3 chương trình phần mềm quản lý trường học nguồn mở cho các giáo viên và học sinh

Thứ năm - 10/01/2013 07:19
Threeopen source school management software programs for teachers andstudent

Posted 3 Jan 2013 byJason Phillips

Theo:http://opensource.com/life/13/1/three-open-source-school-management-software-programs-teachers-and-student

Bài được đưa lênInternet ngày: 03/01/2013

Lờingười dịch: Có nhiều ứng dụng giúp quản lý cáctrường học. Bài này chỉ giới thiệu 3, là openSIS,Epoptes và Fedena. Đặc biệt Fedena được sử dụngtrong hơn 15.000 trường học của Bang Kerala của Ấn Độ.Cách thực tế nhất là bạn hãy thử chúng.

Nhiều nhà giáo dụccó lẽ lưỡng lực trong quá khứ trong việc ôm lấy phầnmềm nguồn mở (PMNM). Nhưng không còn thế nữa khi sốlượng nắm lấy PMNM đã gia tăng đáng kể trong nhữngnăm qua. Khi có nhiều hơn các giáo viên cũng như việntrường bây giờ cam kết với các tổ chức như OpenSource Schools, SchoolForge, và các tổ chức khác. Hệ quảlà, các nhà giáo dục đó đã bắt đầu nhận thức đượctiềm năng vốn dĩ trong PMNM có thể giúp biến đổi giáodục theo nhiều cách thức.

Bây giờ, ở đây cómột danh sách các ứng dụng nguồn mở sẵn sàng để hỗtrợ các nhà giáo dục trong việc dạy cũng như truyềncảm hứng cho sinh viên của họ:

Manyeducators might have been hesitant in the past regarding embracingopen source software. But not anymore as the number that has taken toopen source software (OSS) has increased significantly over theyears. As more teachers as well as institutions are now engaging withorganizations such as OpenSource Schools, SchoolForgeamong others. Consequently, these educators have begun to realize thepotential inherent in OSS that can help transform education in manyways.

Now,here is a list of open source applications that is available toassist educators in teaching as well as in inspiring their students:

Opensis

openSIS

openSIS otherwise knownas “Open Source Student Information System” is a schooladministration application. And, it claims to reduce ownership costfor a school district by as much as 75% when compared with commercialsystems of the same capability.

This applicationincludes:

openSIS còn được gọilà “Hệ thống thông tin Học sinh Nguồn mở” (OpenSource Student Information System) là một ứng dụng quản lýtrường học. Và, nó nói so với tổng chi phí sở hữucho một trường học cấp quận tới 75% khi so sánh vớicác hệ thống thương mại cùng năng lực.

Ứng dụng này baogồm:

 • Số người có mặt: Theo giai đoạn thời gian, theo ngày, với các bình luận và tất cả được thực hiện với chỉ một ít nháy chuột. Tùy biến mã nguồn của số người có mặt để đáp ứng được các nhu cầu đặc thù của bạn. Dễ dàng kiểm tra sự có mặt bằng việc sử dụng các báo cáo có sẵn.

 • Thông tin liên hệ: Dễ dàng bổ sung thêm các thông tin liên hệ cho phụ huynh, những họ hàng quen biết và các cá nhân có trách nhiệm. Chỉ định người bảo vệ pháp lý, các điểm đỗ ô tô và các phụ huynh có liên quan với các học sinh cho phép truy cập tự động tới cổng phụ huynh của openSIS.

 • Thống kê số lượng học sinh: openSIS cho phép theo dõi số luwownjgj học sinh ghi danh trong một bản ghi thường xuyên và thông qua tuyển sinh. Cần thứ gì đó không bao gồm trong cài đặt cơ bản ư? Hãy sử dụng các chủng loại và các trường tùy biến cho phép bạn dễ dàng tạo bất kỳ số lượng trường tùy biến nào để đáp ứng cho các nhu cầu dữ liệu đặc thù bất kỳ nào.

 • Sổ lớp (Gradebook): Sổ lớp được xây dựng sẵn cho phép các giáo viên vào các công việc ở nhà, các bài kiểm tra ở lớp và bất kỳ hoạt động nào khác bằng việc sử dụng các thước đo trọng số nếu muốn. Tự động kiểm các lớp, các baó cáo để tìm ra các lớp vào có lỗi và báo cáo cao cấp hiện đại được đưa vào.

 • Chương trình giảng dạy: openSIS bao gồm một chương trình giảng dạy cho phép bạn dễ dàng đưa vào các yêu cầu của học sinh và lịch trình của nhiều sinh viên. bạn có thể tạo nhiều lịch trình cùng chạy khi bạn tiến hành các tinh chỉnh và có nhiều lịch trình trong một lớp học. Xem và in các phân công các lịch trình của học sinh và lớp học với chỉ vài cái nháy chuột.

 • Các hồ sơ y tế: các cuộc viếng thăm của y tá, tiêm chủng, thông tin liên hệ của thầy thuốc, các bệnh dị ứng và nhiều hơn thế, tất cả đều là một phần của các hồ sơ y tế.

 • Các thẻ báo cáo: Dễ dàng vào các lớp cuối, tạo thẻ báo cáo của học sinh và tính toán xếp hạng lớp và GPA.

 • Attendance: By period, by day, with comments and all accomplished with a only a few clicks. Customize attendance codes to meet your specific needs. Easily check attendance by using the built-in reports.

 • Contact information: Easily add contact information for parents, relatives and authorized individuals. Designate legal guardian, bus stops and associate parents with students enabling automatic access to the openSIS parent portal.

 • Student demographics: openSIS enables the tracking of numerous student demographic attributes in a permanent record and across enrollments. Need something not included in the base installation? Use the custom categories and fields that allow you to easily cre-ate any number of custom fields to capture any specific data needs.

 • Gradebook: The built in grade book allows teachers to enter homework assignments, class tests and any other activity using weighted scales if desired. Automatic tallying of grades, reports to find erroneously entered grades and advanced ad hoc reporting is included.

 • Scheduling: openSIS includes a scheduler that allows you to easily input student requests and mass schedule students. You can make multiple schedule runs as you make adjustments and have multiple schedules within a school. View and print student schedules and class rosters with just a few clicks.

 • Health records: Nurses visits, immunizations, physician contact information, allergies and more are all a part of the health records.

 • Report cards: Easily input final grades, cre-ate student report cards and calculate GPA’s and class rankings.

Các giải pháp là100% ứng dụng dựa vào web và được làm sạch bongs,nhiều chức năng được yêu cầu và dường như là dễsử dụng dựa vào website demo trực tuyến. OpenSIS đượcphát triển và được duy trì bởi Open Solutions forEducation (Các giải pháp Mở cho Giáo dục).

openSIS được viếtbằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng hệ quản trịcơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin. Phiên bảncộng đồng được phát hành theo các điều khoản củaGiấy phép GPL, là phần mềm tự do và có thể được tảivề từ website của Sourceforge.

Thesolutions is a 100% web-based application and has polished looks, agreat deal of required functionality and appears to be easy to usebased on the online demo website. openSIS is developed and maintainedby Open Solutions for Education.

openSISis written in the PHP programming language and uses the MySQLdatabase system to store information. The community edition isreleased under the terms of the GNU General Public License, is freesoftware and can be downloaded f-rom the Sourceforge website.

Epoptes

Epoptes

Epoptes(a Greek word for overseer) is an open source computer lab managementand monitoring tool. It allows for screen broadcasting andmonitoring, remote command execution, message sending, imposingrestrictions like screen locking or sound muting the clients and muchmore!

Itcan be installed in Ubuntu, Debian and openSUSE based labs that maycontain any combination of the following: LTSP servers, thin andfatclients, non LTSP servers, standalone workstations, NX or XDMCPclients etc.It’s a partial rewrite of an older application calledsch-scripts, which has been successfully used the last year in about250 Greek schools. Epoptes already has a lot of features, but a lotmore are planned, and it’s being developed at a very fast pace.It’s maintained by IT teachers and students, so it should be aroundfor a long time!

Epoptes (một từ HyLạp cho giám sát) là một công cụ giám sát và quản lýphòng thí nghiệm máy tính nguồn mở. Nó cho phép pháthành và giám sát màn hình, thực thi lệnh từ xa, gửithông điệp, đặt ra những giới hạn như khóa màn hìnhhoặc tắt âm thanh đối với máy trạm và hơn thế nữa.

Nó có thể đượccài trong các phòng thí nghiệm dựa vào Ubuntu, Debian vàopenSUSE có thể có bất kỳ sự kết hợp nào của nhữngthứ sau: các máy chủ LTSP, các máy trạm mỏng hoặc béo,các máy chủ không phải LTSP, các máy trạm đứng mộtmình, các máy trạm NX hoặc XDMCP... Một phần ghi đè củamột ứng dụng cũ hơn được gọi là sch-scripts, đượcsử dụng thành công trong năm ngoái trong khoảng 250 trườngcủa Hy Lạp. Epoptes đã có rồi nhiều tính năng, nhưngnhiều hơn nữa đang được lên kế hoạch, và nó đangđược phát triển rất nhanh. Nó được các giáo viên vàhọc viên duy trì, nên nó sẽ còn tồn tại lâu.

Fedena

Fedena được pháttriển trong khung mạnh Ruby on Rails, xem demo ởđây.

Fedena là một phầnmềm quản lý trường học tự do và mở có nhiều hơntính năng so với một hệ thống thông tin sinh viên. Sửdụng Fedena để quản lý có hiệu quả các học sinh, giáoviên, nhân viên, khóa học và tất cả các hệ thống vàqui trình có liên quan tới viện trường của bạn.

Fedena trao cho bạn sựkiểm soát hoàn toàn về cách mà bạn muốn quản lý cáccơ sở dữ liệu trường học của bạn và đưa ra nhiềucông cụ để tổ chức các hoạt động của mình. Đâylà một SIS hoàn chỉnh cộng thêm với tất cả các ưuthế của một ERP trường học tuyệt vời. Với Fedena sẽkhông có nhu cầu thêm bất kỳ phần cứng nào hoặc nhânlực duy trì kỹ thuật nào. Tất cả điều bạn cần làmột máy tính với kế nối Internet. Bạn có thể vậnhành Fedena thậm chí với một điện thoại di động.

Website chính thức nóirằng bất kỳ ai với tri thức cơ bản về máy tính sẽcó khả năng sử dụng Fedena lần đăng nhập đầu tiênmà không có bất kỳ chỉ dẫn nào, nhưng nếu bạn muốncó sự hỗ trợ thì cũng có một site thương mại tạiwww.fedena.com mà có thểgiúp bạn thiết lập sản phẩm đó. Fedena được BộGiáo dục Chính quyền Kerala sử dụng để tự động hóahệ thống và qui trình của hơn 15.000 trường học trongbang và được gọi là Sampoorna.

Kết luận

Những lợi ích củasử dụng các phần mềm và ứng dụng nguồn mở có thểđược nói như sau: Một khi nó giúp tiết kiệm tiền, cóthể bây giờ được sử dụng cho những điều quan trọngkhác. Thứ 2, nó trao cho các nhà giáo dục vài sự lựachọn nữa. Vì có quá nhiều ứng dụng có thể giúp cácđối tượng dạy học khác nhau cũng như với quản trịtrường học như một tổng thể.

Fedenais developed on the powerful Ruby on Rails framework, viewa demo here

Fedenais a free and opensource school management software that has morefeatures than a student information system. Use fedena to efficientlymanage students, teachers, employees, courses & all the system &process related to your institution.

Fedenagives you complete control over how you want to manage your school’sdatabases and provides many tools to organize its activities. It is acomplete SIS plus with all the advantages of a perfect school ERP.With fedena there is no need of any extra hardware or technicalmaintenance staff. All you need is a computer with internetconnection. You can operate fedena even with a mobile phone.

Theofficial website claims that anyone with basic knowledge in computerswill be able to use Fedena on first login without any instructions,but if you want support there is also a commercial site atwww.fedena.com that can help youin the setup of the product.
Fedena is used by the EducationDepartment of Government of Kerala to automate the system and processof over 15,000 schools in the state and is named as Sampoorna.

Conclusion

Thebenefits of making use of open source software or application can besaid to be as follows: One it helps save money, which can now be usedfor other important things. Secondly, it gives educators several moreoptions. Since there are so many applications that can help withteaching different subjects as well as with school administration asa whole.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập46
 • Hôm nay4,702
 • Tháng hiện tại252,891
 • Tổng lượt truy cập18,048,656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây