Microsoft gây sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ

Chủ nhật - 10/06/2007 08:44

Microsoft in FUD shocker

Theo http://www.jonobacon.org/?p=968

Ngày 16/05/2007

Dường như Microsoft lại một lần nữa như vậy. Nhiều bằng sáng chế phần mềm bị đe doạ. Ha Ha Ha. Tôi có mối quan hệ không bình thường với Microsoft – một mặt tôi biết, kính trọng và chơi thân với một số người làm việc ở đó, và tôi còn được mời tới Redmond và khu campuse Reading và có liên lạc với họ về các vấn đề nguồn mở. Mặc khác họ đang làm một công việc vĩ đại, lắng nghe các khách hàng và tạo ra các sản phẩm hấp dẫn. Nhưng rồi sau đó họ lại đi và cần tới chiến thuật gây sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ ... một lần nữa. Một nhân viên (dấu tên) của Microsoft một lần đã nói với tôi rằng hầu hết mọi người ở dưới tầng ngầm, làm công việc phát triển với các khách hàng ... nhưng Microsoft gặp khó khăn từ một đám quản lý không kết nối với nhau. Tôi bắt đầu nhận ra người này từ đâu tới.

It seems Microsoft are at it again. More software patent threats. Yadda yadda yadda. I have an odd relationship with Microsoft -on one side I know, respect and get on well with a number of people who work there, and I have been invited to their Redmond and Reading campuses and liaised with them about Open Source issues. On one side they are doing great work, listening to customers, and creating compelling products. But, then they go and resort to FUD tactics…again. One (unnamed) Microsoft employee once told me that most of the people on the ground, doing development out with customers really do get-it but Microsoft have suffered f-rom a disconnected management clique. I am beginning to see whe-re this person is coming f-rom.

Vì thế mà ở đây có một mối hoạ nghề nghiệp tuyệt đẹp khác. Liệu chúng ta có phải lo lắng? Tôi không phải là một luật sư, và tôi chỉ có một số hiểu biết về những vấn đề khác nhau có liên quan, nhưng tôi nghĩ rủi ro là tối thiểu vì một số nguyên nhân. Để khỏi viết nhiều, tôi sẽ chỉ ra những nguyên nhân vì sao chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về sự ồn ĩ của Microsoft, tất cả như sau:

So here were are with another beautifully crafted shitstorm. Should we worry? Well, I am by no means a lawyer, and I only have an approximate grasp of the different issues involved, but I think the risk is minimal for a number of reasons. To save writing swathes of text, I am going to bang through the reasons why we should not worry too much about Microsoft’s noise, all presented in bullet time:

  Hệ thống bằng sáng chế của phần mềm đang run rẩy tới tận đáy – hệ thống bằng sáng chế của phần mềm đã phải đối mặt với các vấn đề về tăng cường tính hiệu quả của các bằng sáng chế, và vừa rồi Toà án Tối cao đã tuyên bố trong một ý kiến nhất trí rằng các bằng sáng chế đã được đưa ra một cách quá dễ dàng trong vòng 2 thập kỷ qua, và rất nhiều trong số đó có thể là không có giá trị. Cũng không quên rằng các bằng sáng chế của phần mềm chỉ có thể thi hành được ở một vài quốc gia.

  The software patents system is on shaky ground -the software patents system has already faced issues in terms of enforcing patents effectively, and recently the Supreme Court stated in a unanimous opinion that patents have been issued too readily for the past two decades, and lots are probably invalid. Lets also not forget that software patents are only enforceable in some countries.

  Vụ kiện của SCO – Microsoft phải nhìn vào vụ kiện của SCO và lưu ý. Vụ kiện của SCO đã là khá tệ hại cho SCO và công ty đang bị tát nước vào mặt. Bất chấp sự tin cậy vào những lý lẽ của SCO, không thể phủ nhận rằng vụ kiện này đã phá tan công việc kinh doanh của SCO.

  SCO case -Microsoft must be looking at the SCO case and making notes. The SCO case has worked out rather bad for SCO with a delisting and the company facing rough waters. Irrespective of the confidence in SCO’s argument, it cannot be denied that the case has brutalised SCO’s business.

  Microsoft sẽ không muốn tè vào các đối tác – Ước tính có một nửa các công ty trong số 500 công ty hàng đầu (Fortune 500) có Linux chạy trong các trung tâm dữ liệu của họ. Linux đang củng cố đường lối của mình thông qua thế giới các công ty và tổ chức và nhiều trong số các công ty đó sẽ không chỉ có những hợp đồng với các nhà cung cấp Linux mà còn với Microsoft. Nếu Microsoft định mang vụ kiện chống lại Linux, họ đang định gây vấn đề cho các đối tác hiện hành. Tôi tin rằng giá trị của các đối tác là nặng ký hơn điều này.

  Microsoft will not want to piss off partners -it is estimated that half of the companies in the Fortune 500 have Linux running in their data-centers. Linux is rallying its way through the corporate world, and many of these companies will not only have agreements with Linux vendors but also with Microsoft. If Microsoft are going bring a legal case against Linux, they are going to cause problems for existing partners. I believe that the value of partners will outweigh this.

  Những người sử dụng phần mềm tự do thực sự là không thể theo dõi được – có bao nhiêu người sử dụng các phần mềm tự do? Bất kỳ ai có liên quan một chút đều biết rằng đây là một câu hỏi không thể trả lời – bản chất tự nhiên của phần mềm tự do có nghĩa là chúng ta không thể theo dõi ai đang sử dụng nó; Nó có thể được sao chép và phân phối một cách tự do. Và như vậy, không có phương thức hữu hiệu nào liên hệ với họ và đập họ về phí hay tiền bản quyền tiềm năng được. Chắc chắn, Microsoft có thể tập trung vào số lượng đông đảo các công ty, như giá của vụ kiện này cần phải được bù đắp bằng doanh số tiềm năng mà nó có thể đem lại – các nhà phân phối Linux không hứa hẹn bù đắp nổi số tiền khổng lồ về thiệt hại, nên một sự thắng (kiện) thành công cần đảm bảo rằng một dòng doanh số sẽ được tạo ra.

  Free software users are essentially un-traceable -how many free software users are there? Anyone with even half a clue knows that this is an impossible question to answer -the nature of free software means that we cannot track who is using it; it can be freely copied and re­distributed. As such, there is no effective method of contacting people and hammering them for potential license fees or payment. Sure, Microsoft could target large scale companies, but the cost of the case needs to be covered by the potential revenue it could bring in -the Linux distributors are unlikely to cover a huge amount in damages, so a successful win needs to ensure that a revenue stream is cre-ated.

  Linux có công việc kinh doanh lớn đằng sau nó – Tôi không định đưa ra danh sách các công ty, nhưng một số các tổ chức lớn có một quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch trong Linux, và những công ty này đang cày xới những số tiền và đầu tư lớn vào các sản phẩm dựa trên Linux. Những công ty này sẽ rất sắc sảo bảo vệ quyền lợi kinh doanh của riêng họ như Microsoft cũng đang làm.

  Linux has big-business behind it - I am not going to reel off a list of companies, but a number of large organisations have a vested interest in Linux, and these companies are ploughing in huge amounts of money and investment into Linux-based products. These companies will be as keen to protect their own business interests as Microsoft are.

  Liệu họ có thực sự thắng? -Tôi chắc không đảm bảo khả năng thắng của họ và liệu họ có luận chứng pháp lý vững chắc hay không. Mỗi vụ kiện cần phải có sự tương quan đúng về hoàn cảnh để làm cho nó xảy ra, và tôi chỉ đơn thuần nhìn vào những vấn đề xung quanh khía cạnh lõi của vụ kiện. Nếu họ có một vụ kiện gọi là kém chất lượng một chút, nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên không chắc chắn hơn nữa đối với Microsoft.

  Could they actually win? -I have not even covered the potential of them winning and whether they have a solid legal argument. Every case needs to have the right balance of circumstances to make it happen, and I have been merely looking at the issues around the edge of the core case. If they have a somewhat ropey case, it makes things even more uncertain for Microsoft.

Cũng hãy đừng quên rằng Microsoft đang bị kết tội độc quyền. Microsoft đã trải qua bộ máy pháp luật và trở ra với những ngón tay bị bỏng. Mọi cuộc tấn công pháp lý diện rộng sẽ cần phải được xem xét rất cẩn thận và nếu họ định giẫm lên lửa một lần nữa, họ cần có một vụ kiện đủ mạnh, và tôi phỏng đoán rằng rất nhiều những vấn đề nêu trên đang đứng chắn đường đối với một vụ kiện như vậy.

Let us also not forget that Microsoft are a convicted monopolist. Microsoft have already been through the legal machine and come out with burned fingers. Any large-scale legal assault will need to be carefully considered, and if they are going to step into the fire again, they need to have a pretty strong case, and I would guess that many of the above issues are going to stand in the way of such a case.

Ba hoặc bốn năm về trước tôi có thể lo lắng về một đe doạ như thế này, nhưng bây giờ tôi không mấy lo vì tôi nghĩ bộ máy Linux đã xây tới một điểm nơi mà nó là một sức mạnh công nghiệp không thể coi thường mà nó sẽ làm cho nhiều hơn là 1 công ty chệch đường ray. Chắc chắn, tính tự mãn của nó, và chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ ngưng nghỉ trên những vòng nguyệt quế của chúng ta và thực vậy sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các bằng sáng chế của phần mềm, nhưng tôi chính xác là sẽ không mất ngủ vì việc này.

Three or four years ago I would have worried about such a threat, but these days I am less worried as I think the Linux machine has built to such a point whe-re it is a serious industry force that will take more than one company to derail. Sure, its complacency, and sure, we should never rest on our laurels and indeed continue to fight against software patents, but I am not exactly loosing sleep over this.

Tác giả bài viết này là người quản lý cộng đồng Ubuntu của hãng Canonical (hãng bảo trợ cho Ubuntu) và là người trông nom cộng đồng các nhà lập trình phát triển và những người đóng góp cho Ubuntu. Làm việc tại Anh. Xem http://www.jonobacon.org/?page_id=697 Để biết thêm thông tin về việc vì sao thế giới nguồn mở đấu tranh chống lại các bằng sáng chế của phần mềm (software patents), xin xem:

http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,2107481,00.htm

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Công ty Cổ phần phần mềm – Thương mại điện tử Nhất Vinh

ltnghia@yahoo.com

18/05/2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm33
 • Hôm nay5,611
 • Tháng hiện tại202,368
 • Tổng lượt truy cập24,024,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây