Phát hành phần mềm gợi ý Samsung có thể sớm tung ra một điện thoại thông minh chạy Tizen

Thứ năm - 18/10/2012 06:01
Softwarerelease suggests Samsung could soon launch a smartphone running Tizen

Samsung's first Tizensmartphone has already received Wi-Fi certification and will probablyhit the market early next year, say analysts

By Loek Essers, IDG NewsService

Theo:http://www.itworld.com/298612/software-release-suggests-samsung-could-soon-launch-smartphone-running-tizen

Bài được đưa lênInternet ngày: 26/09/2012

Lờingười dịch: Hiện tại các điện thoại thông minh củaSamsung đang chạy hệ điều hành Android của Google. Tuynhiên, trong tương lai, Samsung sẽ có các sản phẩm nhưvậy chạy hệ điều hành Tizen. Dự kiến đầu năm sauSamsung sẽ cho ra các sản phẩm đầu tiên như vậy. Tizenlà một hệ điều hành di động nguồn mở dựa vào nhânLinux, hiện được Samsung và Intel hỗ trợ.

Tizen 2.0, hệ điềuhành cho điện thoại thông minh nguồn mở, hiện đang sẵnsàng như phiên bản alpha đi kèm bộ công cụ phát triểnphần mềm (SDK), dự án Tizen đã công bố hôm thứ ba.Phiên bản này làm thêm tin tưởng vào tin đồn rằngthanh viên dự án Samsung Electronic đang lên kế hoạch tungra một phiên bản điện thoại thông minh Galaxy S3 chạyTizen thay vì Google Android.

Phiên bản đó nhằmtới các lập trình viên, những người có thể bắt đầulàm việc với các tính năng mới và cung cấp ý kiếnphản hồi trong “các giai đoạn cuối” của sự pháttriển Tizen, Nhóm Điều hành Kỹ thuật của Tizen đã côngbố trên blog của mình.

Tizen là một hệ điềuhành nguồn mở dựa trên Linux và nền tảng phần mềmđược Samsung, Intel và các nhà cung cấp khác ủng hộ.Phần mềm đó được mong đợi để sử dụng trong cácthiết bị như các điện thoại thông minh, các máy tínhbảng, các netbook, trong các thiết bị chỉ dẫn thông tintrong xe cộ, và TV thông minh.

Phiên bản mã nguồnmới nhất chỉ ra rằng Tizen đang gần hơn tới một sảnphẩm dùng được, và đi sau 2 tuần khi Liên minh WiFi đãxuất bản một tài liệu chứng thực rằng một điệnthoại thông minh của Samsung có tên là “GT-I9300_TIZEN”đã vượt qua được kiểm thử về tính tương hợp vớiWiFi, theo một bản sao của tài liệu trong kho của Google.GT-i9300 là tên mô hình mà Samsung trao cho các điện thoạithông minh Galaxy S3, tất cả hiện đang chạy với Android,chỉ rằng Samsung có khả năng đang làm việc trong mộtbiến thẻ Galaxy S3 chạy Tizen.

Samsung đã không bìnhluận ngay về các kế hoạch của hãng cho Tizen, và chứngchỉ của Liên minh WiFi đã và đang được sửa đổi bổsung từ xuất bản phẩm ban đầu của nó, bây giờ liệtkê điện thoại thông minh như là GT-I9300Z).

September26, 2012, 7:22 AM —Tizen 2.0, the open-source smartphone operating system, is nowavailable as an alpha release with an accompanying SoftwareDevelopment Kit (SDK), the Tizen project announced on Tuesday. Therelease lends credence to rumors that project member SamsungElectronics is planning to launch a version of its Galaxy S3smartphone running Tizen instead of Google's Android.

Therelease is aimed at developers who can start working with newfeatures and provide feedback in "the final stages" ofTizen's development, the Tizen Technical Steering Group announced onits blog.

Tizenis a Linux-based open-source operating system and software platformbacked by Samsung, Intel and other vendors. The software is intendedfor use in devices such as smartphones, tablets, netbooks, in-vehicleinfotainment devices, and smart TVs.

Thelatest code release shows that Tizen is getting closer to a usableproduct, and comes two weeks after the Wi-Fi Alliance published adocument certifying that a Samsung smartphone named the"GT-I9300_TIZEN" had passed Wi-Fi interoperability testing,according to a copyof the document in Google's cache. GT-i9300 is the model nameSamsung gives to Galaxy S3 smartphones, all of which currently runAndroid, indicating that Samsung might be working on a Galaxy S3variant that runs Tizen.

Samsungdid not immediately comment on its plans for Tizen, and the Wi-FiAlliance certificate has been modified since its initial publication,now listing the smartphone as the GT-I9300Z).

TheTizen 2.0 alpha release provides developers with the Tizen kernel,device drivers, middleware subsystems, and Web APIs, necessary todevelop future Tizen-compliant software, according to thesource code release page.

Phiên bản Tizen 2.0alpha đưa ra cho các lập trình viên nhân Tizen, các trìnhđiều khiển thiết bị, các hệ thống phụ phần mềmtrung gian, và các Web API, cần thiết để phát triển phầnmềm tuân thủ Tizen trong tương lai, theo trang phát hành mãnguồn.

Phiên bản mới nhất,ví dụ, bổ sung thêm các tính năng HTML5 tiên tiến nhưcác phụ đề video và các ghi chú và giao diện lập trìnhứng dụng tình trạng pin, nhóm chỉ đạo viết. Một Webthời gian thực dựa vào đa tiến trình và bộ công cụWebkit2 cũng đã được bổ sung để cung cấp an ninh và sựtin cậy tốt hơn cho các ứng dụng Web, đội này đã côngbố trong số những cải tiến khác.

Nhóm chỉ đạo đanglên kế hoạch để bổ sung các thành phần bổ sung trongcác tuần tới và đang lên kế hoạch để làm cho nhữngcải tiến bổ sung cho hệ điều hành Tizen “qua các thángsau” dựa vào ý kiến phản hồi từ các lập trình viên.Phiên bản mã nguồn alpha 2.0 đi theo một phiên bản xemtrước của mã nguồn hệ điều hành này vào tháng 1 vừarồi.

Các nhà phân tíchmong đợi rằng Samsung, một trong những người trợ giúplớn nhất của dự án, sẽ tung ra một điện thoại thôngminh dựa vào Tizen vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm.Nhiều khả năng, dù, rằng Samsung sẽ tung ra một điệnthoại Tizen đầu năm 2013, Francisco Jeronimo, giám đốcnghiên cứu tại IDC, nói. “Tizen sẽ không trao cho chúngsố lượng bán hàng lớn”, Jeronimo nói, “và Samsung cầntập trung vào Galaxy S3 bây giờ để cạnh tranh với iPhone5”.

Mùa các ngày lễ cuốinăm, giai đoạn bán hàng quan trọng nhất cho các nhà sảnxuất điện thoại di động như Samsung và Apple, đang tới,ông nói. “Samsung cần tập trung vào hồ sơ hiện hànhcủa mình trước lễ giáng sinh”.

Các sản phẩm đầutiên chạy Tizen có khả năng sẽ được tung ra đầu nămsau, nhà phân tích Geoff Blaber của CCS Insight nói. Tizen làmột hệ điều hành chiến lược cho Samsung, ông nói. Nhàsản xuất điện thoại di động này đang nhanh chóng trởthành một công ty nền tảng và không mong đợi cao độđối với một tay chơi lớn như thế để dựa quá nhiềuvào hệ điều hành Android của Google như hãng hiện đanglàm, ông bổ sung.

Nhưng Tizen là một nỗlực dài hạn cho Samsung và sẽ không thay thế đượcAndroid bất kỳ lúc nào sớm, Blaber nói.

“Họ sẽ không bỏAndroid chỉ sau một đêm. Tizen vẫn còn là hệ điều hànhchưa chín muồi cao độ”. Samsung sẽ cần lôi cuốn cáclập trình viên có quan tâm làm cho các ứng dụng đánggiá cho Tizen, và cần lôi cuốn các nhà vận hành điệnthoại di động bán các điện thoại thông minh chạy hệđiều hành mới đó, Jeronimo nói. Ngoài ra, Tizen chưa đượccác khách hàng biết tới, ông bổ sung. “Hầu hết cácnhà vận hành hiện tập trung vào Windows Phone”, ông nói.Vấn đề khác là Tizen sẽ không bao giờ đi tới đâuđược nếu Samsung là nhà sản xuất duy nhất làm cácthiết bị Tizen, ông nói.

Để làm cho Tizen làmviệc, dự án cần phải được một nhà cung cấp chứkhông nhiều hơn chỉ huy, Jeronimo nói. Android là một vídụ tốt cho điều này, nó làm việc được vì Google làmột sức mạnh lớn trao đường hướng cho dự án.

Tuy nhiên, Tizen, đượcSamsung và Intel dẫn dắt, cả hai có các mối quan tâm khácnhau, Jeronimo nói. “Intel muốn chip của hãng được sửdụng trong các thiết bị Tizen”, Jeronimo nói, “nhưngSamsung sử dụng các con chip của Qualcomm và Snapdragon”.Những khác biệt giữa 2 hãng phải được giải quyếtnếu Tizen muốn thành công. “Một nhà cung cấp cầnthiets lập chương trình nghị sự”, ông nói, bổ sungthêm rằng ông biết trường hợp thành công nổi tiếngtừng là những nhà cung cấp đã cố gắng phát triển mộthệ điều hành di động cùng.

Thelatest release for instance adds advanced HTML5 features such asvideo subtitles and captions and a battery status applicationprogramming interface, the steering group wrote. A multi-processWebkit2-based Web Runtime was also added to provide better securityand reliability for Web applications, the team announced among otherimprovements.

The steering group is planning toadd additional components in the coming weeks and is planning to makeadditional enhancements to the Tizen OS "over the coming months"based on feedback f-rom developers. The alpha 2.0 source code releasefollows a preview release of the OS source code lastJanuary.

Analystsexpect that Samsung, one of the biggest backers of the project, willrelease a Tizen based smartphone at the end of this year or at thebeginning of next year. It is more likely, though, that Samsung willrelease a Tizen phone in early 2013, said Francisco Jeronimo,research manager at IDC. "Tizen won't give them huge salesvolume," said Jeronimo, "and Samsung needs to focus on theGalaxy S3 now to compete with the iPhone 5."

Theend-of-year holiday season, the most important sales period formobile phone manufacturers such as Samsung and Apple, is coming up,he said. "Samsung needs to focus on its current portfolio beforeChristmas."

Thefirst products running Tizen will probably be launched early nextyear, said analyst Geoff Blaber of CCS Insight. Tizen is a strategicoperating system for Samsung, he said. The mobile phone manufactureris fast becoming a platform company and it is highly undesirable fora big player like that to rely so much on Google's Android operatingsystem as it does now, he added.

ButTizen is a long-term effort for Samsung and won't replace Androidanytime soon, Blaber said. "They are not going to d-rop Androidover night. Tizen is still a highly immature operating system."

Samsungwill need to attract developer interest to make worthwhileapplications for Tizen, and needs to interest mobile phone operatorsto sell smartphones running the new operating system, said Jeronimo.Besides that, Tizen is not known by customers, he added. "Mostoperators currently concentrate on Windows Phone," he said.Another problem is that Tizen will never get anywhe-re if Samsung isthe only manufacturer making Tizen devices, he said.

Tomake Tizen work, the project needs to be directed by one vendor andnot by more, said Jeronimo. Android is a good example of this, itworks because Google is the one big power that gives direction to theproject.

Tizen,however, is led by Samsung and Intel who both have differentinterests, Jeronimo said. "Intel wants to have its chips used inTizen devices," said Jeronimo, "but Samsung uses Qualcommand Snapdragon chips." Differences between the two companieshave to be resolved if Tizen wants to succeed. "One vendor needsto set the agenda," he said, adding that he knew know successfulcase were more vendors tried to develop a mobile OS together.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay1,329
  • Tháng hiện tại145,098
  • Tổng lượt truy cập17,730,428
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây