Con nước đang thay đổi về chính phủ mở và dữ liệu mở

Thứ tư - 01/10/2014 06:00

The changing tide of open government and open data

Posted 25 Sep 2014 by Jason Hibbets

Theo: http://opensource.com/government/14/9/code-for-america-summit-2014-recap

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/09/2014

Lời người dịch: Có chương trình gọi là Code for America - Mã cho nước Mỹ, nhằm đưa ra các dự án về chính phủ mở và dữ liệu mở. “Nó thúc đẩy hơn 70 nơi và 583 tập hợp dữ liệu”, làm các công việc thực sự có ích như giảm thời gian chờ đợi tại các phòng xử án ở các tòa án. “ALTCourt đang làm giảm thời gian chờ đợi từ 5 giờ xuống còn dưới 5 phút. Và vì ứng dụng này, hàng ngàn người thậm chí không phải chờ trong những hàng đợi như trước nữa”. Tất cả thông tin của nó được đặt trên GitHub và những người tham gia tới từ khắp nơi trên thế giới. “Ngày của tôi đã bắt đầu ở tổng hành dinh GitHub cho Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade với các chỉ huy Brigade Mã cho nước Mỹ từ khắp thế giới. Không gian đó khá thú vị. Nếu bạn chưa bao giờ từng hoặc thấy các bức tranh đó, thì chúng đã tạo ra một sự nhân bản của Phòng Bầu dục từ Nhà Trắng với một khúc lượn GitHub, tất nhiên”.

Chắc chắn có thứ gì đó khác về Hội nghị thượng đỉnh Mã cho nước Mỹ năm nay. Vẫn còn có sự chào đón ấm cúng cảm giác trong gia đình mà tôi từng kỳ vọng mỗi năm, nhưng giọng điệu đã ít nghiêm trọng hơn. Các dự án dân sự đang được làm làm việc có một tác động lớn hơn trong xã hội. Các dự án đã nhấn mạnh trong ngày đầu tiên của hội nghị tiết kiệm thời gian của mọi người và cải thiện kinh nghiệm của chúng ta với chính phủ. Con nước đang lên và vì thế cả tác động của chính phủ và dữ liệu mở nữa.

“Một điều chúng tôi có chung là để xây dựng một cộng đồng tốt hơn”, David Eaves, một doanh nhân và nhà hoạt động xã hội về chính phủ mở cũng như một MC cho ngày hôm đó, đã nói cho một nhà đầy người ở Trung tâm Nghệ thuật Yerba Buena. Hội nghị thượng đỉnh Mã cho nước Mỹ chắc chắn đã phát triển. Có gần 900 người tham dự từ khoảng 500 người vào năm ngoái.

Khi Eaves đã chuẩn bị cho những người tham dự sự kiện, ông đã giải thích công việc có ý nghĩa nhất năm ngoái đã trở thành tiêu chuẩn.

Lĩnh vực trọng tâm mới đối với Mã cho nước Mỹ

Một trong những điểm nhấn của ngày là bài trình bày chính từ Jen Pahlka, sáng lập viên và giám đốc điều hành của Mã cho nước Mỹ. Bà đã chia sẻ rằng các lĩnh vực trọng tâm cho năm nay là y tế, phát triển kinh tế, và an toàn và tư pháp. Pahlka gần đây đã quay về Mã cho nước Mỹ từ Washington D.C., từ quan hệ tình bạn của riêng bà như là Phó Giám đốc Công nghệ của nước Mỹ.

“Chúng tôi ở đây vì chúng tôi từng người đều hành động”, Pahlka nói. Bà đã hiểu công việc lớn lao từ trải nghiệm của bà ở Washington D.C. và tôi có thể nói từ việc nghe bài nói chuyện chính của bà và nói chuyện với bà trước sự kiện rằng có một năng lượng mới và một sự đam mê được làm mới để có tác động lớn hơn lên xã hội với các chương trình khác nhau của Mã cho nước Mỹ.

Bà đã phán ánh trong hội nghị thượng định năm ngoái và đã nhắc chúng tôi rằng sự kiện đó từng diễn ra khi chính phủ Mỹ đã bị nghỉ. Pahlka từng nghĩ về chính sách và nói “Nếu không thể triển khai các chính sách chúng ta đã đưa ra, thì chúng ta không thể điều hành”.

Một điều tôi thấy trong bài trình bày của bà là mà tôi đã muốn chia sẻ là cuộc điều tra về Dữ liệu Mở các Thành phố Mỹ. Nó thúc đẩy hơn 70 nơi và 583 tập hợp dữ liệu. Hãy xem cách mà một vài thành phố xếp hạng ở http://us-city.census.okfn.org/.

Một ngày ở tòa án

Ryan Shepard từ Thành phố Atlanta và Sam Hashemi, một người bạn của Mã cho nước Mỹ đăng đàn nói cho chúng tôi về một dự án họ từng làm việc về việc giảm thời gian chờ đợi trong hệ thống tòa án ở Atlanta. Những hàng dài và những giao việc gây xáo trộn trong phòng xử không tạo ra một kinh nghiệm tốt cho mọi người mà tới tòa án để trả vé giao thông và chăm sóc những vi phạm dân sự khác.

Bài viết này từ các Giải pháp của Thành phố về Dữ liệu Thông minh tổng hợp các dự án ATLCourt:

“ATLCourt là một website mới cho phép các cư dân tra cứu vụ kiện ở tòa của họ, có các nhắc nhở bằng thông điệp văn bản, và thấy các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Trọng tâm là về việc cải thiện các hoạt động và dịch vụ người tiêu dùng trong hệ thống tòa án thành phố”.

Chúng là dạng các dự án mà Pahlka đang nói về. Khi chúng ta có thể tạo ra một kinh nghiệm tốt hơn cho các công dân thì chúng ta đang có tác động tốt tới xã hội. ALTCourt đang làm giảm thời gian chờ đợi từ 5 giờ xuống còn dưới 5 phút. Và vì ứng dụng này, hàng ngàn người thậm chí không phải chờ trong những hàng đợi như trước nữa.

Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade trên GitHub

Ngày của tôi đã bắt đầu ở tổng hành dinh GitHub cho Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade với các chỉ huy Brigade Mã cho nước Mỹ từ khắp thế giới. Không gian đó khá thú vị. Nếu bạn chưa bao giờ từng hoặc thấy các bức tranh đó, thì chúng đã tạo ra một sự nhân bản của Phòng Bầu dục từ Nhà Trắng với một khúc lượn GitHub, tất nhiên.

Các hoạt động trước hội nghị thượng đỉnh trước hội nghị chính đã bắt đầu với các bản cập nhật từ Giám đốc Tổ chức Cộng đồng, Catherine Bracy, và Quản lý Chương trình Brigade, Hannah Young. Tiếp đến là một hội thảo về xây dựng quan hệ đối tác và tổ chức cộng đồng được Angelique Gonzales từ Trường Thống nhất và Tự do - SOUL và Mario Lugay từ Trung tâm Kapor về Tác động xã hội tạo thuận lợi. Như một giám đốc cộng đồng và hacker dân sự, tôi thấy hội thảo rất hữu dụng.

Phần còn lại của buổi sáng bao gồm các phiên riêng rẽ. Tôi đã tham dự một phiên “mức cao” về sự tham gia do nhà điều phối chương trình Brigade, Preston Rhea dẫn dắt. Mục tiêu là để các Brigade trên khắp thế giới phản ánh cộng đồng của họ.

Trong bữa an trưa, tôi đã dẫn dắt thảo luận ở bàn của chúng tôi khi các lãnh đạo chia thành các vùng: bắc, nam, trung tây, và tây. Ở vùng phía nam, chúng tôi có những người từ Puerto Rico, Miami, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Durham, Asheville, Birmingham, và Hampton Roads.

Phiên cuối cùng cho sự kiện tiền hội nghị là một cơ hội cho các thành viên đội côt lõi của tất cả các Brigade có được thảo luận mặt đối mặt. Chúng tôi nói về một số thách thức và thành công từ năm ngoái và động não về các cách thức các nhân viên của Mã cho nước Mỹ có thể giúp chúng tôi làm nhiều hơn với các tài nguyên có giới hạn của chúng tôi và các tình nguyện viên.

Đây là cộng đồng

Ngày đầu tiên thực sự bận rộn. Từ tiền hội nghị Brigate tới buổi chiều đầy cảm hứng, tôi đã thấm mệt. Nhưng bạn không có 850 cao thủ đam mê nhất về chính phủ mở và dữ liệu mở cùng nhau ở một chỗ thường xuyên thế. Trong khi nội dung là tuyệt vời, thì việc kết nối mạng và xây dựng cộng đồng đưa ra giá trị thực sự cho tôi.

Sau đó, các đội trưởng Raleigh Brigade bạn tôi và tôi đã mời một ít người qua căn hộ của chúng tôi, nơi mà chúng tôi từng cố gắng, và như tôi đã nói trên twitter của tôi: Đây là cộng đồng!

There is definitely something different about the Code for America Summit this year. It’s still got the family feeling and warm welcome that I’ve come to expect each year, but the tone is a little more serious. The civic projects being worked on are having a bigger impact on society. The projects highlighted during the first day of the conference are saving people time and improving our experience with government. The tide is on the rise and so is the impact of open government and open data.

"The one thing we have in common is to build a better community,” said David Eaves, a public policy entrepreneur and open government activist as well as the emcee for the day, to a packed house at the Yerba Buena Center for the Arts. The Code for America Summit has definitely grown. There are almost 900 people attending up from about 500 people last year.

As Eaves prepared the attendees for the event, he explained the most meaningful work last year has become the standard.

New focus area for Code for America

One of the highlights of the day was the keynote from Jen Pahlka, founder and executive director of Code for America. She shared that the focus areas for this year are health, economic development, and safety and justice. Pahlka recently returned to Code for America from Washington D.C. from a her own fellowship as the Deputy Chief Technology Officer of the United States.

"We're here because we each take action,” said Pahlka. She learned a great deal from her experience in D.C. and I could tell from hearing her keynote and talking with her before the event that there is a new energy and a rejuvenated passion to have a bigger impact on society with the various Code for America programs.

She reflected on last years summit and reminded us that the event was taking place when the US government was shutdown. Pahlka’s been thinking about policy and said “If we can't implement the policies we make, we can't govern."

One thing I saw in her presentation that I wanted to share was the US City Open Data census. It boasts over 70 places and 583 datasets. See how some of the cities rank at http://us-city.census.okfn.org/.

A day in court

Ryan Shepard from the City of Atlanta and Sam Hashemi, a Code for America fellow took the stage to tell us about a project they’ve been working on that’s reducing wait times in the Atlanta court system. The longs lines and the confusing room assignments do not create a good experience for people who come to court to pay traffic tickets and take care of other civic violations.

This article from Data-Smart City Solutions sums up the ATLCourt project as:

"ATLCourt is a new website that allows residents to look up their court case, get text message reminders, and find answers to frequently asked questions. The focus is on improving customer service and operations within the municipal court system."

These are the type of projects that Pahlka is talking about. When we can create a better experience for citizens we are having a positive impact on society. ALTCourt is reducing wait times from five hours to as little as five minutes. And because of this application, thousands of people don’t even have to wait in those lines at all anymore.

Brigade pre-Summit at GitHub

My day started at the GitHub headquarters for the Brigade pre-Summit with Code for America Brigade captains from all over the world. The space was pretty amazing. If you’ve never been there or seen pictures, they have created a replica of The Oval Office from The White House with a GitHub twist, of course.

The pre-Summit activities before the main conference started off with updates from Director of Community Organizing, Catherine Bracy, and Brigade Program Manager, Hannah Young. Next was a workshop on building partnerships and community organizing facilitated by Angelique Gonzales from SOUL (School of Unity and Liberation) and Mario Lugay from the Kapor Center for Social Impact. As a community manager and civic hacker, I found the workshop very useful.

The remainder of the morning included break-out sessions. I attended a “level up” session about inclusivity led by Brigade Program Coordinator, Preston Rhea. The goal is to have the Brigades all over the world be a reflection of their community.

During lunch, I led a discussion at our table as the captains broke out into regions: northeast, south, midwest, and west. In the south region, we had people from Puerto Rico, Miami, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Durham, Asheville, Birmingham, and Hampton Roads.

The last session for the pre-Summit event was a chance for the core team members of the all the Brigades to have a face-to-face discussion. We talked about some of the challenges and successes from the past year and brainstormed on ways the Code for America staff could help us do more with our limited resources and volunteers.

This is community

The first day was really busy. From the Brigade pre-Summit to an afternoon of inspiration, I was exhausted. But you don’t get 850 of the most passionate open government and open data geeks together in one place that often. While the content is great, it’s the networking and community building that provides the real value to me.

Afterwards, my fellow Raleigh Brigade captains and I invited a few folks over to our apartment where we were staying, and as I said in my tweet: This is community!

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay5,823
  • Tháng hiện tại219,283
  • Tổng lượt truy cập18,980,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây