Thua thiệt trong đám mây

Thứ bảy - 01/08/2009 07:19

Lostin the Cloud

By JONATHAN ZITTRAIN

Published: July 19, 2009

Cambridge, Mass.

Theo:http://www.nytimes.com/2009/07/20/opinion/20zittrain.html?_r=1

Bài được đưa lênInternet ngày: 19/07/2009

Đầu tháng này Googleđã tuyên bố một hệ điều hành mới được gọi làChrome. Nó có nghĩa để chuyển các máy tính cá nhân vàcác thiết bị cầm tay vào các cửa sổ với mục đíchduy nhất lên Web. Đây là một phần của một xu hướnglớn hơn: Chrome chuyển chúng ta xa hơn khỏi việc chạycác mã nguồn và việc lưu trữ các thông tin của chúngta trên các máy tính của riêng chúng ta hướng tới việclàm mọi thứ đều trực tuyến – cũng được biết tớinhư trong “đám mây” - việc sử dụng bất kỳ thiếtbị nào trong tay.

Nhiều người xem sựphát triển này sẽ như là một động thái nhạy cảm vàkhông thể tránh khỏi từ việc trả lời các máy tínhtới thư thoại. Với những đồ đạc của bạn trong đámmây, đây không phải là một thảm hoạ để đánh mấtmáy tính xách tay của bạn, bất kỳ thứ gì hơn là việcmất cặp kính của bạn có thể vĩnh viễn phá huỷ tầmnhìn của bạn. Hơn nữa, khi ngày càng nhiều thông tin củabạn được tập hợp và chia sẻ với những người khác– thông qua Facebook, MySpace hoặc Twitter – việc có tấtcả chúng trực tuyến có thể có nhiều ý nghĩa.

Tuynhiên, đám mây, đi cùng với những mối nguy hiểm thựcsự.

Một số là theo cáchnhìn đơn giản. Nếu bạn giao phó các dữ liệu của bạncho những người khác, thì họ có thể để bạn thua hoặchoàn toàn phản bội bạn. Ví dụ, nếu âm nhạc ưa thíchcủa bạn được cho thuê hoặc uỷ quyền từ một dịchvụ đăng ký thuê bao hơn là tự do trong sự chăm nom sănsóc của bạn như một đĩa CD hoặc một tệp MP3 trên ổđĩa cứng của bạn, thì bạn có thể đánh mất âm nhạccủa bạn nếu bạn ngã đằng sau việc thanh toán tiềncủa bạn – hoặc nếu nhà cung cấp phá sản hoặc đánhmất hứng thú về dịch vụ đó. Tuần trước Amazon hìnhnhư đã chuyển một sự thay đổi tận trái tim của mộtnhà xuất bản sang các ông chủ của độc giả sách điệntử Kindle của mình: một số người mua “1984” củaOrwell nhận thấy hãng đã loại bỏ khỏi các thiết bịcủa họ, mà không có gì để trình bày cho việc mua sắmcủa họ hơn là một sự hoàn trả tiền (Vâng có thểkhá thú vị).

EARLIERthis month Google announced a new operating system called Chrome.It’s meant to transform personal computers and handheld devicesinto single-purpose windows to the Web. This is part of a largertrend: Chrome moves us further away f-rom running code and storing ourinformation on our own PCs toward doing everything online — alsoknown as in “the cloud” — using whatever device is at hand.

Manypeople consider this development to be as sensible and inevitable asthe move f-rom answering machines to voicemail. With your stuff in thecloud, it’s not a catastrophe to lose your laptop, any more thanlosing your glasses would permanently destroy your vision. Inaddition, as more and more of our information is gathered f-rom andshared with others — through Facebook, MySpace or Twitter —having it all online can make a lot of sense.

Thecloud, however, comes with real dangers.

Someare in plain view. If you entrust your data to others, they can letyou down or outright betray you. For example, if your favorite musicis rented or authorized f-rom an online subscription service ratherthan freely in your custody as a compact disc or an MP3 file on yourhard drive, you can lose your music if you fall behind on yourpayments — or if the vendor goes bankrupt or loses interest in theservice. Last week Amazon apparently conveyed a publisher’schange-of-heart to owners of its Kindle e-book reader: somepurchasers of Orwell’s “1984” found it removed f-rom theirdevices, with nothing to show for their purchase other than a refund.(Orwell would be amused.)

Tệ hơn, các dữ liệuđược lưu trữ một cách trực tuyến có sự bảo vệtính riêng tư ít hơn cả theo thực tế lẫn theo phápluật. Một tin tặc gần đây đã thử đoán mật khẩuđối với tài khoản thư điện tử cá nhân của mộtnhân viên của Twitter, và vì thế đã có khả năng tríchra mật khẩu Google của nhân viên đó. Rồi tới lượt đãlàm hại một thứ gì đó của các tài liệu của hãngTwitter được lưu trữ quá dễ dãi trong đám mây. Trướcđó, những kẻ xấu thường cần phải động được vàocác máy tính của mọi người để xem các bí mật củahọ, còn trong đám mây của ngày hôm nay tất cả thứ bạncần là một mật khẩu.

Cảm ơn theo một phầncủa Luật Yêu nước, chính phủ liên bang đã có khảnăng yêu cầu một vài chi tiết các hoạt động trựctuyến của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ – vàkhông nói cho bạn về điều đó. Đã có hàng ngàn yêucầu như vậy được chứa đựng kể từ khi luật nàyđược phê chuẩn, và các thanh tra của FBI đã chỉ rarằng có thể có khá nhiều thứ quá mức – có thể hoàntoàn thiếu thận trọng – trong những yêu cầu như thếnày.

Đám mây có thể cònnguy hiểm hơn ở bên ngoài, khi nó làm cho dễ dàng hơnnhiều đối với những chế độ cực đoan để gián điệplên các công dân của họ. Chính phủ Trung Quốc đã sửdụng phần mềm thông điệp tức thì (chat) Skype tiếngTrung để giám sát các cuộc thảo luận bằng văn bản vàkhoá các từ hoặc mệnh đề không mong muốn. Nó và cácchế độ độc tài khác thường xuyên giám sát tất cảgiao thông Internet – mà, ngoại trừ các giao dịch thươngmại điện tử và ngân hàng ra, hiếm khi được mã hoáchống lại các con mắt tọc mạch.

Với một chút nỗlực và ý chí chính trị, chúng ta có thể giải quyếtđược các vấn đề này. Các công ty có thể được yêucầu theo luật thực tế công bằng để cho phép các dữliệu của bạn sẽ được tung ngược trở lại cho bạnvới chỉ một cái nháy sao cho bạn có thể xoá các vếtchân số của bạn hoặc đơn giản là nắm lấy công việckinh doanh (và các dữ liệu) của bạn tới đâu đó khác.Chúng cũng có thể được giữ cho những hứa hẹn mà họlàm về nội dung được bán qua đám mây: Nếu họ báncho bạn một cuốn sách điện tử, thì họ không thểmang nó trở ngược lại hoặc làm cho nó ít chức nănghơn sau đó. Để gia tăng sự an ninh, các công ty mà giữcác dữ liệu của họ trong đám mây có thể áp dụng cácgiao tiếp và các thực tế về mật khẩu Internet an toànhơn, bao gồm cả việc sử dụng sinh trắc học như dấuvân tay để nhận dạng.

Worse,data stored online has less privacy protection both in practice andunder the law. A hacker recently guessed the password to the personale-mail account of a Twitter employee, and was thus able to extractthe employee’s Google password. That in turn compromised a trove ofTwitter’s corporate documents stored too conveniently in the cloud.Before, the bad guys usually needed to get their hands on people’scomputers to see their secrets; in today’s cloud all you need is apassword.

Thanksin part to the Patriot Act, the federal government has been able todemand some details of your online activities f-rom service providers— and not to tell you about it. There have been thousands of suchrequests lodged since the law was passed, and the F.B.I.’s ownaudits have shown that there can be plenty of overreach — perhapswholly inadvertent — in requests like these.

Thecloud can be even more dangerous abroad, as it makes it much easierfor authoritarian regimes to spy on their citizens. The Chinesegovernment has used the Chinese version of Skype instant messagingsoftware to monitor text conversations and block undesirable wordsand phrases. It and other authoritarian regimes routinely monitor allInternet traffic — which, except for e-commerce and bankingtransactions, is rarely encrypted against prying eyes.

Witha little effort and political will, we could solve these problems.Companies could be required under fair practices law to allow yourdata to be released back to you with just a click so that you canerase your digital footprints or simply take your business (and data)elsewhe-re. They could also be held to the promises they make aboutcontent sold through the cloud: If they sell you an e-book, theycan’t take it back or make it less functional later. To increasesecurity, companies that keep their data in the cloud could adoptsafer Internet communications and password practices, including theuse of biometrics like fingerprints to validate identity.

Và một số chính phủcó thể bị thuyết phục – hoặc có thể được yêu cầubởi bộ máy tư pháp độc lập của họ – đối xử vớicác dữ liệu được giao phó cho đám mây với cùng mứcbảo vệ tính riêng tư như các dữ liệu được lưu giữmột cách cá nhân. Toà Tối cao đã công bố năm 1961 rằngmột sự tìm kiếm của cảnh sát về một ngôi nhà đượcthuê cho rượu Whisky còn là một sự vi phạm các quyềnriêng tư của Luật bổ sung thứ Tư về người thuê,ngay cả dù chủ đất đã cho phép tìm kiếm. Các thôngtin được lưu giữ trong đám mây đáng bảo vệ tươngtự.

Nhưng thách thức khókhăn nhất – cả để nắm lấy và giải quyết – vềđám mây là tác dụng của nó lên sự tự do để sángtạo của chúng ta. Di sản cốt tử của máy tính cá nhânlà việc bất kỳ ai cũng có thể viết mã nguồn cho nóvà cho hoặc bán mã nguồn đó cho bạn – và các nhà cungcấp máy tính cá nhân và hệ điều hành của mình khôngcó nhiều thứ hơn để nói về nó so với điện thoạicông ty của bạn làm về chuyện máy trả lời nào mà bạnquyết định mua. Microsoft có thể muốn bạn chạy Word vàInternet Explorer, nhưng những thứ đó đã có những sảnphẩm tốt hơn hoặc bạn sẽ chuyển với một vài cáinháy chuột sang OpenOffice hoặc Firefox.

Việc khuyến khíchcạnh tranh chỉ là đỉnh của tảng băng – cũng sẽ cóhàng ngàn ứng dụng quá mới mẻ mà chúng không cạnhtranh với bất kỳ cái gì. Nó được giữ để đượcsản xuất bởi những ông thợ hàn và những tin tặc.Thông điệp tức thì, chia sẻ tệp từ điểm này tớiđiểm kia và bản thân Web tất cả sẽ tồn tại nhờ mọingười ngoài cánh tả, thường viết cho vui hơn là vìtiền, những người có khả năng xúi giục những ngườicòn lại trong chúng ta để thử những gì họ đã làmđược.

Andsome governments can be persuaded — or perhaps required by theirindependent judiciaries — to treat data entrusted to the cloud withthe same level of privacy protection as data held personally. TheSupreme Court declaredin 1961 that a police search of a rented house for a whiskey stillwas a violation of the Fourth Amendment privacy rights of the tenant,even though the landlord had given permission for the search.Information stored in the cloud deserves similar safeguards.

Butthe most difficult challenge — both to grasp and to solve — ofthe cloud is its effect on our freedom to innovate. The cruciallegacy of the personal computer is that anyone can write code for itand give or sell that code to you — and the vendors of the PC andits operating system have no more to say about it than your phonecompany does about which answering machine you decide to buy.Microsoft might want you to run Word and Internet Explorer, but thosehad better be good products or you’ll switch with a few mouseclicks to OpenOffice orFirefox.

Promotingcompetition is only the tip of the iceberg — there are also thethousands of applications so novel that they don’t yet compete withanything. These tend to be produced by tinkerers and hackers. Instantmessaging, peer-to-peer file sharing and the Web itself all existthanks to people out in left field, often writing for fun rather thanmoney, who are able to tempt the rest of us to try out what they’vedone.

Sự tự do này đanggặp rủi ro trong đám mây, nơi mà nhà cung cấp của mộtnền tảng có sự kiểm soát nhiều hơn nhiều so với liệuvà làm thế nào để những người khác viết các phầnmềm mới. Facebook cho phép những người ngoài bổ sungchức năng cho site nhưng giữ lại quyền thay đổi chínhsách đó bất kỳ lúc nào, để lấy chi phí cho các ứngdụng, hoặc để không nhấn mạnh hoặc hạn chế các ứngdụng mà chúng gây tranh cãi hoặc chỉ đơn giản là họkhông thích. Các ứng dụng bên ngoài của iPhone hành độngdường như chúng đang ở trong đám mây nhiều hơn nhiềuso với trong điện thoại của bạn. Apple có thể quyếtđịnh ai sẽ viết mã nguồn cho điện thoại của bạn vànhững mời chào nào sẽ được cho phép chạy. Hãng đãsử dụng sức mạnh này theo các cách thức mà Bill Gateskhông bao giờ mơ ước khi mà ông ta còn là vua củaWindows. Apple được cho là có các ứng dụng sách điệntử bị kiểm duyệt mà chúng chứa các nội dung chốngđối, các trò chơi bị hạn chế với ngụ ý chính trị,và đã khoá người sử dụng đối với điện thoại mànó cạnh tranh với các sản phẩm của hãng.

Thị trường này đangkhuấy tung lên thông qua các vấn đề này. Amazon đang chàomột hạ tầng máy tính đám mây chung chung nên bất kỳai cũng có thể thiết lập được các phần mềm mớitrên một website mới mà không có việc gác như củaFacebook. Nền tảng Android của Google đang được sử dụngtrong một thế hệ mới của điện thoại di động vớiít hạn chế hơn đối với các mã nguồn bên ngoài. Nhưngsự năng động ở đây sẽ rất phức tạp. Khi chúng tatrao các hoạt động và tính đồng nhất vào một chỗtrong đám mây, thì nó nắm lấy nhiều sự không thoả mãncho chúng ta để di chuyển. Và nhiều lập trình viên phầnmềm mà đã từng muốn viết bất kỳ thứ gì mà họmuốn cho máy tính cá nhân đơn giản đang phát triển ítphiêu lưu hơn, ít phá vỡ hơn, ít mã nguồn thay đổi tròchơi hơn theo những con mắt thận trọng dõi theo củaFacebook và Apple.

Nếu thị trườngthiết lập trong một nhúm các cộng đồng đám mây cócổng mà những người chủ sở hữu của chúng kiểm soáttính sẵn sàng của các mã nguồn mới, thì thời gian cóthể sẽ tới để đảm bảo rằng các nền tảng của họsẽ không phân biệt đối xử. Một yêu cầu như vậy cóthể có nhiều dạng, từ một yêu cầu điều tiết toànbộ cho tới một tập hợp tinh vi hơn những sự thúc đẩy– bỏ thuế hoặc giảm bớt trách nhiệm – mà chúngđánh vào các công ty để duy trì dạng tính mở mà trướcđó đã cho phép họ một sân chơi bình đẳng trong đó họcó thể lôi cuốn người sử dụng khỏi các nhà chứctrách hùng mạnh và đầy tính cạnh tranh.

Chúng ta chỉ mới bắtđầu đo đếm vấn đề này, ngay cả khi chúng ta bay trựctiếp vào đám mây. Đó không phải là một lý do đểxoay tròn. Nhưng chúng ta phải chắc chắn là đám mâykhông cản trở sự tạo ra các phần mềm cách mạng mà,như bản thân Web, có thể dường như riêng tư ban đầunhưng hoàn toàn cần thiết sau này.

Về tác giả: JonathanZittrain, một giáo sư luật tại Harvard, là tác giả củacuốn “Tương lai của Internet – Và Làm thế nào đểDứng được nó”.

Thisfreedom is at risk in the cloud, whe-re the vendor of a platform hasmuch more control over whether and how to let others write newsoftware. Facebook allows outsiders to add functionality to the sitebut reserves the right to change that policy at any time, to c-harge afee for applications, or to de-emphasize or eliminate apps that courtcontroversy or that they simply don’t like. The iPhone’s outsideapps act much more as if they’re in the cloud than on your phone:Apple can decide who gets to write code for your phone and which ofthose offerings will be allowed to run. The company has used thispower in ways that Bill Gates never dreamed of when he was the kingof Windows: Apple is reported to have censored e-book apps thatcontain controversial content, eliminated games with politicalovertones, and blocked uses for the phone that compete with thecompany’s products.

Themarket is churning through these issues. Amazon is offering a genericcloud-computing infrastructure so anyone can set up new software on anew Web site without gatekeeping by the likes of Facebook. Google’sAndroid platform is being used in a new generation of mobile phoneswith fewer restrictions on outside code. But the dynamics here arecomplicated. When we vest our activities and identities in one placein the cloud, it takes a lot of dissatisfaction for us to move. Andmany software developers who once would have been writing whateverthey wanted for PCs are simply developing less adventurous, lesssubversive, less game-changing code under the watchful eyes ofFacebook and Apple.

Ifthe market settles into a handful of gated cloud communities whoseproprietors control the availability of new code, the time may cometo ensure that their platforms do not discriminate. Such a demandcould take many forms, f-rom an outright regulatory requirement to amore subtle set of incentives — tax breaks or liability relief —that nudge companies to maintain the kind of openness that earlierallowed them a level playing field on which they could lure usersf-rom competing, mighty incumbents.

We’veonly just begun to measure this problem, even as we fly directly intothe cloud. That’s not a reason to turn around. But we must makesure the cloud does not hinder the creation of revolutionary softwarethat, like the Web itself, can seem esoteric at first but utterlynecessary later.

JonathanZittrain, a law professor at Harvard, is the author of “The Futureof the Internet — And How to Stop It.”

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.comTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,715
  • Tháng hiện tại144,178
  • Tổng lượt truy cập33,121,706
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây