Lưu ý của Tổng biên tập: Hãy tự làm cho mình “Đám mây”

Thứ hai - 30/11/2009 06:50

Editor'sNote: Do It Yourself "Cloud"

Nov 21, 2009, 00 :02 UTC(8 Talkback[s]) (4308 reads)

by Carla Schroder

Managing Editor

Theo:http://www.linuxtoday.com/it_management/2009112100135OSSV

Bài được đưa lênInternet ngày: 21/11/2009

Lờingười dịch: Đây là lời khuyên của Tổng biên tậpsite LinuxToday.com: Bạn hãy tự làm cho mình những “đámmây” theo ý bạn. “Có một số bộ phần mềm “đámmây” nguồn mở: EyeOS, Eucalyptus, và Nimbus mà tôi đãnghe những thứ tốt lành về chúng, dù bản thân tôi cònchưa thử chúng. Những thứ này trao cho bạn những góitích hợp tốt tất cả đã sẵn sàng để cài đặt vàsử dụng”. “Vì sao bất kỳ một người IT nào cũngđáng một tiếng cú kêu không muốn trở thành có khảnăng như họ thực sự có thể? Với Linux và FOSS bạn cótoàn bộ thế giới của những phần mềm tuyệt diệu đểsử dụng, và có thể trải nghiệm, thử, và triển khainó theo bước của riêng bạn, và không phải bảo ra mộtnửa thời gian của bạn cho việc khuyên giải cho chínhsách về giấy phép, và nửa còn lại đuổi theo việc làmcho những phần mềm độc hại biến khỏi các hệ thốngcủa bạn.”

Tuần trước tôi đãviết Đám mây chỉ là một Từ Khác cho “Thứ vớ vẩn”.Những phản đối của tôi đối với việc gắn vào toànbộ cái mốt nhất thời của những dịch vụ “đám mây”này gồm có 3 thứ: sự tín nhiệm, độ tin cậy và tốcđộ thực thi.

Nhưng “đám mây”bao phủ nhiều dịch vụ khác, và không cần phải ném đinhững ý tưởng tốt. Các dịch vụ đám mây có thể đượcchia thô thành 4 chủng loại: các dịch vụ hosting thôngthường cho các website và thư điện tử, các ứng dụngđược host, lưu trữ và sao lưu các dữ liệu một cáchphi trực tuyến, và các dịch vụ hosting mà chúng sử dụngđiện toán ảo hóa và phân tán để cung cấp vị trínguồn một cách mềm dẻo. Cái cuối cùng này là nhữnggì mà tôi xem xét sẽ là đám mây thực sự đúng, và 3tiêu chí kia tất cả có thể được đặt trong đám mâynày.

Bất kỳ bạn gọi nólà gì và bạn muốn triển khai nó như thế nào, vì saobạn lại không tự làm nó chứ? Linux có mọi thứ mà bạncần rồi. Có nghĩa là tự bạn có trách nhiệm cho bảnthân mình về an ninh, phần cứng, thời gian sống, và cácgiá thành băng thông rộng của mình. Nó có thể là việcsử dụng một dịch vụ hosting là hiệu quả hơn cả.Nhưng còn có nhiều lựa chọn về DIY, và bạn giữ kiểmsoát trong tay của bạn.

Saolưu điểm điểm

Quay lại cái ngày màtôi đã quản lý những máy chủ tên miền công cộng mộtchút, và tôi đã sắp xếp với những người bạn nơi màchúng tôi đối với nhau là bạn thời trung học. Việckhông lớn, nếu bất kỳ ai từng làm việc phi trực tuyếnthì đã có đủ cho chúng tôi để lấp đầy khoảng trốngđó. Chúng tôi dã bổ sung thêm những tinh chỉnh giốngnhư sự trao đổi các dữ liệu được mã hóa và một sốchọc ngoáy về an ninh khác. Nếu một hành tinh nhỏ đãđánh vào thành phố của chúng ta rồi thì tất cả chúngta có thể đã bị quét khỏi và những khách hàng củachúng ta có thể đã bị bất tiện. Nhưng tôi nghi ngờchúng ta có thể quan tâm được nhiều, khi đang chết vàtất cả như thế đó. Bằng mọi cách những công việcnày ở khắp mọi nơi đều có Internet, nên bạn có thểlan rộng mạng của bạn rộng cỡ nào tùy ý bạn.

Lastweek I wrote Cloud is Just Another Word for "Sucker". Myobjections to buying into this whole "cloud" services fadare three-fold: trust, reliability, and performance.

But "cloud" covers a lot of different services, and thereis no need to throw out good ideas. Cloud services can be roughlydivided into four categories: ordinary hosting services for Web sitesand email, hosted applications, offsite data storage and backups, andhosting services that use virtualization and distributed computing toprovide flexible resource allocation. The last is what I consider tobe the true cloud, and the other three items can all be put insidethis cloud.

Whatever you call it and however you want to implement it, why notdo-it-yourself? Linux has everything you need. It means beingresponsible for your own security, hardware, and uptimes, bandwidthcosts. It may be that using a hosting service is more cost-effective.But there are plenty of DIY options, and you keep control in yourhands.

Peer Backups

Back in the day I ran a few little public nameservers, and I hadarrangements with friends whe-re we were secondaries for each other.No big deal, if anyone went offline there were enough of us to fillin. We added refinements like encrypted data exchange and some othersecurity tweaks. If an asteroid had hit our city then we all wouldhave been wiped out and our customers would have been inconvenienced.But I doubt we would have cared much, being dead and all that. Anywaythis works anywhe-re there is Internet, so you can spread your net aswidely as you like.

Chúng ta đã có nhữngsắp xếp tương tự cho những việc sao lưu ra bên ngoài.Những sao lưu của chúng ta từng có an ninh và bí mật vìchúng ta đã trao đổi toàn bộ các phần đĩa cứng đượcmã hóa, và chỉ những người là chủ những dữ liệunày mới các các khóa. Những người quản trị máy chủcũng đã không có. SpiderOak là một nhà cung cấp sao lưuvà lưu trữ trực tuyến thương mại, và họ làm y nhưvậy. Nếu bạn đánh mất khóa cá nhân của bạn, thì bạnsẽ không truy cập được vào các dữ liệu của bạn,chúng không có những cửa hậu hoặc bất kỳ cách gìkhác để chui vào bên trong.

SpiderOak cũng cung cấpcho những trình máy trạm đồ họa của Mac, Linux vàWindows, và có một số công cụ tốt cho việc chia sẻtệp. Nó luôn sử dụng các SSH và rsync cũ, nhưng nó khôngthể cứng cáp để rải sỏi cho một script tốt và góinó vào một giao diện đồ họa của người sử dụng GUIbé nhỏ cho những người mà ưa thích nháy chuột hơn.

“Đámmây” riêng tư

Cómột số bộ phần mềm “đám mây” nguồn mở: EyeOS,Eucalyptus, và Nimbus mà tôi đã nghe những thứ tốt lànhvề chúng, dù bản thân tôi còn chưa thử chúng. Nhữngthứ này trao cho bạn những gói tích hợp tốt tất cảđã sẵn sàng để cài đặt và sử dụng.

Dự phòng cũ cho nhữngmáy tính để bàn Linux được quản lý tập trung trên cácmáy trạm không ổ đĩa là Dự án Linux Terminal Server.Edubuntu đặt một giao diện thân thiện trên LTSP. Hãy thảtiền của bạn vào một máy chủ đáng tin cậy, mạnh,hãy tống một đống các máy tính cũ để làm việc nhưnhững máy trạm, và bạn có được công việc kinh doanhđấy. Đây là một cách tốt lành để chăm sóc nhữngngười sử dụng mà đang thực hiện các tác vụ đặcbiệt mà không cần tất cả những cái chuông và sáo củamột máy trạm phát triển, sản xuất những đồ nghenhìn, hoặc những công việc khác nơi mà những người sửdụng của bạn có nhiều trách nhiệm hơn và làm nhữngtác vụ phức tạp hơn. Hãy gom những nhân viên ngồi lêđôi mách tạm thời để quản lý, hoặc một lớp họccho học sinh sinh viên? Một máy chủ đầu cuối là tuyệthảo cho họ. Khi họ tiến lên, hãy xóa các tài khoản củahọ để làm cho đám tiếp sau.

We had similar arrangements for offsite backups. Our backups weresecure and private because we exchanged whole encrypted diskpartitions, and only the people who owned the data had the keys. Theserver admins did not. SpiderOak is a commercial online backup andstorage provider, and they do the same thing. If you lose yourprivate key you lose access to your data, they have no back doors orany other way to get into it.

SpiderOak also provides graphical Mac, Linux, and Windows clients,and has some nice tools for file-sharing. I always used plain old SSHand rsync, but it wouldn't be hard to cobble up a nice script andwrap it in a little GUI for folks who prefer pointy-clicky.

Private "Cloud"

There are a number of open source "cloud" software suites:EyeOS, Eucalyptus, and Nimbus are three that I have heard good thingsabout, though I have not tested them myself. These give you niceintegrated packages all ready to install and use.

The old standby for centrally-managed Linux desktops on disklessclients is the Linux Terminal Server Project. Edubuntu puts afriendly face on LTSP. Put your money into a powerful, reliableserver, put a bunch of old PCs to work as clients, and you're inbusiness. This is a nice way to take care of users who are performingspecialized tasks that don't need all the bells and whistles of adevelopment workstation, audio/video production, or other jobs whe-reyour users have more responsibilities and do more complex tasks. Gota gaggle of temporary workers to manage, or a classroom of students?A terminal server is perfect for them. When they move on, erase theiraccounts to make ready for the next batch.

Băngthông, An ninh, Thời gian sống

Phần bên dưới choviệc giữ cho trung tâm dữ liệu của bạn nội bộ lànhiều trách nhiệm hơn: bạn phải duy trì phần cứng vàmạng của riêng bạn, và chăm sóc về an ninh của riêngbạn. Dù đối với tôi điều này là không phải là thứbên dưới vì đó là ưu tiên của tôi. Những thứ tầmthường có thể tiếp tục trên các dịch vụ hosting rẻ;những thứ quan trọng nằm ở nhà.

Phần bên dưới kháclà việc có được những kỹ năng và sự tinh thông đểquản lý tất cả thứ này một cách có năng lực. Dù làmột lần nữa, điều đó không phải là thứ bên dướiđối với tôi. Vì sao bất kỳ mộtngười IT nào cũng đáng mộttiếng cú kêu không muốn trở thành có khả năng như họthực sự có thể? Với Linux và FOSS bạn có toàn bộ thếgiới của những phần mềm tuyệt diệu để sử dụng,và có thể trải nghiệm, thử, và triển khai nó theo bướccủa riêng bạn, và không phải bảo ra một nửa thờigian của bạn cho việc khuyên giải cho chính sách về giấyphép, và nửa còn lại đuổi theo việc làm cho những phầnmềm độc hại biến khỏi các hệ thống của bạn.

Đó là tất cả nhữngý nghĩ của tôi về chủ đề này, bất kỳ ai với nhữngkinh nghiệm hoặc hiểu biết hơn để sẻ chia đều đượcmời để bình luận từ tận trái tim.

Bandwidth, Security, Uptimes

The downside to keeping your datacenter in-house is moreresponsibilities: you have to maintain your own hardware and network,and take care of your own security. Though for me this is not adownside because that is my preference. Trivial stuff can go on thecheap hosting services; important things stay home.

The other downside is acquiring the skills and expertise to manageall of this competently. Though again, that is not a downside to me.Why would any IT person worth a hoot not want to be as capable asthey possibly can? With Linux and FOSS you have a whole world ofgreat software to use, and can practice, test, and deploy it at yourown pace, and without having to spend half your time appeasing thelicense police, and the other half chasing malware out of yoursystems.

That's all my thoughts on the subject, anyone with experiences ormore knowledge to share is heartily invited to comment.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay9,150
  • Tháng hiện tại723,362
  • Tổng lượt truy cập32,952,747
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây