Android thực sự là Windows mới

Thứ ba - 20/11/2012 06:04
Androidreally is the new Windows

Tómtắt: Các số liệu kông nói dối được: Android không chỉcó hầu như 3/4 lượng bán hàng các thiết bị di độngtoàn cầu, mà nó còn bán vượt cả số lượng các máytính cá nhân PC. Vì thế hệ điều hành dựa vào Linux làWindows mới, không chỉ vì sự tràn ngập khắp nơi củanó, mà vì nó đại diện cho một khía cạnh chủ chốtcủa Windows mà Microsoft đang ném đi: tính mở.

Summary:The figures don't lie: Android not only has almost three-quarters ofglobal mobile device sales, but it's outselling PCs too. So theLinux-based OS is the new Windows, not only due to its ubiquity, butbecause it represents a key aspect of Windows that Microsoft isthrowing away: openness.

By David Meyer | November15, 2012 -- 12:40 GMT (20:40 SGT)

Theo:http://www.zdnet.com/android-really-is-the-new-windows-7000007450/

Bài được đưa lênInternet ngày: 15/11/2012

Lờingười dịch: “Tóm tắt: Các con số không biết nói dối:Android không chỉ chiếm tới 3/4 lượng bán ra các thiếtbị di động toàn cầu, nó còn bán vượt cả số lượngbán ra các máy tính cá nhân PC. Vì thế hệ điều hànhdựa vào Linux này là Windows mới, không chỉ vì nó có mặtkhắp nơi, mà còn vì nó đại diện cho một yếu tốthen chốt của Windows mà Microsoft bỏ qua: tính mở”.“Các số liệu của Gartner bao trùm lượng bán ra cácthiết bị di động trong quý III của năm nay. Android đãđi quá sức: số lượng bán ra vượt trên gấp đôi nămnày qua năm khác tới mức 122.5 triệu chiếc, và nền tảngnày hiện có thị phần tới 72.4%, từ 52.5% một nămtrước. Đó là tính trong toàn bộ thiết bị di động,không chỉ các điện thoại thông minh. iOS của Apple đứngở vị trí thứ 2, với lượng thiết bị bán ra theo quýtăng từ 17.3 triệu lên 23.5 triệu, nhưng thị phần củanó lại giảm từ 15% xuống còn 13.8%. Thị phần các hệđiều hành di động khác tất cả chỉ ở trong 1 chữ số,từ 5.3% của RIM đến 2.4% của Microsoft. So sánh các dữliệu này với những con số Gartner công bố một thángtrước về lượng xuất xưởng PC trong cùng quý. Tổng sốcho Q3 ư? 87.5 triệu chiếc. Một sự suy giảm 8,3% từ nămnày qua năm khác, nếu bạn hỏi”. Tiếc là trong giáo dụcở Việt Nam, cho tới bây giờ hầu như chẳng ở đâu dạyvề Linux cả. Nhiều trường đại học nói họ cótrách nhiệm phải dạy những gì thực tế cuộc sốngcần. Không rõ họ có thấy vì sao bây giờ Linux, và nhấtlà Android đang tràn ngập khắp nơi không nhỉ?.

Các số liệu thốngkê có thể là một việc khô khan, nhưng đôi khi chúng quácứng nhắc để chúng tạo ra tương lai rõ ràng hơn mộtchút. Đó là trường hợp với các con số bán hàng diđộng tói từ Gartner ngày hôm qua.

Dường như là Androidthực sự là Windows mới. Ở mức độ nào đó, điều đócó nghĩa là Linux - mà Android dựa vào đó - hiện đangđánh 10 cái bóng ra khỏi Microsoft và quả thực từngngười khác nữa. Thời gian thay đổi làm sao.

Cácsố liệu của Gartner bao trùm lượng bán ra các thiết bịdi động trong quý III của năm nay. Android đã đi quá sức:số lượng bán ra vượt trên gấp đôi năm này qua nămkhác tới mức 122.5 triệu chiếc, và nền tảng này hiệncó thị phần tới 72.4%, từ 52.5% một năm trước. Đó làtính trong toàn bộ thiết bị di động, không chỉ cácđiện thoại thông minh.

iOScủa Apple đứng ở vị trí thứ 2, với lượng thiết bịbán ra theo quý tăng từ 17.3 triệu lên 23.5 triệu, nhưngthị phần của nó lại giảm từ 15% xuống còn 13.8%. Thịphần các hệ điều hành di động khác tất cả chỉ ởtrong 1 chữ số, từ 5.3% của RIM đến 2.4% của Microsoft.

Sosánh các dữ liệu này với những con số Gartner công bốmột tháng trước về lượng xuất xưởng PC trong cùngquý. Tổng số cho Q3 ư? 87.5 triệu chiếc. Một sự suygiảm 8,3% từ năm này qua năm khác, nếu bạn hỏi”.

Nói cách khác, bánhàng các thiết bị Android có một tỷ lệ hầu như là3:2 so với xuất xưởng các máy PC - và hãy nhớ rằngxuất xưởng luôn là lớn hơn so với bán hàng (trừ phisản phẩm bán hết). Ở mức này, tỷ lệ sẽ là 2:1trong 1 hoặc 2 quý.

Analystfigures can be a dry affair, but sometimes they're so stark that theymake the future a bit clearer. That's the case with the mobile salesnumbers that came out of Gartner yesterday.

Itseems that Android really is the new Windows. By extension, thatmeans Linux — on which Android is based — he is currentlywhipping ten shades out of Microsoft and indeed everyone else. Howtimes change.

Gartner'sfigures cover mobile device sales in the third quarter of thisyear. Android has gone into overdrive: unit sales more than doubledyear-on-year to 122.5 million, and the platform has a market share of72.4 percent, up f-rom 52.5 percent a year before. That's in mobiledevices, not just smartphones.

Apple'siOS is in second place, with quarterly device sales up f-rom 17.3million to 23.5 million, but its market share down f-rom 15 percent to13.8 percent. Other mobile OSes are all in the single digits, f-romRIM's 5.3 percent share down to Microsoft's 2.4 percent.

Nowcompare this data with what Gartner said a month ago about PCshipments in the same quarter. The grand total for Q3? 87.5million units. A year-on-year d-rop of 8.3 percent, since you ask.

Inother words, Android device sales have an almost 3:2 ratio comparedwith PC shipments — and remember that shipments are always greaterthan sales (unless the product sells out). At this rate, the ratiowill be 2:1 within a quarter or two.

Cái mốc

Tất nhiên, sự chiarẽ áp dụng, nhưng tôi không nghĩ bất kỳ thứ gì làchính đủ để đưa ra một giải nghĩa thay thế cho xu thếnày. Có thể mọi người đã chậm lại các quyết địnhmua PC khi biết trước về sự ra đời của Windows 8 chăng?Chương trình nâng cấp của Microsoft làm hoãn lý thuyếtnày ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, đây là quý cáchọc sinh quay về trường.

Không, đây là mộtxu thế thực. Và trước khi bạn đi, “A, nhưng các điệnthoại thông minh và các PC không phải là cùng một thứ”,vâng, đối với nhiều người là thế. Hãy nghĩ về tấtcả những ai trong các thị trường đang nổi lên mà chưatừng bao giờ sở hữu một PC và sẽ không bao giờ cả.Họ đang ngày càng có được các cửa sổ của họ trênweb - mà là người chiến thắng thực sự ở đây, theomột số khía cạnh - thông qua các máy tính bảng và cácmáy cầm tay.

Và Android đang thắng,về chi phí và (trục cán) tính mở.

Mở để kinh doanh

Vì sao lại tính mở?Vì có nhiều kho ứng dụng ngoài đó cho Android, và vì cácứng dụng có thể thậm chí được tải mà không cần cónó thông qua một thị trường nào cả. Bạn và tôi tạiMỹ và châu Âu có thể không bao giờ liều lĩnh bên ngoàicác ranh giới của App Store của Apple và Play Store củaGoogle, nhưng hãy tin tôi đi, những lựa chọn thay thế ởngoài đó và được sử dụng nhiều, đặc biệt tại cácquốc gia như Trung Quốc và Nga.

Bạn biết thứ gìđáng buồn cười về điều này không? Android đang chiếnthắng, một phần vì nó đại diện cho những gì Windowsđã quen thể hiện: tính mềm dẻo.

Dường như hơi khôngcông bằng một chút để nói “quen” ở đó, nhưng thựcsự không phải thế. Microsoft đã và đang rất rõ rằngviệc bắt đầu với Windows 8, nó bây giờ muốn kiểmsoát hệ sinh thái các ứng dụng như kiểu của Apple.

Đúng trong tính toánrằng điều này sẽ dẫn tới một tiêu chuẩn ứng dụngcao hơn, nhưng điều đó là sai nếu nó nghĩ điều này sẽtrao cho nó bất kỳ dạng cạnh sắc nhọn nào chống lạiApple (Apple đưa ra công việc y hệt nhưng đi tiếp xuốngđường xa về việc xây dựng một hệ sinh thái). Nó cũngbị đánh lừa hoàn toàn nếu nó nghĩ hầu hết mọi ngườiquan tâm về bản chất tự nhiên “không được kiểmsoát” của Android.

Máy tính để bàn sẽkhông đi mất - vẫn cần cho nhiều dạng tạo nội dung,và điều đó sẽ còn dài lâu. Nhưng điện thoại thôngminh, máy tính bảng và cả máy tính nữa, và trong bứctranh tổng thể, Android đang chiếm lĩnh thế giới

Ouch

Caveatsapply, of course, but I don't think any are major enough to providean al-ternative explanation for this trend. Maybe people delayedPC-buying decisions in anticipation of the Windows 8 launch?Microsoft's upgrade programme cancels out this theory to some degree.Also, this is the back-to-school quarter.

No,this is a real trend. And before you go, "Ah, but smartphonesand PCs are not the same thing", well, for many people they are.Think of all those in emerging markets who have never owned a PC andnever will. They're increasingly getting their windows on the web —which is the real winner here, in some respects — through handsetsand tablets.

Evenin the so-called developed world, these devices are usurping the PCfor many functions, f-rom web browsing to communications, and even forlight document editing.

AndAndroid is winning, on cost and (drum roll) on openness.

Openfor business

Whyopenness? Because there are many app stores out there for Android,and because apps can even be loaded without getting it via amarketplace at all. You and I in the US and Europe may not everventure outside the confines of Apple's App Store and Google's PlayStore, but believe me, the al-ternatives are out there and heavilyused, particularly in countries such as China and Russia.

Youknow what's funny about this? Android is winning, partly because itrepresents what Windows used to represent: flexibility.

Itmay seem a bit unfair to say "used to" there, but it'sreally not. Microsoft has beenvery clear that starting with Windows 8, it now wants to controlits app ecosystem Apple-style.

It'scorrect in calculating that this will lead to a higher standard ofapp, but it's wrong if it thinks this will give it any kind of edgeagainst Apple (which offers the same deal but is far further down theroad in terms of building an ecosystem). It's also utterly deluded ifit thinks most people care about the "uncontrolled"nature of Android.

Thedesktop won't go away — it's still needed for many types of contentcreation, and that will stay the case for a long time yet. But thesmartphone and the tablet are computers too, and in the overallpicture, Android is taking over the world.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,150
  • Tháng hiện tại114,786
  • Tổng lượt truy cập15,389,272
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây