Hạ viện thông qua dự luật ủng hộ giới công nghệ kiềm chế 'các quỷ lùn bằng sáng chế'

Thứ tư - 08/01/2014 06:12
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

House passes tech backed bill to rein in 'patent trolls'

By Diane Bartz

WASHINGTON Thu Dec 5, 2013 3:42pm EST

Theo: http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-patents-congress-idUSBRE9B40Y820131205

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/12/2013

Tòa nhà Hạ viện đứng ở Đồi Capitol nước Mỹ ở Washington, 17/12/2012. Credit: Reuters/Joshua Roberts

The chamber of the House of Representatives stands at the U.S. Capitol Building in Washington December 17, 2012. Credit: Reuters/Joshua Roberts

Lời người dịch: Đàm phán TPP đang nóng lên vì chương về IP bị rò rỉ từ WikiLeaks, New Zealand thì vừa thông qua Luật cấm các bằng sáng chế phần mềm đầu tiên trên thế giới một cách rõ ràng, trong bối cảnh đó Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhằm đánh các quỷ lùn bằng sáng chế, những “công ty” chuyên “mua hoặc cấp phép các bằng sáng chế từ những công ty khác, sau đó trích phí cấp phép hoặc đệ trình các vụ kiện vi phạm được nhiều người coi như là tầm phào”. “Dự luật khuyến khích các thẩm phán nghe các vụ kiện bằng sáng chế để thưởng các khoản phí cho người thắng của một vụ kiện vi phạm. Dự luật cũng có thể yêu cầu các công ty đi kiện vi phạm cung cấp các chi tiết đặc thù về bằng sáng chế nào bị vi phạm và nó được sử dụng như thế nào”. Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.

(Reuters) - Hạ viện hôm thứ năm đã phê chuẩn một dự luật nhằm vào việc kiềm chế các công ty “quỷ lùn bằng sáng chế” mà mua hoặc cấp phép các bằng sáng chế từ những công ty khác, sau đó trích phí cấp phép hoặc đệ trình các vụ kiện vi phạm được nhiều người coi như là tầm phào.

Hạ viện đã thông qua dự luật dễ dàng, với 325 phiếu thuận, 91 phiếu chống. Một nhóm các thượng nghị sỹ đang xem xét một biện pháp tương tự đã lên lịch cho một cuộc điều trần về nó vào 17/12.

Hạ viện cũng đã thể hiện sự hỗ trợ cho lập pháp như một phần của một lời kêu gọi rộng rãi hơn được thực hiện vào tháng 6 cho các bước kiềm chế các vụ kiện lạm dụng các bằng sáng chế.

Được Robert Goodlatte, đảng Cộng hòa bang Virginia đỡ đầu, nó nhằm vào các thực thể đòi quyền lợi bằng sáng chế - PAE, về hành vi như việc gửi số lượng lớn các yêu cầu cấp phép tới các doanh nghiệp nhỏ mà không xác định liệu họ có thực sự sử dụng công nghệ vi phạm hay không.

Goodlatte nói dự luật của ông “tiến hành các bước có ý nghĩa để giải quyết các thực tiễn lạm dụng đã làm hại hệ thống bằng sáng chế của chúng ta và đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho dân tộc của chúng ta”.

“Chúng tôi đã thấy một sự gia tăng theo cấp số mũ trong sử dụng các bằng sáng chế yếu hoặc được trao một cách tồi tệ của cái gọi là các quỷ lùn bằng sáng chế để đệ trình vô số các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế chống lại các công ty Mỹ với hy vọng bảo vệ một ngày trả lương nhanh chóng”, ông nói.

Nhưng những người khác lo rằng dự luật có thể làm tổn hại các công ty nhỏ mà các bằng sáng chế của họ thực sự bị vi phạm. Họ sợ biện pháp đó có thể gợi ý sự cân bằng pháp lý có lợi cho những kẻ đi kiện trong các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế.

“Chúng tôi vẫn nghe về các quỷ lùn bằng sáng chế, và vâng, có một số lo ngại với họ”, Dana Rohrabacher, nghị sỹ đảng Cộng hòa California, người đã chỉ trích dự luật Goodlatte, nói. “Xin đừng vội trong một động thái mà có thể phá hủy các nhà đầu tư độc lập Mỹ của chúng tôi”.

Các công ty công nghệ đa số hỗ trợ dự luật Goodlatte, bao gồm cả Cisco Systems Inc, Apple Inc, Tập đoàn International Business Machines, Google và các công ty lớn khác. Hiệp hội vì Công nghệ Cạnh tranh ( Association for Competitive Technology), người đại diện cho các công ty công nghệ nhỏ, cũng ủng hộ nó.

Microsoft đã khen sự tiên tiến của dự luật, nói nó “đánh dấu một cột mốc đáng kể hướng tới việc ban hành các cải cách ý nghĩa chung để kiềm chế kiện tụng lạm dụng bằng sáng chế”.

Liên minh Đổi mới (Innovation Alliance), người đại diện cho Qualcomm, Tessera Technologies, InterDigital và các hãng khác, nói sự biểu quyết đó từng là một sự thất vọng.

“Tranh luận này còn lâu mới hết. Thậm chí nhiều trong số những người đã nói ủng hộ dự luật ở Hạ viện hôm nay đã nhấn mạnh rằng nó vẫn là công việc đang tiến triển, và những cải tiến tiếp tục để giải quyết nhiều mối lo từng nảy sinh là cần thiết”, Brian Pomper, giám đốc liên minh, nói.

Dự luật khuyến khích các thẩm phán nghe các vụ kiện bằng sáng chế để thưởng các khoản phí cho người thắng của một vụ kiện vi phạm. Dự luật cũng có thể yêu cầu các công ty đi kiện vi phạm cung cấp các chi tiết đặc thù về bằng sáng chế nào bị vi phạm và nó được sử dụng như thế nào.

Hạ viện đã phê chuẩn một sửa đổi bổ sung cho biện pháp đó hôm thứ năm mà có thể yêu cầu các công ty gửi các thư yêu cầu cho là vi phạm xác định bằng sáng chế công ty của họ. Biện pháp đó từng được thiết kế để dừng thực tế các công ty gửi các thư nhiều yêu cầu tới cùng một đích bằng việc ẩn dấu đằng sau các tập đoàn vỏ bọc.

Nhà Trắng hồi tháng 6 đã thúc giục Quốc hội thực hiện các bước để kiềm chế các vụ kiện lạm dụng các bằng sáng chế mà đã bùng lên trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Goodlatte đã làm việc trong vấn đề bằng sáng chế với đối tác của ông trong Ủy ban Pháp lý Thượng viện, Patrick Leahy của đảng Dân chủ bang Vermont, người đã khen ngợi biểu quyết hôm thứ năm.

“Các cải cách được ngắm tới sẽ giải quyết các vụ lạm dụng trong hệ thống trong khi vẫn đảm bảo rằng các nhà đầu tư hợp pháp có thể tiếp tục thành công”, ông nói trong một tuyên bố. “Tôi sẽ làm việc thông qua qui trình của ủy ban trong Thượng viện để đạt được mục tiêu này”.

Những khác biệt giữa các dự luật của Hạ viện và Thượng viện có thể cần phải được san phẳng trước khhi nó có thể trở thành luật.

Các dự luật khác có liên quan tới bằng sáng chế đang lưu hành ở Đồi Capitol dù các biện pháp của Goodlatte và Leahy được tin tưởng sẽ có cơ hội tốt nhất trở thành luật. Hơn nữa, Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) có một nghiên cứu đang làm về tác động lên sự cạnh tranh của kiện tụng lạm dụng bằng sáng chế.

(Báo cáo của Diane Bartz; Biên tập của Ros Krasny, David Gregorio, Steve Orlofsky và Chris Reese)

(Reuters) - The House of Representatives on Thursday approved a bill aimed at reining in "patent trolls," companies that buy or license patents f-rom others, then extract licensing fees or file infringement lawsuits viewed by many as frivolous.

The House passed the bill easily, by a vote of 325 to 91. A Senate panel considering a similar measure has scheduled a hearing on it December 17.

The White House has also expressed support for the legislation as part of a broader call it made in June for steps to curb abusive patent lawsuits.

Sponsored by Robert Goodlatte, Republican of Virginia, it targets much-criticized patent assertion entities, for behavior like sending large numbers of licensing demands to small businesses without determining if they actually use infringing technology.

Goodlatte said his bill "takes meaningful steps to address the abusive practices that have damaged our patent system and resulted in significant economic harm to our nation."

"We have seen an exponential increase in the use of weak or poorly-granted patents by so-called patent trolls to file numerous patent infringement lawsuits against American businesses with the hopes of securing a quick payday," he said.

But others worry that the bill could hurt small companies whose patents are genuinely infringed. They fear the measure would tip the judicial balance in favor of defendants in patent infringement lawsuits.

"We keep hearing about the trolls, and yes, there is some trouble with the trolls," said Representative Dana Rohrabacher, a California Republican who criticized Goodlatte's bill. "Please let's not rush into a move that would destroy our independent inventors of America."

Technology companies largely support the Goodlatte bill, including Cisco Systems Inc, Apple Inc, International Business Machines Corp, Google Inc and other powerhouses. The Association for Competitive Technology, which represents small tech companies, also backs it.

Microsoft Corp praised the bill's advance, saying it "marks a significant milestone toward enactment of common-sense reforms to curb abusive patent litigation."

The Innovation Alliance, which represents Qualcomm, Tessera Technologies, InterDigital and others, said the vote was a disappointment.

"This debate is far f-rom over. Even many of those who spoke in support of the bill in the House today emphasized that it remains a work in progress, and that further improvements to address the many concerns that have been raised are needed," said Brian Pomper, the alliance's director.

The bill encourages judges hearing patent cases to award fees to the winner of an infringement lawsuit. The bill would also require companies filing infringement lawsuits to provide specific details on what patent is infringed and how it is used.

The House approved an amendment to the measure on Thursday that would require companies that send demand letters alleging infringement to identify their corporate parent. The measure was designed to stop the practice of companies sending multiple demand letters to the same target by hiding behind shell corporations.

The White House in June urged Congress to take steps to curb abusive patent lawsuits that have sprung up in recent years, especially in the technology sector.

Goodlatte has worked on the patent issue with his counterpart on the Senate Judiciary Committee, Vermont Democrat Patrick Leahy, who praised Thursday's vote.

"Targeted reforms should address abuses in the system while ensuring that legitimate inventors can continue to succeed," he said in a statement. "I look forward to working through the committee process in the Senate to achieve this goal."

Differences between the House and Senate bills would need to be ironed out before it could become law.

Other patent-related bills are circulating on Capitol Hill although the Goodlatte and Leahy measures are believed to have the best chance of becoming law. In addition, the Federal Trade Commission has a study underway on the impact on competition of abusive patent litigation.

(Reporting by Diane Bartz; Editing by Ros Krasny, David Gregorio, Steve Orlofsky and Chris Reese)

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,732
  • Tháng hiện tại170,405
  • Tổng lượt truy cập17,755,735
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây