Truy cập mở ở Hà Lan

Thứ sáu - 16/06/2017 05:42

OA in the Netherlands

Updated on 18 January 2017

Theo: https://www.openaire.eu/oa-netherland

Bài được cập nhật trên Internet ngày: 18/01/2017

Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science


 

Môi trường nghiên cứu quốc gia

Có 14 đại học nghiên cứu ở Hà Lan, được tổ chức trong Hiệp hội các trường đại học ở Hà Lan - VSNU (Association of Universities in the Netherlands). 27% tất cả các nghiên cứu được thực hiện trong các trường đại học đó. Bổ sung thêm vào là vài viện nghiên cứu: 15 được đặt chỗ bởi Viện Hoàng gia Hà Lan về Nghệ thuật và Khoa học – KNAW (Association of Universities in the Netherlands), 11 bởi NWO, 14 bởi TNO, 8 Viện kỹ thuật hàng đầu và 4 viện xã hội hàng đầu. 40 trường đại học về khoa học ứng dụng đang nắm lấy vai trò đang lên của Horizon 2020 trong nghiên cứu và được tổ chức trong Hiệp hội Hà Lan các trường đại học các Khoa học Ứng dụng (Netherlands Association of Universities of Applied Sciences) (Vereniging van Hogescholen).

Tất cả thông tin về môi trường nghiên cứu của Hà Lan có thể thấy tại 'Khoa học trong các số liệu' của Viện Rathenau.

Các nhà cấp vốn nghiên cứu chính

Bổ sung vào việc cấp vốn trực tiếp của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học, nghiên cứu còn được 2 tổ chức khác cấp vốn:

  • Tổ chức của Hà Lan về Nghiên cứu Khoa học (NWO) - Với hiệu lực từ 01/12/2015, NWO đã thắt chặt các điều kiện theo Nghị định về Trợ cấp với khía cạnh Truy cập Mở. Cụm từ ‘truy cập được tới công chúng nhanh chóng nhất có thể’ đã trở thành “Truy cập Mở tức thì ở thời điểm xuất bản”. NWO cũng muốn dữ liệu nghiên cứu nổi lên từ nghiên cứu được cấp vốn nhà nước trở nên tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) để các nhà nghiên cứu khác sử dụng được. Để làm cho dữ liệu nổi lên từ nghiên cứu được NWO cấp vốn như là truy cập được và sử dụng lại được có thể, NWO đã triển khai chính sách quản lý dữ liệu trong tất cả các công cụ cấp vốn của NWO với hiệu lực từ 01/10/2016.

  • Viện Hoàng gia Hà Lan về Nghệ thuật và Khoa học (KNAW) - Viện hàn lâm tin tưởng rằng dữ liệu và các xuất bản phẩm nghiên cứu dựa vào nghiên cứu được cấp vốn nhà nước nên là truy cập được tự do. Tất cả các xuất bản phẩm bởi các nhà nghiên cứu của KNAW là sẵn sàng tự do, ưu tiên ngay lập tức nhưng chậm nhất là sau 18 tháng. Điều y hệt áp dụng cho dữ liệu nghiên cứu trừ phi có các lý do thuyết phục (tính riêng tư, các quy định theo luật định) mà cản trở điều này. KNAW làm cho các cấp vốn ngân sách sẵn sàng để khuyến khích các nhà nghiên cứu và các viện nghiên cứu của KNAW làm cho các xuất bản phẩm và các dữ liệu của họ truy cập được thông qua truy cập mở. KNAW khoogn có chỉ thị về OA.

Việc cấp vốn nghiên cứu của EC

Xem thông tin về cấp tài chính cho nghiên cứu của chương trình Horizon 2020 ở Hà Lan ở Cơ quan Chuyên nghiệp Hà Lan (Netherlands Enterprise Agency).

Xem tất cả các dự án của Horizon 2020 trong cơ sở dữ liệu CORDIS.

Truy cập Mở và các Kho

Có nhận thức rộng khắp về Truy cập Mở ở Hà Lan. Kể từ 2005 tất cả các trường đại học của Hà Lan, HBO - raad (Hiệp hội các trường đại học Hà Lan về Khoa học Ứng dụng), KNAW, NWO, Thư viện Hoàng giaSURF đã ký Tuyên bố Berlin. Cũng từ 2005 từng trường đại học đều có kho.

DANS, viện của KNAW và NWO, trao qua cổng quốc gia NARCIS, sự truy cập tới các xuất bản phẩm (truy cập mở) từ tất cả các đại học của Hà Lan, KNAW, NWO, và một số viện nghiên cứu; truy cập tới các tập hợp dữ liệu của vài kho lưu trữ dữ liệu; và tới các mô tả các dự án nghiên cứu, các viện và các nhà nghiên cứu. NARCIS từng được DANS phát triển, trong sự hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và các cơ sở hàn lâm khác.

Website quốc gia về Truy cập Mở, www.openaccess.nl, đưa ra thông tin về xuất bản truy cập mở cho các bên tham gia đóng góp khác nhau.

Các chính sách và sáng kiến truy cập mở

Xem về hiện trạng các chính sách và các sáng kiến về Khoa học Mở tổng quan về website Truy cập Mở.

Các kho truy cập mở

Hà Lan là một trong những người dẫn đầu trong phát triển các kho nghiên cứu. Tất cả các trường đại học nghiên cứu của Hà Lan có 1 hoặc vài kho. Tổng quan về các kho hàn lâm của Hà Lan có thể thấy trên website của NARCIS. Trong xếp hạng kho của châu Âu thì các kho của Hà Lan cũng làm rất tốt.

Truy cập tập trung cho các kho đó được cổng NARCIS cung cấp, được các Dịch vụ Kết nối mạng và Lưu trữ Dữ liệu (DANS) đặt chỗ. NARCIS không chỉ chào sự truy cập tới hơn 500,000 xuất bản phẩm truy cập mở, mà còn cung cấp cửa vào chính tới các tập hợp dữ liệu, các xuất bản phẩm truy cập bị hạn chế, các mô tả nghiên cứu, các chuyên gia và các tổ chức của Hà Lan.

Ở 9 trường đại học việc ký gửi các luận án tiến sỹ trong kho cơ sở là bắt buộc; đa số lớn kết quả đầu ra của luận án của các trường đại học được trang trải. Site NARCIS cung cấp sự truy cập tới 75,000 luận văn tiến sỹ Truy cập Mở.

Các trường đại học và các khoa học ứng dụng làm việc cùng nhau trong việc thu thập các tư liệu được ký gửi trong các kho và trình bày chúng qua 1 cổng, HBO-kennisbank. Cổng này bây giờ cung cấp truy cập mở tới hơn 35.000 kết quả đầu ra nghiên cứu, các tư liệu giáo dục và các đồ án của sinh viên.

Xuất bản truy cập mở

35 tạp chí khoa học từ Hà Lan được liệt kê trong Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở (www.doaj.org). Uopen Journals là một trong những nhà xuất bản chính của các tạp chí Truy cập Mở.

Nhà in Đại học Amsterdam (Amsterdam University Press) là đối tác đầu tiên trong dự án OAPEN, có liên quan tới xuất bản Truy cập Mở các chuyên khảo các khoa học xã hội và nhân văn.

Kể từ 2015 các giấy phép của quốc gia với các nhà xuất bản hàn lâm có kết nối mạnh với truy cập mở.

Sự đổi mới của những gì được biết tới như là các thỏa thuận ‘làm ăn lớn’ (big deal) là cơ hội quan trọng cho việc thương thảo với các nhà xuất bản về điều này. Các nhà xuất bản đã và đang chào các tạp chí theo các gói làm ăn lớn hơn một thập kỷ qua. Điều này đưa ra cho các trường đại học sự truy cập tới toàn bộ dải các tiêu đề của nhà xuất bản đó. Các thỏa thuận đó kéo dài 3-5 năm. Các thương thảo sẽ diễn ra sớm với vài nhà xuất bản lớn về ký lại các hợp đồng đó. Các trường đại học sẽ nắm lấy cơ hội đó để thảo luận không chỉ sự mở rộng của các giấy phép đó với các nhà xuất bản, mà còn sự chuyển sang truy cập mở. Các trường đại học kỳ vọng các nhà xuất bản sẽ thiện hiện nỗ lực nghiêm túc để tạo thuận lợi cho sự biến đổi này.

Các cuộc thương thảo với các nhà xuất bản sẽ được tổ chức trong sự hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội các trường đại học ở Hà Lan (VSNU) và nhóm các thư viện đại học và Thư viện Quốc gia Hà Lan (UKB). Koen Becking (Đại học Tilburg) và Jaap Winter (VU Đại học Amsterdam) đã được chỉ định là các cố vấn hàng đầu cho các thương thảo bởi Ban Tổng giám đốc của VSNU.

Một thỏa thuận cho các năm 2015-2016 đã được tiến hành với Springer. Điều này ngụ ý rằng các bài báo từ các tác giả tương ứng có liên quan tới các cơ sở của VSNU hoặc NFU (Liên đoàn Hà Lan các Trung tâm Y học Đại học) sẽ được xuất bản như là truy cập mở và các tác giả sẽ không bị lấy tiền. Thanh toán sẽ được thực hiện cho sự xuất bản các bài báo, với các cơ sở duy trì sự truy cập tới tất cả các tạp chí của Springer. Thỏa thuận đó áp dụng cho khoảng 1.500 tạp chí trong chương trình Lựa chọn Mở (Open Choice) của Springer. Các tiêu đề được xuất bản bởi Learned Societies, BioMedCentral và SpringerOpen sẽ bị loại trừ ra. Thỏa thuận đó áp dụng cho tất cả các bài báo được chấp nhận từ ngày 01/01/2015. Theo tiến trình mới, đó, Springer sẽ yêu cầu các tác giả chỉ ra cơ sở nào họ có liên quan. Springer và thư viện của cơ sở tương ứng đó sẽ thẩm định thông tin này. Bước này sẽ diễn ra trong quá trình sản xuất cho bài báo và sẽ không mất thêm thời gian nào. Springer đã thiết lập site đặc biệt cho điều này.

Để có thêm thông tin xin đọc các câu hỏi thường gặp về truy cập mở của VSNU. Xem các kết quả các open access website truy cập mở của Hà Lan.

Dữ liệu Nghiên cứu (Mở)

NARCIS là cổng cung cấp sự truy cập tới hơn 200,000 tập hợp dữ liệu khoa học từ các nhà nghiên cứu ở các trường đại học và các viện nghiên cứu của Hà Lan. Các dịch vụ được Kết nối mạng và Lưu trữ Dữ liệu - DANS (Data Archiving and Networked Services) và 4TU.ResearchData cung cấp lưu trữ và truy cập bền lâu tới dữ liệu nghiên cứu. Các kết quả đó cũng được làm công khai bởi NARCIS. DANS cung cấp sự truy cập bền vững tới dữ liệu nghiên cứu từ các khoa học xã hội và nhân văn thông qua EASY, một hệ thống lưu trữ trên trực tuyến. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng EASY để lưu trữ các dữ liệu nghiên cứu của riêng họ về lâu dài. Hầu hết các dữ liệu là dữ liệu mở, hoặc mở sau khi đăng ký. 4TU.Centre cho Dữ liệu Nghiên cứu (4TU.ResearchData), sự hợp tắc của TU Delft, TU Eindhoven và Đại học Twente, đảm bảo cho sự lưu trữ, sử dụng lại và khả năng truy cập liên tục các dữ liệu nghiên cứu kỹ thuật và khoa học.

Xem thêm thông tin về Dữ liệu Mở trên trang www.openaccess.nl của Hà Lan.

Các tổ chức truy cập mở

Một tổ chức quan trọng cho sự thúc đẩy Khoa học Mở ở Hà Lan là SURF, tổ chức có tính cộng tác cho các trường đại học nghiên cứu, các viện nghiên cứu và các trường đại học các khoa học ứng dụng ở Hà Lan.

Hà Lan giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu từ tháng 1/2016. Vào tháng 4/2016 hội nghị về Khoa học Mở đã được tổ chức ở Amsterdam. Trong ngữ cảnh của hội nghị này, Viện đã xuất bản “Mở cuốn sách về truy cập mở” gồm các cuộc phỏng vấn với các nhà nghiên cứu về xuất bản truy cập mở.

Tất cả các thông tin về Truy cập Mở ở Hà Lan có thể thấy trên www.openaccess.nl.

 

Các chi tiết liên hệ của những người đóng góp

TU Delft (Just de Leeuwe) về các xuất bản phẩm truy cập mở, và các Dịch vụ được Kết nối mạng và Lưu trữ Dữ liệu - DANS (Elly Dijk) về dữ liệu nghiên cứu là các NOADs cho Hà Lan.

The National Research Environment

There are 14 research universities in the Netherlands, organised in the VSNU (Association of Universities in the Netherlands).  27 percent of all research is done on these universities. In addition there are several research institutes: 15 hosted by KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences), 11 by NWO, 14 by TNO, 8 technical Top Institutes and 4 societal Top Institutes. The 40 universities of applied sciences are taking on aHorizon 2020 growing role in research and are organised in the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences (Vereniging van Hogescholen).
All information on the Dutch research environment can be found at 'Science in figures' of the Rathenau Institute.

Major research funders

In addition to direct funding by the Ministry of Education, Culture and Science research is also funded by two organisations:

  • the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) – With effect from 1 December 2015, NWO has tightened the conditions in the Regulation on Granting with respect to Open Access. The phrase ‘accessible to the public as quickly as possible’ has become "immediate Open Access at the moment of publication". NWO also wants research data that emerges from publicly funded research to become findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) for the use by other researchers. To make data that emerges from NWO-funded research as accessible and reusable as possible, NWO implemented the data management policy in all NWO funding instruments with effect from 1 October 2016.

  • the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) – The Academy believes that research data and publications based on publicly funded research should be freely accessible. All publications by KNAW researchers are freely available, preferably immediately but at the latest after 18 months. The same applies to research data unless there are compelling reasons (privacy, statutory regulations) that prevent this. KNAW makes budget funds available to encourage KNAW researchers and institutes to make their publications and data accessible through open access. The KNAW does not have an OA mandate.

EC research funding

See for information on financing research by the Horizon 2020 programme in the Netherlands the Netherlands Enterprise Agency.

See all Dutch Horizon 2020 projects in the CORDIS database.

Open Access and Repositories

There is widespread awareness of Open Access in the Netherlands. Since 2005 all Dutch universities, the HBO-raad (Netherlands Association of Universities of Applied Sciences), the KNAW, NWO, the Royal Library and SURF have signed the Berlin Declaration. Also since 2005 every university has a repository.

DANS, an institute of KNAW and NWO, gives through the national portal NARCIS, access to (open access) publications from all the Dutch universities, KNAW, NWO, and a number of research institutes; access to datasets of some data archives; and to descriptions of research projects, institutes and researchers. NARCIS has been developed by DANS, in close cooperation with the universities and orther scholarly institutions.

The national website about Open Access, www.openaccess.nl, gives information about open access publishing for various stakeholders.

Open Access policies and initiatives

See for the policies and initiatieves on the current state of Open Science the overview on the Open Access website.

Open Access  repositories

The Netherlands is one of the leaders in the development of research repositories. All Dutch research universities have one or more repositories. An overview of the Dutch scholarly repositories can be found on the NARCIS website. In the European repository ranking the Dutch repositories are doing well.

Central access for these repositories is provided by the portal of NARCIS, hosted by Data Archiving and Networked Services (DANS). NARCIS not only offers access to over 500,000 open access publications, but it also provides the main entrance to datasets, restricted access publications, Dutch research descriptions, experts and organisations.

At 9 universities the depositing of doctoral theses in the institutional repository is mandatory; a large majority of the thesis output of the universities is covered. The NARCIS site provides access to 75,000 Open Access doctoral e-theses.

The universities of applied sciences work together in collecting the materials deposited in their repositories and presenting these through one portal, the HBO-kennisbank. This portal now provides open access to over 35,000 research outputs, educational materials and student theses.

Open Access publishing

35 scientific journals from the Netherlands are listed in the Directory of Open Access Journals (www.doaj.org). Uopen Journals is one of the main publishers of OA journals. Amsterdam University Press is primary partner in the OAPEN project, concerned with the Open Access publishing of humanities and social sciences monographs.

Since 2015 national licenses with academic publishers are strongly connected with open access.

The renewal of what is known as the ‘big deal’ agreements is an important opportunity for negotiating with the publishers on this. Publishers have been offering their journals in big package deals for over a decade. This provides universities with access to the publisher’s entire range of titles. These deals run for 3 to 5 years. Negotiations will be taking place with several large publishers soon about the renewal of those contracts. Universities will take that opportunity to discuss not just the extension of those licences with publishers, but also the transition to open access. Universities expect publishers to make a serious effort to facilitate this transition.

The negotiations with the publishers will be held in close cooperation with the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) and UKB (the consortium of university libraries and the National Library of the Netherlands). Koen Becking (Tilburg University) and and Jaap Winter (VU University Amsterdam) have been appointed the lead advisors for the negotiations by the VSNU’s General Board.

An agreement for 2015-2016 has been made with Springer. This means that articles from corresponding authors associated with VSNU or NFU (Netherlands Federation of University Medical Centres) institutions will be published as open access and authors will not be charged. Payment will be made for the publication of articles, with institutions maintaining access to all Springer journals. The agreement applies to around 1,500 journals within the Springer OpenChoice programme. Titles published by Learned Societies, BioMedCentral and SpringerOpen are excluded. The agreement applies to all articles accepted from 1 January 2015. In the new workflow, Springer will ask authors to indicate which institution they are associated with. Springer and the library of the relevant institution will verify this information. This step will take place during the production process for the article and will not take up any extra time. Springer has set up a special site  for this.


 For more information please read the frequently asked questions on open access by the VSNU. See for the results the Dutch open access website.

(Open) Research Data

NARCIS is the gateway that provides access to over 200,000 of scientific datasets from researchers at Dutch universities and research institutes. DANS (Data Archiving and Networked Services) and 4TU.ResearchData provides durable storage and access to research data. These results are also made public by NARCIS. DANS provides sustainable access to research data from the humanities and social sciences through EASY, an online archiving system. Researchers can use EASY to archive their own research data for the long term. Most data are open data, or open after registration. 4TU.Centre for Research Data (4TU.ResearchData), a cooperation of TU Delft, TU Eindhoven and University of Twente, guarantees the storage, reuse and continuing accessibility of science and engineering research data.

See for more information on Open Data in the Netherlands www.openaccess.nl.

Open Access organisations

An important organisation for the promotion of Open Science in the Netherlands is SURF, the collaborative organisation for research universities, research institutes and universities of applied sciences in the Netherlands.

The Netherlands held the Presidency of the Council of the European Union from January to June 2016. In April 2016 a conference on Open Science was held in Amsterdam. In the context of this conference the Academy published "Opening the book on open access" containing interviews with reserachers about open access publishing.

All information on Open Access in the Netherlands can be found on www.openaccess.nl.

Contributors Contact Details

TU Delft (Just de Leeuwe) for open access publications, and Data Archiving and Networked Services - DANS (Elly Dijk) for research data are NOADs for the Netherlands.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay2,446
  • Tháng hiện tại7,785
  • Tổng lượt truy cập20,861,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây