparkFun.However, searching for open source software f-rom the SparkFundevelopment team turns up comparatively less.

Để ảo hóa bất kỳdạng hoạt động nào trên một website chúng tôi có Blode,daemon phát hành sự kiện giống như hệ thống lưu ký.Cũng có StormFS,một lớp ảo hóa FUSE cho lưu trữ đám mây. Rồi tấtnhiên có SparkLib,một bộ sưu tập khiêm tốn nhất các thư viện PHP đượcđặt tên cho phần còn lại của Sparkle. Những thư việnđó, dù chúng ít, lại là đủ cho mục tiêu chung mà ai đócùng với chúng tôi có thể thực sự muốn sử dụngchúng.

Đó là còn xa so với,nói, Twitter đưa ra bộ khởi động (Bootstrap) và tới lượtnó biến đổi cách mà sự phát triển nhanh của giao diệnmặt tiền (front-end) diễn ra đối với một đoạn đángkể của Internet. Còn tranh cãi các phần mềm nguồn mởcủa chúng tôi còn chưa có được ảnh hưởng đo đếmđược nào. Vì thế những gì Twitter đã làm là đúngchứ? Họ đã không thỏa mãn với các khung CSS hiện đangtồn tại nên họ đã đầu tư vào các tài nguyên củalập trình viên để xây dựng cho riêng họ. Điều đó làđáng sợ, và họ còn chưa kinh doanh bán các khung CSS, nênnọ mở nguồn nó và đã có nhiều sự tham gia vào.

Tại SparkFun chúng tôiđã nhìn vào và không hài lòng gia tăng với các hệ thốngERP dựa trên web. Vì thế, chúng tôi đã quyết định xâydựng của riêng chúng tôi, gọi là Sparkle. Các phần củanó là dạng đáng sợ, và chúng tôi không kinh doanh báncác hệ thống ERP. Chúng tôi sẽ mở nguồn nó chứ?

Tôi được hỏi câuhỏi này nhiều lần. Và thực sự, đó là một mục tiêudài hạn. Nó thậm chí thông báo cho các quyết định kỹthuật theo hàng ngày. Tuy nhiên, không giống như Bootstrap,Sparkle vẫn còn đang phát triển từ gốc thủ tục củanó để trở thành một hệ thống dựa vào MVC, theomodule, sạch sẽ đi với ít hơn sự nghiêm ngặt đối vớisơ đồ và usecase đặc thù của nó. Mở nguồn nó hômnay có thể là quá là bí hiểm và không bình thường đốivới ai đó muốn kho LAMP dùng được ngay mà một hệthống ERP cho doanh nghiệp đâm chồi nảy lộc của họ.Nhưng việc xây dựng lại các mẩu của nó để trởthành có mục đích chung hơn cũng làm cho sạch hơn, dễhơn để duy trì mã nguồn và vì thế là một sự theođuổi đáng giá. Đặt ra cách khác, việc làm sạch kho mãnguồn của chúng tôi và làm cho kho mã nguồn của chúngtôi thành mã nguồn mở có khả năng thực tiễn là thứy hệt, nên chúng tôi sẽ làm cả 2 và mọi người cùngthắng.

Trong khi chờ đợi,sự say mê của chúng tôi đóng góp trở ngược lại chocộng đồng nguồn mở hào phóng được cải thiện bằngphần cứng nguồn mở chảy từ các phần khác của côngty - một quá trình liên tục được làm hiệu quả hơnbằng việc phát triển trong Sparkle. Cách đóng góp khôngtrực tiếp này là, cho tới nay, cách tốt nhất đểchuyển các tài nguyên của các lập trình viên thành cáctư liệu nguồn mở có giá trị trong khi vẫn giữ đượcdoanh nghiệp chạy được.

Cuối cùng, Sparkle sẽxem ánh sáng vượt ra ngoài các bức tường của SparkFun.Tôi mong chờ cái ngày một công ty non trẻ sử dụng mộtmodule Sparkle để quản lý sản xuất hoặc tiên đoán cácxu thế sử dụng trong kho hàng. Tuy nhiên, kịch bản đóchỉ có thể có được nếu những gì chúng tôi đưa ralà thực tế có thể chuyển dời được. Vì thế, nóphải chờ đợi. Việc đưa ra chất lượng ngày mai đánhvào việc đưa ra sự ầm ĩ hôm nay.

Forvisualizing any type of activity on a website we have Blode,our syslog-like event broadcast daemon. There's also StormFS,a FUSE abstraction layer for cloud storage. Then of coursethere's SparkLib,a modest collection of PHP libraries namespaced out of the rest ofSparkle. These libraries, few though they are, aregeneral-purpose enough that somebody besides us might actually wantto use them.

Thatis a far cry f-rom, say, Twitter releasing Bootstrap and in turntransforming how rapid front-end development happens for asignificant chunk of the Internet. Arguably our open source softwarehasn't had a measurable impact yet. So what has Twitter doneright? They were dissatisfied with existing CSS frameworks sothey invested developer resources to build their own. It wasawesome, and they're not in the business of selling CSS frameworks,so they open sourced it and there was much rejoicing. 

AtSparkFun we looked at and grew dissatisfied with web-based ERPsystems. So, we decided to build our own, called Sparkle. Partsof it are kind of awesome, and we're not in the business ofselling ERP systems. Will we opensource it?

I'vebeen asked this question many times. And actually, that is a longterm goal. It even informs technical decisions on a day to daybasis. Unlike Bootstrap, however, Sparkle is still developingf-rom its procedural roots to be a clean, modular, MVC-basedsystem coupled less tightly to its schema and specific usecase.Open sourced today it would be far too cryptic and unusableto someone who wants an out-of-the-box LAMP stack ERP system fortheir burgeoning business. But rebuilding pieces of it to be moregeneral-purpose also generates cleaner, easier to maintain code andis thus a worthwhile pursuit.  Put another way, cleaning up ourcode base and making our code base open source able are practicallythe same thing, so we'll do both and everybody wins.

Inthe meantime, our eagerness to give back to the generous open sourcecommunity is ameliorated by the open source hardware flowing f-romother parts of the company—a process continually mademore efficient by developing on Sparkle. This indirect way ofcontributing is, to date, the best way to convert developer resourcesinto valuable open source material while keeping the businessrunning.

Sparklewill see light beyond SparkFun's walls, eventually. I do look forwardto the day a fledgling company uses a Sparkle module to runits manufacturing floor or predict usage trends on inventory.That scenario can only play out if what we release is in facttransferable, however. Thus, it waits. Releasing quality tomorrowbeats releasing noise today.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay5,444
  • Tháng hiện tại87,944
  • Tổng lượt truy cập17,363,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây